Arhivă pentru 10 iunie 2020

10
iun.
20

Predică la Taina Sfântului Maslu – Părintele Calistrat 10.06.2020

10
iun.
20

Iubirea scoate din noi ceea ce este mai bun

Nu deveniţi sfinţi vânând răul. Lăsaţi răul. Să priviţi la Hristos şi El vă va mântui. Ceea ce-l face sfânt pe om este iubirea, slăvirea lui Hristos, care nu se poate pune în cuvinte, nu se poate, nu se poate… Şi omul se străduieşte să facă nevoinţe, să facă astfel de lucruri şi să se istovească pe sine pentru iubirea lui Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Iubirea scoate din noi ceea ce este mai bun’

10
iun.
20

Prin Rugăciunea lui Iisus putem împlini porunca de a ne ruga neîncetat

Gheronda Iosif Isihastul – Rugăciunea monologică

Citește în continuare ‘Prin Rugăciunea lui Iisus putem împlini porunca de a ne ruga neîncetat’

10
iun.
20

Dreaptă este judecata Domnului, că m-a învăţat şi n-am ascultat

Mă tem de moarte şi mă spăimântez.

Mă tem de gheena focului, că veşnică este şi nestinsă.

Mă tem de tartar şi de întuneric, pentru că nu are parte de lumină.

Mă tem de vierme, pentru că nu are moarte. Mă tem de îngerii cei de la judecată, pentru că sunt nemilostivi.

Citește în continuare ‘Dreaptă este judecata Domnului, că m-a învăţat şi n-am ascultat’

10
iun.
20

Asceza și ierarhia valorilor

Patericul egiptean, tocmai prin faptul că este alcătuit din sentințe și fragmente decupate rapid din viața cotidiană a părinților deșer­tului, nu vorbește prea mult și detaliat despre nevoința și asceza călugărilor. Avem totuși o serie de asemenea descrieri, iar ele pot fi foarte bine completate de informa­ții din alte texte vechi, ca de exemplu Istoria Lausiacă a lui Paladie. Imaginea care se desprinde din toate aceste texte este aceea a unor nevoitori aspri, care își asumă un mod de viață frugal, redus în toate aspectele sale la un minimum necesar. Ce înseamnă acest minim știm sigur că el diferă de la ascet la ascet. Avva Pimen însă face o afirmație care indică unul dintre scopurile ascezei.

Citește în continuare ‘Asceza și ierarhia valorilor’

10
iun.
20

Cincizecimea şi noua istorie a mântuirii neamului omenesc

La 50 de zile de la Învierea Domnului am sărbătorit, în Duminica Cincizecimii, Pogorârea Duhului Sfânt, praznic împărătesc numit popular Rusalii.

Citește în continuare ‘Cincizecimea şi noua istorie a mântuirii neamului omenesc’

10
iun.
20

Pogorârea Sfântului Duh și specificul misiunii Bisericii

Pentru cititorul obișnuit cu textele Sfinților Părinți, dar și pentru orice căutător sincer al sensului existenței umane, se conturează cât se poate de firesc convingerea că există o iconomie a mântuirii omului pe care Dumnezeu a gândit-o mai dinainte de veci. Aceasta se des­fășoară în mai multe etape, începând chiar de la alungarea din Rai a protopărinților și până la întemeierea văzută a Bisericii, adică la evenimentul Cincizecimii. Astfel, Pogorârea Sfântului Duh reprezintă o ultimă etapă a dum­nezeieștii iconomii, vestită încă de proroci și reluată de Însuși Hristos la Înălțarea Sa – o altă etapă importantă a planului dumnezeiesc -, după cum se spune și în troparul praznicului, anume că, înăl­țându-Se, Domnul „bucurie a făcut ucenicilor prin făgăduința Sfântului Duh”. Aceasta întrucât Duhul va juca un rol determinant în viitoarea misiune a Apostolilor, și prin extensie a Bisericii, de evanghelizare a întregii lumi. În acest sens, Mântuitorul, după ­Învierea Sa, deși le-a vorbit ucenicilor despre viitoarea vestire a Evangheliei la toate neamurile, mai întâi „le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să ­aştepte făgăduinţa Tatălui” (Fapte 1, 4), care nu e alta decât venirea Sfântului Duh. Iar aceasta, pe ­bună dreptate, căci vedem ce transformare extraordinară se ­petrece cu ucenicii după evenimentul Pogorârii Sfântului Duh: devin înțelepți, plini de duh, vorbesc în limbi străine, tămăduiesc pe cei bolnavi, devin curajoși până la mucenicie, străbat întreaga ­lume, precum și toate celelalte fapte minunate descrise în cartea Faptele Apostolilor.

Citește în continuare ‘Pogorârea Sfântului Duh și specificul misiunii Bisericii’

10
iun.
20

Împăcarea cu aproapele ne aduce împăcarea cu Dumnezeu

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Dacă nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în Împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor de demult: «Să nu ucizi!»; iar cine va ucide vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă: Oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; și cine va zice fratelui său: Netrebnicule! vrednic va fi de judecata soborului; iar cine va zice: Nebunule! vrednic va fi de gheena focului. Deci, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău. Împacă-te cu pârâșul tău degrabă, cât ești cu el pe cale, ca nu cumva pârâșul să te dea judecătorului, iar judecătorul slujitorului și să fii aruncat în temniță. Adevărat grăiesc ție: Nu vei ieși de acolo până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban.” Matei 5, 20-26

Citește în continuare ‘Împăcarea cu aproapele ne aduce împăcarea cu Dumnezeu’

10
iun.
20

10 iunie – Sfântul Sfințit Mucenic Timotei, episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ]

10
iun.
20

EVANGHELIA ZILEI: 2020-06-10

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA ÎNTÂIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Matei
(V, 20-26)

is-a Domnul către ucenicii Săi: dacă dreptatea voastră n’o va întrece pe a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Aţi auzit că s’a spus celor de demult: Să nu ucizi; iar cel ce va ucide, vrednic este de judecată. Eu însă vă spun: Oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de judecată; şi cel ce-i va zice fratelui său: Netrebnicule!, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cel ce-i zice: Nebunule!, vrednic va fi de gheena focului. Deci, dacă-ţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aminti că fratele tău are ceva împotrivă-ţi, lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, mergi mai întâi şi te împacă cu fratele tău şi numai după aceea întoarce-te şi adu-ţi darul. Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, cât încă mai eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul pe aceea a slujbaşului şi să fii aruncat în temniţă; adevăr îţi spun: nu vei ieşi de acolo până nu vei fi dat şi cel din urmă ban.
10
iun.
20

Apostolul Zilei: 2020-06-10

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA ÎNTÂIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Romani

(I, 18-27)

raţilor, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fărădelegea şi peste toată nedreptatea oamenilor care ţin nedreptatea drept adevăr. Pentru că ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu este cunoscut de către ei: fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare, pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor. De aceea, Dumnezeu i-a dat necurăţiei, după poftele inimilor lor, ca să-şi pângărească trupurile lor între ei, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci. Amin. Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; asemenea şi bărbaţii, lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor.Blog Stats

  • 323.457 hits

Arhive

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi oamenii omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului răbdare Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte