Arhivă pentru 17 martie 2020

17
mart.
20

Încercarea pe care o înfruntăm cu mulţumire ni se socoteşte drept mucenicie

Suferința este un dar trimis de Dumnezeu. Prin suferinţă ne cumpărăm veşnicia. Suferinţa înseamnă iubirea lui Dumnezeu… Când suferim să zicem: „Îţi mulţumesc, Doamne, fiindcă prin această suferinţă, Tu ceri ceva mai mult de la mine, ceva mai puternic, mai sfânt”. Domnul să dea gândului şi minţii noastre lărgime, astfel încât, în suferinţă şi în încercare, să nu ne mai săturăm să rostim: „Îţi mulţumesc, Doamne, îţi mulţumesc!”. Astfel, printr-o înfruntare bună, suferinţa şi greutatea dispar.

Citește în continuare ‘Încercarea pe care o înfruntăm cu mulţumire ni se socoteşte drept mucenicie’

17
mart.
20

De conștientizat: noi aparținem Cerului !

Căci cetatea noastră este în ceruri, de unde Îl așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos” (Filipeni 3, 20).

Citește în continuare ‘De conștientizat: noi aparținem Cerului !’

17
mart.
20

Trebuie să aflăm mulţumire în rugăciune, în împreună-vorbirea cu Dumnezeu

Dacă nu luăm aminte la slujbe, este cu putinţă ca pe toate acestea să le ascultăm şi să le cântăm după tipic. Să le spunem şi să le ascultăm pentru că trebuie. Monahul merge, de pildă, la slujba de seară şi aude: Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului… (Psalmul 83, 1). Le aude azi, aude mâine, aude poimâine, tot anul. Nimic altceva; aceleaşi şi aceleaşi? Când le aude, dacă nu participă, atunci oboseşte, doarme, nu se adânceşte, ajunge la saturaţie, iar apoi vine împotrivirea. Pe urmă, niciun folos, nicio bucurie. Începe deznădejdea, iar diavolul nu pierde prilejul să facă rău.

Citește în continuare ‘Trebuie să aflăm mulţumire în rugăciune, în împreună-vorbirea cu Dumnezeu’

17
mart.
20

Un sfat bun cântărește cât un regat

În viață, atât tinerii, cât și oamenii maturi întâmpină momente în care simt nevoia de un sfat. În funcție de persoanele pe care le vor întreba și de puterea lor personală de a discerne adevărul, pot persevera în a face bine sau, din contră, pot ajunge la rezultate dezastruoase. Momentul alegerii tânărului rege Roboam pe tron, în locul tatălui său, înțeleptul Solomon, reflectă cu exactitate ce înseamnă să alegi un sfat rău în locul unuia bun.

Citește în continuare ‘Un sfat bun cântărește cât un regat’

17
mart.
20

Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu

Sfântul Alexie (†411) a trăit pe vremea împăratului Honoriu (395-423), iar părinţii săi se numeau Eufimian şi Aglaida.

Citește în continuare ‘Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu’

17
mart.
20

Rugăciunea înlătură pericolul și aduce fericire

Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovniceşti, Partea I, A doua convorbire cu părintele Isaac, Cap. X, 2-15, Cap. XI, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 483-486

Împresurat de frica de demoni din timpul nopții, înspăimântat de fantomele duhurilor necurate, stăpânit de groază şi hărțuit, mi se duce nădejdea mântuirii; refugiindu-mă în postul salvator al acestui verset, voi striga din toate puterile: «Dumnezeule, vino-mi în ajutor; Doamne, grăbeşte-Te să mă ajuți». Când iarăşi mângâiat de Domnul şi însuflețit de venirea Sa mă voi simți înconjurat ca de nenumărate mii de îngeri, astfel încât să îndrăznesc să-i atac şi să-i provoc la luptă pe cei de care îna­inte mă temeam mai rău decât de moarte şi a căror atingere şi vecinătate o simțeam cu toată cutremurarea minții şi a trupului; pentru ca să rămână, cu harul lui Dumnezeu, cât mai îndelung în mine vigoarea acestei statornicii, trebuie să strig din toate puterile mele: «Dumnezeule, vino-mi în ajutor; Doamne, grăbeşte-Te să mă ajuți». Astfel, rugăciunea cu acest verset trebuie rostită neîncetat, pentru ca în înfrângeri să ne ridicăm, iar în biruințe să fim păziți şi să nu ne trufim. Meditația la acest verset, zic, să fie în sufletul tău neîntreruptă. În orice lucrare, la slujbă, pe drum, să nu încetezi a-l cânta. La el să meditezi şi când adormi, şi când mănânci, şi în cele mai mărunte trebuințe ale tale. Această formulă mântuitoare, pentru tine necesară ca bătăile inimii, nu numai că te va păzi neatins de năvala demonilor, dar chiar te va conduce, spălat de viciile molipsitoare şi pământeşti, către acele ținuturi nevăzute şi cereşti, şi te va înălța la acea ardoare a rugăciunii, pe care puțini o cunosc şi nimeni n-o poate exprima în cuvinte. Să te fure somnul meditând la acest verset şi, format în exer­cițiul lui neîntrerupt, chiar şi în somn să te obişnuieşti a-l cânta. Când te trezeşti, acesta să te întâmpine cel dintâi, acesta s-o ia înaintea tuturor cugetărilor din stare de veghe, acesta să te aşeze în genunchi când te ridică din pat, şi de aci mai departe să te conducă la toate treburile şi lucrările, acesta să te urmărească în tot timpul. La acesta vei medita, potrivit învățăturii legiuitorului Moise «şezând în casă şi mergând pe drum», dormind şi fiind treaz. Pe acesta îl vei scrie pe buzele tale, pe acesta îl vei aşeza pe pereții casei tale şi înlăuntrul pieptului tău, astfel încât să-ți fie cântare obişnuită şi când te aşterni pe rugăciune, şi când te ridici, iar când pleci după toate cele trebuitoare vieții să-ți fie rugăciune vie şi permanentă. Această formulă s-o păstreze neîntrerupt mintea, până ce, întărită prin folosirea ei neîncetată şi prin permanentă meditație, va respinge şi va îndepărta mulțimea şi prisosul tuturor cugetărilor, şi astfel, restrânsă la simplitatea acestui verset, va ajunge cu uşurință la acea fericire care deține locul întâi între celelalte fericiri evanghelice.”

Citește în continuare ‘Rugăciunea înlătură pericolul și aduce fericire’

17
mart.
20

17 martie – Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu [ TRINITAS TV ]
Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul