Arhivă pentru 4 noiembrie 2019

04
nov.
19

Beneficiile pudrei de camu-camu, folosită în diverse preparate

Camu-camu (Myrciaria dubia) este un arbust din Amazonia care, de obicei, crește în apropierea apei, iar fructul său este considerat cel mai bogat în vitamina C de pe planetă. 100 g de pulpă de camu-camu conține 1.800-2.700 mg de vitamina C. În comparație cu portocalele, camu-camu conține de 50 de ori mai multă vitamina C, de 10 ori mai mult fier, de 3 ori mai multă vitamina B3, de 2 ori mai multă vitamina B2 și cu 50% mai mult fosfor. Camu-camu mai conține și valină – importantă pentru sistemul nervos și extenuare musculară, leucină – un aminoacid care ajută la dezvoltarea oaselor și musculaturii, serină – ajută la digestie, flavonoide – cu rol în neutralizarea radicalilor liberi, acid galic – cu rol antiviral, acid elagic – cu rol antioxidant, anticancerigen, antidiabet, potasiu – ajută la buna funcționare a inimii și a rinichilor.

Citește în continuare ‘Beneficiile pudrei de camu-camu, folosită în diverse preparate’

04
nov.
19

Ghimbirul, antibacterianul natural

Consumul de fructe și legume de toate tipurile a fost asociat mereu cu o stare bună de sănătate. Există însă şi numeroase condimente ce oferă beneficii, un exemplu în acest sens fiind ghimbirul.

Citește în continuare ‘Ghimbirul, antibacterianul natural’

04
nov.
19

Deşertăciunea vieţii

Fraţilor! Să aruncăm fără patimă, în lumina Evangheliei, o privire în viaţa noastră. Deşartă e ea!

Citește în continuare ‘Deşertăciunea vieţii’

04
nov.
19

Cum ieșim din cercul vicios al ispitelor ?

Ce înseamnă că, aflându-ne în toiul luptei, nu trebuie să luăm măsuri pentru viitoarea preîntâmpinare a ei?

Citește în continuare ‘Cum ieșim din cercul vicios al ispitelor ?’

04
nov.
19

Simplitatea și dragostea cuceresc inima oricui

Mai bine să fii bănuit de prostie, fiindcă nu ştii să te împotriveşti cu vorba, decât să fii socotit înţelept pentru neobrăzarea ta. Fii sărac, cu smerenie, şi nu bogat din obrăznicie. Mustră pe cei ce te învaţă învăţături împotriva dogmelor, prin tăria virtuţilor tale, nu prin puterea de convingere a vorbelor tale. Şi cu buzele blânde şi bine astupă gura şi fă să tacă neruşinarea celor neascultători. Mustră cu bunătatea petrecerii tale pe cei fără astâmpăr, şi ţine-ţi (astupă-ţi) urechile ca să nu mustri pe cei neruşinaţi cu simţurile.

Citește în continuare ‘Simplitatea și dragostea cuceresc inima oricui’

04
nov.
19

Cum să dobândim atenția la propria persoană ?

Sfântul Ignatie ne învaţă că „omul trebuie să îşi interzică orice activitate care îl amorțește”. Trebuie să alocăm timpul nostru într-un aşa fel, încât să fim preocupaţi constant cu activităţi sensibile, folositoare şi practice. Îndeplinirea responsabilităţilor publice sau private, fără prea multă zarvă şi agitaţie, nu va duce niciodată la o viaţă agitată, ci din contră, conduce la atenţia faţă de sine şi la vigilenţă. Distragerea este facilitată de pierderea timpului sau de activităţi frivole, asemănătoare lenevirii.

Citește în continuare ‘Cum să dobândim atenția la propria persoană ?’

04
nov.
19

Ce e rău și ce e bine ?

Unul dintre cele mai noi reflexe ale globalismului este și digitalizarea societății. Potrivit acestui trend, întreaga planetă ar trebui să devină o rețea în care tehnologia să joace un rol determinant în ceea ce privește comunicarea, comerțul, sănătatea, ba chiar și religia, dacă ținem seama de profețiile profane ale transumanismului cu privire la viitorul omului. Cert e că, fie că ne dorim, fie că nu, era digitală vine peste noi și ne învăluie din toate părțile. Așadar, se pare că nu ține de noi locuirea într-o societate mai mult sau mai puțin digitalizată, în schimb orice om poate avea o atitudine proprie în fața tehnologiei, ba chiar are libertatea de a aprecia critic tot ceea ce societatea modernă îi propune ca mediu al existenței sale cotidiene.

Citește în continuare ‘Ce e rău și ce e bine ?’

04
nov.
19

Omul-fiinţă unitară, alcătuit din trup şi suflet

Revelaţia dumnezeiască surprinsă în cuvântul scris şi trăită în viaţa Bisericii afirmă ontologia iconică a omului şi desăvârşirea lui în Fiul lui Dumnezeu Întrupat.

Citește în continuare ‘Omul-fiinţă unitară, alcătuit din trup şi suflet’

04
nov.
19

Persecuție și martiriu dincolo de mit și de ideologie

Chiar dacă persecutarea creștinilor este asociată mai ales începuturilor creștinismului, fenomenul martiric nu se limitează la istoria Bisericii primare. După răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, mulți dintre cei care L-au urmat în fiecare generație au experimentat același parcurs cu cel al Domnului lor. Cu notorietate diferită, toți aceștia constituie repere de mărturie și trăire creștină.

Citește în continuare ‘Persecuție și martiriu dincolo de mit și de ideologie’

04
nov.
19

Sărbătoarea pocăinței

„În vremea aceea unul dintre farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Și, intrând în casa fariseului, a șezut la masă. Și, iată, era în cetate o femeie păcătoasă, care, aflând că Iisus șade la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir și, stând înapoi lângă picioarele Lui și plângând, a început să-I ude cu lacrimi picioarele, și cu părul capului ei să le șteargă. Și săruta picioarele Lui și le ungea cu mir. Dar, văzând aceasta, fariseul care-L chemase a zis în sinea lui: Acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine e și ce fel este femeia care se atinge de El, că este păcătoasă. Atunci, răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ți spun ceva. Învățătorule, spune! zise el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt, cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat. Și întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă cu lacrimi Mi-a udat picioarele și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea îți zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis ei: Iertate îți sunt păcatele! Atunci au început cei ce ședeau împreună la masă să zică în sinea lor: Cine este Acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis către femeie: Credința ta te-a mântuit; mergi în pace!” Luca 7, 36-50

Citește în continuare ‘Sărbătoarea pocăinței’

04
nov.
19

4 noiembrie – Sfântul Cuvios Ionichie cel Mare [ TRINITAS TV ]

04
nov.
19

EVANGHELIA ZILEI: 2019-11-04

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA DOUĂZECI ŞI CINCEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(XII, 13-15; 22-31)

n vremea aceea, când învăţa Iisus, zisu-I-a cineva din mulţime: „Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine“. Iar El i-a zis: „Omule, cine M’a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?“ Şi a zis către ei: „Luaţi seama şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale“. Şi a zis către ucenicii Săi: „De aceea vă spun: Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca. Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea. Priviţi la corbi, că nici nu seamănă, nici nu seceră; ei n’au cămară, nici hambar, şi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu mult altceva sunteţi voi decât păsările! Şi cine dintre voi, purtându-şi de grijă, poate să-i adauge staturii sale un cot? Deci, dacă nici cel mai mic lucru nu-l puteţi face, de ce duceţi voi grijă de celelalte? Priviţi crinii cum cresc; nu torc, nici nu ţes, dar vă spun Eu vouă că nici Solomon, în toată slava lui, nu s’a îmbrăcat ca unul din ei. Iar dacă iarba, care azi e pe câmp iar mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu aşa o îmbracă, cu cât mai mult pe voi, puţin-credincioşilor? Şi să nu căutaţi voi ce veţi mânca şi ce veţi bea, şi nu fiţi îngrijoraţi, că pe toate acestea păgânii lumii le caută; dar Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de ele; ci căutaţi mai întâi împărăţia Lui, şi toate acestea vi se vor adăuga.“
04
nov.
19

Apostolul Zilei: 2019-11-04

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA DOUĂZECI ŞI CINCEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni

(IV, 10-23)

raţilor, m-am bucurat mult în Domnul, că a înflorit iarăşi purtarea voastră de grijă pentru mine, precum o şi aveaţi, dar v-a lipsit prilejul. N-o spun ca şi cum aş duce lipsă, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am. Ştiu să fiu şi smerit, ştiu să am şi de prisos; în orice şi în toate m-am învăţat să fiu şi sătul şi flămând, şi în belşug şi în lipsă. Toate le pot întru Hristos, Care mă întăreşte. Însă bine aţi făcut că aţi împărtăşit cu mine necazul. Doar şi voi ştiţi, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o Biserică nu s-a unit cu mine, când era vorba de dat şi de primit, decât voi singuri. Pentru că şi în Tesalonic, o dată şi a doua oară, mi-aţi trimis ca să am cele trebuincioase. Nu că doar caut darul vostru, dar caut rodul care prisoseşte, în folosul vostru. Am de toate şi am şi de prisos; m-am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-aţi trimis, miros cu bună mireasmă, jertfă primită, bine-plăcută lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul meu să împlinească toată lipsa voastră după bogăţia Sa, cu slavă, întru Hristos Iisus. Iar lui Dumnezeu şi Tatălui nostru, slavă în vecii vecilor. Amin! Îmbrăţişaţi în Hristos Iisus pe toţi sfinţii. Vă îmbrăţişează pe voi fraţii care sunt împreună cu mine. Vă îmbrăţişează toţi sfinţii, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru!Blog Stats

  • 312.447 hits
noiembrie 2019
L M M J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Ajunul Bobotezei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat Ce simbolizeaza semnul Crucii savarsit de credinciosi? ce să fac?” cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria darul lui Dumnezeu De ce aprindem candele înaintea icoanelor? Despre pacat si boala Doamne DUMNEZEU Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Familia Familia creştină Focsani fraților! Hristoase Hristos Icoana Icoanele in cultul ortodox Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi Nu te atinge de Mine omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Purtarea crucii Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului răbdare Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Epitaf Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Omul „Părinte