Arhivă pentru 9 martie 2020

09
mart.
20

Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta

Veniți, popoare, să-i cinstim cu evlavie pe Sfinții lui Dumnezeu, pe cei patruzeci de Mucenici din Sevasta, care pentru lupta lor au dobândit cununi luminoase și nestricăcioase. O, voi, care vă bucurați de cinstirea întregii Biserici, care ați dobândit de la Dumnezeu darul facerii de minuni prin moaștele voastre, fiți ocrotitorii noștri, ai celor ce vă cinstim pomenirea. Rugați-vă pentru noi, fericiților Mucenici, ca să dobândim tărie în lupta cu patimile, răbdare în îndurarea necazurilor, credință nestrămutată în făgăduințele Domnului, smerenie adevărată și mântuirea sufletelor noastre. Nu ne lăsați pe noi să cădem fără de ridicare în adâncul deșertăciunii acestei lumi, nu ne lăsați să ni se împietrească de tot inimile în nepăsarea timpului în care trăim, nu lăsați să înghețe inimile în viforul acestui veac. Zid de apărare să fiți împrejurul nostru și loc de scăpare din cursele vrăjmașului.

Citește în continuare ‘Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta’

09
mart.
20

Coriandrul, remediu în afecțiunile gastro‑intestinale

În fitoterapie și gastronomie sunt utilizate fructele de coriandru ajunse la maturitate completă, când au gust și miros aromat. Însă toate părțile plantei de coriandru sunt comestibile, dar cel mai adesea sunt folosite frunzele proaspete și fructele uscate.

Citește în continuare ‘Coriandrul, remediu în afecțiunile gastro‑intestinale’

09
mart.
20

Făina de migdale, sursă bogată de nutrienți

Făina de migdale este compusă din migdale 100% blandate și măcinate. În ultima vreme se optează tot mai des pentru folosirea ei, deoarece migdalele sunt o sursă atât de bogată de nutrienți care face ca această făină să fie mai bună pentru sănătate decât cea obișnuită.

Citește în continuare ‘Făina de migdale, sursă bogată de nutrienți’

09
mart.
20

Viaţa sfinților 40 de Mucenici din Sevastia

    Pe vremea împărăţiei necredinciosului împărat Liciniu (308-324), fiind mare prigoană împotriva creştinilor şi pe toţi credincioşii silindu-i spre jertfirea idolilor, era în Sevastia, cetatea Armeniei, un voievod cu oaste, anume Agricolae, pierzător, sălbatic şi isteţ spre slujba idolească. Într-acel timp li se poruncea creştinilor, care se aflau în cetele ostăşeşti, să aducă jertfă diavolilor. Şi erau în ceata lui Agricolae, în părţile Capadociei, nişte ostaşi, patruzeci la număr, care, de asemenea, slujeau într-o dregătorie ostăşească şi aveau dreapta credinţă în Hristos Dumnezeu, fiind bărbaţi tari şi nebiruiţi în războaie, iar în dumnezeieştile Scripturi foarte iscusiţi.

Citește în continuare ‘Viaţa sfinților 40 de Mucenici din Sevastia’

09
mart.
20

Icoana, Evanghelia pictată

Viața creştinului ortodox se desfăşoară în atmo­sfera specifică creată de spiritualitatea ortodoxă, adânc înrădăcinată în tradiția generațiilor de asceți, gânditori și trăitori ai credinţei. Din această atmosferă specifică nu poate lipsi icoana. Ea este, după cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, „Evanghelia pictată, cuvânt-simbol vizi­bil, care îndeamnă la rugăciune, adică la comuniune cu Dumnezeu și cu sfinții Lui”.

Citește în continuare ‘Icoana, Evanghelia pictată’

09
mart.
20

Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia

Sfinţii 40 de Mucenici au trăit pe vremea împăratului Liciniu (308-324), fiind originari din părţile Capadociei, ostaşi creştini, bărbaţi viteji şi vrednici în războaie.

Citește în continuare ‘Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia’

09
mart.
20

Milostenia învinge moartea

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia LV, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1989), vol. 22, p. 218

„Puterea milosteniei e atât de mare, încât poate curăța nu numai păcatele, ci poate alunga chiar moartea. Şi-ți voi spune cum.
– Dar care om milostiv, mă poate întreba cineva, a scăpat de moarte? Nu vedem că toți suntem sub tirania morții!
– Nu te tulbura, iubite! Faptele au să-ți spună că puterea milosteniei a biruit tirania morții. Era o femeie numită Tavita, care tâlcuită înseamnă Căprioara; lucrul ei de fiecare zi era a strânge sieşi bogăție sufletească din fapte de milostenie. Scriptura ne spune că îmbrăca văduve şi le dădea tot ce le trebuia. S-a întâmplat că s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi uită-mi-te acum, iubite, cum văduvele, care au fost ajutate de Tavita, cum trupurile îmbrăcate de ea, răsplătesc pe binefăcătoare la timp potrivit! S-au dus la apostol, ne spune Scriptura, şi i-au arătat hainele şi toate câte a făcut Căprioara pe când era cu ele. I-au cerut pe hrănitoarea lor, au vărsat lacrimi şi au înduplecat pe apostol spre milă (Fapte 9, 36-39). Ce a făcut fericitul Petru? Plecându-şi genunchii, spune Scriptura, s-a rugat; şi întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală! Iar ea şi-a deschis ochii şi văzând pe Petru a şezut. Petru dându-i mâna a ridicat-o; şi chemând pe sfinți şi pe văduve le-a dat-o vie (Fapte 9, 40-41). Ai văzut puterea apostolului, dar mai bine zis, puterea Stăpânului, Care lucra în apostol? Ai văzut ce răsplată mare au avut facerile de bine către văduve chiar pe lumea aceasta? Te întreb: a dat ea văduvelor cât a primit în schimb? Nu! Ea le-a dat haine şi hrană, iar ele au readus-o la viață, au alungat moartea din ea; dar mai bine zis nu ele, ci Stăpânul nostru cel iubitor de oameni, pentru grija ce-a avut-o Tavita de văduve.
– Ați văzut, iubiților, puterea leacului? Să ne procurăm cu toții leacul acesta. Nu e scump, deşi are atât de mare putere! E tare ieftin şi nici nu are nevoie de multă cheltuială.”

Citește în continuare ‘Milostenia învinge moartea’
Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul