Arhivă pentru 25 ianuarie 2015

25
ian.
15

De câte ori trebuie să ierţi? De fiecare dată.

Iertarea nu are nimic de a face cu meritul cuiva de a fi iertat – este un act de dragoste, nu de dreptate.

Daca alegem să nu-i iertăm pe cei ce ne-au rănit, ne punem sub controlul lor.

Citește în continuare ‘De câte ori trebuie să ierţi? De fiecare dată.’

25
ian.
15

Deși simt nevoia să vorbesc cu Dumnezeu, totuși nu pot să mă rog.

– Gheronda, deși simt nevoia să vorbesc cu Dumnezeu, totuși nu pot să mă rog.

-Poate să fie de la cel viclean. Ispititorul pune mereu piedici, pentru ca omul să nu se poată ruga. Diavolului îl războiește pe cel ce se roagă.

– În vremea rugăciunii mă preocupă grija pentru diferite treburi.

-Să spui așa: La asta mă voi gândi mai târziu…, și să continui să te rogi. Dacă vei întrerupe rugăciunea și te vei îndeletnici cu ele, ispititorul le va lăsa deoparte pe grijile lipsite de importanță și-ți va aduce în minte probleme esențiale, ca să încetezi desăvârșit rugăciunea. Trebuie să ne punem pe noi înșine la punct. Pentru că știi ce face tangalachi (așa numea părintele Paisie pe diavol)? Mirenilor (oamenilor din lume) le aduce gânduri murdare, și astfel își dau seama îndată. Oamenilor duhovnicești însă le aduce diferite neghiobii, și nu-și dau seama. Acest lucru este mai primejdios, pentru că ei cred că merg bine, deoarece nu au gânduri murdare, și astfel nu se smeresc, și mintea lor umblă încolo și-ncoace, și inima le rămâne de piatră.

– Gheronda, uneori în vremea rugăciunii îmi vine vreo idee. Aflu rezolvarea unei probleme care după aceea se dovedește a fi greșită.

-Diavolul este viclean. Știe că dacă în vremea rugăciunii îți va aduce un gând necurat, îl vei alunga cât colo. De aceea îți aduce soluții la vreo problemă de-a ta, ca tu să spui. De vreme ce mi-a venit în timpul rugăciunii, înseamnă că este insuflare de sus. Dacă diavolul ți-ar vrea biele, ți-ar aduce în minte rezolvarea în altă vreme, nu în timpul rugăciunii. Intră însă intermediar, și te invită la discuție. De aceea să nu-i dai nici o importanță. Să spui: îți mulțumesc pentru interesul pe care mi-l arăți, însă nu am nevoie de el.

– Gheronda, în timpul rugăciunii îmi vin în minte gânduri și imagini urâte.

-Aceasta este lucrarea diavolului ca să te zăpăcească. Mai ales când ești obosită trupește și nu prea ai dormit, tangalachi află un moment când te afli între somn și veghe și-ți prezintă imagini urâte, ca să-ți spună că sunt ale tale și să te arunce în deznădejde. Să nu le dai importanță. Să spui: Doamne miluiește, și să te gândești la Hristos, la Maica domnului și la îngeri. Astfel vei face diversiune diavolului.

Extras din Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte Duhovnicești, Vol. VI, Despre Rugăciune, p.56-58

25
ian.
15

Experiență pedagogică după moarte

Câți oameni nu zic aceasta în clipe grele! Însă cei mai mulți nu cunosc că aceasta este păcat și că constituie lipsă de răbdare și de nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Dar împrejurarea care urmează o va adeveri cu limpezime. Ne-a povestit-o cu multă smerenie și simțire un ieromonah cuvios, care are fii duhovnicești atât în Atena, cât și în eparhie.

Citește în continuare ‘Experiență pedagogică după moarte’

25
ian.
15

Când vorbeşti cu un om, nu cugeta la trupul tău sau al lui, ci cugetă la sufletul tău

Hristos n-a făcut niciodată vreo observaţie asupra trupului vreunui om.

El nu a spus lui Zaheu: cât eşti de mic! Nici lui Iuda: cât eşti de urât! Nici slăbănogului: cât eşti de slab! Nici celui lepros: miroşi urât! Ci a comunicat neîntrerupt cu realitatea din oameni, în aceste cazuri sufletul vorbea sufletelor, vindeca şi ridica sufletele.

A vorbi despre trupurile oamenilor prezenţi, Hristos a considerat la fel de nepotrivit ca şi oamenii serioşi care consideră nepotrivit a vorbi despre hainele oamenilor prezenţi.

Citește în continuare ‘Când vorbeşti cu un om, nu cugeta la trupul tău sau al lui, ci cugetă la sufletul tău’

25
ian.
15

Ce este Dumnezeiasca Liturghie ?

Ce este Liturghia? Adunarea sfinţilor. „Acolo sunt sfinţii, Hristos. Uite, Cel pe care-L cauţi, închină-I-te!” Ce imagine minunată! Asta este Liturghia! Lucrul după care însetează un suflet, pen­tru care ne-am botezat, pentru care ne-am miruns, pen­tru care am fost chemaţi în Biserica Ortodoxă, îl găsim la Liturghie. Ceea ce citeşti în cărţile noastre, în Sfânta Scriptură, ai acum la Liturghie inaintea ta.

Citește în continuare ‘Ce este Dumnezeiasca Liturghie ?’

25
ian.
15

Chiar dacă este săracă, poate să facă sărăcia mai dorită decât bogăţia

Aşadar, cugetând la toate acestea, să nu ne uităm la bunuri, ci la blândeţea felului de trai, şi la curăţie şi la întreaga înţelepciune. Căci femeia cu mintea întreagă şi îngăduitoare şi cu bună măsură [în toate], chiar dacă este săracă, poate să facă sărăcia mai dorită decât bogăţia.

Citește în continuare ‘Chiar dacă este săracă, poate să facă sărăcia mai dorită decât bogăţia’

25
ian.
15

Despre moarte, jertfă și iubire – Părintele Iustin Pârvu

Acasă

Acasă a fost pentru mine totdeauna locul în care am văzut că oamenii au frică de Dumnezeu, respectă tradiţia şi valorile neamului. Dacă nu respecţi valorile neamului, care sunt identitatea ta în lume, ce să respecți? Dacă nu respecţi tradiţia, care e legătura ta cu trecutul, e rădăcina ta puternică, cum să mai ai pretenţia să rezişti în faţa loviturilor prezentului şi viitorului? Dacă nu respecţi pe Dumnezeu, cum să te mai consideri un om cu destin?

Un om obosit pe un drum de ţară vara sub arşiţă, iarna sub troiene, merge şi înaintează cu speranţa că ajunge acasă. Dar un suflet care a pierdut acel acasă, care e întoarcerea la Dumnezeu, cît are de pătimit, de rătăcit?

Citește în continuare ‘Despre moarte, jertfă și iubire – Părintele Iustin Pârvu’

25
ian.
15

Predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii – Zaheu Vamesul

Evanghelia zilei:

Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Lc. 19, 1-10)

***

Citește în continuare ‘Predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii – Zaheu Vamesul’

25
ian.
15

EVANGHELIA ZILEI: 2015-01-25

DUMINICA
A TREIZECI ŞI DOUA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(XIX, 1-10)

n vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon. Şi iată un bărbat cu numele Zaheu; şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să-L vadă pe Iisus, care este, dar nu putea din pricina mulţimii, pentru că era mic de statură. Şi alergând înainte, s’a urcat într’un sicomor ca să-L vadă, că pe acolo avea să treacă. Şi când Iisus a ajuns la locul acela, uitându-Se în sus a zis către el: „Zahee, grăbeşte-te de coboară, că astăzi în casa ta trebuie să rămân“. Şi el s’a grăbit şi s’a coborât şi L-a primit bucurându-se. Şi când au văzut, toţi murmurau, zicând că la un om păcătos a intrat să găzduiască. Iar Zaheu, stând în picioare, a zis către Domnul: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, şi dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit“. Şi Iisus a zis către el: „Astăzi i s’a făcut mântuire casei acesteia, că şi acesta este fiu al lui Avraam. Că pe cel pierdut a venit Fiul Omului să-l caute şi să-l mântuiască“.
25
ian.
15

Apostolul Zilei : 2015-01-25

DUMINICA
A TREIZECI ŞI DOUA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. I Timotei 4,

9-15

f-150x1501iule Timotei, vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea, fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor. Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale ci, fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită tuturor.Blog Stats

  • 331.984 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte