Arhivă pentru 10 septembrie 2014

10
sept.
14

“Centrul Maicii Domnului” (Богородичный центр) – o sectă pseudo ortodoxă foarte periculoasă din Rusia face prozelitism pe străzile Chișinăului

IMGÎn atenţia creştinilor ortodocşi şi oamenilor de rând ai Chișinăului!

În ultima perioadă, în Republica Moldova şi–a intensificat tot mai mult activitatea așa numita organizație religioasă, “Centrul Maicii Domnului” din Rusia (Богородичный центр), fiind o sectă foarte periculoasă, pseudo-ortodoxă, distructivă şi totalitară.

Membrii acestei secte organizează acțiuni de prozelitism pe străzile Chişinăului, fac invitaţii gratuite la expoziţii-prezentări etc.  Persoanele care fac parte din această sectă se numesc ortodocşi, prezentându-se ca făcând parte din Biserica Ortodoxă Ru să,  de obicei fiind îmbrăcați în monahi sau  preoți. Mulţi dintre cei care au vizitat adunările lor, spun că au simţit pe propria piele influenţa metodelor de hipnoză.

“Centrul Maicii Domnului” (Богородичный центр) se caracterizează printr-o venerare “deosebită” a Maicii Domnului, dar în esenţă, nu sunt decât niște sectanţi periculoși care se dau drept credincioşi ortodocși, aceştia aducând hulă  Prea Sfintei noastre Născătoare de Dumnezeu,  şi lui Dumnezeu.

Iată câteva teze din învăţătura “Centrului Maicii Domnului”:

 • Născătoarea de Dumnezeu este capul Bisericii;
 • Născătoarea de Dumnezeu este a patra ipostază a lui Dumnezeu:
 • Născătoarea de Dumnezeu exista încă înaintea de la facerea lumii şi face parte din Sfatul Veşnic al Treimii (Превечный Совет Троицы);
 • Misiunea jertfelnică a Născătoarei de Dumnezeu, în loc de jertfa lui Hristos;
 • Născătoarea de Dumnezeu – izvor al harului, fără de care este imposibilă euharistia; ş.a.m.d

29 “Centrul Maicii Domnului” (Богородичный центр)  o sectă pseudo ortodoxă foarte periculoasă din Rusia face prozelitism pe străzile Chișinăului Ioan Bereslavchi – fondatorul sectei totalitare

În sectă înfloreşte matriarhatul şi cultul “fericitului prooroc Ioan”, fondatorul şi ideologul sectei, căruia potrivit spuselor sale i s-a arătat adeseori Maica Вomnului, luminându-l de fiecare dată cu noi cunoştinţe.

Fericitul Ioan (Ioan Bereslavschi, în lume Veniamin Bereslavschi, (Iancheleman) fondatorul şi conducătorul curentului sectar Biserica Ortodoxă a Maicii Domnului Puternice  cunoscut şi sub denumirea de Centrul Maicii Domnului (Богородичный центр).

Sectă distructivă

Chiar dacă secta se centrează pe persoana Născătoarei de Dumnezeu, femeia în învăţătura de credinţă a acestei secte este supranumită vieţuitoare şi parte a iadului, fiinţă caracterizată drept o ființă semisatanică, începutul femeiesc este considerat păcat, iar femeia este catalogată în rândul oamenilor de categorie inferioară.

Prin urmare, secta distruge familii – cheamă bărbaţii să se lepede de soţiile lor şi de relaţiile conjugale. În cadrul cultului există un ritual deosebit de lepădare de mamă (lovind-o peste faţă sau pângărindu-i mormântul). Femeile sunt considerate persoane fără voinţă personală. etc.

Bineânţeles, că învăţătura împărtășită noilor adepţi li se altoieşte doar în lumină pozitivă.

Metode şi scopuri principale

Agonisirea de bunuri materiale prin metoda îndobitocirii oamenilor. Colectarea de fonduri de la întreprinderi şi oameni de afaceri, dându-se drept repezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Adeseori, prin aceleaşi metode sectanţii pătrund în diferite instituţii, unde organizează diverse activităţi pentru copii şi adolescenţi, săvârşind “slujbele” lor şi chiar botezând doritorii.

miritoch ikoni 24.07.04 12 “Centrul Maicii Domnului” (Богородичный центр)  o sectă pseudo ortodoxă foarte periculoasă din Rusia face prozelitism pe străzile Chișinăului

ATENȚIE! Secta îşi schimbă sistematic denumirea. Mai jos vă prezentăm denumirile în limba rusă:

 • – «централизованная религиозная организация Православная Церковь Божией Матери Державная»,
 • – «Церковь Божией Матери Преображающейся»,
 • – «Российская Автокефальная Православная Церковь» («Богородичная церковь»),
 • – «Церковь Божией Матери»,
 • – «Российская вселенская Марианская церковь»,
 • -«Соловецкая церковь „Державная“»,
 • – «Российская Марианская Церковь»,
 • – «Церковь третьего Завета»,
 • – «Церковь Духа Параклита»,
 • – «Церковь Непорочной Девы»,
 • – «Вселенская Параклитская Богородичная Церковь»,
 • – «Фонд Новой Святой Руси»,
 • – «Фонд Мария XXI в.»,
 • – «Фонд Богородичный центр»

*проект “Соловецкий международный мемориал” (“Соловецкие новомученики”) vezi un material în rusă pe http://www.ru.ortodox.md

***

Frați creștini, stimați concetățeni, fiţi prudenţi şi aveţi grijă în mâinile cui vă încredinţaţi, şi pe cine lăsaţi să intre în familiile voastre! De altfel:

 1. Nu vă scriem vouă altele decât cele ce citiţi şi înţelegeţi. Şi am nădejde că până în sfârşit veţi înţelege;
 2. După cum ne-aţi şi înţeles în parte, – că noi suntem lauda voastră, precum şi voi lauda noastră, în ziua Domnului nostru Iisus.
 3. Cu această încredinţare voiam să vin întâi la voi, ca să aveţi bucurie a doua oară”.

(2 Cоr.11:13-15)

P.S.  Ne atrage atenția situația extrem de periculoasă care din an în an se înrăutățește tot mai mult în legătură cu adoptarea noii legi a cultelor religioase .

În ultimii ani, Biserica Ortodoxă din Moldova, nu o dată s-a adresat conducerii ţării în legătură cu această lege, care deschide larg uşile şi dă undă verde diferitor culte şi secte distructive.

După cum se ştie, sataniştii s-au adresat la Ministerul de Justiţie, cu cerere pentru a legaliza acest cult. Crişnaiţii mărşăluiesc liber pe străzile centrale ale capitalei, organizând show-uri și împărţind tuturor trecătorilor mâncarea lor păgânească, închinată zeităţilor lor.

În acest curent năvalnic al cultelor distructive, au de suferit oameni, familii, totodată unui simplu cetăţean îi este cu neputinţă să se orienteze.

Ne adresăm autorităţlor guvernamentale cu scopul de a le atrage atenţia la situaţia ameninţătoare care se formează în Republica Moldova, şi cerem implicarea autorităților în conlucrare cu Mitropolia Moldovei, în vederea redresării situaţiei create.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

IMG “Centrul Maicii Domnului” (Богородичный центр)  o sectă pseudo ortodoxă foarte periculoasă din Rusia face prozelitism pe străzile Chișinăului

Pentru mai multe resurse a se consulta bibliografia de mai jos:

«Записки мирянина»: «Осторожно секта: “Богородичный центр” и его новый проект “Соловецких новомучеников” уже в Кишиневе».

Дополнительные ресурсы по секте «Богородичный Центр»:

 1. Wiki: Богородичный центр;
 2. Wiki: Иоанн (Береславский);
 3. Православная Энциклопедия: БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР;
 4. k-istine.ru: ““Богородичный центр”: история, вероучение, религиозная жизнь”;
 5. seru: „Богородичный Центр (Православная церковь Державной иконы Божьей Матери)”;
 6. azbyka.ru: Даниловский Благовестник: «Богородичный центр и его учение»;
 7. «Анти-Раскол»: Михаил Алексеевич Поздеев (“епископ” Серафим) – Религиозный мошенник;
 8. «Анти-Раскол»: История “серафимо-геннадиевской” ветви “Российской Катакомбной Церкви”;
 9. «Записки мирянина»: «Осторожно секта: “Богородичный центр” и его новый проект “Соловецких новомучеников” уже в Кишиневе».
 10. Официальный сайт “Соловецкий международный мемориал”;
 11. Полное собрание творчества «блаженного» Иоанна Береславского;

А также:

Siteul oficial a BORu: «Принятый в Молдове закон о культах делает возможной государственную регистрацию деструктивных культов» 2 февраля 2013

Video:

 

10
sept.
14

Părintele Ambrozie Iurasov – Cum va judeca Dumnezeu universul? Va mai există oare viaţa pe pământ după cea de-a doua venire?

judecata de apoi765Părintele Ambrozie Iurasov, cunoscut încă de pe vremea comuniştilor ca un duhovnic cu cercare a înfiinţat în anii ’90 la Ivanovo , pe lângă Catedrala “Intrării Maicii Domnului în Biserica “ o obşte de maici. Că duhovnic pune un accent deosebit pe spovedanie, pe legătura sinceră şi strânsă cu fiii duhovniceşti, pe îndeplinirea poruncilor evanghelice, neacceptând atitudinea “călduţă” faţă de mântuire a creştinilor de azi. Predicator talentat, este invitat în cadrul unor emisiuni creştine radiofonice şi televizate; se remarcă printr-o bogată activitate publicistică pe teme apologetice, catehetice şi omiletice.

Cum va judeca Dumnezeu universul?

Toţi oamenii până la unul vor învia în trup – şi morţi şi viii. Sufletele se vor uni cu trupurile, vor fi luate în văzduh iar pământul va arde. În univers va apărea semnul Crucii Domnului. Acest semn va fi mai strălucitor ca soarele. Drepţii se vor lumina, iar păcătoşii vor deveni negri. Îngerii vor cânta “Iată Mirele vine !” la miezul nopţii (Matei 25, 6). Hristos va fi pe tron împreună cu Apostolii şi cu mulţime mare de îngeri şi va judeca universul. Pe cei drepţi Domnul îi va trimite spre viaţa şi fericirea veşnică iar pe păcătoşi îi va osândi să se chinuiască veşnic. Cu acestea va fi încheiată istoria vieţii pe pământ.

Va mai există oare viaţa pe pământ după cea de-a doua venire?

În Sfânta Scriptură se spune că pământul nostru va arde în ziua Înfricoşătoarei Judecăţi, soarele se va întuneca, luna nu va mai reflectă lumina acestuia, iar stelele vor cădea ( Matei 24, 29). Domnul va crea un pământ nou şi un cer nou iar omul va avea un trup înnoit aşa cum a avut Iisus după Înviere. Ţineţi minte cum a trecut El prin uşile încuiate, a mâncat şi a băut cu ucenicii? Un astfel de trup în duhovnicit, înnoit vom avea cu toţii. Nu vor mai fi boli şi necazuri, ci o bucurie veşnică şi deplinătate a vieţii. Vor trece miliarde de ani şi acesta va fi doar începutul pentru fericirea inimilor curate. Vor trece tot atâţia ani şi acesta va fi doar începutul chinurilor pentru cei căzuţi, iar acestea nu vor avea sfârşit…

10
sept.
14

Înainte ca ispititorul să imprime un gând în mintea ta, anulează-l prin Rugăciunea lui Iisus!

ganduri_buneÎnainte ca ispititorul să imprime un gând în mintea ta, anulează-l prin Rugăciunea lui Iisus! Nu îngădui gândului să te pătrundă!

Îndulceşte-ţi sufletul cu gânduri de mângâiere şi de speranţă, înflăcărează-ţi cuvintele cu arondarea dragostei faţă de Mirele tău şi adu-ţi aminte de suferinţele pe care El le-a îndurat pentru tine.

Astfel, tu vei rămâne ferm, dăruit lui Hristos şi smerit. Fii mereu atent la minte, pentru a alunga gândurile rele din momentul în care vin, fără a le îngădui să locuiască în ea nicio secundă! Căci dacă gândurile rele întârzie în minte este păcat şi este pericol că coboare în inimă. Înainte ca ispititorul să imprime un gând în mintea ta, anulează-l prin Rugăciunea lui Iisus! Nu îngădui gândului să te pătrundă!

(Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Mai putem trăi frumos? Pledoarie pentru o viaţă morală curată, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p. 48)

10
sept.
14

EVANGHELIA ZILEI: 2014-09-10

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRUSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(IV, 35-41)

is-a Domnul ucenicilor Săi: „să trecem pe ţărmul celălalt“. Şi lăsând ei mulţimea, L-au luat cu ei în corabie aşa cum era; că erau şi alte corăbii cu El. Şi s’a făcut furtună mare de vânt şi valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabia era aproape să se umple. Iar El era în partea dindărăt a corăbiei, dormind pe căpătâi. Şi L-au deşteptat şi I-au zis: „Învăţătorule, Ţie nu-Ţi este grijă că pierim?“ Şi El, sculându-Se, a certat vântul şi i-a spus mării: „Taci! potoleşte-te!“ Şi vântul a încetat şi s’a făcut linişte mare. Şi le-a zis lor: „De ce sunteţi aşa de fricoşi? Încă n’aveţi credinţă?“ Şi frică mare i-a cuprins şi ziceau unii către alţii: „Cine este oare Acesta, că şi vântul şi marea I se supun?“
10
sept.
14

Apostolul Zilei : 2014-09-10

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRUSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. II Corinteni 13,

3-13

Fraţilor, voi căutaţi dovadă că Hristos grăieşte întru mine, Care nu este slab faţă de voi, ci puternic în voi, căci, deşi a fost răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu este însă viu. Şi noi suntem slabi întru El, dar vom fi împreună cu El, din puterea lui Dumnezeu faţă de voi. Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă; încercaţi-vă pe voi înşivă. Sau nu vă cunoaşteţi voi singuri bine că Hristos Iisus este întru voi? Afară numai dacă nu sunteţi netrebnici. Nădăjduiesc însă că veţi cunoaşte că noi nu suntem netrebnici. Şi ne rugăm lui Dumnezeu ca să nu săvârşiţi voi nici un rău, nu ca să ne arătăm noi încercaţi, ci pentru ca voi să faceţi binele, iar noi să fim ca nişte netrebnici. Căci împotriva adevărului n-avem nici o putere; avem pentru adevăr. Căci ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteţi tari. Aceasta şi cerem în rugăciunea noastră: desăvârşirea voastră. Pentru aceea vă scriu acestea, nefiind de faţă, ca atunci, când voi fi de faţă, să nu lucrez cu asprime, după puterea pe care mi-a dat-o Domnul spre zidire, iar nu spre dărâmare. Deci, fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Sfinţii toţi vă îmbrăţişează. Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!Blog Stats

 • 332.051 hits
septembrie 2014
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Arhive

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte