Arhivă pentru 29 iunie 2019

29
iun.
19

„Ştiţi voi că un copilaş din acela mic când se roagă, trei îngeri stau lângă dânsul? Atâta-i de primită rugăciunea copiilor!”

Şi învăţaţi copilaşii cei mici să se roage. Ştiţi voi că un copilaş din acela mic când se roagă, trei îngeri stau lângă dânsul?

Citește în continuare ‘„Ştiţi voi că un copilaş din acela mic când se roagă, trei îngeri stau lângă dânsul? Atâta-i de primită rugăciunea copiilor!”’

29
iun.
19

Cea mai bogată moștenire pe care o putem oferi copiilor

Un element important al vieţii de familie constă în relaţiile de dragoste reciprocă, şi nu de dragoste oarecare, ci de dragoste cultivată în viaţa de zi cu zi a familiei, exprimarea dragostei prin vorbe şi prin fapte, bunăvoinţa nu de formă, ci sinceră şi firească.

Citește în continuare ‘Cea mai bogată moștenire pe care o putem oferi copiilor’

29
iun.
19

Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste din lume

De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.

Citește în continuare ‘Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste din lume’

29
iun.
19

Fiecare are de ales între călugărie și căsătorie, și amândouă sunt binecuvântate

Încă de la începutul creştinismului, fecioria a fost foarte preţuită, ea devenind treptat un nou mod de viaţă în Biserică pentru creştinii care au dorit să-şi închine viaţa în întregime numai lui Hristos. Ca model aveau, în primul rând, pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Sfânta Fecioară Maria şi pe unii dintre Sfinţii Apostoli. Un temei important al preferinţei pentru feciorie îl constituie, desigur, poziţia Sfântului Apostol Pavel în această privinţă. Epistolele pauline cuprind texte importante asupra căsătoriei.

Citește în continuare ‘Fiecare are de ales între călugărie și căsătorie, și amândouă sunt binecuvântate’

29
iun.
19

Cel trimis de Dumnezeu

Dumnezeu a vrut ca un termen militar să capete în creştinism o importanţă deosebită. În Grecia antică „apostolii“ erau acei soldaţi care constituiau un fel de avangardă şi care începeau o bătălie. Semnificaţia termenului s-a extins, „apostolii“ fiind „cei trimişi înainte“ pentru a anunţa, de exemplu, o vizită. Mai târziu, creştinismul a înnobilat termenul, dăruindu-i o semnificaţie cu totul nouă, spirituală. Ucenicii Mântuitorului vor fi numiţi Sfinţii Apostoli, propovăduind în lume cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şi ei pot fi consideraţi ca fiind „cei trimişi înainte“, cei care încep o bătălie, chiar dacă nu mai este vorba de un război crud şi sângeros, ci de lupta împotriva oricărei ispite şi păcatului, spre mântuirea noastră. Este important de reamintit că ucenicii Domnului erau oameni obişnuiţi, pe care Iisus Hristos i-a ales, recunoscând în ei pe aceia care au puterea de a duce mai departe ceea ce El a iniţiat prin activitatea Sa pământească. Dar tocmai pentru că au fost oameni obişnuiţi, putem afirma că fiecare dintre noi poate să le fie un demn urmaş, cu condiţia de a dovedi credinţa şi cutezanţa lor.

Citește în continuare ‘Cel trimis de Dumnezeu’

29
iun.
19

Sfântul Petru şi albinele

De multe ori, şi asta mai ales la începutul drumului nostru spre dobândirea celor duhovniceşti, ne dăm cu părerea şi socotim că Dumnezeu nu a creat lumea asta cum trebuie. Iar noi, cu mintea noastră deşteaptă, i-am da un alt mers, altfel le-am aranja pe toate. Desigur, e o cugetare nechibzuită, dar, treptat, treptat, ne venim în fire şi gândul rău ne părăseşte. Pilda de astăzi tocmai despre acest fapt ne vorbeşte, despre modul omenesc de a vedea lucrurile şi cum sunt privite ele de Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Sfântul Petru şi albinele’

29
iun.
19

Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Părintele Calistrat 29.06.2019

29
iun.
19

Strategia misionară a Apostolilor în lumea păgână

▲ A doua zi după Pogorârea Duhului Sfânt, Biserica lui Hristos s-a deschis către lume ▲ Misiunea Apostolilor este unul dintre capitolele cele mai misterioase ale istoriei creştinătăţii, singura misiune care poate fi obiectiv evaluată fiind cea a Sfântului Apostol Pavel ▲ Cum şi-a proiectat Apostolul Pavel călătoriile misionare? ▲ S-a lansat ipoteza că el ar fi plănuit un circuit în jurul întregii Mediterane, urmând să ajungă de la Roma în Spania, după care să se întoarcă la Ierusalim, prin Africa de Nord şi Egipt ▲ Tradiţia hagiografică apocrifă recunoaşte cinci Apostoli misionari: Petru, Pavel, Andrei, Toma şi Ioan ▲

Citește în continuare ‘Strategia misionară a Apostolilor în lumea păgână’

29
iun.
19

Sfinţii Petru şi Pavel, Apostolii şi martirii lui Hristos

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi astăzi pentru mucenicia lor comună din ziua de 29 iunie a anului 67, dată stabilită de tradiţia Bisericii, în timpul persecuţiilor împăratului Nero împotriva creştinilor. Ei au primit cununa muceniciei la Roma, capitala imperiului ce stăpânea în vremea aceea lumea. Sfântul Petru a fost răstignit pe cruce, cerând să nu fie răstignit precum Hristos, pentru că nu se socotea vrednic, ci cu capul în jos, iar Sfântului Pavel, fiind cetăţean roman, i-a fost tăiat capul. Pe locurile din Roma unde au fost îngropate trupurile lor se află două măreţe catedrale, şi anume Bazilica „Sfântul Petru” de la Vatican şi Bazilica „Sfântul Paul” din afara Zidurilor.

Citește în continuare ‘Sfinţii Petru şi Pavel, Apostolii şi martirii lui Hristos’

29
iun.
19

Pastorația Sfinților Apostoli

În vremea aceea, venind Iisus în părțile Cezareei lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții, Ilie, alții, Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis: Dar voi cine ziceți că sunt Eu? Răspunzând, Simon-Petru a zis: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri. Și Eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile Împărăției cerurilor; și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri.” Matei 16, 13-19

Citește în continuare ‘Pastorația Sfinților Apostoli’

29
iun.
19

29 iunie – Sfintii Apostoli Petru si Pavel [ TRINITAS TV ]

29
iun.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-06-29

Sfinţii slăviţii şi întru tot lăudaţii Apostoli PETRU şi PAVEL

Evanghelia de la Matei
(XVI, 13-19)

n vremea aceea, venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, i-a întrebat pe ucenicii Săi, zicând: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?“ Iar ei au răspuns: „Unii, Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul dintre profeţi“. Şi le-a zis: „Dar voi, voi cine ziceţi că sunt?“ Răspunzând Simon Petru, a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu-Cel-Viu!“ Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: „Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri. Şi Eu îţi spun ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi-ţi voi da cheile împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri“.
SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Matei
(VII, 1-8)

is-a Domnul: nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi; căci cu judecata cu care judecaţi, cu aceea veţi fi judecaţi; şi cu măsura cu care măsuraţi, cu aceea vi se va măsura. Cum de vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum îi vei zice fratelui tău: Lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi!, şi iată că’n ochiul tău este bârna? Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi numai atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie. Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide; că oricine cere, primeşte; cel ce caută, află; şi celui ce bate i se va deschide.
29
iun.
19

Apostolul Zilei: 2019-06-29

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Sfinţii slăviţii şi întru tot lăudaţii Apostoli PETRU şi PAVEL

Ap. Romani

(III, 19-26)

raţilor, ştim că cele câte zice legea, le spune celor care sunt sub lege, ca orice gură să fie închisă şi ca toată lumea să fie vinovată înaintea lui Dumnezeu. Pentru că din faptele Legii niciun om nu se va îndrepta înaintea Lui, căci prin Lege vine cunoştinţa păcatului. Dar acum, în afară de Lege, s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de Lege şi de proroci. Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred, căci nu este deosebire. Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu; îndreptându-se în dar cu harul Lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus, pe Care Dumnezeu L-a rânduit (jertfă de) ispăşire, prin credinţa în sângele Lui, ca să-Şi arate dreptatea Sa, pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute, întru îngăduinţa lui Dumnezeu, ca să-Şi arate dreptatea Sa, în vremea de acum, spre a fi El însuşi drept, şi îndreptând pe cel ce trăieşte din credinţa în Iisus.Blog Stats

  • 323.283 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi oamenii omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului răbdare Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte