Arhivă pentru 7 august 2016

07
aug.
16

Chinurile iadului

181ac-hell_joyceDacă am strânge toate scârbele, bolile și necazurile pământului într-un singur suflet și le-am pune pe un cântar, chinurile iadului ar fi cu mult mai grele și cumplite, pentru că și satana însuși se înfricoșează de gheena focului. Dar nouă, neputincioșilor, chiar și chinurile de aici ne sunt nesuferite, pentru că duhul nostru este uneori osârduitor, iar trupul întotdeauna neputincios.

Citește în continuare ‘Chinurile iadului’

07
aug.
16

Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om

Rugaciunea-mamei-e1428256491787(Din psalmii lui David)

Citește în continuare ‘Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om’

07
aug.
16

Rugăciune la aprinderea candelei

444Prea Sfântă şi Înaltă Treime, primeşte dragostea mea înaintea Ta şi arde în focul Dumnezeirii Tale fărădelegile mele şi şterge mulţimea răutăţilor mele şi dă-le îngropării şi uitării Tale, Doamne. Amin

Citește în continuare ‘Rugăciune la aprinderea candelei’

07
aug.
16

Rugăciune de mulţumire către Domnul Iisus Hristos

ic-xcDoamne Iisuse Hristoase, Îţi mulţumim că eşti Dumnezeul nostru Multrăbdător, Multîndurător, Multiertător, Preasfânt şi Preaplin de Iubire! Îţi mulţumim că prin Jertfa Ta de Iubire pentru noi oamenii, prin Patimile Tale, prin Moartea şi prin Învierea Ta ne-ai mântuit din moarte, ne-ai răscumpărat păcatele şi ne-ai dăruit viaţa veşnică! Îţi mulţumim, Doamne, că ne iubeşti atât de mult! Îţi mulţumim, Doamne, că ne chemi la şcoală cerească, că ne-ai dat pildă de smerenie, de răbdare, de iubire, de iertare, de rugăciune vie! Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale, pentru viaţa de aici şi mai ales pentru cea de după moarte, pe care Tu ne chemi să o cucerim aici printr-o viaţă smerită, cucernică, cu adevărat creştină, plină de iubire, de fapte bune şi de milostivire! Îţi mulţumim, Doamne, că ne aperi de cel viclean şi rău şi că ne înveţi să învingem răul printr-o viaţă curată, cum ne-ai arătat Tu, acum două mii de ani, că ar trebui să fie viaţa omului pe Pământ! Îţi mulţumim că îi ajuţi şi pe cei care au trecut la cele veşnice, atât pe cei care sunt cu Tine, cât şi pe cei care se chinuiesc după viaţa plină de păcatele nemărturisite şi fără pocăinţă! Îţi mulţumim că eşti tot timpul cu noi! Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău sfânt! Te iubim Doamne, Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin! 

Citește în continuare ‘Rugăciune de mulţumire către Domnul Iisus Hristos’

07
aug.
16

Sfârşitul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla

În legătură cu sfârşitul ei, se spune că egumenul schitului Sihăstria ar fi observat, mai multe zile în şir, câteva păsărele care intrau pe fereastră în trapeză, de unde luau fărămituri de pâine şi poame, apoi zburau la munte, înspre Sihla. Doi ucenici, rânduiţi de egumen, au pornit pe calea arătată de păsări, ajungând până către vârful muntelui. Acolo, un frate s-a urcat într-un brad, de unde a izbutit să o zărească pe Cuvioasa Teodora. I-a chemat la ea şi le-a spus că se roagă de 40 de zile ca Dumnezeu să-i trimită un duhovnic căruia să-i mărturisească păcatele şi să o împărtăşească înainte de a muri. I-a rugat să-i spună egumenului ultima ei dorinţă, aceea de a-i trimite pe ieromonahul Antonie şi pe ierodiaconul Lavrentie cu Sfânta Împărtăşanie.

Citește în continuare ‘Sfârşitul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla’

07
aug.
16

Soţul din tinereţe al Cuvioasei Teodora de la Sihla ‒ Cuviosul Elefterie Sihastrul

Cuviosul Elefterie Sihastrul, de la Schitul Sihla (secolele XVII-XVIII)

Citește în continuare ‘Soţul din tinereţe al Cuvioasei Teodora de la Sihla ‒ Cuviosul Elefterie Sihastrul’

07
aug.
16

Pestera Sfintei Teodora de la Sihla

Pestera Sfintei Teodora de la Sihla este unul dintre locurile sfinte din zona Neamtului. Aflata la mica distanta de manastirile Neamt, Secu si Sihastria, pestera sfintei Teodora atrage zilnici multime de credinciosi aprinsi de dorul rugaciunii si al vietii curate.

Citește în continuare ‘Pestera Sfintei Teodora de la Sihla’

07
aug.
16

Viata Sfintei Teodora de la Sihla

In luna august, ziua a saptea, facem pomenirea Prea Cuvioasei Maicii noastre Teodora de la Sihla, care a sihastrit multi ani, la sfarsitul secolului al XVIl-lea, intr-o pestera din preajma Schitului Sihla-Neamt.

Citește în continuare ‘Viata Sfintei Teodora de la Sihla’

07
aug.
16

Lumea ca proiectie a mintii omului

UsaLuminaCe este lumea? a întrebat un frate pe Awa Isaia. Şi Bătrânul a răspuns: „Lumea este risipirea lucrurilor. Lumea este a lucra cele împotriva firii şi a împlini voirile tale după trup. Lumea este a cugeta cineva despre sine că rămâne în acest veac. Lumea este a se îngriji cineva de trup spre păgubirea sufletului şi a se mândri cu ceea ce lasă în urmă. Nu de la mine spun acestea, ci Ioan Apostolul este cel care zice: Nu iubiţi lumea, nici toate câte sunt ale lumii” (1 Ioan 2, 15]. Răspunsul Awei Isaia exprimă înţelesul pe care-l dau pustnicii lumii pe care o părăsesc şi împotriva căreia se poziţionează. Nu este vorba, aşadar, de lumea-creaţie a lui Dumnezeu, ci este vorba, foarte clar, de percepţia pe care o au oamenii asupra acestei lumii şi lumea care rezultă din vieţuirea conformă cu această percepţie. „Risipirea lucrurilor” trimite la perspectiva fragmentară asupra lumii, la neputinţa omului de a se ridica la o măsură care să-i permită vederea unitară asupra făpturilor, coerenţa lumii, sesizarea resorturilor ce leagă lucrurile funcţional între ele şi conduc la un sens unitar şi la o finalitate unică. Lipsit de o astfel de perspectivă, omul va trăi drama continuă a vederii disociative, a perspectivei fragmentare, a dilemei, a scindării, neputinţa de a pune la un loc atâta risipire de lucruri foarte frecvent contrare şi presiunea de a alege între ele. Această risipire din afară se va proiecta ca atare înlăuntrul omului, scindându-i şi fragmentându-i fiinţa şi existenţa.

 

Citește în continuare ‘Lumea ca proiectie a mintii omului’

07
aug.
16

Vindecarea a doi orbi si un mut in Capernaum

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin!

Citește în continuare ‘Vindecarea a doi orbi si un mut in Capernaum’

07
aug.
16

Vindecarea a doi orbi si un mut

Vindecarea a doi orbi şi un mut – Mt. 9,27-35

DESPRE „DISCREŢIA” DOMNULUI

Citește în continuare ‘Vindecarea a doi orbi si un mut’

07
aug.
16

Evanghelia vindecării a doi orbi și a unui mut – Comentarii patristice

Duminica a 7-a după Rusalii (Ev. Matei 9, 27-35)

Citește în continuare ‘Evanghelia vindecării a doi orbi și a unui mut – Comentarii patristice’

07
aug.
16

Creştinismul orb şi mut

„Fiindcă toţi caută ale lor, nu ale lui Hristos.” (Filipeni 2, 21)

Citește în continuare ‘Creştinismul orb şi mut’

07
aug.
16

Predică la Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum)

„Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale”. (Slujba aghiazmei mari)

Citește în continuare ‘Predică la Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum)’

07
aug.
16

EVANGHELIA ZILEI: 2016-08-07

DUMINICA
A ŞAPTEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Matei
(IX, 27-35)

n vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se ţineau după El şi strigau şi ziceau: „Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David!“ După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: „Credeţi că pot să fac Eu aceasta?“ Ei I-au zis: „Da, Doamne!“ Atunci S’a atins de ochii lor zicând: „Fie vouă după credinţa voastră!“ Şi s’au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: „Luaţi seama, să nu ştie nimeni“. Dar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi scoţându-i-se demonul, mutul a vorbit. Iar mulţimile se minunau, zicând: „Aşa ceva niciodată nu s’a arătat în Israel!“ Dar fariseii ziceau: „Cu domnul demonilor îi scoate pe demoni“. Şi Iisus străbătea toate oraşele şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.
07
aug.
16

Apostolul Zilei: 2016-08-07

DUMINICA
A ŞAPTEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Romani

(XV, 1-7)

f-150x1501raţilor, datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire. Că şi Hristos n-a căutat la plăcerea Sa, ci, precum este scris: «Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra Mea». Căci toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea, care vin din Scripturi, să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus Hristos. Pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.Blog Stats

  • 333.702 hits

Arhive

15 noiembrie - Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț [ TRINITAS TV ] Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Iartă-mă „Părinte