Arhivă pentru 12 martie 2020

12
mart.
20

Biserica și Coronavirus (COVID-19) – Părintele Calistrat 12.03.2020

12
mart.
20

Sfințenia nu este o virtute a omului, ci un dar al Duhului Sfânt, la care toți suntem chemați

De vreme ce viața monahicească este viața evanghelică, iar Evanghelia este un dar făcut tuturor oamenilor, înseamnă că și mirenii, mădularele Bisericii care au ales să se căsătorească și viețuiesc în lume, au, de asemenea, putința de a păzi poruncile lui Hristos și de a trăi în duhul Evangheliei. Firește, altele sunt măsura și chipul lepădării de sine și urmării lui Hristos, potrivit cu pilda talanților, întrucât fiecare primește de la Dumnezeu diferiți talanți, felurite harisme. În istorisirile Sfântului Grigorie Dialogul întâlnim mireni care nu luaseră schima monahicească și viețuiau în orașe, oameni ce se învredniciseră de stări duhovnicești pline de har. Vom reda o seamă de exemple pilduitoare, fără a putea acoperi însă prin acestea întreaga bogăție a temei de care ne ocupăm.

Citește în continuare ‘Sfințenia nu este o virtute a omului, ci un dar al Duhului Sfânt, la care toți suntem chemați’

12
mart.
20

Atenție la rugăciunea fără evlavie

Nu există păcat mai mare decât să se roage cineva fără frică de Dumnezeu, fără luare-aminte şi evlavie. Cel ce se roagă sau psalmodiază fără luare-aminte şi cu nesimţire, e evident că nu ştie cine este Dumnezeu. Dumnezeu iarăşi, ca un milostiv, vrea să-l miluiască pe acel om şi nu poate. Este mai bine, îndrăznesc să spun, ca cineva să nu se mai roage deloc decât să se roage fără luare-aminte.

Citește în continuare ‘Atenție la rugăciunea fără evlavie’

12
mart.
20

Ce se va întâmpla cu pământul acesta ?

Întreaga creaţie, fiind reînoită, ajunsă întreagă spirituală împreună cu însăşi raiul, se preface într-o locuinţă imaterială şi nestricăcioasă, neschimbabilă, veşnică, şi inteligibilă. 

Citește în continuare ‘Ce se va întâmpla cu pământul acesta ?’

12
mart.
20

De ce să nu ne supărăm

Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovniceşti, Partea a II-a, Prima convorbire cu părintele Iosif, Cap. VI, 6-8, Cap. VII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, p. 580

„Supărarea n-are cauze îndrep­tățite şi nu se poate ruga cel al cărui frate este supărat pe el, sau cel care este supărat pe fratele său, fiindcă totdeauna va trebui să se gândească cu umilință la aceste cuvinte ale Mântuitorului: «Dacă îți vei aduce darul tău la altar şi acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotrivă, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău». Nu-ți va fi de niciun folos dacă spui că tu nu te mânii şi dacă crezi că împlineşti porunca prin care ți se spune: «Soarele să nu apună asupra mâniei tale» şi «Cel ce se mânie împotriva fratelui său vinovat va fi în fața judecății», iar pe de altă parte disprețuieşti cu inimă trufaşă tristețea altuia, deşi ai fi putut s-o îndulceşti prin bunătatea ta. Căci în acelaşi chip vei fi învinuit de trădarea învăță­turii Domnului. Cel ce a spus că tu nu trebuie să te superi împotriva altuia a înțeles că nu trebuie să-i disprețuieşti nici tristețea, fiindcă nu interesează în fața lui Dumnezeu «care voieşte ca toți oamenii să fie mântuiți» dacă te pierzi pe tine sau pe un altul. Oricine va pieri, pentru El este aceeaşi pagubă, după cum pentru cel care se bucură de moartea tuturor câştigul este acelaşi, fie că mori tu, fie că moare fratele tău. În sfârşit, cum va putea avea cea mai mică nemulțumire împotriva fratelui său cel care crede zilnic, ba chiar în fiecare clipă, că va pleca din lumea aceasta? Aşadar, după cum nu trebuie să punem nimic mai presus de dragoste, la fel nu trebuie să socotim nimic mai josnic decât supărarea. Căci toate, oricât ar părea de folositoare şi de trebuincioase, sunt de disprețuit dacă nu ne ajută să înlăturăm tulburarea mâniei, şi toate care sunt socotite potrivnice merită să le primim şi să le răbdăm, dacă în felul acesta putem păstra neatinsă liniştea dragostei şi a păcii, fiindcă este de crezut că nimic nu e mai primejdios decât mânia şi supărarea, şi dimpotrivă; nimic nu este mai folositor decât dragostea.”

Citește în continuare ‘De ce să nu ne supărăm’

12
mart.
20

12 martie – Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog [ TRINITAS TV ]

12
mart.
20

EVANGHELIA ZILEI: 2020-03-12

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul