Arhivă pentru martie 2020

31
mart.
20

Trupul şi Sângele lui Hristos ‒ hrana noastră pe calea spre Împărăţia Cerurilor

Duhul Sfânt Îl dobândim prin participarea la Sfintele Taine ale Bisericii noastre şi prin Dumnezeiasca Împărtăşanie. Mântuitorul Iisus Hristos a zis: Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, rămâne întru Mine, şi Eu întru el, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi (Ioan 6, 54-56). Adică, cel care se împărtăşeşte cu vrednicie de Sfintele Taine se uneşte cu Domnul. Iar cel care are căinţă adevărată, inimă curată, frică dumnezeiască şi credinţă nezdruncinată primeşte Trupul şi Sângele Domnului, şi în acelaşi timp, şi pe Duhul Sfânt. Acela îl pregăteşte să-L primească şi pe Iisus Hristos şi pe Dumnezeu Tatăl, adică să devină Biserică şi locaş al adevăratului Dumnezeu în Treime. Dimpotrivă, cel care se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele Domnului cu nevrednicie, cu suflet necurat, cu inima plină de răutate, cu răzbunare şi ură, nu numai că nu-L primeşte pe Duhul Sfânt, dar se face trădător ca şi Iuda, şi-L răstigneşte pentru încă o dată pe Hristos. Trupul şi Sângele Domnului este pentru cei care se împărtăşesc cu vrednicie, medicamentul care vindecă orice boală şi orice neputinţă. Şi care dintre noi este în stare de sănătate desăvârşită?

Citește în continuare ‘Trupul şi Sângele lui Hristos ‒ hrana noastră pe calea spre Împărăţia Cerurilor’

31
mart.
20

Dacă rabzi boala cu mulţumire, ea va deveni pentru tine pricină de cunună

Trupul este robul sufletului. Sufletul este împăratul. Deseori mila lui Dumnezeu îngăduie ca trupul să fie lovit de boli. În felul acesta, patimile slăbesc şi omul îşi revine. Uneori, însă, însăşi boala trupului provine din patimi.

Citește în continuare ‘Dacă rabzi boala cu mulţumire, ea va deveni pentru tine pricină de cunună’

31
mart.
20

Toată strădania omului este zadarnică fără ajutorul lui Dumnezeu

Fraţilor şi surorilor, care vă îndoiţi de mântuire, să vă întăriţi bine în minte că: De-ar face omul toate bunătăţile şi chiar de s-ar da şi la moarte pentru apărarea dreptăţii, însă fară darul cel sfânt al Domnului nu este mântuire. „A Domnului este mântuirea şi peste norodul Său binecuvântarea Sa” (cum zice Prorocul David în Psalmi).

Citește în continuare ‘Toată strădania omului este zadarnică fără ajutorul lui Dumnezeu’

31
mart.
20

Pe drumul căutării Raiului

Mântuirea este eliberarea din robia păcatului şi a morţii şi dobândirea ­vieţii de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putinţă de Întruparea, Jertfa, Învierea şi Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, şi ne-o putem însuşi prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să conlucrăm prin credinţă şi fapte bune. Orice om se poate mântui, căci Dumnezeu „voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (1 Tim. 2, 4).

Citește în continuare ‘Pe drumul căutării Raiului’

31
mart.
20

Voi staţi acasă, Hristos Domnul vine la voi !

Astăzi, în România şi peste tot în lume este multă suferinţă, mulţi oameni mor în jurul nostru, iar noi suntem spectatori îngân­duraţi, nedumeriţi sau chiar spe­riaţi de faptul că moartea nu mai este doar subiect de film. Despre scenariul unui virus răvăşitor nu mai vorbim doar cu ochelari 3D. Cineva apropiat ca neam, vârstă sau profesie tră­ieşte inevitabila întâlnire cu sufe­rinţa, cu boala, cu moartea. Uneori ni se prezintă lucrurile cu calm, ceea ce ne dă curaj, alteori citim peste tot, în media sau pe reţele de socializare, sec­venţe, reportaje sau mesaje apocaliptice. Puterea de sinteză sca­de şi ea. Ne-am obiş­nuit ca orice eve­niment, ştire, subiect, vacan­ţă şi alte lucruri frumoase să le păs­trăm în amintire doar cât dorim sau chiar să ne descotorosim uşor de ele. Această criză sigur nu o vom uita. Am făcut o tradiţie din a pleda pentru dreptatea noastră şi nu pentru binele obştesc. Săvârşim adesea gesturi superficiale, cu convingerea că astăzi pu­tem da „update” la orice, oricând.

Citește în continuare ‘Voi staţi acasă, Hristos Domnul vine la voi !’

31
mart.
20

Osteneala în virtuți și harul lui Dumnezeu

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXV, VII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, pp. 315-316

„…să nu ne uităm la ostenelile virtuții, ci să îndurăm totul cu ușurință, gândindu-ne că după osteneală vine și răsplată. Negustorul, când părăsește portul și pleacă pe întinsul mărilor, nu se gândește numai la pirați, la naufragii, la fiarele din mare, la furia vânturilor, la desele furtuni și la neizbândă, ci și la câștigul ce-l va avea după ce scapă de toate aceste necazuri; hrănit cu această nădejde, primește cu ușurință să înfrunte aceste greutăți, ca să se întoarcă și mai bogat acasă. Plugarul la fel: nu se gândește numai la greutățile plugăriei, la ploile prea multe, la nerodirea pământului, la atacul ruginii, la paguba adusă de lăcuste, ci se duce cu mintea și la aria plină de snopi și îndură totul cu ușurință; nădejdea câștigului – cu toate că-i nesigură – îl face de nici nu simte oboseala; hrănit cu aceste bune nădejdi, nu-l descurajează ostenelile; face tot ce ­trebuie să facă, așteptând să ia răsplata ostenelilor. Ostașul, iarăși, își pune armele și se duce la război și nu se gândește numai la răni, la moarte, la atacurile dușmanilor și la celelalte nenorociri, ci se duce cu mintea și la victorie, și la trofee și așa își pune pe el toate armele; nesiguranța și nereușita e mare; cu toate acestea, cu bune nădejdi, îndepărtează orice ezitare și, luându-și armele, pornește la luptă cu dușmanii; așadar, iubiților, dacă și negustorul și plugarul și ostașul nu se descurajează în fața ostenelilor, ci sunt întraripați de bune nădejdi, cu toate că nădejdile le sunt fără temei, cu toate că neșansele, după cum ați auzit, sunt mai mari, iar piedicile, multe și felurite, ce iertare mai putem avea noi, care fugim speriați de ostenelile virtuții și nu înfruntăm fără ezitare orice osteneală, când știm doar că nădejdea ne e atât de întemeiată, când ne sunt gătite bunătăți atât de mari, când răsplata ce o vom avea întrece mult de tot toate faptele făcute de noi?”

Citește în continuare ‘Osteneala în virtuți și harul lui Dumnezeu’

31
mart.
20

31 martie – Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei [ TRINITAS TV ]
Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul