Arhivă pentru 5 ianuarie 2019

05
ian.
19

Boboteaza sau Dumnezeiasca Arătare

În calendarul Bisericii noastre, în data de 6 ianuarie, sărbătorim Botezul Domnului, unul dintre cele mai mari praznice ale creştinătăţii. Denumirea de Bobotează este dată sărbătorii de poporul dreptcredincios, iar în limbaj bisericesc, pe lângă Botezul Domnului întâlnim şi denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului). Astăzi, în Ajun, credincioşii postesc şi se pregătesc în mod special pentru a întâmpina marele praznic şi primesc preotul care vine şi le sfinţeşte casele cu Agheasmă Mare. În acest sens, părintele prof. dr. Ilarion V. Felea arăta că: „La praznicul Bobotezei în fiecare an se începe înnoirea omului creştin. An de an, prin agheasmă se face nu numai sfinţirea caselor, ci şi a trupurilor şi a sufletelor omeneşti, se face curăţirea minţii, inimii şi a vieţii noastre”.

Citește în continuare ‘Boboteaza sau Dumnezeiasca Arătare’

05
ian.
19

Distrugerea familiei (Păcănelele, desfrâul) – Părintele Calistrat 05.01.2019

05
ian.
19

Viaţa nu este „agăţare” și nici oportunism – cuvânt pentru fete

Marele vostru vis este un bărbat frumos, cu maşină scumpă şi modernă, cu portofelul plin, care să vă scoată la petreceri şi să vă ajute să promovaţi într-o „carieră artistică” – toate acestea, şi multe altele, aprind imaginaţia tinerelor fete. Nu trece mult şi se iveşte şi ocazia! Iată un tânăr sau un om mai bătrân, cu maşina corespunzătoare, care te invită la o plimbare… La început refuzi sau te prefaci că refuzi. După aceea, prinsă în mrejele cuvintelor lui frumoase, te şi trezeşti alături de el şi începe „aventura”…

Citește în continuare ‘Viaţa nu este „agăţare” și nici oportunism – cuvânt pentru fete’

05
ian.
19

Cum alegem omul care să ne fie alături la bine și la greu ?

Bărbatul cunoaşte adevărata fire a femeii, şi femeia pe cea a bărbatului, dacă o cercetează pe aceasta prin sine însuşi. Aşa ne alegem tovarăşul sau tovarăşa noastră de viaţă. El sau ea reprezintă partea inconştientă a sufletului nostru. Dacă această alegere se întâmplă conştient, atunci omul nu mai atribuie propriile lipsuri tovarăşei sau tovarăşului de viaţă, adică atunci se ridică proiecţia (n.r. ‒ proiecția psihologică asupra celuilalt). În acest fel, mulţimea lucrării sufleteşti poate fi aşezată la dispoziţia ego-ului. Dacă cineva a reuşit prin autocunoaştere să descopere calităţile celuilalt gen, atunci el devine stăpânul propriilor emoţii şi pasiuni, şi nu se lasă dominat de ele. Lucrul acesta înseamnă libertate lăuntrică reală.

Citește în continuare ‘Cum alegem omul care să ne fie alături la bine și la greu ?’

05
ian.
19

Relaţiile dintre soţ şi soţie au un caracter cu totul aparte față de orice alte relații

Iubirea dintre soţi este un sistem complicat, dar bogat în sentimente, relaţii şi trăiri. După Apostolul Pavel, omul este format din trup, suflet şi duh (I Tesaloniceni 5, 23). Legătura profundă a acestor trei părţi ale firii omeneşti cu altele se realizează numai într-o căsătorie creştină, care conferă relaţiilor dintre soţ şi soţie un caracter aparte, incomparabil cu alte relaţii ce se stabilesc între oameni. Apostolul Pavel le compară cu relaţia dintre Hristos şi  Biserica (Efeseni 5, 23-14).

Citește în continuare ‘Relaţiile dintre soţ şi soţie au un caracter cu totul aparte față de orice alte relații’

05
ian.
19

Mama: primul administrator al darului

Auzim, nu de puține ori, expresiile: „ai primit un mare dar” sau „copilul e dar de la Dumnezeu”. Astfel, termenul recurent, laitmotivul acestei experiențe complexe a maternității, e cel de dar. Cum ne raportăm la acest dar și ce implică de-a lungul timpului? Când primim un dar de la un prieten, o rudă, un simplu cunoscut sau chiar și de la un necunoscut, cu o gratuitate binevoitoare, care pare să traducă firescul de a crea în jur o stare de bucurie vibrantă, netedă – eliberată de inconsistența oricăror predeterminări strategice în vederea obținerii fericirii -, încrezătoare în a pune un zâmbet revigorant pe un chip abătut, întristat, placid, ne simțim, deodată, înduioșați, emoționați, pătrunși de plăcerea unei relaționări rodnice. Ne situăm în orizontul atenției celuilalt, fie și preț de câteva clipe. Dar când primim un dar de la Dumnezeu? Cum ne simțim? Mai ales darul unei vieți care crește în propria-ți viață? În acest caz, atenția lui Dumnezeu asupra acestui dar și, implicit, asupra părinților e cu atât mai extinsă și mai pro­nunțată.

Citește în continuare ‘Mama: primul administrator al darului’

05
ian.
19

Despre Bobotează – Rugăciunea de la Botez ! Atât de mare este puterea Bobotezei ! – Părintele Calistrat 05.01.2019

05
ian.
19

Despre evlavie și pietism

Sunt puține lucruri frumoase pe lume. Multe par a avea acea strălucire exterioară care fură ochii necunoscătorilor, dar se dezvăluie de la prima vedere ca fiind lipsite de valoare celor experimentați care le observă așa cum sunt. Printre puținele „frumuseți” ale acestei lumi pot număra, cu bucurie, evla­via sinceră. Câteodată, această evlavie se vede în ochii înlă­crimați ai unui tânăr care participă pentru prima dată la Sfânta Liturghie. El simte ceea ce fiecare credincios a simțit și ar trebui să simtă cât mai des, și anume, bucuria aceea inexplicabilă care-i umple ființa și care poartă numele atât de frumos de „har”. Alteori, această evlavie se vede în semnul crucii, un pic grăbit și mai întotdeauna prea scurt sau prea lung, aproape făcut incorect, al unei persoane între două vârste, care vine temătoare la prima sa spovedanie după mulți ani în care a stat departe de Dumnezeu. Îmi aduc aminte adesea de reacția unui cunoscut care nu mai intrase de mulți ani în biserică și care, odată ajuns în sfântul locaș, a avut o transformare subită. L-am văzut pătruns de o teamă sfântă, încărcată de iubire, ca a unui om care își în­tâlnește prima dragoste după ani buni în care s-a gândit fugitiv la ea, dar nu a avut niciodată curajul să-i mărturisească sincer că nu a uitat-o, de fapt, niciodată. Nu l-am întrebat nimic pentru că știam că nu va putea niciodată să redea în cuvinte ceea ce a simțit de fapt. Evlavie.

Citește în continuare ‘Despre evlavie și pietism’

05
ian.
19

Rânduieli liturgice în Ajunul Bobotezei

Anul acesta, Ajunul Bobotezei fiind în zi de sâmbătă, rânduiala tipiconală ortodoxă implică anumite modificări liturgice. Programul liturgic din catedrale, mănăstiri şi parohii începe astăzi cu slujba Utreniei, continuă cu Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, apoi se oficiază slujba Vecerniei sărbătorii Botezului Domnului unită cu slujba Aghesmei Mari.

Citește în continuare ‘Rânduieli liturgice în Ajunul Bobotezei’

05
ian.
19

Ce să facem ?

În anul al cincisprezecelea al domniei cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeei, Irod, tetrarh al Galileei, Filip, fratele său, tetrarh al Itureei și al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Anna și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței, spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia Prorocul: «Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Orice vale se va umple și orice munte și orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase, drumuri netede; și toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu». Deci, zicea Ioan mulțimilor care veneau să se boteze de către el: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți, dar, roade vrednice de pocăință și nu începeți a zice în voi înșivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. Iată, securea stă la rădăcina pomilor; deci, orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Iar mulțimile îl întrebau, zicând: Ce să facem, deci? Răspunzând, Ioan le zicea: Cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea. Și au venit și vameșii să se boteze și i-au spus: Învățătorule, noi ce să facem? El le-a răspuns: Nu luați de la nimeni nimic mai mult decât vă este rânduit. Și îl întrebau și ostașii, zicând: Dar noi ce să facem? Și le-a zis: Să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Iar poporul fiind în așteptare și întrebându-se toți despre Ioan în cugetele lor: Nu cumva el este Hristos?, a răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai puternic decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, a Cărui lopată este în mâna Lui, ca să curețe aria și să adune grâul în hambarul Său, iar pleava o va arde cu foc nestins. Acestea și alte multe îndemnând, Ioan propovăduia poporului vestea cea bună.Luca 3, 1-18

Citește în continuare ‘Ce să facem ?’

05
ian.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-01-05

În AJUNUL BOTEZULUI

Evanghelia de la Luca
(III, 1-18)

n al cincisprezecelea an de domnie a cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procurator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, şi Filip, fratele său, tetrarh al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, şi Lisanias, tetrarh al Abilenei, în vremea arhiereilor Anna şi Caiafa, fost-a cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Şi a venit el în tot ţinutul dimprejurul Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor. Aşa cum s’a scris în cartea cuvintelor lui Isaia profetul: Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi-I cărările. Orice vale se va umple
şi fiece munte şi deal se va micşora; cele strâmbe se vor face drepte şi căile colţuroase vor fi netede.
Şi orice trup va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Deci le spunea mulţimilor care veneau să se boteze de către el: „Pui de vipere, cine v’a învăţat să fugiţi de mânia ce va să fie? Aşadar, faceţi-i pocăinţei roade vrednice de ea şi nu începeţi a zice în sinea voastră: Părinte îl avem pe Avraam!, căci vă spun eu vouă că şi din pietrele acestea poate Dumnezeu să-i ridice fii lui Avraam. Iată că securea stă la rădăcina pomilor; deci, tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc“. Şi mulţimile îl întrebau, zicând: „Aşadar, ce să facem?“ Iar el, răspunzând, le zicea: „Cel ce are două haine să dea celui ce nu are, şi cel ce are bucate să facă la fel“. Şi au venit şi vameşii să se boteze şi i-au zis: „Învăţătorule, noi ce să facem?“ Iar el le-a spus: „Să nu faceţi nimic mai mult decât vă este rânduit“. Îl întrebau însă şi ostaşii, zicând: „Dar noi ce să facem?“ Şi le-a zis: „Să nu asupriţi pe nimeni, pe nimeni să nu-l învinuiţi pe nedrept şi să vă mulţumiţi cu lefurile voastre“. Iar cum tot poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inimile lor despre Ioan: „Nu cumva el este Hristosul?“, Ioan le-a răspuns tuturor, zicând: „Eu unul vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor; Acela vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc; a Cărui lopată este în mâna Lui, ca să cureţe aria şi să adune grâul în hambarul Său, iar pleava o va arde în foc nestins“. Şi la multe altele îndemnând, îi binevestea poporului vestea cea bună.
05
ian.
19

Apostolul Zilei: 2019-01-05

În AJUNUL BOTEZULUI

Ap. I Timotei

(III, 13-16; IV, 1-5)

iule Timotei, cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc şi mult curaj în credinţa cea întru Hristos Iisus. Îţi scriu aceasta nădăjduind că voi veni la tine fără întârziere; ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să vă purtaţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui viu, stâlp şi temelie a adevărului. Şi, cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă. Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor. Aceştia opresc de la căsătorie şi de la unele bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu mulţumire, pentru cei credincioşi şi pentru cei ce au cunoscut adevărul, pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumire; fiindcă se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.Blog Stats

  • 323.355 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi oamenii omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului răbdare Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte