Arhivă pentru 8 martie 2020

08
mart.
20

Ortodoxia, Biserica lui Hristos

Ortodoxia propovăduieşte învăţătura creştină curată primită de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, păstrată în Biserica întemeiată de El, transmisă prin Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor, formulată şi tezaurizată apoi de Sfinţii Părinţi ai celor şapte Sinoade Ecumenice. Astfel, ea este garant şi mărturisitoare a dreptei credinţe. Vrednicul de pomenire Arhiepiscop al Atenei și al Întregii Elade Hristódoulos spunea despre Ortodoxie: „Vorbind despre Ortodoxie, înţelegem Biserica. Fără Biserică nu ar exista Ortodoxie, aşa cum fără sfinţi nu ar exista sfinţenie. Biserica înseamnă expresia Ortodoxiei şi aplicarea ei în viaţă”.

Citește în continuare ‘Ortodoxia, Biserica lui Hristos’

08
mart.
20

Ortodoxia vieții – dreapta credință și dreapta viețuire

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Citește în continuare ‘Ortodoxia vieții – dreapta credință și dreapta viețuire’

08
mart.
20

8 martie – Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ]

08
mart.
20

EVANGHELIA ZILEI: 2020-03-08

DUMINICA
ÎNTÂIA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Evanghelia de la Ioan
(I, 44-51)

n vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi L-am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în lege şi profeţii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret“. Şi i-a zis Natanael: „Din Nazaret poate fi ceva bun?…“. Filip i-a zis: „Vino şi vezi!“ Iisus l-a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: „Iată într’adevăr israelit întru care nu este vicleşug!“ Natanael I-a zis: „De unde mă cunoşti?“ A răspuns Iisus şi i-a zis: „Mai înainte ca Filip să te fi chemat, te-am văzut când erai sub smochin“. Răspunsu-I-a Natanael: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Regele lui Israel!“ Răspuns-a Iisus şi i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, de aceea crezi? Mai mari decât acestea vei vedea“. Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: De acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului!“
08
mart.
20

Apostolul Zilei: 2020-03-08

DUMINICA
ÎNTÂIA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Ap. Evrei

(XI, 24-26; 32-40)

raţilor, prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a voit să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Şi ce voi mai zice? Că timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de proroci, care prin credinţă au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în războaie, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţă, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea.Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul