Arhivă pentru 11 martie 2019

11
mart.
19

Leurda, planta-condiment

În această perioadă, natura ne oferă o plantă cu o mare valoare terapeutică: leurda. Frunzele au componente asemănătoare cu cele ale usturoiului, predominând substanțele sulfurate, respectiv sulfura de alil, care imprimă gustul și mirosul caracteristic tuturor speciilor din genul Allium. În plus se mai găsesc carotenoizi, vitaminele A și C, levuloză, ulei eteric complex și săruri minerale de calciu, fier, fosfor, natriu, cupru.

Citește în continuare ‘Leurda, planta-condiment’

11
mart.
19

Lintea

Lintea (Lens ensculenta) își are originea în Asia Centrală, unde a fost consumată din timpuri preistorice. Semințele de linte, datând de 8000 de ani, au fost descoperite în situri arheologice din Orientul Mijlociu. Lintea a fost menționată și în Biblie, atât ca elementul pe care Iacov l-a tranzacționat cu Esau pentru dreptul de întâi născut și ca parte a pâinii care a fost făcută în perioada babiloniană a poporului evreu. Lintea are valoroase pro­prietăți nutritive şi se prepară foarte ușor. Comparativ cu preparatele din alte tipuri de legume cu boabe uscate, preparatele din linte sunt foarte ușor de pregătit. Cele mai comune tipuri de linte sunt de culoare verde sau maro, dar lintea este disponibilă și în culorile negru, galben, roșu și portocaliu. Aroma diferă ușor printre soiurile de linte, gustul fiind în general unul dens, oarecum de nucă. Este o sursă bogată de antioxidanți, compușii care apără celulele organismului de acțiunea nocivă a radicalilor liberi, răspunzători de apariția afecțiunilor cardiovasculare, a anumitor tipuri de cancer și a altor boli asociate îmbătrânirii. Lintea este bogată atât în fibre solubile, cât mai ales în fibre insolubile, ca toate leguminoasele. De asemenea, lintea este o sursă importantă de minerale, dintre care amintim: fosfor, fier, zinc, cupru, seleniu, potasiu, molibden, triptofan, sodiu, calciu și magneziu, proteine, vitamine: în special din grupul B (B1, B2, B3, B5, B6; B9), E, A, C, K.

Citește în continuare ‘Lintea’

11
mart.
19

Slujba deniei de luni din prima săptămână a Postului Mare – Părintele Calistrat 11.03.2019

11
mart.
19

Alege viața, nu moartea!

Dar ce se întâmplă în societatea noastră, chiar nu mai există nici o etică, chiar oricine are dreptul să facă „educație” sexuală copiilor noștri? E ilegitim și nefiresc ceea ce se întâmplă! Nici măcar nu poate fi vorba aici de educație, pentru că nu se ține cont de modul dezvoltării mentale a copilului. În acest sens sunt cunoscute studiile de neurologie care vorbesc despre faptul că la vârsta adolescenței două zone importante din creier se dezvoltă în mod diferit. Sistemul limbic, asociat emoțiilor, senza­țiilor și excitării se dezvoltă într-un ritm mai rapid, iar cortexul prefrontal, asociat gândirii, ra­țiunii și rezolvării problemelor se maturizează într-un ritm mai lent. „Aceasta”, spun cercetătorii John Coleman și Suzie Hayman, „înseamnă că unii tineri vor pune pe primul plan distracția și pe locul doi planificarea și rezolvarea problemelor”. Devine limpede acum, prim prisma acestor date, ce efecte va avea administrarea „educației” sexuale copiilor, care au cortexul prefrontal încă nematurizat: vor cădea pradă fără cel mai mic discernământ dis­trac­țiilor și excitațiilor! Prin urmare, dacă există un minister al educației să țină seama, dacă nu de etică, măcar de premisele psihologice și neurologice ale edu­cației.

Citește în continuare ‘Alege viața, nu moartea!’

11
mart.
19

Postul Mare, cale spre Domnul Hristos Cel înviat

„Întreaga imnografie a Triodului susţine, din punct de vedere teologic, într-o formă poetică de mare stil, atmosfera de pocăinţă, râvna pentru postire, îndemnurile către schimbarea în bine a vieţii prin practicarea virtuţilor şi săvârşirea faptelor bune. Când postul este privit, simţit şi susţinut ca un prilej de împrimăvărare sufletească şi de însănătoşire trupească, atunci îşi arată roadele pentru creştinul care îl îmbrăţişează”, ne-a spus părintele Lucian Petroaia de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Citește în continuare ‘Postul Mare, cale spre Domnul Hristos Cel înviat’

11
mart.
19

Prin răbdarea voastră, veți dobândi sufletele voastre

„Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. Iar când veți auzi de războaie și de tulburări, să nu vă înspăimântați; căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârșitul nu va fi curând. Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție. Și vor fi cutremure mari și, pe alocuri, foamete și ciumă și spaime și semne mari din cer vor fi. Dar, mai înainte de toate acestea, își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărați și la dregători pentru numele Meu. Și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți, deci, în inimile voastre să nu gândiți mai înainte ce veți răspunde; căci Eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați și de părinți, și de frați, și de rudenii, și de prieteni și vor ucide dintre voi și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; însă nici un fir de păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră, veți dobândi sufletele voastre. Iar când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, atunci să știți că s-a apropiat pustiirea lui. Atunci, cei din Iudeea să fugă la munți și cei din mijlocul lui să iasă din el, iar cei de prin țarini să nu intre în el. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. Dar vai celor care vor avea în pântece și celor care vor alăpta în acele zile! Iar atunci va fi strâmtorare mare pe pământ și mânie împotriva acestui popor. Și vor cădea de ascuțișul sabiei și vor fi duși robi la toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ, spaimă întru neamuri și nedumerire din pricina vuietului mării și al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere și cu slavă multă. Iar când vor începe să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: Vedeți smochinul și toți copacii; când înfrunzesc aceștia, văzându-i, de la voi înșivă știți că vara este aproape. Așa și voi, când veți vedea făcându-se acestea, să știți că este aproape Împărăția lui Dumnezeu. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să se îngreuieze inimile voastre de îmbuibare și de beție și de grijile vieții, iar ziua aceea să vină peste voi fără de veste; căci ca o cursă va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. Privegheați, deci, în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriți să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului.” Luca 21, 8-36

Citește în continuare ‘Prin răbdarea voastră, veți dobândi sufletele voastre’

11
mart.
19

11 martie – Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului [ TRINITAS TV ]

11
mart.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-03-11

LUNI SEARA
ÎN SĂPTĂMÂNA ÎNTÂIA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Evanghelia de la Luca
(XXI, 8-36)

is-a Domnul: „Luaţi aminte să nu fiţi amăgiţi; că mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt!, şi: Vremea s’a apropiat!… Nu mergeţi după ei! Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă’nspăimântaţi; că mai întâi acestea trebuie să fie, dar sfârşitul nu va fi curând“. Atunci le-a zis: „Neam peste neam se va ridica şi’mpărăţie peste’mpărăţie; şi cutremure mari vor fi, şi pe-alocuri foamete şi ciumă; şi spaime vor fi şi semne mari din cer. Dar mai înainte de toate acestea îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, predându-vă sinagogilor şi temniţelor, cu de-a sila ducându-vă la’mpăraţi şi la dregători din pricina numelui Meu. Şi fi-va pentru voi aceasta prilej de mărturisire; puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai’nainte ce veţi răspunde; că Eu vă voi da gură, şi înţelepciune căreia toţi potrivnicii voştri nu-i vor putea sta’mpotrivă, nici să-i răspundă. Şi veţi fi predaţi şi de părinţi şi de fraţi şi de rudenii şi de prieteni; şi vor ucide dintre voi, şi de toţi veţi fi urâţi din pricina numelui Meu; dar păr din capul vostru nu va pieri. Întru răbdarea voastră vă veţi dobândi sufletele. Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, atunci să ştiţi că s’a apropiat pustiirea lui. Atunci cei din Iudeea să fugă’n munţi şi cei din mijlocul lui să plece şi cei de prin ţarini să nu intre în el. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se plinească toate cele scrise. Dar vai de cele ce vor fi însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Că necaz mare va fi pe pământ şi mânie asupra acestui popor. Şi vor cădea sub ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce vremile neamurilor se vor plini. Şi vor fi semne în soare, în lună şi’n stele, iar pe pământ spaimă’ntru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi-al valurilor. Şi oamenii-şi vor da duhul de frică şi de aşteptarea celor ce vor să vină peste lume; că puterile cerurilor se vor clătina. Şi atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nor cu putere multă şi cu slavă. Iar când acestea vor începe să fie, prindeţi inimă şi înălţaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie“. Şi le-a spus o parabolă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii: Când înfrunzesc, de la voi înşivă ştiţi, văzându-i, că vara e aproape. Aşa şi voi, când pe acestea le veţi vedea petrecându-se, să ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu. Adevăr vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce toate acestea nu vor fi. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luaţi aminte la voi înşivă, să nu vi se îngreuieze inimile de’mbuibare şi de beţie şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără veste, căci ca o mreajă va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa’ntregului pământ. Aşadar, privegheaţi în toată vremea rugându-vă, ca să vă’ntăriţi să scăpaţi de toate acestea care vor să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului“.
11
mart.
19

Apostolul Zilei: 2019-03-11

LUNI SEARA
ÎN SĂPTĂMÂNA ÎNTÂIA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).Blog Stats

  • 323.355 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi oamenii omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului răbdare Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte