Arhivă pentru noiembrie 2019

30
nov.
19

Nașterea de prunci – voia lui Dumnezeu sau voia noastră ?

De multe ori, destule perechi de soţi îmi destăinuiesc neliniştea lor cu privire la naşterea de prunci şi îmi cer părerea. Unele perechi se gândesc să facă doi-trei copii, iar altele doresc să dobândească mai mulţi. Însă ceea ce îi va ajuta cel mai mult este să lase lui Dumnezeu acest subiect al naşterii de prunci. Să-şi încredinţeze viaţa lor Proniei dumnezeieşti şi să nu-şi facă programele lor. Trebuie să creadă că Dumnezeu, Care se îngrijeşte de păsările cerului, cu atât mai mult se va îngriji de proprii lor copii. Era un marinar care s-a căsătorit la vârsta de douăzeci şi opt de ani. Sărac şi el, săracă şi fata pe care a luat-o, au închiriat un subsol în care să locuiască. Tânăra a găsit ceva de lucru şi trăiau foarte cumpătat. Închipuiţi-vă, drept masă aveau o ladă de fructe, pe care le-au cumpărat o singură dată. După aceea au dobândit şi copii şi făceau mari economii ca să-i crească. Şi cu toate acestea, încet încet s-au căpătuit.

Citește în continuare ‘Nașterea de prunci – voia lui Dumnezeu sau voia noastră ?’

30
nov.
19

Ce înseamnă „bărbatul este cap al femeii”?

Într-adevăr, în Sfânta Scriptură întâlnim o în­tâietate a bărbatului, precum în pasajul de la 1 Corinteni 11,1 şi în continuare. Acolo se spune că „băr­batul este capul femeii” şi „pentru că nu a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat”.

Citește în continuare ‘Ce înseamnă „bărbatul este cap al femeii”?’

30
nov.
19

Soţul şi soţia sunt întru totul egali în faţa lui Dumnezeu

În epistolele lor, Apostolii vorbesc despre poziția subordonată a femeii în căsnicie. Prin aceasta, ei nu o înjosesc, ci au în vedere originea ei şi natura ei, mai complicată şi mai slabă, care cere o ocrotire deosebită. N-a fost zidit bărbatul pentru femeie, scrie Apostolul, ci femeia pentru bărbat (ca prieten şi ajutor al lui). Totuşi, nici femeia fără băr­bat, nici bărbatul fără femeie, în Domnul, căci precum femeia este din bărbat, aşa şi bărbatul este prin femeie, şi toate sunt de la Dumnezeu (I Corinteni 11, 9; 11-12).

Citește în continuare ‘Soţul şi soţia sunt întru totul egali în faţa lui Dumnezeu’

30
nov.
19

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României – Părintele Calistrat 30.11.2019

30
nov.
19

Sfântul Apostol Andrei, călător de la Marea Galileii la Marea Neagră

DOCUMENTAR: Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României  – Radio România CulturalÎn Betsaida – „casa vânturilor” –, o mică cetate din nordul Țării Sfinte, în familia pescarului Iona, a văzut lumina zilei Sfântul Apostol Andrei, frate cu Simon-Petru, cel ce avea să devină, la rându-i, pescar de oameni la chemarea Mântuitorului. Probabil că Hristos a preferat cetatea săracă de pe malul Mării Galileii, de vreme ce de aici Și-a ales încă trei discipoli, chemându-i la apostolat: pe Ioan și Iacov, fiii lui Zevedei, și pe Filip. Pescuitul, se pare, a constituit o premisă favorabilă în alegerea Sa: în general, pescarii se arată răbdători, învățați cu vremurile aspre, cu îndelunga așteptare, adeseori cu insuccesul sau primejdia. Poate că nu întâmplător acest fiu al lui Iona din Betsaida a purtat numele de Andrei, care înseamnă „curajosul”.

Citește în continuare ‘Sfântul Apostol Andrei, călător de la Marea Galileii la Marea Neagră’

30
nov.
19

Sfântul Apostol Andrei în iconografie

Bucurându-se de cinstea de a fi ucenic şi următor al Înaintemergătorului (Ioan 1, 35), prins în mreaja apostolească a „pescarilor de oameni” (Matei 4, 19-20), fericit cu cinstea de a fi „cel dintâi chemat” (Ioan 1, 35-40), Sfântul Andrei s-a numărat printre cei 12 Apostoli mari, care au fost mereu în preajma Mântuitorului Hristos. Din acest motiv, în iconografie, el este nelipsit din grupul acestora, deosebindu-se doar prin trăsăturile fizionomice particulare şi prin anumite însemne specifice.

Citește în continuare ‘Sfântul Apostol Andrei în iconografie’

30
nov.
19

Domnul Hristos ne cheamă la mântuire

„În vremea aceea stăteau Ioan, împreună cu doi dintre ucenicii lui, și, privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se și văzându-i că merg după El, le-a zis: Ce căutați? Iar ei I-au zis: Rabbi (care se tâlcuiește: Învățătorule), unde locuiești? El le-a zis: Veniți și veți vedea. Au mers deci și au văzut unde locuia; și au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi, care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon-Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: Am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește: Hristos. Și l-a adus la Iisus, Care, privind la el, i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa, ce se tâlcuiește: Petru. Iar a doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis Iisus: Urmează-Mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege și prorocii, pe Iisus, Fiul lui Iosif din Nazaret. Și i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El și a zis despre el: Iată cu adevărat israelit în care nu este vicleșug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus și i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului.” Ioan 1, 35-51

Citește în continuare ‘Domnul Hristos ne cheamă la mântuire’

30
nov.
19

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României [ TRINITAS TV ]

30
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-30

Pomenirea Sfântului, slăvitului Apostol ANDREI, cel Întâi chemat

Evanghelia de la Ioan
(I, 35-51)

n vremea aceea stătea Ioan şi doi dintre ucenicii săi; şi privindu-L pe Iisus, Care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“ Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea şi I-au urmat lui Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că-L urmează, le-a zis: „Ce căutaţi?“ Iar ei I-au zis: „Rabbi – care se tâlcuieşte: Învăţătorule –, unde locuieşti?“ El le-a zis: „Veniţi şi veţi vedea“. Au mers aşadar şi au văzut unde locuieşte; şi au rămas la El în ziua aceea. Şi era ca la ceasul al zecelea. Unul din cei doi care auziseră de la Ioan şi-I urmaseră lui Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: „Noi L-am aflat pe Mesia – ce se tâlcuieşte: Hristos –“; şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa“ – ce se tâlcuieşte: Petru. A doua zi a vrut să meargă în Galileea şi l-a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: „Urmează-Mi!“ Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi L-am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în lege şi profeţii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret“. Şi i-a zis Natanael: „Din Nazaret poate fi ceva bun?…“. Filip i-a zis: „Vino şi vezi!“ Iisus l-a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: „Iată într’adevăr israelit întru care nu este vicleşug!“ Natanael I-a zis: „De unde mă cunoşti?“ A răspuns Iisus şi i-a zis: „Mai înainte ca Filip să te fi chemat, te-am văzut când erai sub smochin“. Răspunsu-I-a Natanael: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Regele lui Israel!“ Răspuns-a Iisus şi i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, de aceea crezi? Mai mari decât acestea vei vedea“. Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: De acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului!“
SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Matei
(XXIV, 34-44)

is-a Domnul către ucenicii Săi: adevăr vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce toate acestea se vor plini. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece! Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului; că precum în zilele acelea de dinainte de potop oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n’au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul va fi luat şi altul va fi lăsat; din două, care vor măcina la râşniţă, una va fi luată şi alta va fi lăsată. Aşadar, privegheaţi, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. Să cunoaşteţi însă aceasta, că de-ar şti stăpânul casei la care ceas al nopţii vine furul, ar priveghea şi n’ar lăsa să i se spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata, că’n ceasul în care nu gândiţi va veni Fiul Omului.
30
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-30

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Pomenirea Sfântului, slăvitului Apostol ANDREI, cel Întâi chemat

Ap. II Corinteni

(XI, 1-6)

raţilor, de mi-aţi îngădui puţină neînţelepţie! Dar îmi şi îngăduiţi, căci vă râvnesc pe voi cu râvna lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit unui singur bărbat, ca să vă înfăţişez lui Hristos fecioară neprihănită. Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea în Hristos. Căci, dacă cel ce vine vă propovăduieşte un alt Iisus, pe Care nu L-am propovăduit noi, sau luaţi alt Duh, pe Care nu L-aţi luat, sau altă Evanghelie, pe care nu aţi primit-o, voi l-aţi îngădui foarte bine. Dar eu socotesc că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli. Şi, chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în cunoştinţă, ci v-am dovedit-o în totul faţă de voi toţi.
29
nov.
19

Sărbătoarea Ocrotitorului României

Ziua de 30 noiembrie este pentru noi sărbătoare naţională bisericească, deoarece îl prăznuim pe Ocrotitorul României, Sfântul Apostol Andrei, cel care a adus lumina Evangheliei lui Hristos în ţara noastră. El a propovăduit creştinismul în provincia Sciţia Minor, Dobrogea de astăzi. Apostolul Andrei cheamă mereu întreaga umanitate să descopere bucuria curată și sfântă, exprimată de el prin cuvintele: „Am găsit pe Mesia!”, şi prin el Îl găsim şi noi pe Hristos. 

Citește în continuare ‘Sărbătoarea Ocrotitorului României’

29
nov.
19

Predică la Taina Sfântului Maslu – Părintele Calistrat 29.11.2019

29
nov.
19

Să judecăm cu asprime doar sinele nostru cel rău

Ceea ce se impune fiecărui ortodox este să pună neliniştea cea bună şi în heterodocşi, adică să înţeleagă că se află în înşelare, ca să nu se odihnească în mod fals în gândul lor şi să se lipsească în această viaţă de binecuvântările cele bogate ale Ortodoxiei, iar în cealaltă, de şi mai bogatele şi veşnicele binecuvântări ale lui Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Să judecăm cu asprime doar sinele nostru cel rău’

29
nov.
19

Cum trăim sărbătorile

În timpurile noastre, când influența secularismului e apăsătoare, din nefericire tot mai mulți nu știu și nici nu înțeleg cum se trăieşte creştineşte o sărbătoare. Pentru foarte mulți dintre semenii noștri, sărbătoarea este o perioadă de petrecere, iar cinstirea propriu-zisă, bisericească, a celui sărbătorit lipseşte de cele mai multe ori. În toată această ecuație existențială, lipsește din centrul sărbătorii tocmai personajul sfânt căruia îi este dedicată ziua. Spre exemplu, mâine este Sfântul Apostol Andrei. Câţi înţeleg să meargă la biserică şi să-l cinstească pe Ocrotitorul României? Vom întâlni foarte mulţi care consideră ziua de mâine un prilej de petrecere şi atât, necunoscând semnificaţia spirituală pentru poporul român a sărbătorii Sfântului Andrei. Această zi pentru creştinul român este ziua când îl sărbătorim pe cel care ne-a adus creştinismul. Este ziua creştinismului românesc, deoarece prin Sfântul Andrei creştinismul nostru este apostolic şi noi, datorită lui, de 2.000 de ani mărturisim credinţa în Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Citește în continuare ‘Cum trăim sărbătorile’

29
nov.
19

„Defăimarea Duhului Sfânt nu se va ierta”

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Nimic nu este acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu se cunoască. De aceea, câte ați spus la întuneric se vor auzi la lumină; și ceea ce ați vorbit la ureche, în odăi, se va vesti de pe acoperișuri. Dar vă spun vouă, prietenii Mei: Nu vă temeți de cei care ucid trupul și după aceasta n-au ce să mai facă. Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: Temeți-vă de Acela care, după moarte, are putere să vă arunce în gheena; da, vă zic vouă, de Acela să vă temeți. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Și nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu; ci și perii capului vostru, toți sunt numărați. Nu vă temeți; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Și zic vouă: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, și Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. Iar când vă vor duce în sinagogi și la dregători și la stăpâniri, nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde, sau ce veți zice, că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți.” Luca 12, 2-12

Citește în continuare ‘„Defăimarea Duhului Sfânt nu se va ierta”’

29
nov.
19

29 noiembrie – Sfântul Mucenic Paramon [ TRINITAS TV ]

29
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-29

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(VIII, 1-10)

n vremea aceea, fiind mulţime multă şi neavând ce să mănânce, Iisus i-a chemat la Sine pe ucenici şi le-a zis: „Milă Îmi este de mulţime, că trei zile sunt de când aşteaptă lângă Mine şi n’au ce să mănânce; şi de le voi da drumul spre casa lor flămânzi, se vor istovi pe drum, că unii din ei au venit de departe“. Şi ucenicii Săi I-au răspuns: „De unde va putea cineva să-i sature pe aceştia cu pâine, aici, în pustiu?“ Şi El i-a întrebat: „Câte pâini aveţi?“ Iar ei au răspuns: „Şapte“. Şi El a poruncit mulţimii să şadă jos pe pământ. Şi luând cele şapte pâini, a mulţumit, a frânt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le pună înainte-le. Şi ei le-au pus înaintea mulţimii. Şi erau şi câţiva peştişori. Şi binecuvântându-i, le-a spus să-i pună şi pe aceştia înaintea lor. Şi au mâncat şi s’au săturat şi au luat fărâmiturile rămase, şapte coşuri. Iar cei ce au mâncat erau ca la patru mii. Şi le-a dat drumul. Şi îndată intrând în corabie cu ucenicii Săi, a venit în părţile Dalmanutei.
29
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-29

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. I Tesaloniceni

(V, 9-13; 24-28)

raţilor, Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să vieţuim. De aceea, îndemnaţi-vă şi zidiţi-vă unul pe altul, aşa precum şi faceţi. Vă mai rugăm, fraţilor, să cinstiţi pe cei ce se ostenesc întru voi, care sunt mai-marii voştri în Domnul şi vă povăţuiesc; şi pentru lucrarea lor, să-i socotiţi pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiţi între voi în bună pace. Credincios este Cel care vă cheamă. El va şi îndeplini. Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi. Îmbrăţişaţi pe toţi fraţii, cu sărutare sfântă. Vă îndemn stăruitor pe voi, întru Domnul, ca să citiţi scrisoarea aceasta tuturor sfinţilor fraţi. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi! Amin.
28
nov.
19

Cum să scap de teama de moarte ?

Sora moarte ne dezleagă de cele de aici: de ispite, de căderi, de pământ… de necazuri. De aceea, cine o primeşte ca pe o dezlegare de acestea, o doreşte ca pe o odihnă şi ca pe o cale de unire cu Hristos, astfel că pentru acela ea este sora moarte. Pentru cei legaţi cu pământul, ea e înspăimântatoarea sentinţă de moarte.

Citește în continuare ‘Cum să scap de teama de moarte ?’

28
nov.
19

Iubirea de sine este „primul pui al diavolului”

Sfântul Maxim Mărturisitorul numeşte iubirea de sine „primul pui al diavolului”. Ea e cealaltă parte din piedica a doua ce ne-o stârneşte potrivnicul în noi înşine: iubirea trupească de sine, începătura mândriei. Împotriva ei ne-a cerut Mântuitorul să ne hotărâm pentru lepădarea de sine, zicând: „Oricine voieşte să vie după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie”.

Citește în continuare ‘Iubirea de sine este „primul pui al diavolului”’

28
nov.
19

Invidiosul e duşmanul propriului său bine

Invidiosul e duşmanul propriei sale sănătăţi sufleteşti. Cel invidiat poate să scape şi să ocolească pe invidios; dar invidiosul nu poate scăpa de sine însuşi. Tu, invidiosule, duşmanul tău e cu tine, vrăjmaşul ţi-e continuu în inimă, primejdia e închisă în adânc, eşti legat cu un lanţ neîndurat, eşti prizonierul invidiei şi nicio mângâiere nu-ţi vine în ajutor.

Citește în continuare ‘Invidiosul e duşmanul propriului său bine’

28
nov.
19

Despre Sfântul Apostol Andrei – Părintele Calistrat 28.11.2019

28
nov.
19

Un mărturisitor între apărătorii icoanelor

Înfruntând nenumărate prigoane, Biserica a înțeles încă dintru începuturi cuvintele Mântuitorului: „Dacă pe Mine M-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi” (Ioan 15, 20).

Citește în continuare ‘Un mărturisitor între apărătorii icoanelor’

28
nov.
19

Să nu fim fățarnici ! … mai ales când postim

„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor! Că zidiți mormintele prorocilor pe care părinții voștri i-au ucis. Așadar, mărturisiți și încuviințați faptele părinților voștri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le clădiți mormintele. De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: «Voi trimite la ei proroci și apostoli și dintre ei vor ucide și vor prigoni»; ca să se ceară de la neamul acesta sângele tuturor prorocilor care s-a vărsat de la facerea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis între altar și templu. Adevărat vă spun: că se va cere de la neamul acesta. Vai vouă, învățătorilor de Lege! Că ați luat cheia cunoștinței; voi înșivă n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-ați împiedicat. Atunci, ieșind El de acolo, cărturarii și fariseii au început să-L urască de moarte și să-L silească să vorbească despre multe, pândindu-L și căutând să audă ceva din gura Lui, ca să-I găsească vină. În același timp adunându-se mulțime de mii de oameni, încât se călcau unii pe alții, Iisus a început să vorbească întâi către ucenicii Săi: Feriți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia.” Luca 11, 47–54; 12, 1

Citește în continuare ‘Să nu fim fățarnici ! … mai ales când postim’

28
nov.
19

28 noiembrie – Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou [ TRINITAS TV ]

28
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-28

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(VII, 24-30)

n vremea aceea S’a dus Iisus în hotarele Tirului şi ale Sidonului; şi intrând într’o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n’a putut să rămână tăinuit. Că de’ndată auzind despre El o femeie a cărei fiică avea duh necurat, a venit şi a căzut la picioarele Lui. Şi femeia era păgână, de neam din Fenicia Siriei. Şi-L ruga să scoată demonul din fiica ei. Iar Iisus i-a zis: „Lasă întâi să se sature fiii; că nu e bine să iei pâinea fiilor şi s’o arunci câinilor“. Ea însă a răspuns şi a zis: „Da, Doamne, dar şi câinii, sub masă, mănâncă din fărâmiturile fiilor“. Şi El i-a zis: „Pentru acest cuvânt, du-te!, demonul a ieşit din fiica ta“. Iar ea, ducându-se acasă, a găsit-o pe copilă culcată pe pat; iar demonul, ieşit.
28
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-28

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. I Tesaloniceni

(IV, 18; V, 1-10)

raţilor, mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte. Iar despre ani şi despre vremuri nu aveţi nevoie să vă scriem, căci voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur noaptea. Atunci când vor zice: pace şi linişte, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca şi durerile peste cea însărcinată, şi scăpare nu vor avea. Voi, însă, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur. Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea, să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji. Fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm; şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată. Dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoşa credinţei şi a dragostei şi punând coiful nădejdii de mântuire; că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să viețuim.
27
nov.
19

Prin spovedanie, dăm jos povara păcatelor și primim bucuria iertării

Iertarea păcatelor se dă nu pentru meritele noastre, ci din mila iubitorului de oameni Dumnezeu, Care întotdeauna este gata să ierte, îndată ce omul se întoarce la El cu căinţă. Şi ne face nevrednici de iertare nu mărimea ori mulţimea păcatelor, ci numai necăinţa. Îndată ce vă căiţi şi vă zdrobiţi inima, iertarea vă este rânduită în Cer, iar în momentul spovedaniei această hotărâre cerească vă este pronunţată.

Citește în continuare ‘Prin spovedanie, dăm jos povara păcatelor și primim bucuria iertării’

27
nov.
19

Să Îi mărturisim lui Hristos orice greșeală și suferință

Dacă, din imprudenţă, omul înghite otravă sau orice altă substanţă vătămătoare şi simte în stomac durere, nu pierde timpul, ci imediat recurge la medicamente şi caută tămăduirea.

Citește în continuare ‘Să Îi mărturisim lui Hristos orice greșeală și suferință’

27
nov.
19

Prin smerenie, ne „înrudim” cu îngerii

Dragostea lăuntrică îl trădează pe cel care o are, deoarece îndulceşte chiar şi pe întreg omul din afară şi îl înfrumuseţează cu harul dumnezeiesc, care nu se poate ascunde, fiindcă iradiază.

Citește în continuare ‘Prin smerenie, ne „înrudim” cu îngerii’

27
nov.
19

Postul este hrana sufletului spre vieţuire veşnică

Suntem în perioada duhovnicească a Postului Crăciunului, un timp al bucuriei spirituale care ne pregăteşte pentru sărbătoarea Naşterii Domnului. Respectarea posturilor este o datorie a bunului credincios, care este cuprinsă în porunca a doua a Bisericii: „Să ţinem toate posturile de peste an”.

Citește în continuare ‘Postul este hrana sufletului spre vieţuire veşnică’

27
nov.
19

Școala smereniei

Cei mai mari dintre Părinții deșertului se caracterizează printr-o smerenie imensă. Smerenia este calea de acces către memoria posterității. Cu cât asceții au trăit mai discret, cu atât lumea își amintește de ei și de cuvintele lor cu mai multă claritate. Aceasta este și situația avvei Pimen, care nu doar cunoaște smerenia din interior, din propria experiență, dar și face tot posibilul să își învețe ucenicii marea taină a smereniei. Dar smerenia se dovedește de fiecare dată misterioasă, scapă definițiilor. Poate fi descrisă, se pot face trimiteri înspre ea, poate fi arătată, dar efortul de a o atinge rămâne de fiecare dată la fel de dificil.

Citește în continuare ‘Școala smereniei’

27
nov.
19

Perspectiva psiho-sociologică asupra martiriului

În pofida valorizării morții în Antichitate, martiriul creștin timpuriu a fost de la început asociat patologicului. „Gustul pentru moarte”, cum denumește Marie-Françoise Baslez dispoziția martirică a primilor creștini, era considerat ira­țional de contemporani.

Citește în continuare ‘Perspectiva psiho-sociologică asupra martiriului’

27
nov.
19

Cum se dobândește virtutea

„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, fariseilor! Că dați zeciuială din izmă și din untariță și din toate legumele și lăsați la o parte dreptatea și iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceți, iar pe acelea să nu le lăsați. Vai vouă, fariseilor! Că iubiți scaunele din față în sinagogi și închinăciunile în piețe. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că sunteți ca mormintele care nu se văd și oamenii care umblă peste ele nu le știu. Și, răspunzând, unul dintre învățătorii de Lege I-a zis: Învățătorule, acestea zicând, ne mustri și pe noi! Iar El a zis: Vai și vouă, învățătorilor de Lege! Că împovărați pe oameni cu sarcini anevoie de purtat, iar voi nu voiți să le atingeți.” Luca 11, 42-46

Citește în continuare ‘Cum se dobândește virtutea’

27
nov.
19

27 noiembrie – Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul [ TRINITAS TV ]

27
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-27

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(VII, 14-24)

n vremea aceea, chemând Iisus mulţimea la El, le zicea: „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi: Nu este nimic din afara omului care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar cele ce ies din om, acelea sunt cele ce-l spurcă pe om. De are cineva urechi de auzit, să audă!“ Şi când a intrat de la mulţime în casă, ucenicii L-au întrebat despre această parabolă. Şi El le-a zis: „Aşadar, şi voi sunteţi tot atât de nepricepuţi! Nu înţelegeţi că tot ce intră din afară în om nu poate să-l spurce? Că nu în inimă intră, ci în pântece şi se aruncă afară unde-i e locul. Că bucatele sunt toate curate“. Dar spunea că ceea ce iese din om, aceea-l spurcă pe om: „Fiindcă din lăuntrul, din inima oamenilor ies cugetele rele, desfrânările, hoţiile, omorurile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, invidia, defăimarea, trufia, uşurătatea. Toate relele acestea ies din lăuntru, şi ele îl spurcă pe om“. Şi ridicându-Se de acolo, S’a dus în hotarele Tirului şi ale Sidonului; şi intrând într’o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n’a putut să rămână tăinuit.
27
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-27

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. I Tesaloniceni

(IV, 1-12)

raţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Iisus, ca, aşa cum se cuvine să umblaţi şi să plăceţi lui Dumnezeu – în care chip şi umblaţi – aşa să sporiţi tot mai mult, fiindcă ştiţi ce porunci v-am dat, prin Domnul Iisus. Căci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră; să vă feriţi de desfrânare, ca să ştie fiecare dintre voi să-şi stăpânească vasul său în sfinţenie şi cinste, nu în patima poftei, cum fac păgânii, care nu cunosc pe Dumnezeu. Şi nimeni să nu întreacă măsura şi să nu nedreptăţească pe fratele său, în această privinţă, căci Domnul este răzbunător pentru toate acestea, după cum v-am şi spus mai înainte şi v-am dat mărturie. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cel ce dispreţuieşte (acestea) nu dispreţuieşte un om, ci pe Dumnezeu, Care vi L-a dat pe Duhul Său cel Sfânt. Despre iubirea frăţească nu aveţi trebuinţă să vă scriu, pentru că voi înşivă sunteţi învăţaţi de Dumnezeu ca să vă iubiţi unul pe altul. Aceasta o şi faceţi, faţă de toţi fraţii din întreaga Macedonie. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să prisosiţi mai mult! Şi să râvniţi ca să trăiţi în linişte, să faceţi fiecare cele ale sale şi, precum v-am dat poruncă, să lucraţi cu mâinile voastre, ca să umblaţi cuviincios faţă de cei din afara (Bisericii) şi să nu aveţi trebuinţă de nimeni.
26
nov.
19

Cum ne sunt gândurile, așa ne este și viața

Din calitatea gândurilor unui om se vede starea lui duhovnicească. Oamenii judecă lucrurile potrivit cu conţinutul pe care îl au înlăuntrul lor. Dacă nu au conţinut duhovnicesc, trag concluzii greşite şi-l nedreptăţesc pe aproapele lor. De pildă, dacă unul care face milostenii noaptea, ca să nu fie văzut de oameni, va vedea pe cineva seara târziu pe drum, niciodată nu-şi va pune gând rău în minte. Însă de l-ar vedea pe acela unul care umblă nopţile spre a păcătui, va spune: „Ce monstru, cine ştie pe unde umblă noaptea”, pentru că el însuşi are astfel de experienţe.

Citește în continuare ‘Cum ne sunt gândurile, așa ne este și viața’

26
nov.
19

Pomenirea numelui lui Dumnezeu ne face moștenitori ai vieții veșnice

Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am veselit” (Psalmul 76, 3), spune acest drept proroc-împărat. Cu adevărat, vrednică de uimire şi de toată lauda este virtutea acestui drept şi iubitor de Dumnezeu, care, deşi a fost înconjurat de nenumăratele frumuseţi şi minunăţii ale acestui veac, totuşi nu s-a veselit deloc cu acestea, potrivit cu propriile lui cuvinte, ci numai cu pomenirea lui Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Pomenirea numelui lui Dumnezeu ne face moștenitori ai vieții veșnice’

26
nov.
19

Lumina lui Hristos luminează tuturor

Rostind cuvintele acestea prin gura slujitorului său, sfânta Biserică pare că ne zice: poate că unii din voi, fiind îndepărtaţi de la lumina ştiinţelor şi înţelepciunii lumeşti, fie prin soarta naşterii, fie prin împrejurările vieţii, se vor fi căind şi-şi vor fi blestemând starea lor presupusă nefericită, socotind că ei, având priceperea firească, nu pot să pătrundă, ca oamenii învăţaţi, scopul vieţii lor şi trebuie să rămână pentru totdeauna în urma lor, nu numai în viaţa asta vremelnică, ci şi în cea veşnică. Să nu se mâhnească unii ca aceştia în zadar şi să nu-şi piardă curajul! Cel ce în lumea asta simţită a pus soarele şi luna pe cer, ca să lumineze deopotrivă tuturor, Acela n-a uitat să reverse şi în lumea duhovnicească lumină, ca să lumineze pe fiecare şi pe toţi laolaltă – fără deosebire. Aşadar, smeritule muritor, cercetează Biserica, ascultă Evanghelia, prorocii şi apostolii şi oricine ai fi tu: plugar sau ostaş, copil sau bătrân, slugă sau muncitor cu ziua, vei afla tot ceea ce trebuie omului să ştie pentru mântuirea sa, adică pentru a se înfăţişa la uşa veşniciei, unde cu toţii avem a ne înfăţişa, vrednici de menirea noastră cea mare.

Citește în continuare ‘Lumina lui Hristos luminează tuturor’

26
nov.
19

Darul bogăţiei, iubirea de fraţi şi apropierea de Dumnezeu

Bogăţia este o stare râvnită de mulţi oameni, este privită ca ceva ideal. Bogăţia materială, trecătoare, adică averile şi banii nu sunt scop în sine, ci mijloc de a cultiva bogăţia spirituală, netrecătoare, cerească. Oamenii bogați din toate vremurile, care devin mari binefăcători prin săvârșirea constantă a actelor caritabile sub îndrumarea Bisericii, se înscriu într-o tradiție de veacuri. 

Citește în continuare ‘Darul bogăţiei, iubirea de fraţi şi apropierea de Dumnezeu’

26
nov.
19

Despătimirea

„Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul. Deci, când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, atunci și trupul tău este întunecat. Ia seama, deci, ca lumina din tine să nu fie întuneric. Așadar, dacă tot trupul tău este luminat, neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în întregime, ca și când te luminează făclia cu strălucirea ei. Și, pe când Iisus vorbea, un fariseu Îl ruga să prânzească la el; deci, intrând, a șezut la masă. Iar fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a spălat înainte de masă. Atunci Domnul a zis către el: Acum voi, fariseilor, curățiți partea din afară a paharului și a blidului, dar înăuntrul vostru este plin de răpire și de viclenie. Nebunilor! Oare cel ce a făcut partea din afară n-a făcut și partea dinăuntru? Dați mai întâi milostenie cele ce sunt dinăuntru vostru și, iată, toate vă vor fi curate.” Luca 11, 34-41

Citește în continuare ‘Despătimirea’

26
nov.
19

26 noiembrie – Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul [ TRINITAS TV ]

26
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-26

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(VII, 5-16)

n vremea aceea, L-au întrebat fariseii şi cărturarii pe Iisus: „De ce nu merg ucenicii tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile necurate?“ Iar El le-a zis: „Bine a profeţit Isaia despre voi, făţarnicilor, aşa cum este scris: Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine; dar zadarnic Mă cinsteşte învăţând învăţături care sunt porunci omeneşti. Că voi, lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, ţineţi datina oamenilor, spălarea urcioarelor şi a paharelor şi multe faceţi asemenea acestora“. Şi le zicea: „Bun de tot!, voi aţi lepădat porunca lui Dumnezeu ca să vă ţineţi datina voastră! Căci Moise a zis: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi Cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moarte. Voi însă spuneţi: Dacă un om îi va zice tatălui său sau mamei sale: Corban, adică: Darul cu care aş putea să te ajut I l-am dăruit lui Dumnezeu, pe acela nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa şi în felul acesta desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră pe care voi singuri aţi dat-o. Şi multe asemenea acestora le faceţi“. Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi: Nu este nimic din afara omului care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar cele ce ies din om, acelea sunt cele ce-l spurcă pe om. De are cineva urechi de auzit, să audă!“
26
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-26

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. I Tesaloniceni

(II(, 8-13)

raţilor, acum noi suntem vii, dacă voi staţi neclintiţi întru Domnul. Şi ce mulţumire pentru voi putem să dăm în schimb lui Dumnezeu, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi, înaintea Dumnezeului nostru? Noaptea şi ziua ne rugăm cu prisosinţă, ca să vedem faţa voastră şi să împlinim lipsurile credinţei voastre. Dar însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Iisus Hristos să îndrepteze calea noastră către voi! Iar pe voi, Domnul să vă înmulţească şi să prisosiţi în dragoste unul către altul şi către toţi, precum prisosim şi noi faţă de voi, spre întărirea inimilor voastre, ca să fiţi fără de prihană întru sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu toţi sfinţii Săi. Amin.
25
nov.
19

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina

Imagini pentru sfintei mari mucenițe ecaterina

25 Noiembrie

Condac 1:

Vrednicei de laudă, muceniței Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea preaînaltă a uimit știința învățaților de atunci și a întrecut limba oratorilor păgâni prin buna ei cuvântare, să-i aducem cântare de biruință, ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm: Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Citește în continuare ‘Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina’

25
nov.
19

Sucul de sfeclă roșie, un adaos de vitamine

Sfecla este folosită în tratamentul bolilor hepatice și al ficatului gras. De asemenea, este utilizată pentru a ajuta la scăderea nivelului de trigliceride din sânge, a tensiunii arteriale și pentru a îmbunătăți performanța atletică.

Citește în continuare ‘Sucul de sfeclă roșie, un adaos de vitamine’

25
nov.
19

Fulgii de ovăz, un festin pentru sistemul digestiv

Ovăzul (Avena Sativa) este consumat în întreaga lume de peste 4.000 de ani. În Antichitate era considerat un aliment pentru clasele sociale inferioare, însă acum percepția este schimbată datorită proprietăților benefice pentru organism pe care le posedă, de aceea și este supranumit „regele cerealelor”. Ovăzul este bogat în vitamine și minerale, precum: mangan, fosfor, magneziu, cupru, fier, zinc, acid folic, vitaminele din complexul B (B1, B3, B5, B6), vitaminele A, E, D, proteine, calciu, potasiu, seleniu, fibre etc. Ovăzul conține 25% proteine, o concen­trație mai mare decât la alte cereale, și are o concentrație de proteine la fel de mare ca laptele, carnea sau ouăle.

Citește în continuare ‘Fulgii de ovăz, un festin pentru sistemul digestiv’

25
nov.
19

Ia-te în serios !

Omul actual tinde să elimine din conștiință gândul neplăcut că viața în această lume are un sfârșit. Vrea să trăiască din plin clipa, prezentul, dar, de fapt, trăiește în provizoriu, în secundar, alungând din conștiință orice i-ar putea crea disconfort și te­mân­du-se teribil de sentimentul de gol interior pe care i l-ar provoca cercetarea de sine. Dar viața capătă profunzime și sens tocmai atunci când conștientizăm că nu se oprește totul la clipa prezentă și nici la efemerul acestei vieți, consumată în viteză și în nepăsare față de propriul suflet. A ignora acest lucru înseamnă a nu-ți lua în serios sufletul.

Citește în continuare ‘Ia-te în serios !’

25
nov.
19

Minunea descoperirii moaștelor Sfintei Ecaterina

La cinci secole după moartea Sfintei Ecaterina, s-a petrecut o minune prin care au fost descoperite sfintele ei moaşte, care stătuseră vreme îndelungată ascunse în loc de taină, pe Muntele Sinai.

Citește în continuare ‘Minunea descoperirii moaștelor Sfintei Ecaterina’

25
nov.
19

Viaţa Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina

Pe vremea păgânului împărat Maximin se afla în cetatea Alexandriei o fecioară cu numele Ecaterina, fiica lui Consta, care fusese mai înainte împărat. Ea, fiind de optsprezece ani, era foarte frumoasă, de statură înaltă şi foarte înţeleaptă. Căci învăţase tot meşteşugul cărţii elineşti şi se deprinsese cu înţelepciunea tuturor făcătorilor de cărţi, celor de demult, a lui Homer, a lui Virgiliu, Aristotel, Platon şi ale celorlalţi. Dar nu numai ale filosofilor, ci şi cărţile doctorilor le-a deprins bine, ale lui Asclipie, ale lui Hipocrat, Galin şi, în scurt, tot meşteşugul ritoricesc şi silogistic a învăţat, încât toţi se mirau de înţelepciunea ei. De aceea mulţi din domnii cei bogaţi căutau să o ia de soţie de la maicasa, care era creştină în ascuns de teama prigoanei celei mari, care o ridicase în acea vreme asupra creştinilor păgânul Maximin.

Citește în continuare ‘Viaţa Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina’

25
nov.
19

Lumea, creată din bunătatea şi iubirea Preasfintei Treimi

Părinţii Bisericii în operele lor teologice au scos în evidenţă bunătatea lui Dumnezeu ca motiv al creaţiei. „Binele, prin însuşi faptul că există ca bine fiinţial, întinde bunătatea la toate cele ce sunt”, spune Dionisie Areopagitul.

Citește în continuare ‘Lumea, creată din bunătatea şi iubirea Preasfintei Treimi’

25
nov.
19

Semnul lui Iona – Învierea cea de a treia zi

„În vremea aceea, adunându-se mulțime de oameni, Iisus a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul prorocului Iona. Căci precum a fost Iona un semn pentru niniviteni, așa va fi și Fiul Omului semn pentru acest neam. Regina de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbații neamului acestuia și-i va osândi, pentru că a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon; și, iată, mai mult decât Solomon este aici. Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta și-l vor osândi, pentru că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și, iată, mai mult decât Iona este aici. Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc ascuns, nici sub obroc, ci în sfeșnic, așa încât cei care intră să vadă lumina ei.” Luca 11, 29-33

Citește în continuare ‘Semnul lui Iona – Învierea cea de a treia zi’

25
nov.
19

25 noiembrie – Sfânta Mare Muceniță Ecaterina [ TRINITAS TV ]

25
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-25

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(VI, 54-56; VII, 1-8)

n vremea aceea, ieşind Iisus din corabie, de’ndată L-au recunoscut cei ce erau din ţinutul Gadarenilor. Şi străbăteau tot ţinutul acela şi s’au pornit să-I aducă bolnavii pe paturi, acolo unde auzeau că este El. Şi oriunde intra, în târguri sau în oraşe sau în sate, puneau pe cei bolnavi la răspântii şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El, se vindecau. Atunci s’au adunat la El fariseii şi unii dintre cărturari, care veniseră din Ierusalim. Şi văzându-i pe unii din ucenicii Lui că mănâncă pâine cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; fiindcă fariseii şi toţi Iudeii, ţinând datina bătrânilor, nu mănâncă până nu-şi spală cu grijă mâinile; şi când vin din piaţă nu mănâncă până nu se spală; şi sunt şi multe altele pe care ei le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor şi a urcioarelor şi a căldărilor de aramă şi a paturilor. Şi L-au întrebat fariseii şi cărturarii: „De ce nu merg ucenicii tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile necurate?“ Iar El le-a zis: „Bine a profeţit Isaia despre voi, făţarnicilor, aşa cum este scris: Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine; dar zadarnic Mă cinsteşte învăţând învăţături care sunt porunci omeneşti. Că voi, lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, ţineţi datina oamenilor, spălarea urcioarelor şi a paharelor şi multe faceţi asemenea acestora“.
25
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-25

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞAISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. I Tesaloniceni

(II, 20; III, 1-8)

raţilor, voi sunteţi mărirea şi bucuria noastră. De aceea, nemaiputând răbda, noi am hotărât să rămânem singuri la Atena. Şi am trimis pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu şi împreună-lucrător cu noi la Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îndemne în credinţa voastră, ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri, de vreme ce singuri ştiţi că spre aceasta suntem puşi. Pentru că, şi atunci când eram la voi, v-am spus de mai înainte că vom avea de suferit necazuri, precum s-a şi întâmplat şi ştiţi preabine. Pentru aceea, şi eu, fiind nerăbdător, am trimis ca să cunosc credinţa voastră, ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul şi în zadar să ne fie osteneala. Acum, însă, venind Timotei de la voi la noi şi dându-ne veste bună despre credinţa şi dragostea voastră şi că aveţi bună amintire de noi totdeauna, dorind să ne vedeţi, la fel şi noi pe voi, de aceea, fraţilor, ne-am simţit mângâiaţi întru voi, prin credinţa voastră, în toată nevoia şi strâmtorarea noastră; căci acum noi suntem vii, dacă voi staţi neclintiţi întru Domnul.
24
nov.
19

Și totuși, poruncile nu pot fi doar opționale…

Din prima parte a convorbirii Mântuitorului Hristos cu tânărul bogat reținem o enumerare concentrată a poruncilor din Decalog despre care nu se poate spune decât că fac parte din firescul relațiilor interumane și al trăsăturilor sănătoase de caracter: „să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, să iubești pe aproapele tău” (Matei 19, 18-19).

Citește în continuare ‘Și totuși, poruncile nu pot fi doar opționale…’

24
nov.
19

Duminica a XXX-a după Rusalii [Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor] – Părintele Calistrat 24.11.2019

24
nov.
19

Singura întrebare esențială

În vremea aceea un dregător oarecare s-a apropiat de Iisus și L-a întrebat, zicând: Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numești bun? Nimeni nu este bun, decât Unul Dumnezeu. Știi poruncile: „Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta”. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind, Iisus i-a zis: Încă una îți lipsește: Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri; apoi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Și, văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în Împărăția lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în Împărăția lui Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Și cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Luca 18, 18-27

Citește în continuare ‘Singura întrebare esențială’

24
nov.
19

24 noiembrie – Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei [ TRINITAS TV ]

24
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-24

DUMINICA
A TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(XVIII, 18-27)

n vremea aceea, un dregător oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a întrebat, zicând: „Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?“ Iar Iisus i-a zis: „De ce-Mi spui bun? Nimeni nu este bun, decât numai unul Dumnezeu. Cunoşti poruncile: Să nu te desfrânezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta“. Iar el a zis: „Pe toate acestea le-am păzit din tinereţea mea“. Şi auzind Iisus, i-a zis: „Încă una îţi lipseşte: Vinde tot ce ai şi împarte-le săracilor şi vei avea comoară în cer; şi vino, urmează-Mi Mie“. Iar el, auzind acestea, s’a întristat, fiindcă era foarte bogat. Şi văzându-l Iisus că s’a întristat, a zis: „Cei ce au bogăţii, cât de greu vor intra ei în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu“. Iar cei ce auzeau au zis: „Şi cine poate să se mântuiască?“ Iar El a zis: „Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu“.
24
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-24

DUMINICA
A TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Coloseni

(III, 12-16)

raţilor, îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este legătura desăvârşirii. Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti.
23
nov.
19

Nu este realist să așteptăm doar fericire de la viața de familie

Care sunt principalele cauze de divorț? Căsătorindu-se oamenii nu-și dau suficient de bine seama de ce fac asta și așteaptă de la căsnicie nu ceea ce ar trebui să aștepte. Ce așteapă omul de la căsnicie? Fericire! Și bine face, dar trebuie să înțeleagă că apar dificultăți foarte serioase și că pentru a le face față trebuie să se pregătească.

Citește în continuare ‘Nu este realist să așteptăm doar fericire de la viața de familie’

23
nov.
19

Relația armonioasă dintre soți are o influență benefică asupra copiilor

Biserica din casă se întemeiază pe dragostea reciprocă a soţilor şi a acestora pentru Dumnezeu. Copiii trebuie să fie martori ai relaţiilor dintre părinţi. Respectul reciproc dintre soţ şi soţie îi determină pe copii să fie respectuoşi cu părinţii. Brutalitatea, despotismul unuia din soţi față de celălalt este inadmisibilă într-o familie creştină. Să nu uităm niciodată că femeia este împreună moştenitoare cu soţul a harului (vezi 1 Petru 3, 7) şi în calitate de membru deplin al Bisericii are dreptul să participe la toate slujbele, să citească literatură etc. În această ordine de idei, trebuie să se rezolve problema despre împărţirea obligaţiilor din familie.

Citește în continuare ‘Relația armonioasă dintre soți are o influență benefică asupra copiilor’

23
nov.
19

Pentru fericirea ambilor soți ‒ evitați orice început de înstrăinare

Temeţi-vă chiar şi de cel mai mic început de neînţelegere sau înstrăinare. În loc să vă abţineţi, este rostită o vorbă prostească, nechib­zuită ‒ şi iată că între cele două inimi care până atunci alcătuiau un întreg a apărut o mică crăpă­tură, care se tot lărgeşte, până când cei doi ajung despărţiţi pe veci. Aţi spus vreun lucru urât în grabă? Cereţi-vă, fără întârziere, iertare. A apărut vreo neînţelegere? Nu are importanţă a cui e vina: n-o lăsaţi să dăinuie între voi nici măcar un ceas.

Citește în continuare ‘Pentru fericirea ambilor soți ‒ evitați orice început de înstrăinare’

23
nov.
19

Rolul naşilor la botez, provocări actuale şi responsabilitate eclesială

În societatea contempo­rană, diluarea rigorilor creștine ia amploare proporțional cu dezvoltarea unui mod de viață hedonist. În acest context normele ortodoxe nu mai sunt uneori percepute ca adjuvanți ai celui ce se află pe calea mântuirii, ci par că au rolul de a îngrădi libertatea individuală. Superficialitatea culturii teologice, însoțită de aviditatea individului modern de a consuma, duce de multe ori la negarea unor valori indispensabile mântuirii și apariția anumitor superstiții, care, din nefericire, se transformă de multe ori în tradiții superficiale. Astfel, omul nu mai conștientizează că există o naștere din apă și din Duh, ci crede că Sfânta Taină a Botezului este doar o tradiție ce are o oarecare legătură cu Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Rolul naşilor la botez, provocări actuale şi responsabilitate eclesială’

23
nov.
19

Creaţia, lucrare a Sfintei Treimi

Pentru Părinţii Bisericii lumea a fost creată de Dumnezeu din nimic în timp. Crearea universului din „nimic” este opera lui Dumnezeu-Treime, nu a unei singure Persoane dumnezeieşti, fiindcă Dumnezeu nu este o existenţă monopersonală. Toate legile şi informaţiile constituind planul divin la scara cosmică au fost gândite de Tatăl, realizate de Fiul, în unire cu Duhul Sfânt.

Citește în continuare ‘Creaţia, lucrare a Sfintei Treimi’

23
nov.
19

Cât har și câtă libertate deține omul

„Zis-a Domnul: Nimeni, aprinzând făclia, nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o așază în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Că nu este nimic tăinuit care să nu se arate și nimic ascuns care să nu se cunoască și să nu vină la vedere. Luați seama, deci, la felul cum auziți: Celui ce are i se va da; iar de la cel ce nu are, și ce i se pare că are se va lua de la el. Și au venit la El mama Lui și frații Lui; dar nu puteau să se apropie de El din pricina mulțimii. Și I s-a vestit: Mama Ta și frații Tăi stau afară și voiesc să Te vadă. Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama Mea și frații Mei sunt aceștia care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l îndeplinesc.” Luca 8, 16-21

Citește în continuare ‘Cât har și câtă libertate deține omul’

23
nov.
19

23 noiembrie – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii [ TRINITAS TV ]

23
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-23

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(XIV, 1-11)

n vremea aceea, într’o sâmbătă, a intrat Iisus să mănânce în casa unuia din capii fariseilor. Şi iată că un om bolnav de hidropică era înaintea Lui. Şi, răspunzând, Iisus a zis către învăţătorii de lege şi către farisei: „Este oare îngăduit a vindeca sâmbăta, sau nu?“ Ei însă au tăcut. Şi punându-Şi mâna pe el, l-a vindecat şi i-a dat drumul. Iar lor le-a zis: „Care dintre voi, de-i va cădea asinul sau boul în fântână, nu-l va scoate în chiar ziua sâmbetei?“ Şi n’au putut să-I răspundă la aceasta. Şi luând El seama cum cei poftiţi la masă îşi alegeau cele dintâi locuri, le-a spus o parabolă, zicând: „Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te aşeza pe locul cel dintâi, ca nu cumva un altul mai de cinste decât tine să fie şi el poftit şi, venind cel care v’a chemat, pe tine şi pe el, să-ţi spună: Dă-i acestuia locul! Şi atunci, ruşinat, te vei urni să iei locul cel mai de la urmă. Ci, când vei fi chemat, mergi şi te aşază pe locul cel mai de la urmă pentru ca, atunci când va veni cel care te-a poftit, să-ţi spună: Prietene, mută-te mai sus! Atunci vei avea cinste în faţa tuturor celor ce stau la masă cu tine. Că tot cel ce se înalţă pe sine va fi smerit, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa“.
23
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-23

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. II Corinteni

(VIII, 1-5)

raţilor, vă fac cunoscut harul lui Dumnezeu cel dăruit în Bisericile Macedoniei; că, în multa lor încercare prin necaz, prisosul bucuriei lor şi sărăcia lor cea adâncă au sporit în bogăţia dărniciei lor. Și mărturisesc că de voia lor au dat, după putere şi peste putere, cu multă rugăminte cerând har de a lua şi ei parte la ajutorarea sfinţilor. Ei au făcut nu numai după cum au nădăjduit, ci s-au dat pe ei înşişi întâi Domnului şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.
22
nov.
19

Smerenia – o artă eliberatoare

Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine, smerit în tine. Procesul care a rânduit întreaga stare de lucruri, soarta întregii creații a lui Dumnezeu și care a fost făcut printr-un act de mare smerenie, înfricoșându-se îngerii și toate puterile cerești, este întruparea Mântuitorului. Deci a fost necesar ca Mântuitorul să se smerească.

Citește în continuare ‘Smerenia – o artă eliberatoare’

22
nov.
19

Să ne smerim, pentru mântuirea noastră

Smerenia este cugetul inimii noastre care ne încredinţează că suntem mai păcătoşi decât toţi oamenii şi nevrednici de mila lui Dumnezeu. Când ne defăimăm pe noi înşine nu înseamnă că avem smerenie. Ci, atunci când altul ne ocărăşte şi ne defaimă, încă în public, iar noi răbdăm şi zicem: „Dumnezeu i-a poruncit fratelui să mă ocărască pentru păcatele mele”, aceasta este smerenia cea adevărată. Deci, să primim toate ca din mâna şi cu voia lui Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Să ne smerim, pentru mântuirea noastră’

22
nov.
19

Când cunoaştem că am sporit în rugăciune şi smerenie ?

Sporeşti în rugăciune şi smerenie atunci când simţi nevoia să te rogi aşa cum simţi nevoia de aer şi apă. Citește în continuare ‘Când cunoaştem că am sporit în rugăciune şi smerenie ?’
22
nov.
19

Recuperarea psihologică în dependență

Specialiștii în sănătate mintală din întreaga lume realizează cât de stringentă este problema de­pen­dențelor, iar cercetările care se efectuează vizează atât cauzele dependențelor, cât și moda­litățile optime de recuperare și tratament.

Citește în continuare ‘Recuperarea psihologică în dependență’

22
nov.
19

Taina relaţiei lui Dumnezeu cu lumea

Prin natura sa, timpul este expresia fiinţei create. Sfântul Chiril al Alexandriei, citând pasajul din Cartea lui Baruh 3, 3: „Tu dom­nești în veci, iar noi pierim fără încetare!”, concluzionează că firea divină nu poate fi supusă timpului. El amplifică contrastul dintre Creator şi creaţie. Dumnezeu este deasupra oricărui început şi a oricărei treceri; în schimb, lumii create îi este dat să fie supusă timpului şi implicit schimbării.

Citește în continuare ‘Taina relaţiei lui Dumnezeu cu lumea’

22
nov.
19

Ce este răul ?!

„Zis-a Domnul: Cel ce nu este cu Mine, este împotriva Mea; și cel ce nu adună cu Mine, risipește. Când duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă și, negăsind, zice: Mă voi întoarce la casa mea, de unde am ieșit. Și venind, o află măturată și împodobită. Atunci merge și ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, și, intrând, locuiește acolo; și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi.” Luca 11, 23-26

Citește în continuare ‘Ce este răul ?!’

22
nov.
19

22 noiembrie – Sfântul Apostol Arhip, Filimon și soția sa, Apfia [ TRINITAS TV ]

22
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-22

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(IX, 33-41)

n vremea aceea au venit Iisus şi ucenicii Lui în Capernaum. Şi fiind ei în casă, i-a întrebat: „Ce vorbeaţi între voi pe drum?“ Iar ei tăceau, fiindcă pe cale se sfădiseră unii cu alţii, cine dintre ei este mai mare. Şi şezând jos, i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a spus: „Dacă vrea cineva să fie întâiul, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor“. Şi luând un copil, l-a pus în mijlocul lor; şi luându-l în braţe, le-a zis: „Tot cel ce va primi în numele Meu pe unul din aceşti copii, pe Mine Mă primeşte; şi cel ce Mă primeşte pe Mine, nu pe Mine Mă primeşte, ci pe Cel ce M’a trimis pe Mine“. Şi I-a zis Ioan: „Învăţătorule, am văzut pe cineva, care nu merge cu noi, scoţând demoni în numele Tău; şi l-am oprit, pentru că el nu merge cu noi“. Iar Iisus a zis: „Nu-l opriţi, că nu e nimeni care să facă o minune în numele Meu şi după aceea să poată degrab să Mă vorbească de rău. Fiindcă cel ce nu-i împotriva noastră e pentru noi. Că oricine vă va da să beţi un pahar de apă în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevăr vă spun că nu-şi va pierde răsplata.“
22
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-22

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. I Tesaloniceni

(II, 14-20)

raţilor, voi v-aţi făcut următori ai Bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Iudeea, întru Hristos Iisus, pentru că aţi suferit şi voi aceleaşi, de la cei de un neam cu voi, după cum şi ele de la iudei, care şi pe Domnul Iisus L-au omorât ca şi pe prorocii lor; şi pe noi ne-au prigonit şi sunt neplăcuţi lui Dumnezeu şi tuturor oamenilor sunt potrivnici, fiindcă ne opresc să vorbim neamurilor ca să se mântuiască; spre a se împlini pururea măsura păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Iar noi, fraţilor, fiind despărţiţi de voi, o bucată de vreme, cu ochii nu cu inima, ne-am sârguit cu atât mai mult, cu mare dor, să vedem faţa voastră. Pentru aceea, am voit să venim la voi, îndeosebi eu, Pavel – o dată şi încă altă dată – dar ne-a împiedicat satana. Căci care este nădejdea noastră, sau bucuria, sau cununa laudei noastre, dacă nu chiar voi, înaintea Domnului nostru Iisus, întru a Lui venire? Căci voi sunteţi slava şi bucuria noastră.
21
nov.
19

Iubirea care nu piere şi exilul, în cuvinte dumnezeieşti

Sfântul Ioan Hrisostom a explicat, cum puțini au făcut-o, cuvintele Scripturii și i-a făcut pe oameni să înțeleagă că ele Îl aduc în minte și-n inimă pe Mântuitorul, fiind cuvintele Vieții veșnice. A fost numit apărătorul sau ocrotitorul celor săraci, învățătorul milosteniei, ochiul luminat al pocăinței. A ajutat foarte mult săracii, pentru care a construit case și aziluri, spitale și locuri în care oamenii erau permanent consiliaţi.

Citește în continuare ‘Iubirea care nu piere şi exilul, în cuvinte dumnezeieşti’

21
nov.
19

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (ovidenia, obrejania sau vovidenia) – Părintele Calistrat 21.11.2019

21
nov.
19

Cinstirea Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi Intrarea în biserică a Maicii Domnului, cunoscută în popor sub denumirea de Vovidenia. Creștinii ortodocși o cinstesc pe Maica Domnului în mod deosebit, închinându-i mai multe zile de sărbătoare în cursul anului bisericesc, care începe și se sfârșește cu praznicele Născătoarei de Dumnezeu. Cu prilejul sărbătorii de astăzi reliefăm câteva aspecte importante despre cinstirea Prea­sfintei Fecioare Maria. 

Citește în continuare ‘Cinstirea Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă’

21
nov.
19

Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)

Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului amintește de aducerea Fecioarei Maria la templul din Ierusalim, la vârsta de trei ani, de către părinţii săi, Ioachim şi Ana. Sfânta Ana nu putea să nască prunci şi de aceea, luând îndemn din Cartea Sfântă, din cele ce s-au petrecut cu cealaltă Ana (care era şi ea stearpă, mama prorocului Samuel), se ruga fierbinte lui Dumnezeu, împreună cu bărbatul ei, Ioachim, să le dăruiască un copil.

Citește în continuare ‘Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)’

21
nov.
19

Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu

„În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Și, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie: căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și, când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericit este pieptul la care ai supt! Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el.” Luca 10, 38-42; 11, 27-28

Citește în continuare ‘Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu’

21
nov.
19

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului [ TRINITAS TV ]

21
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-21

Intrarea în Biserică a Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi Pururea Fecioarei MARIA

Evanghelia de la Luca
(X, 38-42; XI, 27-28)

n vremea aceea, a intrat Iisus într’un sat; iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se chema Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, Îi asculta cuvântul. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: „Doamne, oare nu socoteşti că sora mea m’a lăsat să slujesc singură? Spune-i deci să mă ajute“. Şi răspunzând Domnul, i-a zis: „Marto, Marto, te’ngrijeşti şi pentru multe te sileşti, ci un lucru trebuie; că Maria partea cea bună şi-a ales-o, care nu i se va lua“. Şi a fost că pe când spunea El acestea, o femeie din mulţime, ridicându-şi glasul, I-a zis: „Fericit este pântecele care Te-a purtat şi pieptul la care ai supt!“ Iar El a zis: „Într’adevăr, fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc“.
21
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-21

Intrarea în Biserică a Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi Pururea Fecioarei MARIA

Ap. Evrei

(IX, 1-7)

raţilor, adevărat este că şi cel dintâi (Aşezământ) avea orânduieli pentru slujba dumnezeiască şi un altar pământesc, căci s-a pregătit cortul mărturiei. În el se aflau, mai întâi, sfeşnicul şi masa şi pâinile punerii înainte; partea aceasta se numeşte Sfânta. Apoi, după catapeteasma a doua, era cortul numit Sfânta Sfintelor, având altarul tămâierii de aur şi chivotul aşezământului ferecat peste tot cu aur, în care era năstrapa de aur, care avea mana, era toiagul lui Aaron ce odrăslise şi tablele Legii. Deasupra chivotului erau heruvimii slavei, care umbreau altarul împăcării; despre acestea nu putem acum să vorbim cu de-amănuntul. Astfel fiind întocmite aceste încăperi, preoţii intrau totdeauna în cortul cel dintâi, săvârşind slujbele dumnezeieşti; în cel de-al doilea însă, numai arhiereul, o dată pe an, şi nu fără de sânge, pe care îl aducea pentru sine însuşi şi pentru greşelile poporului.
20
nov.
19

Doi bănuți pot fi mai valoroși decât o vistierie întreagă

Văduva a aruncat în vistieria Templului doi bănuţi, iar Domnul a zis că ea a pus mai mult decât toţi, chiar dacă ceilalţi aruncau bani cu nemiluita. Deci, ce a dat preţ bănuţilor ei? Starea sufletească cu care şi-a adus ea prinosul. Vezi ce deosebire e între fapta bună lipsită de suflet, făcută pentru că „aşa e obiceiul” şi fapta bună în care omul pune suflet şi inimă?

Citește în continuare ‘Doi bănuți pot fi mai valoroși decât o vistierie întreagă’

20
nov.
19

Primul lucru de care sufletul nostru are nevoie este smerenia

Să nu vă mâniaţi că nu m-am hotărât să trec acum pe la voi. Sunt foarte îngrijorat că vă aflaţi înconjurat de lupi, însă mă feresc să mă apropii de ei pentru a-i alunga şi a vă slobozi, pentru că aceşti lupi ai voştri sunt ca şi turbaţi. Precum bine ştiţi, aceştia de multe ori m-au chinuit, înfigându-şi colţii până în adâncul inimii. Nici nu ştiu cum a mai rămas viaţă în mine. Duhul nădejdii în Dumnezeu a fost omorât în repetate rânduri şi nici acum nu ştiu dacă am viaţă în mine. Nu ştiu, pentru că n-o simt înlăuntrul meu, ci nădăjduiesc cu o nădejde comună, nu cu cea vie, ci cu una moartă. Lupii voştri sunt mai răi decât răpitorii din părţile noastre, foarte colţoşi şi nemiloşi. Aceştia de aici, chiar dacă sunt sălbatici, nu au atâta îndrăzneală, se tem de cuvântul omului şi de prezenţa lui. Ai voştri însă, cu cât mai tare îi alungi, cu atât mai rău te atacă, şi sunt atât de înrăiţi pe cel ce îi alungă, încât nici să se arate nu mai poate. Poate doar din ascunziş să-i săgeteze sau să-i împuşte, lucru de la care nu mă dau în lături şi poate că uneori voi apuca să nimeresc în vreunul din ei cu ajutorul lui Hristos. Dar, dacă aveţi nădejde, să-mi daţi de ştire când şi în ce parte a sufletului a apărut vreun lup şi să-mi descrieţi ce fel este, bătrân sau tânăr, unul sau doi sau o haită întreagă, să-mi scrieţi! Eu cu adevărat doresc mântuirea voastră în Domnul şi mă rog Lui din toată inima să vă izbăvească din gura leilor şi de la coarnele taurilor.

Citește în continuare ‘Primul lucru de care sufletul nostru are nevoie este smerenia’

20
nov.
19

Chemarea mântuitoare a lui Hristos

O, iubiţii mei care trăiţi pe pământ, luaţi aminte! Domnul lucrează mereu ca să vă poată atrage la mântuire. Domnul vă împresoară neîncetat cu dragostea Lui cea nemărginită. Domnul lucrează neîncetat să vă „biruie” şi să vă atragă la picioarele Crucii Sale. El vă cheamă uneori cu glas dulce… Alteori, cu necazuri, boli şi pagube… Nu respingeţi chemarea Lui şi dragostea Lui!

Citește în continuare ‘Chemarea mântuitoare a lui Hristos’

20
nov.
19

Postul și privegherea sunt scuturi împotriva ispitelor

Părinte, odată ne-aţi spus că: „În nevoinţa duhovnicească este nevoie de blocadă”. La ce vă refereaţi?

Citește în continuare ‘Postul și privegherea sunt scuturi împotriva ispitelor’

20
nov.
19

Rugăciunea de cerere

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia; și cel care caută găsește; și celui care bate i se va deschide. Și care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare îi va da piatră? Sau dacă îi va cere pește, oare îi va da, în loc de pește, șarpe? Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie? Deci dacă voi, răi fiind, știți să dați fiilor voștri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care Îl cer de la El!” Luca 11, 9-13

Citește în continuare ‘Rugăciunea de cerere’

20
nov.
19

20 noiembrie – Sfântul Ierarh Proclu, Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ]

20
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-20

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(VIII, 30-34)

n vremea aceea Iisus le-a dat poruncă ucenicilor Săi să nu spună nimănui despre El. Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile să învie. Şi cuvântul acesta îl spunea pe faţă. Şi Petru, luându-L deoparte, a început să-L dojenească. Dar El, întorcându-se şi privind la ucenicii Săi, l-a certat pe Petru şi i-a zis: „Mergi înapoia Mea, Satano!, că tu nu le cugeţi pe cele ale lui Dumnezeu, ci pe cele ale oamenilor“. Şi chemând la Sine mulţimea, laolaltă cu ucenicii Săi, le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.“
20
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-20

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. I Tesaloniceni

(II, 1-8)

raţilor, voi înşivă ştiţi că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică, ci, după ce am suferit şi am fost, precum ştiţi, ocărâţi în Filipi, am îndrăznit întru Dumnezeul nostru să grăim în faţa voastră, cu multă luptă, Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru că îndemnul nostru nu venea din rătăcire, nici din gânduri necurate, nici din înşelăciune, ci, după cum am fost socotiţi vrednici de Dumnezeu ca să ni se încredinţeze Evanghelia, aşa vorbim, nu căutând să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne încearcă inimile, că niciodată nu ne-am arătat cu cuvinte de linguşire, după cum ştiţi, nici cu ascunse porniri de lăcomie. Dumnezeu îmi este martor. Nici n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alţii, deşi puteam să fim cu greutate, ca apostoli ai lui Hristos. Noi, însă, am fost blânzi în mijlocul vostru, aşa precum o doică îngrijeşte pe fiii săi; astfel, iubindu-vă, eram bucuroşi să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci chiar şi sufletele noastre pentru că ne-aţi devenit iubiţi.
19
nov.
19

Dăruiește un zâmbet, nu arunca un rânjet !

Tu dacă pomeneşti pe cineva, trăieşti cu toată lumea, cu fraţii tăi de credinţă. Şi sunt obligaţi faţă de cel care îi ajută la mântuire, într-o formă anonimă, dar ştie Dumnezeu. Mai departe, după rugăciune, ţine relaţia cu omul. Aruncă-i un zâmbet, ca să vadă că nu îi eşti duşman. Nu un rânjet.

Citește în continuare ‘Dăruiește un zâmbet, nu arunca un rânjet !’

19
nov.
19

Milostivirea lui Dumnezeu

Starea firească a seminţiei lui Adam cuprinde în sine nu numai plângere, ci şi deznădăjduire; nu numai tânguire, ci şi împetrire; nu numai jale, ci şi pierzare.

Citește în continuare ‘Milostivirea lui Dumnezeu’

19
nov.
19

Dacă ai pierdut sufletul, le-ai pierdut pe toate. Dacă îl câştigi, pe toate le câştigi !

Iadul este plin de suflete care nădăjduiau să ajungă în Rai. Nădejdea aceasta fără fapte de pocăinţă este mincinoasă, şi aceasta este de la vrăjmaşul. Dumnezeu nu ascultă pe cineva care zice numai: „Doamne, am greşit, iartă-mă!”, căci pocăinţa înseamnă înfrânare şi smerenie. Deci Dumnezeu ne cunoaşte inima, şi dacă este înfrântă şi smerită se îndură de dânsa.

Citește în continuare ‘Dacă ai pierdut sufletul, le-ai pierdut pe toate. Dacă îl câştigi, pe toate le câştigi !’

19
nov.
19

La crearea lumii au participat Persoanele Sfintei Treimi

Textul Facerii nu este o descriere ştiinţifică a creaţiei. Sfântul Vasile cel Mare subliniază că textul Scripturii nu trebuie folosit pentru a stăvili eforturile umane de a înţelege lumea, pentru că nu este destinat să ţină locul tuturor datelor cunoaşterii despre lume: „Când Moise a spus: «întru început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul», a trecut sub tăcere apa, aerul, focul şi toate acelea care se nasc din aceste elemente; că acestea erau în univers ca nişte completări ale lumii; dar istoria facerii lumii le-a lăsat la o parte pentru a deprinde mintea noastră cu cercetarea; i-a dat puţine date, ca să mediteze asupra celor care nu s-au spus.”

Citește în continuare ‘La crearea lumii au participat Persoanele Sfintei Treimi’
Blog Stats

  • 339.214 hits
noiembrie 2019
L M M J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

12 martie - Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog [ TRINITAS TV ] 15 noiembrie - Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț [ TRINITAS TV ] Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iisus Hristos Inaltarea Domnului Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Tatăl nostru Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Iartă-mă „Părinte