Arhivă pentru iunie 2019

30
iun.
19

În căutarea sfinţilor români

Multe biserici dreptmăritoare în decursul veacurilor au aşezat în ceata sfinţilor şi cinstesc după cuviinţă pe unii dintre fiii lor, care au bineplăcut înaintea lui Dumnezeu prin vieţuirea în Hristos şi prin mărturia dată despre aceasta, rânduind în acelaşi timp o zi de prăznuire pentru toţi sfinţii ştiuţi şi neştiuţi, pe care Dumnezeu i-a înscris în cartea aleşilor Săi. Biserica Ortodoxă Română şi-a cinstit după vrednicie pe toţi fiii ei, sfinţi plămădiţi de evlavia neamului românesc din care au răsărit martiri, mărturisitori, apărători ai dreptei credinţe şi mari trăitori din rândurile credincioşilor, cuvioşilor, preoţilor şi ierarhilor care dintotdeauna au strălucit în cununa Bisericii strămoşeşti, iar în cer sunt împodobiţi cu slavă” (Actul sinodal din 20 iunie 1992).

Citește în continuare ‘În căutarea sfinţilor români’

30
iun.
19

Sfinții români, istoria vie și lucrătoare a Duhului Sfânt în Biserica strămoșească

În prima Duminică de la Cincizecime i-am cinstit pe toţi sfinţii, evidenţiind astfel principalul scop al Pogorârii şi lucrării Duhului Celui Preasfânt în lume: modelarea chipului lui Hristos în sufletele celor care cred în El, adică sfinţirea oamenilor. A doua Duminică după Rusalii s-a rânduit spre a-i proslăvi pe toţi Sfinţii Români, validând astfel faptul că Duhul Sfânt a fost şi rămâne prezent în Biserica Ortodoxă Română, lucrând cu ardoare pentru a spori numărul casnicilor lui Dumnezeu de naționalitate română. Nu doar la noi există o astfel de zi. Numeroase alte Biserici Ortodoxe naţionale îşi cinstesc sfinţii, arătând încă o dată că Dumnezeu este minunat întru sfinţii Săi, în unitatea iubirii Preasfintei Treimi, dar și în diversitatea nea­murilor. 

Citește în continuare ‘Sfinții români, istoria vie și lucrătoare a Duhului Sfânt în Biserica strămoșească’

30
iun.
19

Crezul în scrierile teologice ale sfinţilor români

N-ar trebui să uităm contribuţia locală şi universală adusă de sfinţii daco-romani şi români la păstrarea credinţei creştine şi la interesul manifestat de a o explica prin raportare la simbolurile de credinţă. Sfinţii Niceta al Remesianei (†314/20), Ioan Casian (†435), Neagoe Basarab (†1521) şi Petru Movilă (†1646) au făcut, prin interpretările lor la diferite simboluri, să răsune acelaşi glas al dreptei credinţe într-o manieră unică, intrând în patrimoniul Bisericii drept-măritoare, datorită scrierilor lor teologice prin care au mărturisit în mod strălucit ortodoxia.

Citește în continuare ‘Crezul în scrierile teologice ale sfinţilor români’

30
iun.
19

Duminica a II-a după Rusalii [a Sfinților români] – Părintele Calistrat 30.06.2019

30
iun.
19

Sfinții Români, epifania lui Hristos în istoria acestui neam

În vremea aceea, pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileei, a văzut pe doi frați: pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari; și le-a zis: Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. Și, de acolo mergând mai departe, a văzut pe alți doi frați: pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după El. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Matei 4, 18-23

Citește în continuare ‘Sfinții Români, epifania lui Hristos în istoria acestui neam’

30
iun.
19

30 iunie – Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț [ TRINITAS TV ]

30
iun.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-06-30

DUMINICA
A DOUA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Matei
(IV, 18-23)

n vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon cel ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele său, care aruncau mreaja în mare, că erau pescari, şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“ Iar ei, îndată lăsându-şi mrejele, au mers după El. De acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele, şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsându-şi corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa întru popor.Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul