Arhivă pentru 22 august 2014

22
aug.
14

Cum se cuvine să se aleagă naşii la botez şi la cununie?

Naşii sunt povăţuitori duhovniceşti ai finilor lor şi au mai multe îndatoriri decât părinţii cei trupeşti. Naşii trebuie să fie oameni cumpătaţi, morali, blânzi, de model în societate.

Naşii trebuie să se aleagă dintre cei mai buni şi mai evlavioşi creştini, indiferent de starea lor socială, pentru că naşii sunt povăţuitori duhovniceşti ai finilor lor şi au mai multe îndatoriri decât părinţii cei trupeşti. Naşii trebuie să fie oameni cumpătaţi, morali, blânzi, de model în societate. Să cunoască bine credinţa ortodoxă, Crezul, Sfânta Scriptură, Catehismul Ortodox şi să meargă regulat la biserică.

De aceea nu pot fi naşi la botez şi la cununie creştinii de altă religie (catolici, protestanţi, sectanţi etc), cei ce trăiesc în concubinaj (necununaţi) şi în desfrânare, cei ce nu vor să aibă şi să crească copii, cei beţivi, divorţaţi şi cu nume rău în societate.

(Ne vorbește Părintele Cleopa 5, Ediţia a II-a îngrijită de Arhimandrit Ioanichie Bălan, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, p. 11)

22
aug.
14

Un fapt adevărat povestit de o călătoare care se afla în avionul ce se întorcea de la Sfintele Locuri, în 29 august 2003…

airplane-fire

Era vineri dimineaţa, 29 august 2003. Am plecat cu o greutate în inimă din Ierusalim spre Tel Aviv, ca să ne îmbarcăm spre Atena.

Am petrecut extraordinar. În ziua precedentă am sărbătorit Adormirea Maicii Domnului la Mormântul ei, de vreme ce la Ierusalim Adormirea se prăznuieşte după calendarul vechi, mai târziu cu 13 zile, adică la 28 august.

Am trăit o experienţă unică, nemaiîntâlnită. Prăznuirea a fost măreaţă, bogată, tuturor împărţitoare de daruri. După-amiază târziu ne-am pregătit valizele, seara am participat la privegherea de la Sfântul Mormânt şi, îndată după aceasta, ne-am îndreptat spre autobuzul ce ne aştepta în afara Cetăţii Vechi. Vremea era frumoasă. Cerul era înstelat şi, cuprinşi de o dulce linişte, ne desfătam de frumuseţea Oraşului luminat. Ne pironisem ochii la zidurile lui, îmbrăţişând cu mintea toate Locurile Sfinte şi închizându-le ermetic în inimile noastre. Un zâmbet uşor, abia perceput, trăda oboseala zilelor petrecute aici, dar şi adânca noastră recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru cele trăite. Satisfacţia şi bucuria noastră erau atât de mari, încât nu s-au micşorat deloc din pricina aşteptării prelungite, nici din pricina controlului extenuant făcut de evrei la aeroport.

Când, în cele din urmă, m-am îmbarcat în avion – dacă îmi aduc bine aminte, era un Airbus cu două motoare – am observat că luminile lui fluctuau continuu şi nu aveau o intensitate fixă. M-am gândit că vreun cablu nu face bine contact şi m-am afundat în scaun. Când avionul a pornit pe pistă, perturbaţiile electrice au devenit mai intense şi se auzea totodată zgomotul caracteristic micilor şi nenumăratelor scurtcircuite. Nu am dat importanţă. Luminile s-au stins, am decolat şi, când s-au aprins din nou, continuau să fluctueze, dar într-o măsură mai mică. Stăteam împreună cu mama mea în partea stângă a avionului, în faţa aripii, iar prietenii şi cunoscuţii noştri stăteau în scaunele din preajmă.

După vreo 20 de minute, am auzit un zgomot puternic şi avionul a început să tremure şi să se mişte în dreapta şi în stânga, „aşa cum se cerne făina” – precum a spus unul din prietenii noştri. Pilotul ne-a anunţat mai întâi în ebraică, apoi în engleză, să rămânem legaţi cu centurile de siguranţă, lucru ce l-au făcut şi însoţitoarele de bord. La început nu am dat importanţă, până când nu am privit aripa şi am văzut cum turbina (motorul) ardea în flăcări şi se rupea în bucăţi din pricina fierului incandescent. După o introducere calmă, le-am arătat mamei şi prietenilor din jur priveliştea. Cu toţii călătorisem de multe ori cu avionul, dar pentru prima dată vedeam un motor în flăcări! Ne-am neliniştit puţin, dar ne-am ascuns cu grijă neliniştea, tăcând. Unii dintre noi, după cum am aflat mai târziu, rosteau Rugăciunea lui Iisus. După câteva minute, am fost informaţi despre pierderea motorului din stânga şi că vom încerca să ajungem doar cu celălalt motor pe aeroportul Eleftherios Venizelos.

Nu au trecut alte 20 de minute, când s-a auzit un alt zgomot de mai mică intensitate din partea dreaptă şi am simţit cu toţii aceleaşi intense vibraţii ale avionului, amestecate cu mişcări bruşte. Unii, care stăteau în faţa aripii drepte, au strigat: „A luat foc turbina!” Atmosfera calmă şi oarecum plăcută de până atunci din avion a fost înlocuită repede de panică! Avionul pierdea continuu şi brusc din înălţime şi se auzea un zgomot ca o şuierătură, care mi-am amintit că îl auzeam în filme, atunci când cădeau bombe din avioane. Însoţitoarele de bord, care abia începuseră să împartă răcoritoare, au asigurat repede cărucioarele în locurile potrivite, după care s-au aşezat repede şi s-au legat cu centurile, plecându-şi capetele între genunchi. Mulţi bolnavi de inimă şi vârstnici îşi luau medicamentele lor câte două odată! Între soţi se făcea spovedanie publică, spunând unul celuilalt când l-a înşelat şi cu cine, şi cerându-şi iertare. Bătrânii le descopereau copiilor că îi nedreptăţiseră în testament şi le cereau iertare, iar copiii îi iertau. Dar şi aceştia, la rândul lor, îşi cereau iertare pentru vechi comportări necuviincioase. Prietenii mărturiseau că, pretextând cutare împrejurare, au spus minciuni şi s-au clevetit reciproc…

Toate acestea de mai sus, împreună cu continua şi brusca pierdere a înălţimii, cu neobişnuitele mişcări ale avionului şi cu tăcerea pilotului, făceau atmosfera foarte grea. Ca şi cum nu ar fi ajuns aceasta, cineva din grupul nostru a strigat: „A avut dreptate cutare!”, aducându-şi aminte de cuvintele unui monah care îi spusese, în prezenţa unui al treilea, cu câteva zile mai în urmă, că Grecia va jeli un număr mai ridicat de morţi decât cel de la Paşti – referindu-se la accidentul de la Tembi, care avusese loc cu puţin înainte de Săptămâna Mare – numai că de această dată va fi în mare. Începuserăm să ne neliniştim de-a binelea…

Avionul începuse să se aplece într-o parte şi din aceasta ne-am dat seama că încearcă să se întoarcă. M-am gândit că ne vom întoarce la Tel Aviv sau în Cipru. Peste puţină vreme, o însoţitoare de bord s-a ridicat şi a mers în grabă să asigure nişte lucruri care cădeau. Tânăra, mai înainte zâmbitoare şi dulce la vorbă, devenise palidă şi-şi pierduse glasul. Frica pusese stăpânire pe expresia feţei ei, pe dinţii ei strânşi şi ajunsese la apogeu în ochii ei.

Am întrebat-o dacă am pierdut amândouă motoarele şi ea mi-a răspuns dând afirmativ din cap.

– Şi acum ce se va întâmpla? Cum vom înfrunta situaţia?, am întrebat eu din nou.

Ea nu m-a mai privit în ochi, ci privirea ei se pierduse undeva, ca şi cum ar privi în gol. A început să-şi mişte capul în dreapta şi în stânga, a ridicat cu indiferenţă din umeri, ca şi cum toate s-ar fi pierdut, şi a dat să plece. Atunci eu am ţinut-o strâns de mână şi am strigat: „Cădem?”, iar ea mi-a confirmat dând de mai multe ori din cap, fără să poată articula vreun cuvânt, după care a alergat şi s-a legat iarăşi în scaunul ei, ţinându-şi capul apăsat pe genunchi. Am răsuflat adânc cu toţii şi încercam, cât se putea de calm, să conştientizăm ce se întâmplă.

Vălul tulburării a fost rupt de glasul puternic al unui monah:

– Nu vă temeţi, fraţilor, ci să ne rugăm! Nu ne va lăsa Dumnezeu!

Preoţii şi-au pus epitrahilele şi au început să citească, unii mireni au început să rostească Rugăciunea lui Iisus, iar ceilalţi s-au împărţit în două grupuri – aripa dreaptă şi cea stângă a avionului – şi au început încet-încet să cânte unii Paraclisul Maicii Domnului, iar ceilalţi Acatistul ei. De îndată ce ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, ne-am simţit foarte bine, ne-am uşurat.

Călătorii de altă credinţă, cumplit de înfricoşaţi în comparaţie cu noi, credeau că fredonăm cântece şi ne priveau de parcă am fi fost nişte nebuni. Această mângâiere şi înălţare sufletească a fost întreruptă puţin mai târziu, când vocea tremurândă a pilotului ne-a înştiinţat: „După cum v-aţi dat seama, puţin înainte am pierdut şi al doilea motor. Am aruncat combustibilul şi vom încerca să ne întoarcem la Ben-Gurion (aeroportul din Tel-Aviv), dar…” – aici i s-a pus un nod în gât şi s-a oprit brusc. Pentru o clipă a îngheţat sângele în noi. Căci una este să presupui că te îndrepţi spre ceva neplăcut şi altceva să ţi se confirme oficial. După câteva clipe de descumpănire, am continuat cu toţii să ne rugăm de acolo de unde rămăsesem, unii cu Rugăciunea lui Iisus, alţii Paraclisul, iar alţii Acatistul. Mi-a făcut o deosebită impresie faptul că se rugau fierbinte şi cei ce în trecut arătaseră că nu cred…

Mă purtam cu atâta stăpânire de sine, încât am fost acuzată de nepăsare. Nădăjduind că voi da curaj unora care plângeau, le spuneam:

– Cândva toţi vom muri. De asta nu vom scăpa. Ce ne mai rămâne? Câţi ani vom trăi şi cum îi vom trăi! Toţi vrem să trăim mulţi ani, dar dacă Dumnezeu a hotărât să murim astăzi, nici de asta nu vom scăpa. De altfel, nu există ceva pe care să-l putem face omeneşte, ca să ne mântuim, şi să nu-l facem. Aşadar, dacă luăm drept adevăr că astăzi vom fi chemaţi să dăm socoteală, ce ar trebui să ne intereseze? În ce stare se află sufletul nostru! Îmi veţi spune: „Acum sunt într-o stare rea, dar, dacă aş mai fi avut un an, m-aş fi pocăit.” Însă această cugetare filosofică nu se potriveşte situaţiei prezente – este mai degrabă o dorinţă evlavioasă –, căci, aşa cum am spus, astăzi trebuie să dăm socoteală. Aşadar, ce ne mai rămâne să facem? Să ne rugăm cu sinceritate şi să cerem cu multă căldură iertarea păcatelor noastre. Dar trebuie să avem nădejdea în mila lui Dumnezeu, pentru că El, din nespusa Sa dragoste faţă de noi, nu va îngădui niciodată să se întâmple ceva spre paguba sufletului nostru. Adică, dacă ne va lua astăzi, asta înseamnă că ne va lua în momentul cel mai bun al nostru. Cei mai mulţi dintre noi ne-am spovedit şi ne-am împărtăşit chiar ieri, la praznicul Maicii Domnului. Dar oare suntem gata? Gândiţi-vă ce s-ar întâmplat dacă am fi plecat cu totul nepregătiţi! Toţi cei ce am venit aici n-am făcut-o pentru turism, ci pentru închinare. Oare Domnul şi Maica Sa ne vor lăsa aşa pe noi, cei ce am venit la praznicul ei?!…

Mişcările neregulate ale avionului deveneau tot mai intense. Ne aflam atât de jos, încât începuseră să se distingă insulele, iar mai departe uscatul. Deodată s-a ridicat în picioare un călugăr care stătea în faţă, în partea dreaptă, acela care ne îndemnase la rugăciune – nu ştiu dacă era simplu monah sau ieromonah, ci îmi aduc aminte numai de statura sa înaltă şi slabă, de chipul său liniştit şi de barba lui lungă – şi a rostit cu un glas puternic şi plin de siguranţă, şi cu ochii plini de lacrimi:

– Fiii mei, vă rog să mă credeţi: o văd înainte pe Maica Domnului foarte mare, ţinând avionul de dedesubt! Ne vom izbăvi! Ne vom izbăvi! Să ne rugăm şi să-i mulţumim!

Am prins toţi curaj şi am început să cântăm Paraclisul, de data aceasta tare şi cu veselie. Până şi însoţitoarele de bord şi-au dat seama că se întâmplă ceva îmbucurător şi au prins viaţă, privind cu nedumerire.

Peste puţin s-au văzut limpede clădirile Tel-Avivului. Ne aflam deja foarte jos. Rămăseseră doar câteva clipe… Αu început să-mi intre în minte gânduri de îndoială: „Oare ne vom izbi de pământ sau vom cădea în mare?”. Dar încercam să le alung cu rugăciunea „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele! Facă-se voia Ta! Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!”

Deodată s-a văzut aeroportul. Pista era acoperită cu spumă şi de-a lungul ei erau dispuse multe puncte de prim-ajutor. Alt avion nu se vedea – se pare că ne dăduseră prioritate. Ni s-a părut că coboram cu o viteză mare în comparaţie cu alte dăţi. Ne mai despărţeau doar câţiva metri de sol. Când a avut loc contactul, avionul s-a oprit într-un chip minunat la 50 de metri, fără ca vreunul din pasageri să fie clintit câtuşi de puţin de la locul său! Avionul nu avea motoare care să fie puse să funcţioneze invers pentru a frâna, iar frânarea roţilor trebuia să fie foarte bruscă – lucru foarte primejdios – pentru ca avionul să se oprească în 50 de metri. Şi, chiar de s-ar fi făcut aceasta, ar fi trebuit să fim aruncaţi cu toţii în faţă, din pricina inerţiei! (Când mergi încet cu maşina şi frânezi puţin, tot ţi se duce corpul în faţă). Nimic din acestea nu s-a întâmplat. Avionul nu s-a oprit potrivit legilor firii, ci ca şi cum l-ar fi pus cineva uşor pe pământ.

Atunci cu toţii, uşuraţi, am început mulţumirile: „Slavă Ţie, Doamne! Îţi mulţumesc, Maica Domnului! Fie numele Tău binecuvântat, Doamne!”

Numai însoţitoarele de bord fuseseră cuprinsese de o criză nervoasă. Timp de cinci minute, una dintre ele deschidea câte un iaurt, lua o linguriţă din el şi apoi îl arunca, alta deschidea şi închidea mereu nişte sertare metalice, iar alta tremura şi clănţănea din dinţi.

După puţin timp, am debarcat şi, împreună cu poliţiştii, medicii şi infirmierii, am intrat într-un salon, unde se încerca ca unii să fie readuşi în simţiri, iar celorlalţi li s-a dat câte o băutură răcoritoare. Din pricina stării tensionate pe care am trăit-o ni se uscaseră gurile, dar cui îi mai păsa de asta? Trăiam, şi aceasta ne era îndeajuns!

În scurt timp a venit un alt avion ca să ne ducă la Atena, unde am ajuns cu bine. Desigur, aici ne aşteptau reporterii şi camerele de luat vederi. Un prieten mi-a telefonat să vadă dacă sunt bine, pentru că văzuse la ştirile dimineţii un scurt reportaj pe un mare canal de televiziune despre zborul nostru, dar care s-a întrerupt brusc şi nu s-a mai spus nimic despre el.

Din acea clipă ne-am pierdut cu toţii orice interes pentru lucrurile mărunte. Nimeni nu striga, nu protesta pentru întârziere, pentru valize, pentru mărturisirile publice ale păcatelor grele, pentru nimic. Păşeam pe pământ, dar minţile şi inimile ne erau pline de recunoştinţă şi alipite de Cel ce ne-a adeverit pentru încă o dată, atât de limpede, dragostea Sa. Am cunoscut că trăiam în purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi am simţit o nespusă bucurie şi o neclintită recunoştinţă pentru aceasta.

Astfel au trecut şi următoarele zile. Vedeam orice lucru ca pe o creaţie a lui Dumnezeu, îl iubeam şi mă minunam de el. Încetasem să mă mânii şi să mă macin pentru lucruri secundare. Încercam să răspund dragostei lui Dumnezeu printr-o purtare îngăduitoare, nejudecând şi, când puteam, ajutându-i pe ceilalţi. Din păcate, după vreo săptămână, am reintrat în rutina vieţii cotidiene. Mi-e ruşine s-o spun, dar nu am reuşit să păstrez înlăuntrul meu acea pace, rugăciune, recunoştinţă, dragoste, pe care nu le mai trăisem vreodată…

Toate cele petrecute în acel eveniment real m-au făcut să văd lucrurile oarecum diferit, să încerc să ies din carapacea egocentrismului meu şi a raţiunii noastre iraţionale, care pe toate le pune în cutiuţe şi vrea să le explice prin legi şi rânduieli. Frica de sfârşit pricinuieşte conştientizarea păcatelor, te îmbrânceşte la simţire…

Recunoştinţa pe care o simte cineva pentru nesfârşita dragoste a lui Dumnezeu, îi înmoaie inima, îl topeşte, îl face să-i iubească pe fraţii lui şi toată creaţia. Dar totodată se teme ca nu cumva vreo faptă de-a sa să-L mâhnească pe Dumnezeu şi să piardă ceea ce a început să guste inima sa, adică ceea ce a fost făcut să fie căutat de sufletul său: darul unirii, prin dragoste, cu Dumnezeu.

(Am hotărât să scriu această experienţă unică pentru mine la rugămintea unui frate drag întru Hristos, spre slava lui Dumnezeu şi întărirea duhovnicească a celorlalţi fraţi. Vă rog să mă iertaţi pentru tonul personal al povestirii, dar am vrut să expun evenimentele şi simţămintele întocmai cum le-am trăit. Mulţumesc pentru înţelegere.)

A.P., închinătoare

Traducere din limba greacă după revista Centrului de Unitate şi A Studiului de Promovare a Valorilor noastre, Nr. l

Material apărut în nr. 19 din “Familia Ortodoxă”

22
aug.
14

Adevărul despre Adormirea Maicii Domnului

Să deschidem încă o dată cărţile veacurilor, să ne amintim, să ne întipărim în minte adevărul despre felul în care Maica Domnului a plecat de pe pământ. Nădăjduiesc, toate inimile, şi cele împietrite, să înflorească în iubire, pentru că nu avem, noi, cei de pe pământ, o prietenă mai bună decât Sfinţia Sa. Cei care o cinstim, o strigăm şi o slăvim, o vom avea ajutătoare, speranţă şi în lumea asta şi în cealaltă.
Se spune în cărţile vechi că erau atât de frumoşi Sfânta Fecioară şi Fiul ei, încât ori de câte ori mergeau pe străzile Ierusalimului ieşea lumea de prin case să-i vadă. Ştim cu toţii ce a urmat când Fiul ei cel iubit avea 33 de ani, ce durere amară, ce sabie cumplită a străpuns nevinovata ei inimă.
De la Înălţarea la cer a Mântuitorului până la Adormirea Maicii Sale au trecut 11 ani. Deci Maica Domnului avea 59 de ani când Sfântul Arhanghel Gavriil a fost trimis la dânsa cu o ramură verde de finic în mână, să-i spună să se gătească, să-şi aştepte adormirea, căci va veni Fiul ei şi-i va lua sufletul. La acest moment să rămânem astăzi. Felul în care a plecat Maica Domnului de pe pâmânt nu-i o poveste de adormit copiii, ci una cutremurătoare, un adevăr istoric, pe care haideţi, astăzi, să-l mai parcurgem împreună o dată. Am mai spus, nu am studii teologice, dar fiind în necaz am strigat-o pe Maica Domnului, iar Dânsa, de nenumărate ori, m-a ajutat, făcând adevărate minuni pentru mine. Mulţi au contestat acest fel al meu de a-i invoca mereu numele, dar dragii mei eu n-am nici soră, nici frate pe pământ, iar Maica Domnului mi-a fost şi îmi este cel mai mare sprijin. De aceea, nu vreau să treacă sărbătoarea de vineri, 15 august, fără să-mi fac datoria faţă de cea căreia-i datorez foarte mult.
Maica Domnului este vie şi întreg cerul şi pământul trebuie să-i cânte şi să-i mulţumească pentru că face pace în lume şi se închină înaintea lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii, ca să ne mai aştepte până ce ne vom înţelepţi şi ne vom întoarce la pocăinţă şi sfinţenie. Îmi doresc să ne unim împreună în puţina iubire pe care putem să i-o arătăm, ca nişte bieţi oameni supuşi greşelilor mereu şi s-o rugăm să nu ne părăsească, ci să ne salveze atât pe noi, cât şi pe cei dragi nouă, familiile, oraşul, ţara, pământul. Să spunem împreună troparul Adormirii Maicii Domnului: “Întru naştere fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare, mutatu-te-ai de la moarte la viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre”.
Viaţa Maicii Domnului a fost pe pământ cu mare sfinţenie, aşa că şi moartea i-a fost la fel. A fost o adormire lină şi luminoasă. Sfântul Arhanghel Gavriil a coborât la dânsa din nou şi i-a adus vestea cea îmbucurătoare, că după trei zile va fi chemată de Fiul Ei la cer. Inima ei de mamă a tresăltat de bucurie pentru această veste, aşa că a început să se roage: “Fiul meu prea iubit! Ai zis că unde vei fi Tu, acolo vor fi şi cei ce ţi-au slujit Ție. Învredniceşte-mă să fiu şi eu cu Tine, căci eu Te-am născut pe tine”.
Când se ruga Maica Domnului şi suspina, copacii din jurul ei îşi plecau vârfurile, în semn de cucernicie. A coborât apoi din Munte în casa ei, unde erau apostolii Ioan şi Petru. După ce au trecut trei zile, un nor luminos a înconjurat casa toată. Puterea Duhului Sfânt i-a adunat pe toţi apostolii şi i-a adus prin văzduh în ţinutul Ghetsimani, unde se afla Ea. Era printre ei şi Pavel, alesul Domnului, dimpreună cu Timotei cel minunat şi Dionisie Areopagitul şi toţi cei 70 de ucenici ai Domnului. Singur Toma lipsea, ca şi la arătarea Domnului Iisus. Era în ţinuturile Indiei şi după rânduielile lui Dumnezeu a fost ca el şi de data aceasta să întârzie, ca printrânsul să se adeverească şi să se oglindească lucrurile lui Dumnezeu cele preaminunate. După ce Maica Domnului i-a văzut pe toţi apostolii adunaţi, le-a spus cu multă dragoste şi duioşie: “Fraţilor iubiţi, astăzi Fiul meu mă cheamă la El. Îi mulţumesc că v-a adus pe toţi înaintea plecării mele, ca să văd încă o dată faţa voastră”.
Ioan s-a ridicat şi a spus cu lacrimi: “Stăpână scumpă şi mamă dragă, Fiul Tău cel iubit s-a suit sus la ceruri, pe tine lăsându-ne nouă alinare. Acum cui ne laşi?La cine ne vom duce”. “Nu vă mâhniţi fii mei pentru mutarea mea la ceruri, căci nu mă voi despărţi de voi de tot. Acelora care mă vor vesti şi mă vor chema în rugăciunile lor, le voi fi mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu şi neîncetată ajutătoare. Pentru aceasta, fii mei, îngrijiţi-vă de mărturisiţi la oameni, îndreptaţi pe cei rătăciţi, întoarceţi-i la Fiul meu pe toţi. Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, sufletului n-au să-i facă nimic”.
După ce a spus aceste cuvinte, s-a aşezat pe pat. În jur erau lumânări aprinse. Deodată, o lumină mare a umplut toată casa. Coruri de îngeri coborau şi cântau. În mijlocul luminii era Iisus Hristos, care a primit în braţe sufletul cel preacurat şi sfânt al Maicii Sale. Apostolii au petrecut cu ochii sufletul cel preaiubit al Maicii Domnului, până întru Împărăţia cerurilor. Au aşezat apoi trupul său pe o năsălie, împodobită cu lumini multe şi ramuri sfinte, între care şi ramura de finic adusă de arhanghelul Gavriil din rai. Iudeii, văzând cinstirea ce se aducea Maicii Domnului, s-au aprins de mânie şi de întunecată răutate, au ieşit cu toţii şi au năvălit asupra cetei apostolilor, vrând să răstoarne trupul Maicii Domnului. Un nor mare, alb, a înconjurat ceata apostolilor şi năsălia. Din nor se auzeau cântări îngereşti care răsunau până departe, peste ceata fioroasă a iudeilor celor răi. Mulţi dintre ei au orbit pe loc. Unul, cu numele Antonie, s-a repezit să răstoarne năsălia, însă un arhanghel i-a retezat mâinile cu sabia cea nevăzută. Atunci iudeii s-au cutremurat şi cu frică mare au strigat: « Fraţilor, ce ne facem? ».
Sfântul Petru le-a spus: “Noi nu vă putem face nimic, ci numai Iisus cel răstignit. Credeţi în El şi cinstiţi-o pe Sfânta lui Maică, care este Născătoare de Dumnezeu, că atunci puterea lui Hristos va lumina ochii voştri cei trupeşti, tămăduindu-vă rănile voastre”.
Iudeii au căzut la picioarele apostolilor şi au cîntat împreună cu ei cuvinte de laudă Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Văzând că iudeii s-au întors cu toată inima la adevăr şi cred cu toţii că Maria este mama lui Iisus Hristos, apostolii au luat creanga de finic, au pus-o pe mâinile iudeului tăiat, dar şi pe ochii celor care orbiseră. Mâinile evreului Antonie s-au lipit la loc, s-au tămăduit şi cei orbi. Apoi, apostolii au petrecut trupul Maicii Domnului, l-au aşezat în mormântul săpat în piatră şi l-au acoperit cu o lespede. Timp de trei zile şi trei nopţi au stat acolo, cântând imnuri de laudă, rugăciuni şi psalmi duhovniceşti. După trei zile, a sosit şi apostolul Toma, care s-a rugat mult de ceilalţi apostoli să-i arate şi lui trupul Maicii Domnului. Cuprinşi de milă, apostolii s-au înduplecat şi au descoperit mormântul, spre mângâierea lui Toma. Când au dat piatra la o parte, au găsit mormântul gol. Toma le-a spus apostolilor că atunci când venea din India a văzut-o pe Maica Domnului înălţându-se cu trupul la ceruri şi că a întrebat-o unde pleacă, iar Sfânta Fecioară i-a aruncat brâul ei. Acest brâu se află astăzi la Muntele Athos în Grecia. Abia atunci au înţeles apostolii că Domnul l-a ales tot pe Toma cel îndoielnic ca să adeverească plecarea trupului Maicii Domnului în ceruri. Aşa este taina dumnezeiască. Orice om purtător de trup trebuie să treacă pin moartea fizică şi după aceea să învieze. Exemplul a fost Iisus Hristos. La fel a trecut şi Maica Domnului prin moarte fizică, apoi a plecat la ceruri, după trei zile de la moarte, în ziua de 18 august. Aşadar, Maica Domnului, Împărăteasa cerului şi a pământului este în cer, are tronul său, ne iubeşte, plânge şi se roagă pentru noi, pământenii. S-o iubim şi s-o cinstim mai mult, în aceste zile, când comemorăm plecare sa dintre noi.

Adevărul despre Adormirea Maicii Domnului</p><br /><br /><br />
<p>Să deschidem încă o dată cărţile veacurilor, să ne amintim, să ne întipărim în minte adevărul despre felul în care Maica Domnului a plecat de pe pământ. Nădăjduiesc, toate inimile, şi cele împietrite, să înflorească în iubire, pentru că nu avem, noi, cei de pe pământ, o prietenă mai bună decât Sfinţia Sa. Cei care o cinstim, o strigăm şi o slăvim, o vom avea ajutătoare, speranţă şi în lumea asta şi în cealaltă.<br /><br /><br /><br />
Se spune în cărţile vechi că erau atât de frumoşi Sfânta Fecioară şi Fiul ei, încât ori de câte ori mergeau pe străzile Ierusalimului ieşea lumea de prin case să-i vadă. Ştim cu toţii ce a urmat când Fiul ei cel iubit avea 33 de ani, ce durere amară, ce sabie cumplită a străpuns nevinovata ei inimă.<br /><br /><br /><br />
De la Înălţarea la cer a Mântuitorului până la Adormirea Maicii Sale au trecut 11 ani. Deci Maica Domnului avea 59 de ani când Sfântul Arhanghel Gavriil a fost trimis la dânsa cu o ramură verde de finic în mână, să-i spună să se gătească, să-şi aştepte adormirea, căci va veni Fiul ei şi-i va lua sufletul. La acest moment să rămânem astăzi. Felul în care a plecat Maica Domnului de pe pâmânt nu-i o poveste de adormit copiii, ci una cutremurătoare, un adevăr istoric, pe care haideţi, astăzi, să-l mai parcurgem împreună o dată. Am mai spus, nu am studii teologice, dar fiind în necaz am strigat-o pe Maica Domnului, iar Dânsa, de nenumărate ori, m-a ajutat, făcând adevărate minuni pentru mine. Mulţi au contestat acest fel al meu de a-i invoca mereu numele, dar dragii mei eu n-am nici soră, nici frate pe pământ, iar Maica Domnului mi-a fost şi îmi este cel mai mare sprijin. De aceea, nu vreau să treacă sărbătoarea de vineri, 15 august, fără să-mi fac datoria faţă de cea căreia-i datorez foarte mult.<br /><br /><br /><br />
Maica Domnului este vie şi întreg cerul şi pământul trebuie să-i cânte şi să-i mulţumească pentru că face pace în lume şi se închină înaintea lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii, ca să ne mai aştepte până ce ne vom înţelepţi şi ne vom întoarce la pocăinţă şi sfinţenie. Îmi doresc să ne unim împreună în puţina iubire pe care putem să i-o arătăm, ca nişte bieţi oameni supuşi greşelilor mereu şi s-o rugăm să nu ne părăseasc, ci să ne salveze atât pe noi, cât şi pe cei dragi nouă, familiile, oraşul, ţara, pământul. Să spunem împreună troparul Adormirii Maicii Domnului: “Întru naştere fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare, mutatu-te-ai de la moarte la viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre”.<br /><br /><br /><br />
Viaţa Maicii Domnului a fost pe pământ cu mare sfinţenie, aşa că şi moartea i-a fost la fel. A fost o adormire lină şi luminoasă. Sfântul Arhanghel Gavriil a coborât la dânsa din nou şi i-a adus vestea cea îmbucurătoare, că după trei zile va fi chemată de Fiul Ei la cer. Inima ei de mamă a tresăltat de bucurie pentru această veste, aşa că a început să se roage: “Fiul meu prea iubit! Ai zis că unde vei fi Tu, acolo vor fi şi cei ce ţi-au slujit }ie. Învredniceşte-mă să fiu şi eu cu Tine, căci eu Te-am născut pe tine”.<br /><br /><br /><br />
Când se ruga Maica Domnului şi suspina, copacii din jurul ei îşi plecau vârfurile, în semn de cucernicie. A coborât apoi din Munte în casa ei, unde erau apostolii Ioan şi Petru. După ce au trecut trei zile, un nor luminos a înconjurat casa toată. Puterea Duhului Sfânt i-a adunat pe toţi apostolii şi i-a adus prin văzduh în ţinutul Ghetsimani, unde se afla Ea. Era printre ei şi Pavel, alesul Domnului, dimpreună cu Timotei cel minunat şi Dionisie Areopagitul şi toţi cei 70 de ucenici ai Domnului. Singur Toma lipsea, ca şi la arătarea Domnului Iisus. Era în ţinuturile Indiei şi după rânduielile lui Dumnezeu a fost ca el şi de data aceasta să întârzie, ca printrânsul să se adeverească şi să se oglindească lucrurile lui Dumnezeu cele preaminunate. După ce Maica Domnului i-a văzut pe toţi apostolii adunaţi, le-a spus cu multă dragoste şi duioşie: “Fraţilor iubiţi, astăzi Fiul meu mă cheamă la El. Îi mulţumesc că v-a adus pe toţi înaintea plecării mele, ca să văd încă o dată faţa voastră”.<br /><br /><br /><br />
Ioan s-a ridicat şi a spus cu lacrimi: “Stăpână scumpă şi mamă dragă, Fiul Tău cel iubit s-a suit sus la ceruri, pe tine lăsându-ne nouă alinare. Acum cui ne laşi?La cine ne vom duce”. “Nu vă mâhniţi fii mei pentru mutarea mea la ceruri, căci nu mă voi despărţi de voi de tot. Acelora care mă vor vesti şi mă vor chema în rugăciunile lor, le voi fi mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu şi neîncetată ajutătoare. Pentru aceasta, fii mei, îngrijiţi-vă de mărturisiţi la oameni, îndreptaţi pe cei rătăciţi, întoarceţi-i la Fiul meu pe toţi. Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, sufletului n-au să-i facă nimic”.<br /><br /><br /><br />
După ce a spus aceste cuvinte, s-a aşezat pe pat. În jur erau lumânări aprinse. Deodată, o lumină mare a umplut toată casa. Coruri de îngeri coborau şi cântau. În mijlocul luminii era Iisus Hristos, care a primit în braţe sufletul cel preacurat şi sfânt al Maicii Sale. Apostolii au petrecut cu ochii sufletul cel preaiubit al Maicii Domnului, până întru Împărăţia cerurilor. Au aşezat apoi trupul său pe o năsălie, împodobită cu lumini multe şi ramuri sfinte, între care şi ramura de finic adusă de arhanghelul Gavriil din rai. Iudeii, văzând cinstirea ce se aducea Maicii Domnului, s-au aprins de mânie şi de întunecată răutate, au ieşit cu toţii şi au năvălit asupra cetei apostolilor, vrând să răstoarne trupul Maicii Domnului. Un nor mare, alb, a înconjurat ceata apostolilor şi năsălia. Din nor se auzeau cântări îngereşti care răsunau până departe, peste ceata fioroasă a iudeilor celor răi. Mulţi dintre ei au orbit pe loc. Unul, cu numele Antonie, s-a repezit să răstoarne năsălia, însă un arhanghel i-a retezat mâinile cu sabia cea nevăzută. Atunci iudeii s-au cutremurat şi cu frică mare au strigat: « Fraţilor, ce ne facem? ».<br /><br /><br /><br />
Sfântul Petru le-a spus: “Noi nu vă putem face nimic, ci numai Iisus cel răstignit. Credeţi în El şi cinstiţi-o pe Sfânta lui Maică, care este Născătoare de Dumnezeu, că atunci puterea lui Hristos va lumina ochii voştri cei trupeşti, tămăduindu-vă rănile voastre”.<br /><br /><br /><br />
Iudeii au căzut la picioarele apostolilor şi au cîntat împreună cu ei cuvinte de laudă Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Văzând că iudeii s-au întors cu toată inima la adevăr şi cred cu toţii că Maria este mama lui Iisus Hristos, apostolii au luat creanga de finic, au pus-o pe mâinile iudeului tăiat, dar şi pe ochii celor care orbiseră. Mâinile evreului Antonie s-au lipit la loc, s-au tămăduit şi cei orbi. Apoi, apostolii au petrecut trupul Maicii Domnului, l-au aşezat în mormântul săpat în piatră şi l-au acoperit cu o lespede. Timp de trei zile şi trei nopţi au stat acolo, cântând imnuri de laudă, rugăciuni şi psalmi duhovniceşti. După trei zile, a sosit şi apostolul Toma, care s-a rugat mult de ceilalţi apostoli să-i arate şi lui trupul Maicii Domnului. Cuprinşi de milă, apostolii s-au înduplecat şi au descoperit mormântul, spre mângâierea lui Toma. Când au dat piatra la o parte, au găsit mormântul gol. Toma le-a spus apostolilor că atunci când venea din India a văzut-o pe Maica Domnului înălţându-se cu trupul la ceruri şi că a întrebat-o unde pleacă, iar Sfânta Fecioară i-a aruncat brâul ei. Acest brâu se află astăzi la Muntele Athos în Grecia. Abia atunci au înţeles apostolii că Domnul l-a ales tot pe Toma cel îndoielnic ca să adeverească plecarea trupului Maicii Domnului în ceruri. Aşa este taina dumnezeiască. Orice om purtător de trup trebuie să treacă pin moartea fizică şi după aceea să învieze. Exemplul a fost Iisus Hristos. La fel a trecut şi Maica Domnului prin moarte fizică, apoi a plecat la ceruri, după trei zile de la moarte, în ziua de 18 august. Aşadar, Maica Domnului, Împărăteasa cerului şi a pământului este în cer, are tronul său, ne iubeşte, plânge şi se roagă pentru noi, pământenii. S-o iubim şi s-o cinstim mai mult, în aceste zile, când comemorăm plecare sa dintre noi.
22
aug.
14

EVANGHELIA ZILEI: 2014-08-22

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A UNSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Matei
(XXIV, 27-33; 42-51)

is-a Domnul ucenicilor Săi: precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată pân’la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Iar îndată după necazul acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerului se vor clătina. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate seminţiile pământului şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă. Şi-i va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiţă, şi pe cei aleşi ai Săi îi vor aduna din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor pân’la marginile lor. Învăţaţi de la smochin această parabolă: Când mlădiţa lui devine fragedă şi odrăsleşte frunze, ştiţi că vara e aproape; tot aşa şi voi, când le veţi vedea pe toate acestea, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi. Aşadar, privegheaţi, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. Să cunoaşteţi însă aceasta, că de-ar şti stăpânul casei la care ceas al nopţii vine furul, ar priveghea şi n’ar lăsa să i se spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata, că’n ceasul în care nu gândiţi va veni Fiul Omului. Cine este oare slujitorul credincios şi înţelept, pe care stăpânul l-a pus peste slugile sale ca să le dea hrană la timp? Fericit e slujitorul acela pe care, venind stăpânul, îl va găsi făcând aşa; adevăr vă grăiesc că-l va pune peste toate avuţiile sale. Dar dacă slujitorul acela, rău fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie…, şi va începe să-i bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii, stăpânul acelui slujitor va veni în ziua când el nu se aşteaptă şi’n ceasul pe care nu-l ştie şi-l va despica în două şi partea lui o va pune cu făţarnicii. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.Blog Stats

  • 323.355 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi oamenii omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului răbdare Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte