Arhivă pentru 1 martie 2020

01
mart.
20

Omul, ființă postitoare

Bate la ușă Postul Mare! Pentru creștinii practicanți, mari se deschid ușile pocăinței. E din nou timpul luptelor cu inerția și dezordinea din noi, se simte în aer mireasma înnoitoare a călătoriei duhovnicești către Sfintele Paști.

Citește în continuare ‘Omul, ființă postitoare’

01
mart.
20

Postul creștin și abstinența digitală

Trăim vremuri de fulminant progres ştiinţific. O tehnologie considerată de ultimă oră, în câteva luni, uneori săptămâni sau chiar zile, devine perimată. Specialiştii din Silicon Valley promit că, până în anul 2045, mintea artificială va depăşi performanţele minţii umane, în sensul că inteligenţa artificială va fi de un miliard de ori mai puternică decât toate minţile umane la un loc. Iar mintea omului va fi îmbunătăţită prin implanturi intracraniene, nanoroboţi intracerebrali, ataşaţi neuronilor umani. Însă, până la verificarea acestor profeţii despre viitorul omenirii şi al fiinţei umane, unele lucruri se petrec deja sub ochii noştri.

Citește în continuare ‘Postul creștin și abstinența digitală’

01
mart.
20

Postul, timp al bucuriei duhovniceşti

Perioada Postului Mare este un timp al bucuriilor duhovniceşti şi al speran­ţei aduse lumii de Domnul nostru Iisus Hristos, şi anume mântuirea, la care putem ajunge prin postire împletită cu pocăinţa şi rugăciunea.

Citește în continuare ‘Postul, timp al bucuriei duhovniceşti’

01
mart.
20

Fără post, omul a pierdut Raiul, prin post, omul l-a câştigat

Duminica Lăsatului sec de brânză sau a Izgonirii lui Adam din Rai ne pregăteşte pentru perioada duhovnicească a Postului Mare. Această duminică ne învaţă că nepostirea l-a dus pe om la pierderea Raiului. Denumirea acestei duminici cuprinde întreaga pregătire pentru post. Sinaxarul ne arată semnificaţia acestei duminici: „Sfinţii Părinţi au așezat această pomenire a izgonirii lui Adam din Rai la începutul Sfântului Post de 40 de zile, spre a arăta cât de folositor este pentru firea omenească leacul postului şi cât de ruşinoase sunt lăcomia şi neascultarea. Aşadar, Părinţii, lăsând la o parte celelalte făpturi, făcute pentru om, ne-au pus în faţă pe Adam cel dintâi zidit pentru a ne arăta, mai întâi, că mare rău a pătimit nepostind puţin; al doilea, că de atunci răul a intrat în firea noastră şi, în al treilea rând, că porunca cea dintâi a Domnului dată oamenilor este virtutea postului”. Concluzia sinaxarului este că Adam a pierdut Raiul pentru că nu a postit. De aici învăţăm că, postind, noi câştigăm Raiul.

Citește în continuare ‘Fără post, omul a pierdut Raiul, prin post, omul l-a câştigat’

01
mart.
20

Adevărata postire urmărește despătimirea

Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură, ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică şi unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. Matei 6, 14-21

Citește în continuare ‘Adevărata postire urmărește despătimirea’

01
mart.
20

1 martie – Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia [ TRINITAS TV ]

01
mart.
20

EVANGHELIA ZILEI: 2020-03-01

DUMINICA
LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ

Evanghelia de la Matei
(VI, 14-21)

is-a Domnul: „Dacă veţi ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; dar de nu veţi ierta oamenilor greşalele lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greşalele voastre. Iar când postiţi, nu fiţi posomorâţi ca făţarnicii; că ei îşi mânjesc feţele ca să le arate oamenilor că ţin post; adevăr vă grăiesc, îşi iau plata lor. Tu însă, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, pentru ca nu oamenilor să te arăţi că posteşti, ci Tatălui tău Care este întru ascuns; şi Tatăl, Care vede întru ascuns, îţi va răsplăti la arătare. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură; ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia şi nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură; că unde-ţi este comoara, acolo-ţi va fi şi inima!“Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul