Arhivă pentru 7 mai 2020

07
mai
20

Biserica – locul ideal pentru rugăciune

Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei ...Fără nici o urmă de îndoială, cea mai înaltă prin vrednicia sa dintre toate clădirile pământeşti este biserica sau casa lui Dumnezeu: cuvintele acestea au acelaşi înţeles. Chiar dacă Dumnezeu este pretu­tindeni, în biserică prezenţa Lui se vădeşte într-un chip deosebit – în chipul cel mai simţit şi mai folo­sitor pentru oameni. Arătarea lui Dumnezeu e încă şi mai folositoare, încă şi mai simţită pentru om, atunci când omul însuşi se face biserică a lui Dumnezeu făcându-se sălaş al Sfântului Duh asemenea apostoli­lor şi celorlalţi mari sfinţi. Starea aceasta, însă, este atinsă doar de puţini creştini – şi de aceea, lăsând pe altă dată împreună-vorbirea despre biserica cea nefă­cută de mână, de Dumnezeu zidită, cuvântătoare a lui Dumnezeu – omul, şi despre slujba care trebuie să se desfăşoare în ea, vom vorbi acum despre biserica cea materială a lui Dumnezeu, zidită de mâinile omeneşti, despre rugăciunile care se fac în ea, despre îndatorirea creştinului de a cerceta cu osârdie biseri­ca lui Dumnezeu, despre folosul acestei cercetări. Biserica lui Dumnezeu este cer pământescîn bi­serica slavei Tale stând, Doamne, în cer a sta ni se pare, cântă Sfânta Biserică. Biserica e locul părtăşiei lui Dumnezeu cu oamenii: în ea se săvârşesc toa­te tainele creştineşti. Dumnezeiasca Liturghie şi hiro­tonia nu pot fi săvârşite nicăieri altundeva decât în biserică. Şi celelalte taine trebuie săvârşite în Biserică: la mare nevoie se îngăduie săvârşirea lor, mai ales spovedania şi Maslul, în case.

Citește în continuare ‘Biserica – locul ideal pentru rugăciune’

07
mai
20

Unde se roagă mai mulți, puterea rugăciunii crește

Reacţiei Mitropoliei despre preotul care a organizat slujbă în ...Spuneam odată că rugăciunea făcută în biserică este ca apa de la izvor, iar rugăciunea făcută acasă este ca apa de la robinet. Bună e şi una, şi alta. Dar apa de la izvor e mai bună. Bună şi necesară este rugăciunea individuală făcută acasă, dar mai bună şi mai puternică este rugăciunea în comunitate, în biserică, mai ales atunci când comunitatea se roagă cu putere, în linişte şi disciplină interioară, aşa cum se rugau apostolii şi cei o sută douăzeci la Rusalii, în foişorul din Ierusalim. De aceea, Mântuitorul cu drept cuvânt spune în faţa fariseilor că „(templul, adică) biserica este mai sfântă decât toate, fiindcă ea sfinţeşte tot ce se află acolo” (Matei 23, 1-19).

Citește în continuare ‘Unde se roagă mai mulți, puterea rugăciunii crește’

07
mai
20

Puterea rugăciunii făcute în biserică

Despre rugăciunea în biserică să ştiţi că ea este mai presus decât rugăciunea săvârşită acasă, căci este înălţată de o adunare întreagă de oameni, în cadrul căreia, poate, există multe rugăciuni foarte curate, aduse din inimi smerite către Dumnezeu, pe care El le primeşte ca pe o tămâie binemirositoare şi alături de care sunt primite şi ale noastre, măcar că sunt neputincioase şi neînsemnate. La biserică trebuie să mergem cu duh paşnic, căci nici rugăciunea nu este primită dacă avem ceva cu cineva sau am supărat pe cineva.

Citește în continuare ‘Puterea rugăciunii făcute în biserică’

07
mai
20

Terapia Sfinților Părinți pentru o minte sănătoasă

Tradiția Bisericii Ortodoxe poate fi cuprinsă într-un prețios manual de psihoterapie. Autorii acestuia, Sfinții Părinți, frapează prin simplitatea terminologiei și precizia tratamentului împotriva bolilor minții. Terapiile științifice, limitate de explicații raționale, nu îi pot întrece în rezultate pe acești mari doctori duhovnicești nici astăzi, când depresia este atât de ­răspândită în societate. Un îndemn al Sfântului Maxim Mărturisitorul relevă fundamentele unei minți sănătoase: dragostea, înfrânarea și rugăciunea.

Citește în continuare ‘Terapia Sfinților Părinți pentru o minte sănătoasă’

07
mai
20

Vitezda, loc al milostivirii dumnezeiești

Nu doar Evanghelia Slăbănogului de la Vitezda din Duminica a 4-a după Paşti vorbește despre negrăita atenție a Domnului față de omul aflat în suferință. Adeseori suntem tentaţi să uităm de binefacerile primite şi foarte rar mărturisim negrăitele ­daruri pe care Domnul le-a împărțit tuturor celor cărora Îl așteptau.

Citește în continuare ‘Vitezda, loc al milostivirii dumnezeiești’

07
mai
20

Credința este temelia adevărului

„Zis-a Domnul către iudeii care crezuseră într-Însul: Aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, iar Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Deci, iudeii murmurau împotriva Lui fiindcă zisese: Eu sunt Pâinea ce S-a coborât din cer; și ziceau: Oare nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif, și nu știm noi pe tatăl Său și pe Mama Sa? Cum spune El acum: M-am coborât din cer? Iisus a răspuns și le-a zis: Nu murmurați între voi. Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l va aduce Tatăl, Care M-a trimis, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” Ioan 6, 40-44

Citește în continuare ‘Credința este temelia adevărului’

07
mai
20

7 mai – Arătarea pe cer a semnului Sfintei Scripturi în Ierusalim [ TRINITAS TV ]
Blog Stats

  • 311.859 hits
mai 2020
L M M J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arhive