Arhivă pentru 1 iunie 2019

01
iun.
19

Tot mai multe tinere își încep viața sexuală la vârste fragede – Părintele Calistrat 23.03.2019

01
iun.
19

„Trebuie să fiu puternică, pentru copiii mei !”

4Atunci când își întemeiază o familie, omul își face niște socoteli, își creionează în minte câteva planuri. Soții se gândesc în ce e bine să investească, astfel încât să fie fericiți și împliniți. Cea mai bună investiție pe care o poți face într-o familie e să-ți iei angajamentul de a naște toți copiii pe care ți-i va da Dumnezeu, de a-i crește și de a-i educa, gândindu-te că modelezi suflete pentru Cer, nu doar să îngrijești și să hrănești trupuri firave care să ajungă să-ți fie sprijin la bătrânețe. Această investiție merită toată osteneala deoarece este o investiție pentru veșnicie. E adevărat, copiii au multe necesități, dar să le dăm în primul rând dragostea noastră, căci fără ea se ofilesc.

Citește în continuare ‘„Trebuie să fiu puternică, pentru copiii mei !”’

01
iun.
19

Creșterea copiilor – responsabilitatea și meritul părinților

Nu-i mare merit al omului înaintea lui Dumnezeu să nască fiinţă asemenea lui ori să se nască. Aceasta este lucrare a lui Dumnezeu, lucrare a firii, proprie tuturor vietăţilor. (…) Nu este merit în a naşte ori a te naşte.

Citește în continuare ‘Creșterea copiilor – responsabilitatea și meritul părinților’

01
iun.
19

Educația greșită face din copilul tău o bombă cu ceas

O asemenea disciplină nu poate apărea dintr-o atmosferă de teroare din partea părinţilor, indiferent dacă cel de la care aceasta pleacă este tatăl sau mama. Un astfel de sistem al terorii, susținut prin țipete şi ameninţări, prin presiune morală sau pedepse fizice, îi produce copilului sănătos un sentiment de indignare, care se transformă cu uşurinţă în repulsie, ură şi dispreţ. Copilul se simte înjosit şi nu poate să nu se indigneze; acest sistem revarsă asupra lui un şuvoi de jigniri, şi nu se poate ca el să nu li se opună. Aceste înjosiri și jigniri el le poate „înghiţi”, cum se zice, şi le poate suferi în tăcere, dar în subconştientul său nu va scăpa niciodată de traumele acestea şi nu le va ierta părinţilor.
01
iun.
19

Interdicțiile fără explicații nasc unele conflicte între copii și părinți

Concepţia despre bine şi despre rău trebuie să se întemeieze pe temelia moralei creştin-ortodoxe, cu scopul de a diseca orice teorii încurcate, contradictorii şi orice nelămuriri.

Citește în continuare ‘Interdicțiile fără explicații nasc unele conflicte între copii și părinți’

01
iun.
19

Certurile dintre adolescenți și părinți – prilej de ruptură sau de maturizare ?

Astfel, de cele mai multe ori, au loc diverse contradicţii şi chiar certuri de mai mare sau mai mică intensitate. Fireşte că există şi certuri constructive şi lupte contradictorii, unele care preced independenţa şi altele care îi măresc doar intensitatea. Asta depinde de personalitatea părinţilor, de cum şi-au dobândit ei înşişi independenţa în adolescenţa proprie, precum şi de sentimentele de mânie şi de resentiment ce se dezvoltă în timpul certurilor, sau de unele influenţe exterioare.

Citește în continuare ‘Certurile dintre adolescenți și părinți – prilej de ruptură sau de maturizare ?’

01
iun.
19

Învăţaţi de la copii să schimbaţi perspectiva

Poate vă este familiară secvenţa din filmul „Cercul poeţilor dispăruţi” („Dead Poets Society”, lansat în 1989), în care elevii de la o şcoală americană de elită sunt îndemnaţi de un profesor de literatură nonconformist (interpretat de Robin Williams) să se urce pe băncile din clasă pentru a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Un astfel de gest – altminteri, o expresie a vulgarităţii şi a obrăzniciei – capătă, într-o operă artistică, proporţii cosmice, lăsând loc unor interpretări ce pornesc din sfera socială sau educaţională şi pot ajunge la speculaţii de ordin metafizic sau la încredinţări de ordin religios. Nu e ceva nemaipomenit ca un spirit creator matur să aducă în faţa conştiinţei noastre imagini surprinzătoare sau răsturnări de perspectivă. Cu tot respectul pentru arta autentică, mi se par mai vii astfel de situaţii atunci când ele sunt imaginate de copii. Nu am în vedere aici acele răspunsuri spontane, pline de candoare, care pun în dificultate pe adulţi. Spre exemplu, o povestire moralizatoare ne spune că un ţăran a ieşit noaptea pe câmp să fure din recoltă. Precaut, se uită în faţă, în spate, în stânga şi-n dreapta, nu cumva să-l observe cineva. Atent la mişcările tatălui său, copilul îl trage de mânecă şi-i spune: „Tată, dar în sus nu priveşti?”. Este inutil de menţionat că omul a renunţat la gestul de a fura, conştientizându-şi păcatul descoperit în chip neaşteptat prin gura unui prunc. Căci nimic nu este acoperit care să nu se descopere şi nimic ascuns care să nu se cunoască” (Luca 12, 2).

Citește în continuare ‘Învăţaţi de la copii să schimbaţi perspectiva’

01
iun.
19

Cuvânt de folos duhovnicesc către tineri – Părintele Cleopa Ilie 01.06.2019

01
iun.
19

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine – Părintele Calistrat 01.06.2019

01
iun.
19

Împăratul preferă ceea ce i se spune la ureche

Sfântul Grigorie Palama, marele apărător al isihasmului şi dascăl al teologiei energiilor necreate, este cel care a arătat prin propovăduirea sa cum şi cât este posibil să intrăm în comuniune cu Dumnezeu. Tradiţia isihastă are la baza ei lucrarea trezviei şi a rugăciunii neîncetate, „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!”. Rugăciunea reprezintă deci modul prin excelenţă al descoperirii lui Dumnezeu către noi.

Citește în continuare ‘Împăratul preferă ceea ce i se spune la ureche’

01
iun.
19

Învățătura adevărului se schimbă după starea acelora care o primesc

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine. Şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi, şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui Meu. Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem. Iarăşi au luat pietre iudeii ca să arunce asupra Lui. Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din ele, aruncaţi cu pietre asupra Mea? I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru hulă şi pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: Nu e scris în Legea voastră că «Eu am zis: dumnezei sunteţi?» Dacă i-a numit dumnezei pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate să fie desfiinţată – despre Cel pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume, voi ziceţi: Tu huleşti, căci am spus: «Fiul lui Dumnezeu sunt»? Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu credeţi în Mine. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.” Ioan X, 27-38

Citește în continuare ‘Învățătura adevărului se schimbă după starea acelora care o primesc’

01
iun.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-06-01

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA DUPĂ PAŞTI

Evanghelia de la Ioan
(X, 27-38)

is-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: oile Mele glasul Meu îl ascultă, şi Eu le cunosc şi ele Mă urmează. Şi Eu le dau viaţă veşnică şi ele’n veac nu vor pieri şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Cel ce Mi le-a dat, este mai mare decât toţi, şi din mâna Tatălui Meu nimeni nu le poate răpi. Eu şi Tatăl Meu una suntem“. Atunci Iudeii au luat iarăşi pietre ca să arunce asupra Lui. Iisus le-a răspuns: „Multe lucruri bune v’am arătat Eu vouă de la Tatăl Meu; pentru care din aceste lucruri aruncaţi cu pietre asupra Mea?“ Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru lucru bun aruncăm noi cu pietre asupra ta, ci pentru blasfemie şi pentru că tu, om fiind, te faci pe tine Dumnezeu“. Iisus le-a răspuns: „Oare nu este scris în legea voastră: Eu am zis: Sunteţi dumnezei? Dacă ea i-a numit dumnezei pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate fi desfiinţată – Celui pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume voi Îi ziceţi: Blasfemiezi!, fiindcă Eu am spus: Sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă Eu nu fac lucrurile Tatălui Meu, să nu credeţi în Mine; dar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în lucrurile acestea, ca să ştiţi şi să cunoaşteţi că Tatăl este întru Mine şi Eu întru Tatăl“.
01
iun.
19

Apostolul Zilei: 2019-06-01

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA DUPĂ PAŞTI

Ap. Fapte

(XV, 35-41)

n zilele acelea, Pavel şi Barnaba erau în Antiohia, învăţând şi binevestind, împreună cu mulţi alţii, cuvântul Domnului. Şi, după câteva zile, Pavel a zis către Barnaba: Întorcându-ne, să cercetăm cum se află fraţii noştri în toate cetăţile în care am vestit cuvântul Domnului. Barnaba voia să ia împreună cu ei şi pe Ioan, cel numit Marcu; dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu ei, fiindcă se despărţise de ei din Pamfilia şi nu venise alături de ei la lucrul la care fuseseră trimişi. Deci, s-a iscat neînţelegere între ei, încât s-au despărţit unul de altul, şi Barnaba, luând pe Marcu, a plecat cu corabia în Cipru; iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, fiind încredinţat de către fraţi harului Domnului. Şi străbătea Siria şi Cilicia, întărind Bisericile.
01
iun.
19

Iunie 2019

 
Blog Stats

  • 323.283 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi oamenii omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului răbdare Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte