Arhivă pentru 6 martie 2020

06
mart.
20

Sâmbăta Sfântului Teodor Tiron

Dacă ne uităm în calendarul bisericesc, vedem că prima sâmbătă din Postul Mare este dedicată Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron. El a primit cununa muceniciei în anul 306, în timpul persecuţiei împăraţilor Maximian şi Maximin şi mai este sărbătorit de Biserică în ziua de 17 februarie.

Citește în continuare ‘Sâmbăta Sfântului Teodor Tiron’

06
mart.
20

A te răstigni împreună cu Hristos, a-ți purta Crucea

Voi nu aveţi a vă teme de aceste poticniri, ascultătorilor, de vreme ce priviţi cu atâta luare-aminte acest mormânt atât cu ochii cei dinafară, cât şi cu cei lăuntrici, de vreme ce inima voastră nu-L răstigneşte pe Iisus, ci se răstigneşte împreună cu El. Asemenea stări sufleteşti alcătuiesc slava zilei de azi şi fericirea voastră viitoare. A purta crucea lepădării de sine şi a răbdării, a urca la însăşi înălţimea iubirii de Dumnezeire şi omenire, a răstigni trupul cu patimile şi poftele, a muri lumii pentru a via lui Dumnezeu înseamnă a dobândi tot ce a săvârşit Dumnezeu-Omul: aceasta dă dreptul fiecărui următor al Lui să simtă şi să spună la capătul alergării sale: săvârşitu-s-a!

Citește în continuare ‘A te răstigni împreună cu Hristos, a-ți purta Crucea’

06
mart.
20

Crucea – semn omenesc și dumnezeiesc

Crucea este semn omenesc și dumnezeiesc. Semn omenesc, căci omul de la început a fost plăsmuit în chipul Crucii. Făcând-o unealtă de tortură şi de moarte, Crucea a devenit simbolul suferinţei şi al morţii. Dar, de când Hristos S-a răstignit pe dânsa, Crucea a devenit semn dumnezeiesc, semnul Fiului Omului, semn de biruinţă, de bucurie şi de viaţă. De aceea, Biserica se bucură cântând: „Crucea Ta, Doamne, viaţă şi înviere este pentru poporul Tău…” (Vecernia duminicii, glas 7).

Citește în continuare ‘Crucea – semn omenesc și dumnezeiesc’

06
mart.
20

Sfânta Cruce – semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi

Crucea reprezintă pentru noi – pentru creștini, pentru poporul care își face semnul înainte de orice faptă și la toate rugăciunile – suprema iubire a unuia pentru altul și suprema iubire a fiilor pentru neamul lorCrucea presupune să mergi până la moarte, de bunăvoie, pentru ceilalți.

Citește în continuare ‘Sfânta Cruce – semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi’

06
mart.
20

Semnul Sfintei Cruci – datină apostolică

Semnul Cinstitei Cruci, cu care fiecare creștin ortodox se cuvine a se însemna, este o datină apostolică nescrisă, pe care Sfântul Vasile cel Mare, în capitolul 27, despre Sfântul Duh, numește prima predanie de obște zicând: „Anume că prima și cea mai de obște datină voi pomeni mai întâi Chipul Crucii, cu care nădăjduiesc la numele Domnului nostru Iisus Hristos, se însemnează cine sunt, de Scriptură fiind învățați”.

Citește în continuare ‘Semnul Sfintei Cruci – datină apostolică’

06
mart.
20

Ortodoxia, păstrătoare a identităţii naţionale

Prima duminică din Postul Mare este dedicată Ortodoxiei. Biserica Ortodoxă Română este parte a Ortodoxiei universale, care este Biserica ce îşi începe istoria la Cincizecime. Biserica Ortodoxă s-a dezvoltat de-a lungul a două milenii, mărturisind adevărul de credinţă și dovedind că este Biserica cea „una, sfântă, sobornicească şi apostolească”. Ortodoxia își mărturisește apostolicitatea sa în Crezul formulat la Sinoadele Ecumenice de la Niceea (325) și Constantinopol (381). 

Citește în continuare ‘Ortodoxia, păstrătoare a identităţii naţionale’

06
mart.
20

Lucrarea Sfintei Treimi în noi

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; și orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați, pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în Mine și Eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă; și o adună și o aruncă în foc și arde. Dacă rămâneți întru Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă.” Ioan 15, 1–7

Citește în continuare ‘Lucrarea Sfintei Treimi în noi’
Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul