Arhivă pentru 9 martie 2019

09
mart.
19

Dezmățul fetelor tinere, pedeapsa „modernă” a lui Dumnezeu, pentru mamele tinere – Părintele Calistrat 09.03.2019

09
mart.
19

Cea mai frumoasă carieră a Evei este maternitatea

Pe 22 ianuarie 2019, Senatul newyorkez a votat o lege prin care avortul dispare cu totul din Codul penal, nemaifiind considerat omucidere, aprobând efectuarea lui până în luna a noua de sarcină, adică până în momentul nașterii, chiar și în absența unui medic, indiferent de motiv, în baza unui act pentru sănătatea reproducerii, HRA. Aparent, o mare victorie a feminismului, prin care femeia și-a câștigat trupul doar pentru sine, dispunând autonom asupra lui, având puterea să decidă până în ultima clipă dacă fătul adus la termen va fi lăsat în viață sau va fi declarat avortat și, în consecință, ucis.

Citește în continuare ‘Cea mai frumoasă carieră a Evei este maternitatea’

09
mart.
19

Femeia din spatele bărbatului puternic

Dacă judecăm lucrurile strict din perspectiva forței fizice, da, bărbatul reprezintă sexul tare, iar femeia sexul slab. Dar dacă gândim în ansamblu, femeia nu merită deloc această etichetare injustă. Prin puterea sa de sacrificiu, de suferinţă în tăcere, de smerenie și chiar umilință, de credinţă, ea trece înaintea bărbatului. Medical este dovedit că rezistența femeii la suferința fizică o întrece de departe pe cea a bărbatului. Nu vreau să merg mai departe cu comparațiile fiindcă bărbații ar ieși ușor în inferioritate. Pentru că ne aflăm în luna martie, tema istorioarei noastre tratează despre puterea femeii și spiritul ei nobil.

Citește în continuare ‘Femeia din spatele bărbatului puternic’

09
mart.
19

Femeia de ieri, de azi, dintotdeauna

În tușe vibrante, viguroase, alteori gingașe au surprins pictorii femeia în diverse ipostaze. O regăsim adesea în simplitatea lumii de la țară sau în tumultul orașului ce capătă valențe metafizice prin însăși prezența ei acolo. Fie că jocul de lumini și umbre urmărește cu insistență expresia chipului, fie armonia încadrării ei în spațiu și timp la vremea vreunei îndeletniciri sau la odihnă, fie dezvăluie indiscret urmele vârstei, femeia apare mereu aceeași, atunci ca și acum. Chipul tinerelor iradiază frumusețea inocenței, al mamelor fericirea de negrăit a maternității, cel al bătrânelor, înțelepciunea acumulată de-a lungul unei îndelungi vieți sinuoase.

Citește în continuare ‘Femeia de ieri, de azi, dintotdeauna’

09
mart.
19

Sfinţii 40 de Mucenici au pătimit pentru credinţa lui Hristos – Părintele Calistrat 09.03.2019

09
mart.
19

Credința ortodoxă şi diversele tradiții omenești

Cum să te porți când cineva din propria familie – mamă, tată, frate sau soră, soț, soție, copii, cumnați, veri – etc. au renunțat la Ortodoxie și au aderat la alte grupări religioase? În primul rând, să arăți că îi respecți decizia, dar să nu îi odihnești conștiința. Cu nici un chip să nu renunți la lupta de a-l aduce îna­poi. Desigur, dacă nu vrei să te implici, este comod să îți spui că doar îi respecți decizia, pentru că oricum vederile religioase diferite nu vă afectează defel relația bună pe care o aveți. Dar dacă într-adevăr îl iubești pe omul acela întru Domnul și vrei ca el să nu își piardă sufletul, vei duce război duhovnicesc, cu inima zdrobită, pentru a-i (re)aduce lumina credinței. Și aceasta pentru că există o singură credință adevărată, în timp ce restul sunt rătăcitoare și greșite. Iar pe de altă parte, multe dintre deciziile de plecare din Ortodoxie sunt luate pe fond emoțional, nu dintr-o convingere rațională, și cu argumente superficiale și incorecte.

Citește în continuare ‘Credința ortodoxă şi diversele tradiții omenești’

09
mart.
19

Căderea omului

Protopărinţii neamului omenesc n-au rămas în starea lor primordială de comuniune cu Dumnezeu, ci, călcând voia Lui, au căzut în păcat (Facerea 3, 1-6), pierzând fericirea de care s-au bucurat în Paradis, atât pentru ei, cât şi pentru urmaşii lor. Omul a căzut din ispita dia­volului, pierzând raiul. Pomul cunoştinţei binelui şi răului a constituit mijlocul prin care dia­volul l-a atras pe om la rău sub aparenţa binelui. Păcatul lui Adam constă în faptul că a voit să devină „dumnezeu” fără Dumnezeu, din mândrie, prin propria lui libertate de voinţă. El avea datoria să reziste ispitei diavolului, căci n-a fost constrâns, ci a căzut în păcat prin propria lui voinţă. Păcatul primilor oameni, ca şi al tuturor oamenilor, constă în neascultarea şi nesupunerea, neîncrederea şi nere­cu­noştinţa izvorâte din mândrie. Stăpânit de mândrie, omul do­reşte să ajungă la perfecţiune prin el însuşi şi cu mijloace proprii, fără ajutorul lui Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Căderea omului’

09
mart.
19

Cum să ne vindecăm de fățărnicie

„Zis-a Domnul: Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni; adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor. Tu, însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. Iar când te rogi, nu fi ca fățarnicii, cărora le place, prin sinagogi și pe la colțurile piețelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. Când vă rugați, nu spuneți multe, ca păgânii, căci ei cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultați. Deci nu vă asemănați lor, că știe Tatăl vostru cele de care aveți trebuință, mai înainte ca să cereți voi de la El. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci. Amin!” Matei 6, 1-13

Citește în continuare ‘Cum să ne vindecăm de fățărnicie’

09
mart.
19

9 martie – Sfinții 40 de mucenici din Sevastia [ TRINITAS TV ]

09
mart.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-03-09

Sfinţii 40 de MUCENICI, cei ce s-au chinuit în lacul Sevastiei

Evanghelia de la Matei
(XX, 1-16)

is-a Domnul această parabolă: „Asemănatu-s’a Împărăţia Cerurilor cu un om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători la via sa. Şi învoindu-se cu lucrătorii pentru un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. Şi ieşind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru. Şi le-a zis acelora: Mergeţi şi voi în vie, şi vă voi da ceea ce va fi dreptul vostru. Iar ei s’au dus. Ieşind el iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea, a făcut tot aşa. Ieşind pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând fără lucru şi le-a zis: De ce aţi stat aici toată ziua fără lucru? Ei i-au zis: Fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. El le-a zis: Duceţi-vă şi voi în vie şi veţi primi ceea ce va fi dreptul vostru. Făcându-se seară, stăpânul viei i-a spus îngrijitorului: Cheamă-i pe lucrători şi dă-le plata, începând cu cei de la urmă până la cei dintâi. Venind cei din ceasul al unsprezecelea, au primit câte un dinar. Şi venind cei dintâi, au socotit că vor lua mai mult, dar au primit şi ei tot câte un dinar. Şi după ce au primit, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: Aceştia de la urmă au lucrat un ceas şi i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am dus greul zilei şi arşiţa… Iar el, răspunzând, i-a zis unuia din ei: Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare nu pentru un dinar te-ai învoit cu mine? Ia-ţi ce este al tău şi pleacă. Vreau eu ca acestuia de la urmă să-i dau cât şi ţie; oare nu am dreptul să fac cu ale mele ce vreau eu?; sau este ochiul tău rău pentru că sunt eu bun? Aşa vor fi cei de la urmă întâi şi cei dintâi, la urmă; că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi“.
SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ

Evanghelia de la Matei
(VI, 1-13)

is-a Domnul: „Luaţi aminte ca milostenia voastră să nu o faceţi în faţa oamenilor, ca să vadă ei; altminteri nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii prin sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevăr vă grăiesc, îşi iau plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie într’ascuns; şi Tatăl tău, Care vede întru ascuns, îţi va răsplăti la arătare. Iar când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii, că lor le place să-şi facă rugăciunile stând în picioare prin sinagogi şi prin răspântii, ca să se arate oamenilor; adevăr vă grăiesc, îşi iau plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău Care este întru ascuns; şi Tatăl tău, Care vede întru ascuns, îţi va răsplăti la arătare. Iar când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii, că acestora li se pare că prin vorbăria lor vor fi ascultaţi. Deci nu vă asemănaţi lor, că Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte de a cere voi de la El. Aşadar, voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vină împărăţia Ta; facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşalele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de Cel-Rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin.“
09
mart.
19

Apostolul Zilei: 2019-03-09

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ

Sfinţii 40 de MUCENICI, cei ce s-au chinuit în lacul Sevastiei

Ap. Romani

(XIV, 19-23; XVI, 25-27)

raţilor, să urmăm cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către altul. Nu strica, pentru mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Toate sunt curate, dar este rău pentru omul care mănâncă spre poticnire. Bine este să nu mănânci carne, nici să bei vin, nici să faci ceva de care fratele tău se poticneşte, se sminteşte sau slăbeşte (în credinţă). Credinţa pe care o ai, s-o ai pentru tine însuţi, înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă! Iar cel ce se îndoieşte, dacă va mânca, se osândeşte, fiindcă n-a fost din credinţă. Şi tot ce nu este din credinţă este păcat. Iar Celui ce poate să vă întărească după Evanghelia mea şi după propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei celei ascunse din timpuri veşnice, iar acum arătată prin Scripturile prorocilor, după porunca veşnicului Dumnezeu, şi cunoscută la toate neamurile spre ascultarea credinţei, Unuia înţeleptului Dumnezeu, prin Iisus Hristos, fie slava în vecii vecilor! Amin.Blog Stats

  • 332.051 hits

Arhive

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte