Arhivă pentru 20 martie 2020

20
mart.
20

Boala, credință și Dumnezeul – Părintele Calistrat 19.03.2020

20
mart.
20

Rugăciunea de noapte este mai folositoare

Să alegeţi oboseala trupească. Să o urmăriţi, să vă deprindeţi trup şi suflet. Viaţa noastră atârnă de voia noastră. Tot ce voim şi întocmai precum voim, putem să trăim. Cel ce face mai multă osteneală pentru Hristos – şi asta se face, de bună seamă, din dragoste dumnezeiască – atrage mai mult har.

Citește în continuare ‘Rugăciunea de noapte este mai folositoare’

20
mart.
20

Câte rugăciuni să rostim pentru îndeplinirea unei cereri ?

Mai rămâne o întrebare cu privire la rugăciunea citită de un anumit număr de ori patruzeci de zile la rând, cu metanii tot după un anumit număr, după care ar trebui, chipurile, să primeşti ceea ce ceri de la Dumnezeu. Despre aceasta nu pot să zic nimic, căci nicăieri nu mi s-a întâmplat să citesc aşa ceva în rânduielile şi povăţuirile Părinteşti, iar de la mine însumi nu îndrăznesc să zic cu hotărâre nimic.

Citește în continuare ‘Câte rugăciuni să rostim pentru îndeplinirea unei cereri ?’

20
mart.
20

Bolile sunt o adevărată școală a vieții

Educaţia şi creşterea pe care am primit-o de la vârsta prunciei joacă un rol însemnat în înaintarea noastră duhovnicească.

Citește în continuare ‘Bolile sunt o adevărată școală a vieții’

20
mart.
20

Fără frică

Nu-mi vine să cred, după 40 de ani de încercări, am auzit, în fine, inima orașului bătând. Eram tot mai convins că trăiesc într-un oraș fără inimă, așa cum sunt toate marile orașe ale lumii. De aceea i-am și împrumutat de nenumărate ori inima mea. Dar ce putea să facă un oraș atât de mare ca București cu o inimă atât de mică? Doar să-și vadă de viața lui, învățând să trăiască fără inimă.

Citește în continuare ‘Fără frică’

20
mart.
20

Sfinţii Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit

Aceşti părinţi mucenici au trăit pe când la Constantinopol împărăţeau Constantin şi mama sa Irina (780-802), pe vremea când cetatea Ierusalimului era sub stăpânirea arabilor.

Citește în continuare ‘Sfinţii Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit’

20
mart.
20

Cât de prețuit este omul

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XV, 43-44, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, pp. 167-168

„Iată, cât de imens este cerul și pământul, (cât de) minunate sunt creaturile din ele, (cât de) mari sunt corpurile lor! Peștii enormi ai mării, munții, animalele sălbatice sunt, după cum se văd, mai puternice decât omul. Cu toate acestea, omul este mai de preț decât toate (aceste) creaturi, pentru că numai întru el a binevoit (să Se odihnească) Dumnezeu. Ia aminte, deci (omule), la vrednicia ta, vezi cât ești de prețuit; că venind Dumnezeu Însuși pe pământ, pentru întâmpinarea și izbăvirea ta, te-a așezat mai presus de îngeri. Au venit, oare, îngerii să te mântuiască? (Nicidecum), ci Fiul Împăratului (care de asemeni era Împărat) a făcut sfat cu Părintele Său și trimis fiind Cuvântul S-a îmbrăcat cu trup și ascunzându-și dumnezeirea Sa – pentru ca prin cel asemănător, cel asemenea să se mântuiască – și-a pus sufletul Său pe cruce. Câtă iubire (a arătat) Dumnezeu pentru omul Cel nemuritor, a preferat să se răstignească pentru tine! Vezi, dar, cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că pe (Însuși) Fiul Său, Cel Unul-Născut, L-a dat pentru ea! (Ioan 3, 16). Oare nu ne va dărui, împreună cu El, și toate (bunurile)? (Romani 8, 32). Zice undeva: Amin zic vouă, peste toate ale Sale Îl va pune (Matei 24, 47). În altă parte arată că îngerii sunt slujitori ai sfinților. Astfel, pe când Elisei era în munți și au venit împotriva lui cei de alt neam, (văzându-i) copilul (care-i slujea) a zis: Vin mulți împotriva noastră, iar noi suntem singuri. Dar Elisei i-a răspuns: Nu vezi oști și mulțimi de îngeri care (stau) împrejurul nostru și ne ajută? (IV Regi 6, 14). Vezi cum Stăpânul, împreună cu mulțimi de îngeri stă în preajma robilor Săi? Cât (de valoros) este sufletul și cât de mult a fost cinstit de Dumnezeu! Dumnezeu îl caută împreună cu îngerii, ca să-l facă părtaș la Împărăția Sa! După cum și satan îl vrea să fie de partea sa!”

Citește în continuare ‘Cât de prețuit este omul’
Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul