Arhivă pentru aprilie 2020

30
apr.
20

Despre vremurile în care trăim – Părintele Calistrat 30.04.2020

30
apr.
20

Cum să-ți trăiești tinerețea fără să regreți la bătrânețe

Vom trăi chiar şi 500 de ani? Un expert spune care este durata ...Fericit este acel tânăr care de prima oară când se vor arăta în el lucrările poftei va pricepe că nu trebuie să te laşi în voia ei, ci trebuie să o înfrânezi prin legea lui Dumnezeu şi prin înţelepciune.

Citește în continuare ‘Cum să-ți trăiești tinerețea fără să regreți la bătrânețe’

30
apr.
20

Cum să facem dintr-o inimă iubitoare de păcat, o inimă iubitoare de Dumnezeu ?

Ce să facem cu inima? Să altoim la acest măslin sălbatic un ram din măslinul cel roditor, să o întipărim cu însuşirile lui Hristos, să o deprindem cu smerenia evanghelică, să o silim să primească voia Evangheliei. Văzând nepotrivirea ei cu Evanghelia, neîncetata ei împotrivire şi nesupunere faţă de Evanghelie, să vedem în această împotrivire, ca într-o oglindă, căderea noastră.

Citește în continuare ‘Cum să facem dintr-o inimă iubitoare de păcat, o inimă iubitoare de Dumnezeu ?’

30
apr.
20

Păcatele – între obișnuință și pocăință

Păcatele pe care ne-am obişnuit să le săvârşim ne par uşoare, oricât de grele ar fi. Păcatul care este nou pentru suflet îl înspăimântă, şi sufletul nu se va învoi degrabă să-l săvârşească.

Citește în continuare ‘Păcatele – între obișnuință și pocăință’

30
apr.
20

Sfântul Apostol Iacov, pescarul de oameni

Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Zevedeu şi fratele lui Ioan, este pomenit de Biserica Ortodoxă în data de 30 aprilie. A făcut parte dintre ucenicii cei mai apropiaţi ai Mântuitorului şi a văzut lucrurile minunate pe care ni le descriu Evangheliile, dintre care prima a fost o pescuire minunată. Tot el a fost cel care împreună cu fratele său, Ioan, viitorul Evanghelist, au cerut locuri privilegiate în Împărăţia lui Mesia, fapt pentru care au fost mustraţi de Cel care venise să slujească, nu să I se slujească.

Citește în continuare ‘Sfântul Apostol Iacov, pescarul de oameni’

30
apr.
20

Învierea vieții

„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel Care M-a trimis pe Mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat zic vouă că vine ceasul, și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Căci, precum Tatăl are viață în Sine, așa I-a dat și Fiului să aibă viață în Sine; și I-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului. Nu vă mirați de aceasta; că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieși cei care au făcut cele bune, spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele, spre învierea osândei. Eu nu pot să fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut voia Mea, ci voia Tatălui Meu, Care M-a trimis.” Ioan 5, 24-30

Citește în continuare ‘Învierea vieții’

30
apr.
20

30 aprilie – Sfântul Apostol Iacov al lui Zevedeu [ TRINITAS TV ]
Blog Stats

  • 311.859 hits

Arhive