Arhivă pentru 24 martie 2020

24
mart.
20

Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face

Ne pregătim să întâmpinăm ziua cea mult aș­teptată, aducătoare de bune nădejdi, praznicul Bunei Vestiri, moment de a ne fortifica lupta cu păcatul, de a ne întrema sufle­tește și trupește pe calea Postului Mare, ca urcuș lăuntric către înviere, din păcat la virtute. Sfânta Biserică ne-a rânduit un popas duhovnicesc bine-venit, hrănindu-ne din viața și lumina aproape nepământeană a vieții Fecioarei Maria, care, acum, la sărbătoarea Blago­veșteniei, primește veste de la înger că va zămisli în pântecele ei pe Dumnezeu-Cuvântul, împlinin­du-se astfel prorocia vechi testamentară: „Iată fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele Lui Emanoil” (Isaia 7, 14).

Citește în continuare ‘Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face’

24
mart.
20

Păcate inofensive ?

Săvârșim în viață păcate de tot felul, lăcomie, mândrie, clevetire și câte mai găsim scrise în canoanele Sfinților Părinți. Ele pot fi încadrate în mai multe categorii strigătoare la cer, păcate de moarte, păcate împotriva Duhului Sfânt și așa mai departe. Atunci când un pustnic a fost întrebat care e cel mai mare păcat, el a răspuns: „Cel pe care ești gata să-l săvârșești cât mai curând”. Desigur, spunea asta ca să poată evita orice cădere duhovnicească.

Citește în continuare ‘Păcate inofensive ?’

24
mart.
20

Condiţiile mântuirii: voinţa omului şi harul lui Dumnezeu

La mântuirea omului, deci, contribuie în acelaşi timp atât harul lui Dumnezeu, cât şi voinţa omului. Pe de o parte, harul lui Dumnezeu cheamă, luminează mintea şi inima, iar voinţa conlucrează la deschiderea ochilor şi la curăţirea inimii. Aşadar, mântuirea începe cu harul lui Dumnezeu, se formează de voinţă şi se desăvârşeşte prin har, care o şi încununează.

Citește în continuare ‘Condiţiile mântuirii: voinţa omului şi harul lui Dumnezeu’

24
mart.
20

Domnul mântuieşte pe cei care arată fie şi cea mai mică voinţă de a se mântui

Adevărat zic ţie: astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23, 43). Această spusă a fost îndreptată către tâlharul care s-a pocăit pe cruce. Foarte mângâietor cuvânt pentru păcătoşii care se pocăiesc, fie şi în ultima clipă. Milostivirea lui Dumnezeu e negrăit de mare. Domnul Îşi săvârşeşte misiunea şi pe Cruce. Până la ultima suflare, El mântuieşte pe cei care arată fie şi cea mai mică voinţă de a se mântui.

Citește în continuare ‘Domnul mântuieşte pe cei care arată fie şi cea mai mică voinţă de a se mântui’

24
mart.
20

Minunile sunt răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre

Prin rugăciunile unui simplu preot, în zilele noastre, dar și în vechime, s-au vindecat și se vindecă bolnavii, cedează bolile, în timp ce prin rugăciunea comună, în procesiuni, pe câmpuri, ogoare, grădini și podgorii, se săvârșesc minuni de către Dumnezeu, de către Maica Domnului și de către toții sfinții. Și acestea se întâmplă tot timpul.

Citește în continuare ‘Minunile sunt răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre’

24
mart.
20

„Este vreme de întoarcere către Dumnezeu”

De curând l-am prăznuit pe Sfântul Benedict, un cuvios care a ordonat viața călugărilor din Occident. Numele sfântului acestuia înseamnă „să fii binecuvântat”. Știm că Dumnezeu binecuvântează pe cei care Îl iubesc pe El și poartă de grijă tuturor, indiferent dacă condițiile aparente în care trăim ne-ar îndreptăți poate să fim ispitiți să gândim altfel. Italia este în aceste zile greu încercată din cauza creșterii epidemiei de coronavirus. Pentru a avea o imagine cât mai fidelă a situației de acolo, am vorbit cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, care a oferit pe această cale câteva sfaturi credincioșilor români.

Citește în continuare ‘„Este vreme de întoarcere către Dumnezeu”’

24
mart.
20

„Cinstește pe doctor… căci de la Cel Preaînalt este leacul”

Boala poate fi pedeapsă divină pentru păcate. De exemplu, egiptenii au fost loviți de Domnul cu moarte în vite (Ieșire 9, 3, 6) și bube purulente (9, 9-10), pentru că s-au opus eliberării din robie a fiilor lui Israel. Filistenii au fost și ei pedepsiți cu bube usturătoare (1 Regi 5, 6), pentru că au capturat chivotul și pentru că l-au pus într-un sanctuar idolatru.

Citește în continuare ‘„Cinstește pe doctor… căci de la Cel Preaînalt este leacul”’
Blog Stats

  • 311.217 hits

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul