27
mai
15

Acatistul Maicii Domnului, Povățuitoarea copiilor

fecioara-maria2Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacul 1

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fe­cioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieștile învățături pe care le-a propovăduit preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toți părinții binecredincioși, ca și pe toți cei care au grijă de creșterea sufleteas­că și trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ție: po­vățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 Icosul 1

Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca niște făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cu­vinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii și pe cei care se roagă ție pentru ei:

Povățuiește copiii să fie săraci cu duhul, ca a lor să fie Împărăția cerurilor;

Povățuiește copiii să fie flămânzi și însetați de dreptate, că așa se vor sătura;

Povățuiește copiii să fie blânzi, că așa vor moș­teni pământul;

Povățuiește copiii să fie milostivi, că așa se vor milui;

Povățuiește copiii să fie curați cu inima, că așa Îl vor vedea pe Dumnezeu;

Povățuiește copiii să fie făcători de pace, că așa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 2

Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dum­nezeu și minunate sunt virtuțile pe care le dobândesc credincioșii, virtuți pe care le cerem și pentru părinții și copiii care Îi înalță lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

 Icosul 2

Tu, Fecioară, sălaș al virtuților și ocrotitoare a ce­lor ce duc lupta cea grea cu patimile și cu dia­volii, ascultă rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ție:

Povățuiește copiii să iubească cele bune și toate virtuțile creștinești;

Povățuiește copiii să împlinească cu smerenie poruncile Domnului;

Povățuiește copiii, hrănindu-i cu laptele înțe­lep­ciunii dumnezeiești;

Povățuiește copiii să asculte îndrumările bune pe care le primesc;

Povățuiește copiii să fie înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii;

Povățuiește copiii să vadă în toți oamenii chi­pul lui Dumnezeu;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 3

Mulți copii au rămas orfani și nu are cine să le arate dragostea părintească. Ia-i în ocrotirea ta, încălzind inimile celor din jurul lor pentru a-i crește cu dragostea pe care numai tu le-o poți in­sufla, pentru ca ei să Îi cânte lui Dumnezeu cân­ta­rea: Aliluia!

 Icosul 3

Pentru toți copiii orfani sau părăsiți de părinți, care plâng după dragostea părinteas­că, răbdând foame, sete și frig, și pe care vrăjmașul diavol i-a întinat cu nenumărate patimi, ca și pentru copiii noș­tri, ne rugăm ție, Preasfântă Maică, știind cât de puternică este ocrotirea ta:

Povățuiește copiii să caute dragostea la Cel ce este dragoste;

Povățuiește copiii să înțeleagă că Părintele Ce­resc este adevăratul lor Părinte;

Povățuiește copiii, tămăduindu-le rănile și mân­gâindu-le prea multele dureri;

Povățuiește copiii, trimi­țând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde;

Povățuiește copiii, alinându-le tristețea și dăruindu-le să cunoască bucuria;

Povățuiește copiii ca să afle calea mântuirii;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-Te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 4

„Femeie, iată fiul tău!” ți-a zis de pe cruce Mântuitorul, arătând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar și spre fiecare din creștinii care, lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiți, ci Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 4

Să se bucure credincioșii și să se veseleas­că și nimeni să nu le stea împotrivă, știind că mare ajutor au de la Maica Domnului nostru, Maica rugăciunii și a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălțate din adâncul inimii:

Povățuiește copiii să-ți cânte: „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”;

Povățuiește copiii, aducându-i la cunoștința minunilor tale;

Povățuiește copiii, vădindu-te Maică a lor și a celor ce te laudă;

Povățuiește copiii să Îl iubească pe Hristos, Mântuitorul lumii;

Povățuiește copiii să facă voia Fiului tău și Dumnezeului nostru;

Povățuiește copiii, crescându-i ca pe niște fii ai Părintelui Ceresc;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 5

De tine se bucură toată făptura, cerul și pământul, îngerii și sfinții care stau împrejurul tău și îi ocrotesc pe aleșii tăi, fiindu-le zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 5

În această lume, în care ispititorul ne aduce înainte chipuri ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuți lui Dumnezeu, care au mers pe calea cea îngustă și au primit răsplata mult dorită; și noi, știind aceasta, te rugăm:

Povățuiește copiii, cu sfinții cei din veac, care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu;

Povățuiește copiii, cu soborul apostolilor care au răspândit Evanghelia până la margini­le pă­mântului;

Povățuiește copiii, cu Sfinții Ierarhi, care das­căli ai dreptei credințe au fost și minuni au săvârșit;

Povățuiește copiii, cu cetele mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi;

Povățuiește copiii, cu Sfinții Preacuvioși, care, prin nevoință, îngeri în trup s-au arătat;

Povățuiește copiii, cu toți sfinții la care alergăm pentru rugăciune și ajutor;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 6

Cine nu va înțelege frumusețea Bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândește? Numai cei ce aleg întu­nericul, întunecați de mândrie diavolească, și nu vor să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 6

De mare dar s-au învrednicit la botez copiii, care au devenit mădulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfântă Fecioară Maria, Maică a Domnului, ca să-i înveți să nu se lipsească de binefa­cerile acestui dar, ne rugăm ție:

Povățuiește copiii să rămână până la sfârșitul vieții în dreapta credință;

Povățuiește copiii ca, viețuind în ea, roade plăcute lui Dumnezeu să aducă;

Povățuiește copiii să iubească slujbele Sfintei Biserici și să nu se lipsească de dulceața lor;

Povățuiește copiii să citească Sfintele Scripturi și cărțile de folos duhovnicesc;

Povățuiește copiii să respingă sfaturile mincinoase ale necredincioșilor;

Povățuiește copiii să stea tari împotriva în­vățăturilor urâte lui Dumnezeu;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 7

O, Preasfântă Fecioară, roagă-L pe iubitorul de oameni, Dumnezeu, să trimită peste copii da­rurile Duhului Sfânt: duhul înțelepciunii, duhul înțelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cu­noștinței, duhul temerii de Dumnezeu și duhul bunei credințe, ca să te cinstească și să cânte împreună cu noi: Aliluia!

 Icosul 7

Având poruncă și putere de la Dumnezeu să ducem o viață de sfințenie și înțelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ție:

Povățuiește copiii să primească darurile Mân­gâietorului;

Povățuiește copiii ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui Dumnezeu;

Povățuiește copiii să urce în fiecare zi pe scara virtuții;

Povățuiește copiii să se arate vrednici să fie numărați în ceata aleșilor tăi;

Povățuiește copiii ca din tinerețe să se gândească la moarte, pentru a gusta adevărata viață;

Povățuiește copiii ca prin rugăciune și purtarea crucii să se sfințească;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 8

Mulți dintre cei care și-au pus nădejdea în puterile lor, nu în Dumnezeu, au căzut în patimi și și-au întinat sufletele; dar noi, nădăj­duind în ajutorul tău, ne rugăm ție să păzești curăția copiilor, ca să cânte lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții: Aliluia!

 Icosul 8

Știind că vrăjmașul diavol nu contenește a căuta să-i rupă pe oameni de trăirea duhovnicească, încercând să spurce până și curăția sufle­teas­că a copiilor, asupra cărora stă binecuvânta­rea lui Dum­nezeu, te rugăm, Maică a lui Dumnezeu:

Povățuiește copiii cum să trăiască, pentru ca la Înfricoșătoarea Judecată să fie izbăviți de veșni­cele chinuri;

Povățuiește copiii să deosebească ce este bine de ce este rău în fața lui Dumnezeu;

Povățuiește copiii să urască păcatul și toată fărădelegea;

Povățuiește copiii să se ferească de necuratele și ucigătoarele patimi;

Povățuiește copiii să fie preaînțelepți împotriva meșteșugirilor diavolești;

Povățuiește copiii să privegheze și să se roage ca să nu cadă în ispită;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 9

Știind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește, ne rugăm ție, Maică Preasfântă, degrabă să-i ridici cu milostivirea ta pe copiii care, din lucrarea vrăjma­șului, vor aluneca în păcat, ca să Îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de inimă: Aliluia!

 Icosul 9

Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepă­dându-se de tatăl său, și-a risipit viața departe de casa lui, și mult s-a veselit când a fost primit îna­poi cu brațele deschise. Te rugăm, preasfântă Năs­cătoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cădea în păcat, să îi ridici pe copii, pentru care cădem la milostivirea Ta:

Povățuiește copiii, ca în tot locul să se ferească de cursele vrăjmașului;

Povățuiește copiii ca, de vor cădea în ispite, fără șovăială să se ridice;

Povățuiește copiii ca, de se vor rătăci, fără zăbovire să se întoarcă la Dumnezeu;

Povățuiește copiii ca, de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocăință să-și curățească sufletele;

Povățuiește copiii ca, prin spovedanie curată, să ia dezlegare de păcate;

Povățuiește copiii ca, după fiecare poticnire, să pu­nă iarăși început bun mântuirii;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 10

Nu poate mintea omenească să priceapă cu ușurință pentru ce Dumnezeu îngăduie încerca­rea copiilor prin boală și suferință. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică ajutătoare, alergăm la tine și te rugăm să le alini suferin­țele cu da­rul tău, ca să nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 10

Dumnezeu, Cel ce rânduiește toate spre mântuirea oamenilor și nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngăduie ca bolile să întunece bucuria copiilor și să o preschimbe în întristare, iar noi, cunos­când că nu este încercare în care să nu-ți poți arăta puterea, Maică preamilos­tivă, strigăm către tine:

Povățuiește copiii să primească încercările cu nădejde în Dumnezeu;

Povățuiește copiii să ceară vindecarea de la Doctorul sufletelor și al trupurilor;

Povățuiește copiii să poarte fără cârtire crucea bolii, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu;

Povățuiește copiii cum să dobândească cununa răbdării;

Povățuiește copiii să nu se lase biruiți de deznădejde;

Povățuiește copiii să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 11

Nepricepuți și lipsiți de darul povățuirii știindu-ne, îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca, luminați de tine, să-i învățăm pe copii să ducă o viață curată și sfântă, o viață în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea de slavă: Aliluia!

 Icosul 11

Nu dorim pentru copii doar bunătățile degrabă trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătățile cele duhovnicești, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta, ne rugăm ție:

Povățuiește copiii să-L iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor;

Povățuiește copiii să-i iubească pe oameni ca pe frații lor;

Povățuiește copiii să închine Domnului fiecare zi a vieții lor;

Povățuiește copiii să mărturisească prin fapte bune dreapta credință;

Povățuiește copiii să fie temple vii ale Duhului Sfânt;

Povățuiește copiii ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor, astfel încât aceștia să se îndrepte spre Dumnezeu;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 12

Deșartă este lumea aceasta, cu toate plăcerile ei amăgitoare, și deșarte sunt gândurile celor care nu însetează după Împărăția cea veșnică, după Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilință: Aliluia!

 Icosul 12

Maică iubitoare de fii, care strălucești cu pu­tere lângă tronul Fiului tău, mijlocește pentru toți copiii care nu au fost botezați, ca să primească lumina nașterii de Sus, iar cei care au primit-o să trăiască o viață de evlavie, ca să le fie deschisă poarta spre Împărăția Cerurilor:

Povățuiește copiii să dorească moștenirea vieții veșnice;

Povățuiește copiii să meargă pe calea cea strâm­tă a poruncilor spre Ierusalimul cel Ceresc;

Povățuiește copiii să caute bucuria celor scriși în Cartea Vieții;

Povățuiește copiii să păzească cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie părtași fericirii raiului;

Povățuiește copiii să se nevoiască pentru dobândirea mântuirii;

Povățuiește copiii să ducă o viață aleasă pentru a pregusta bunătățile vieții veșnice;

Povățuiește copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul 13

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu sfinții: Aliluia!

 

Acest condac se rostește de trei ori.  Apoi se spun Icosul 1 și Condacul 1.

Carte de Rugaciuni Ortodoxe

 

 

 

 


0 Răspunsuri to “Acatistul Maicii Domnului, Povățuitoarea copiilor”  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Blog Stats

  • 332.231 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte

%d blogeri au apreciat: