Arhivă pentru februarie 2022

28
feb.
22

Halibut, un peşte gustos şi cu puţine grăsimi

Halibutul este un pește alb din familia Pleuronectidae şi care are în compoziție foarte puține grăsimi. Trăiește în apele reci din oceanele Atlantic și Pacific, în Marea Barents, Marea Japoniei, iar greutatea lui variază de la 2 kg până la 300 de kg. În carnea de halibut se găsesc aproape toate vitaminele și sub­stan­țele nutritive de care are nevoie o persoană: acizi Omega 3, vitaminele A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, PP și E, precum și șapte tipuri de aminoacizi, minerale, precum sodiu, magneziu, potasiu, fosfor, fier, calciu, mangan, zinc, seleniu și iod.

Citește în continuare ‘Halibut, un peşte gustos şi cu puţine grăsimi’

28
feb.
22

Beneficiile pentru sănătate ale arborelui ylang-ylang

Arborele ylang-ylang este originar din Indonezia și Filipine și face flori delicate, de culoare verde- galbenă, mov sau roz intens, având un parfum dulceag, exotic. Din florile mature, proaspăt culese, se obține uleiul eteric, cu proprietăți calmante, sedative, antidepresive și relaxante.

Citește în continuare ‘Beneficiile pentru sănătate ale arborelui ylang-ylang’

28
feb.
22

„Domnul meu și Dumnezeul meu !”

28958964_1993244604329032_478731257276404258_nAtunci când omul, care prin firea lui e iubitor de viață, își simte pierzarea aproape, știind că singur nu se poate mântui, se simte îndemnat să-L caute pe Mântuitorul. Atunci când Îl află și simte puterea mântuirii ce vine de la Dânsul, se apucă de El cu tărie și nu vrea să se desprindă de Dânsul, de-ar fi și omorât pentru asta.

Citește în continuare ‘„Domnul meu și Dumnezeul meu !”’

28
feb.
22

Să luăm exemplul mucenicilor în păstrarea credinței

Cei 40 de mucenici de la Sevastia - TRADIȚII. Sărbătoare 9 martie 2020 -  Stirile Kanal DCând Sfântul Policarp a fost strâns cu ușa la judecată ca să se lepede de Hristos pentru a fi lăsat în viață. Sfântul bătrân a răspuns: „Iată, sunt 86 de ani de când slujesc lui Hristos, și El nu mi-a făcut niciodată altceva decât bine. Cum aș putea să mă lepăd acum de Domnul și Mântuitorul meu?”.

Citește în continuare ‘Să luăm exemplul mucenicilor în păstrarea credinței’

28
feb.
22

Din cauza păcatului, nu-L mai putem vedea pe Dumnezeu

f7fb7-ghimpi2Păcatul lui Adam este „peretele cel din mijloc al vrajbei” („Slava Învierii”, Glas I), iar voia păcătoasă a omului este „zid de aramă” între om și Dumnezeu. Așa cum un zid oprește vederea a ceea ce se află dincolo de el, tot așa păcatul închide orizontul vederii lui Dumnezeu, ne închide în noi înșine ca un zid, ne face tot mai neasemănători cu Dumnezeu și de aceea ne simțim tot mai departe de El, Care ne este așa de aproape.

Citește în continuare ‘Din cauza păcatului, nu-L mai putem vedea pe Dumnezeu’

28
feb.
22

„Umblaţi cât aveţi Lumina”

Din pasajul evanghelic citit în cadrul Sfintei Liturghii în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (Matei 25, 31-46), a treia duminică din perioada Triodului, premergătoare Postului Mare, aflăm care sunt criteriile după care oamenii vor fi judecaţi de Hristos-Domnul la a doua Sa venire pe pământ. După despărţirea de trup a sufletului, acesta participă la o judecată particulară, însă este provizorie, incompletă şi nedefinitivă, deoarece se aşteaptă rezultatul faptelor bune sau rele ale omului până la sfârşitul lumii. Astfel, starea sufletului după moarte se poate schimba în funcţie de repercusiunile faptelor sale asupra celor rămaşi încă vieţuitori în trup şi a naturii întregi. Un exemplu bun oferit celor din jur, o carte care prin conţinutul ei duhovnicesc schimbă pe cei ce o citesc, îndemnându-i la fapte bune, ctitorirea unei biserici în care mulţi credincioşi îşi vor fi aflat liniştea, pacea şi bucuria sufletească ş.a., toate acestea pot schimba starea sufletului după despărţirea de trup din bine în mai bine. Aceasta se petrece însă până la momentul Judecăţii de Apoi sau Judecăţii universale, când Fiul Omului, Iisus Hristos Domnul, va veni întru slava Sa pentru a judeca lumea întreagă. În ziua pe care numai Domnul o ştie, Hristos, Dreptul Judecător, va şedea pe tronul slavei Sale „şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, şi-i va despărţi pe unii de alţii precum desparte păstorul oile de capre” (Matei 25, 32).

Citește în continuare ‘„Umblaţi cât aveţi Lumina”’

28
feb.
22

Euharistia

untit„În vremea aceea, când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, către Muntele care se cheamă al Măslinilor, a trimis Iisus pe doi dintre ucenici, zicând: Mergeți în satul dinaintea voastră și, intrând în el, veți găsi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n-a șezut vreodată. Și, dezlegându-l, aduceți-l. Iar dacă vă va întreba cineva: Pentru ce-l dezlegați? veți zice așa: Pentru că Domnul are trebuință de el. Și, plecând, cei trimiși au găsit precum le-a spus. Pe când aceștia dezlegau mânzul, au zis stăpânii lui către ei: De ce dezlegați mânzul? Iar ei au răspuns: Pentru că are trebuință de el Domnul. Și l-au adus la Iisus și, aruncându-și hainele lor pe mânz, L-au ajutat pe Iisus să urce pe el. Iar pe când mergea El, oamenii își așterneau hainele pe cale. Și, apropiindu-se de coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând: «Binecuvântat este Împăratul Care vine întru numele Domnului!» Pace în cer și slavă întru cei de sus! Dar unii farisei din mulțime au zis către El: Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii! Atunci El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. Și a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se jertfească Paștile. Și a trimis pe Petru și pe Ioan, zicând: Mergeți să ne pregătiți Paștile, ca să mâncăm. Iar ei I-au zis: Unde voiești să pregătim? Iar El le-a zis: Iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă; mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: Învățătorul îți zice: Unde este încăperea în care să mănânc Paștile cu ucenicii Mei? Și acela vă va arăta un foișor mare, așternut; acolo să pregătiți. Iar ei, ducându-se, au aflat precum le spusese și au pregătit Paștile. Și când a fost ceasul, S-a așezat la masă, iar apostolii s-au așezat împreună cu El. Și a zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști, mai înainte de pătimirea Mea. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca, până când nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Și, luând paharul, mulțumind, a zis: Luați acesta și împărțiți-l între voi; că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viței, până ce va veni Împărăția lui Dumnezeu. Și, luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu, care se dă pentru voi; aceasta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi. Dar iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Mine la masă. Și Fiul Omului merge precum a fost orânduit, dar vai omului aceluia prin care este vândut! Iar ei au început să se întrebe unul pe altul cine dintre ei ar fi acela care avea să facă aceasta. Și s-a iscat între ei și o neînțelegere: cine dintre ei se pare că e mai mare? Iar El le-a zis: Împărații păgânilor domnesc peste ei și cei care îi stăpânesc se numesc binefăcători. Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai tânăr, iar căpetenia, ca acela care slujește. Căci cine este mai mare: cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare, nu cel ce stă la masă? Iar Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul care slujește. Și voi sunteți aceia care ați rămas cu Mine în încercările Mele. Și Eu vă rânduiesc vouă Împărăție, precum Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu, ca să mâncați și să beți la masa Mea în Împărăția Mea și să ședeți pe tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și a zis Domnul: Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu, oarecând întorcându-te, întărește pe frații tăi. Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Iar Iisus i-a zis: Zic ție, Petre, nu va cânta astăzi cocoșul până ce de trei ori te vei lepăda de Mine, zicând că nu Mă cunoști. Și le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar ei au zis: De nimic. Și El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, tot așa și traista, iar cel ce nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Căci vă spun că trebuie să se împlinească întru Mine Scriptura aceasta: «Și cu cei fără de lege s-a socotit», căci cele despre Mine au ajuns la sfârșit. Iar ei au zis: Doamne, iată aici două săbii. Zis-a lor: Sunt de ajuns. Și, ieșind, S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor și ucenicii L-au urmat.” Luca 19, 29-40; 22, 7-39 (Intrarea în Ierusalim și Cina cea de Taină)

Citește în continuare ‘Euharistia’

28
feb.
22

28 februarie – Sfântul Cuvios Ioan Casian [ TRINITAS TV ]

28
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-28

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ

Evanghelia de la Luca
(XIX, 29-40; XXII, 7-39)

I2n vremea aceea, pe când Iisus Se apropia de Betfaghe şi de Betania, spre muntele numit al Măslinilor, i-a trimis pe doi din ucenici, zicând: „Mergeţi în satul din faţa voastră şi, intrând în el, veţi găsi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n’a şezut vreodată; dezlegaţi-l şi aduceţi-l. Şi dacă vă va’ntreba cineva: De ce-l dezlegaţi?, veţi spune aşa: Domnul are trebuinţă de el“. Şi, plecând, cei trimişi au găsit aşa cum le spusese El. Şi în timp ce dezlegau mânzul, stăpânii lui le-au zis: „De ce dezlegaţi mânzul?“ Iar ei le-au spus: „Domnul are trebuinţă de el“. Şi l-au adus la Iisus; şi aruncându-şi hainele lor pe mânz, L-au urcat pe Iisus. Iar în timp ce El mergea, îşi aşterneau hainele’n cale. Şi, apropiindu-Se El de panta Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, cu glas mare au început să-L laude pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând: „Binecuvântat este Împăratul Cel ce vine întru numele Domnului! Pace în cer şi slavă întru cei de sus!“ Şi unii farisei din mulţime I-au zis: „Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii…“. Şi El, răspunzând, a zis: „V’o spun Eu vouă: Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga“. Şi a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se jertfească Paştile. Şi i-a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: „Mergeţi şi ne pregătiţi Paştile, ca să mâncăm“. Iar ei au zis: „Unde vrei să pregătim?“ Şi El le-a zis: „Iată, când veţi intra în cetate vă va întâmpina un om ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra şi spuneţi-i stăpânului casei: Învăţătorul îţi zice: Unde este odaia în care să mănânc Paştile cu ucenicii Mei? Iar el vă va arăta un foişor mare, aşternut; acolo să pregătiţi“. Iar ei, ducându-se, au aflat aşa cum le spusese El şi au pregătit Paştile. Şi când a sosit ceasul, S’a aşezat la masă, şi apostolii cu El. Şi le-a zis: „Cu dor am dorit să mănânc aceste Paşti cu voi mai înainte ca Eu să pătimesc. Că vă spun Eu vouă că de-acum nu le voi mai mânca până când se vor plini întru împărăţia lui Dumnezeu“. Şi luând paharul, mulţumind, le-a zis: „Luaţi-l şi împărţiţi-l între voi; că vă spun: De acum nu voi mai bea rodul viţei până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu“. Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat, zicând: „Acesta este Trupul Meu, cel ce se dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea Mea!“ Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: „Acest pahar este Legea cea Nouă, întru Sângele Meu, cel ce se varsă pentru voi. Dar iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Mine la masă. Că Fiul Omului merge precum a fost rânduit, dar vai acelui om prin care este vândut!“ Iar ei au început să se întrebe unul pe altul, care dintre ei ar fi acela care avea să facă aceasta. Şi s’a făcut între ei şi o neînţelegere: Cine dintre ei s’ar părea a fi mai mare? Iar El le-a zis: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele şi cei ce le stăpânesc se cheamă binefăcători. Dar între voi să nu fie aşa; ci cel mai mare dintre voi să fie asemenea celui mai mic; şi căpetenia, asemenea celui ce slujeşte. Căci cine este mai mare: cel ce stă la masă, sau cel ce slujeşte? Oare nu cel ce stă la masă? Dar Eu, în mijlocul vostru, sunt asemenea celui ce slujeşte; iar voi sunteţi cei ce-aţi rămas cu Mine în încercările Mele; şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, aşa cum Tatăl Meu Mi-a rânduit-o Mie, ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea întru împărăţia Mea şi să şedeţi pe tronuri, judecând pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Simone, Simone, iată că Satana v’a cerut să vă cearnă ca pe grâu; dar Eu M’am rugat pentru tine ca să nu-ţi piară credinţa; iar tu, oarecând revenindu-ţi, întăreşte-i pe fraţii tăi“. Iar el I-a zis: „Doamne, cu Tine sunt gata să merg şi’n temniţă şi la moarte…“. Iar Iisus i-a zis: „#i-o spun Eu ţie, Petre: astăzi nu va cânta cocoşul până ce tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine, cum că nu Mă cunoşti“. Şi le-a zis: „Când v’am trimis fără pungă şi fără traistă şi fără încălţăminte, avut-aţi lipsă de ceva?“ Iar ei au zis: „De nimic“. Şi El le-a zis: „Acum însă cel care are pungă, să şi-o ia; tot aşa şi traista; şi cel care nu are sabie, să-şi vândă haina şi să-şi cumpere. Că vă spun că’ntru Mine trebuie să se plinească ceea ce este scris: Şi cu cei fără de lege a fost socotit; căci cele despre Mine au ajuns la sfârşit“. Şi ei au zis: „Doamne, iată aici două săbii“. Iar El le-a zis: „Sunt de-ajuns!“ Şi a ieşit şi S’a dus ca de obicei la Muntele Măslinilor; şi după El s’au dus şi ucenicii Săi.
28
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-28

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ

Ap. III Ioan
(I, 1-15)

Preotul, către Gaiu cel iubit, pe care îl iubesc întru adevăr: Iubitule, mă rog să ai spor în toate și să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul. M-am bucurat mult când au venit frații și au mărturisit despre adevărul tău, așa cum umbli tu întru adevăr. Mai mare bucurie decât aceasta nu am, ca să aud că fiii mei umblă întru adevăr. Iubitule, cu credință faci oricâte faci pentru frați și anume pentru (frații) străini, care, în fața Bisericii, au dat mărturie despre dragostea ta. Bine vei face să-i ajuți în călătoria lor, după cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă pentru numele lui Hristos au plecat la drum, fără să ia nimic de la neamuri. Noi, deci, datori suntem să sprijinim pe unii ca aceștia, ca să fim împreună-lucrători pentru adevăr. Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, care ține să fie cel dintâi între ei, nu ne primește. Pentru aceea, când voi veni, îi voi pomeni de faptele pe care le face, defăimându-ne cu vorbe urâte; și, nemulțumit fiind cu acestea, nici el nu primește pe frați, nici pe cei care voiesc să-i primească nu-i lasă, și-i dă afară din Biserică. Iubitule, nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din Dumnezeu este; cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Lui Dimitrie datu-i-s-a mărturie de către toți și de către însuși adevărul; mărturie îi dăm și noi și știi că mărturia noastră este adevărată. Multe lucruri aveam să-ți scriu; totuși, nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei, ci nădăjduiesc să te văd în curând, și atunci vom grăi gură către gură. Pace ție! Prietenii te îmbrățișează. îmbrățișați pe prieteni, pe fiecare după numele lui.
27
feb.
22

Duminica Înfricoșătoarei judecăți [a Lăsatului sec de carne] – Părintele Calistrat 27.02.2022

27
feb.
22

Mântuirea noastră e posibilă doar în comuniune cu aproapele

untitZis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci, drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Și când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau; străin am fost și nu M-ați primit; gol, și nu M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță, și nu M-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viața veșnică. Matei 25, 31-46 Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) 

Citește în continuare ‘Mântuirea noastră e posibilă doar în comuniune cu aproapele’

27
feb.
22

27 februarie – Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie [ TRINITAS TV ]

27
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-27

DUMINICA
LĂSATULUI SEC DE CARNE

Evanghelia de la Matei
(XXV, 31-46)

Zis-a Domnul: „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna în faţa Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci Împăratul va zice celor din dreapta Sa: „Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Că am flămânzit şi Mi-aţi dat să mănânc; am însetat şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M’aţi primit; gol, şi M’aţi îmbrăcat; bolnav, şi M’aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine”. Atunci Îi vor răspunde drepţii, zicând: „Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? sau însetat şi #i-am dat să bei? sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?” Şi răspunzând Împăratul, le va zice: „Adevăr vă spun, întrucât aţi făcut unuia dintr’aceşti foarte mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut”. Atunci va zice şi celor din stânga: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Că am flămânzit şi nu Mi-aţi dat să mănânc; am însetat şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M’aţi primit; gol, şi nu M’aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M’aţi cercetat”. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: „Doamne, când Te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă şi nu ţi-am slujit?” Atunci le va răspunde, zicând: „Adevăr vă spun, întrucât nu aţi făcut unuia dintr’aceşti foarte mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut”. Şi vor merge aceştia la osânda veşnică, iar drepţii la viaţa veşnică“.
27
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-27

DUMINICA
LĂSATULUI SEC DE CARNE

Ap. I Corinteni
(VIII, 8-13; IX, 1-2)

Fraților, nu mâncarea ne va așeza înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne prisosește, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipsește. Dar vedeți ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi. Fiindcă, de te-ar vedea cineva pe tine, cel ce ai cunoștință, că șezi la masă în templul idolilor, oare conștiința lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor? Și va pieri prin cunoștința ta cel slab, fratele tău, pentru care a murit Hristos! Și așa, păcătuind împotriva fraților și lovind conștiința lor slabă, păcătuiți față de Hristos. De aceea, dacă o mâncare smintește pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu. Oare, nu sunt eu liber? Nu sunt eu Apostol? N-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrarea mea întru Domnul? Dacă altora nu le sunt Apostol, vouă, negreșit, vă sunt. Pentru că voi sunteți pecetea apostoliei mele întru Domnul.
26
feb.
22

Timpul pocăinței și al faptelor bune, arvună pentru ziua Judecății

Apropierea timpului Sfân­tului și Marelui Post al Paștilor, prin Duminica Lăsatului sec de carne, numită și a Înfricoșătoarei Judecă­ți, ne aduce aminte de judecata cea din urmă a fiecăruia dintre noi.

Citește în continuare ‘Timpul pocăinței și al faptelor bune, arvună pentru ziua Judecății’

26
feb.
22

Cum se pot învinge ispitele vieţii în familie

Rugaciune pentru certuri in familie | LaTAIFASIată ce vă spun: Dacă diavolul vă necăjeşte prin aprige tulburări şi necazuri, ori dacă vă vedeţi soţul ori soţia supărată, să ştiţi că nu trebuie să-l luaţi la rost atunci. Trebuie să spuneţi, aşa cum am mai spus: „Lasă pe mâine, nu îi spune nimic acum. Îi voi spune mâine ce am de spus”. Doar aşa veţi reuşi să nu vă mai agitaţi, să nu vă mai certaţi, să fiţi mai liniştiţi şi nu veţi mai ajunge la supărări pe care mulţi le cunoaşteţi mai bine decât mine.

Citește în continuare ‘Cum se pot învinge ispitele vieţii în familie’

26
feb.
22

Patru măsuri de siguranță pentru familia ta

Cred că nu e forţat deloc să asemănăm căsnicia cu o călătorie cu avionul. Similitudinile sunt evidente. Mă voi referi, în cele ce urmează, la patru măsuri de siguranţă pe care trebuie să ni le luăm în călătoria existenţială numită căsnicie.

Citește în continuare ‘Patru măsuri de siguranță pentru familia ta’

26
feb.
22

Secretul căsniciei care durează o viață

cuplu-de-batrani-care-se-tin-de-maini – The Romania JournalÎn camera de consultaţie am auzit o mulţime de femei plângându-se de o mulţime de lucruri, însă printre primele pe listă este lipsa de comunicare. De ceva timp am început să adun o colecţie de ceea ce eu numesc „relatările unor neveste singure”. Iată trei exemple, dintre cele mai relevante:

Citește în continuare ‘Secretul căsniciei care durează o viață’

26
feb.
22

Frica de moarte

untit„Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, iar vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. Iar când veți auzi de războaie și de răzmerițe, să nu vă înspăimântați; căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârșitul nu va fi curând. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ, strâmtorare printre neamuri și nedumerire din pricina vuietului mării și al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere și cu slavă multă. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luați aminte la voi înșivă, ca nu cumva să se îngreuieze inimile voastre de îmbuibare și de beție și de grijile vieții, și ziua aceea să vină peste voi fără de veste; căci ca o cursă va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. Privegheați, dar, în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriți să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului.” Luca 21, 8–9, 25–27, 33–36 (Semnele Sfârșitului)

Citește în continuare ‘Frica de moarte’

26
feb.
22

26 februarie – Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei [ TRINITAS TV ]

26
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-26

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Evanghelia de la Luca
(XXI, 8-9, 25-27, 33-36)

Zis-a Domnul: „Luaţi aminte să nu fiţi amăgiţi; că mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt!, şi: Vremea s’a apropiat!… Nu mergeţi după ei! Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă’nspăimântaţi; că mai întâi acestea trebuie să fie, dar sfârşitul nu va fi curând“. Şi vor fi semne în soare, în lună şi’n stele, iar pe pământ spaimă’ntru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi-al valurilor. Şi oamenii-şi vor da duhul de frică şi de aşteptarea celor ce vor să vină peste lume; că puterile cerurilor se vor clătina. Şi atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nor cu putere multă şi cu slavă. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luaţi aminte la voi înşivă, să nu vi se îngreuieze inimile de’mbuibare şi de beţie şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără veste, căci ca o mreajă va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa’ntregului pământ. Aşadar, privegheaţi în toată vremea rugându-vă, ca să vă’ntăriţi să scăpaţi de toate acestea care vor să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului“.
26
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-26

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Ap. I Corinteni
(X, 23-28)

Fraților, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui. Mâncați tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebați nimic pentru cugetul vostru; fiindcă «al Domnului este pământul și plinirea lui». Dacă cineva dintre necredincioși vă cheamă pe voi la masă și voiți să vă duceți, mâncați orice vă este pus înainte, fără să întrebați nimic pentru conștiință. Dar de vă va spune cineva: Aceasta este din jertfa idolilor, să nu mâncați, pentru cel care v-a spus și pentru conștiință.
25
feb.
22

Zi de rugăciune pentru cei adormiţi

Biserica Ortodoxă, prin slujbele ei, se roagă pentru cei care au trecut din această lume, având momente speciale în cursul anului bisericesc dedicate pomenirii celor adormiţi. Cel mai important moment de pomenire a celor adormiţi este sâmbăta ce precede Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, numită Moşii de iarnă.

Citește în continuare ‘Zi de rugăciune pentru cei adormiţi’

25
feb.
22

„Dar, vei fi împușcată !”

Bărbat împușcat mortal la o partidă de vânătoare în Arad – NewsMakerÎn anii războiului civil, când armatele dușmane luptau pentru cucerirea puterii, câștigând și pierzând teren pe parcursul a trei ani, un mic oraș ce fusese controlat de rămășițele Armatei Imperiale căzu în mâinile Armatei Roșii. O femeie era în pericol de moarte împreună cu cei doi copii ai săi, de patru și de cinci ani, pentru că soțul ei făcea parte din tabără inamică. Ea s-a ascuns într-o casă abandonată, nădăjduind că va veni vremea când va putea să se salveze.

Citește în continuare ‘„Dar, vei fi împușcată !”’

25
feb.
22

Cum să ne folosim de minte pentru a sări peste zidul numit împătimire

Predica de pe Munte, Mântuitorul Iisus Hristos merge la rădăcina patimilor și a acțiunilor rele ale omului. El curmă pofta ce conduce la păcatul adulterului, răutatea sau mânia care conduc la uciderea sau vătămarea semenului nostru.

Citește în continuare ‘Cum să ne folosim de minte pentru a sări peste zidul numit împătimire’

25
feb.
22

„Gheena focului” – o toponimie a iadului

Una dintre temele fundamentale ale teologiei creștine este cea a Judecății universale, atunci când fiecărui om i se va răsplăti după ceea ce a lucrat în viață. Acest lucru este înfățișat de Mântuitorul în mai multe locuri din Sfintele Evanghelii, Hristos spunând că drepții vor merge la viață veșnică și păcătoșii la osândă veșnică (cf. Matei 25, 46). Vorbind despre osândirea celor nepocăiți, Iisus folosește de mai multe ori termenul de „gheenă” sau „gheena focului”. Printr-o scurtă radiografie teologică, așezată în slovă de ziar, vom încerca să înțelegem la ce se referă această sintagmă, de ce Mântuitorul Hristos folosește această imagine atunci când vorbește despre osândirea păcă­to­șilor nepocăiți.

Citește în continuare ‘„Gheena focului” – o toponimie a iadului’

25
feb.
22

Sfântul Ierarh Tarasie, un apologet al sfintelor icoane

Între marii apologeţi ai sfintelor icoane din secolul al 8-lea se numără şi Sfântul Ierarh Tarasie. Patriarh al Constantinopolului între anii 784 şi 806, acest mare mărturisitor al primului mileniu creştin a avut prin teologia sa un aport considerabil în edificarea doctrinei iconologice din cadrul celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic de la Niceea (787).

Citește în continuare ‘Sfântul Ierarh Tarasie, un apologet al sfintelor icoane’

25
feb.
22

Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Tarasie (†806) s-a născut la Constantinopol, iar părinţii săi se numeau Gheorghe şi Eucratia. Urmând pilda tatălui său, Tarasie a ajuns la dregătoria de sfetnic împărătesc.

Citește în continuare ‘Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului’

25
feb.
22

Toate au fost prevestite …

untit„În vremea aceea, luând pe Iisus, ostașii L-au scos afară ca să-L răstignească. Și L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește «Locul Căpățânii». Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea. Și, de la ceasul al șaselea, întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lamá sabahtaní?, care se tălmăcește: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Iar unii din cei care stăteau acolo, auzind, ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie. Și alergând unul, a înmuiat un burete în oțet, l-a pus într-o trestie și I-a dat să bea, zicând: Lăsați să vedem dacă vine Ilie ca să-L coboare. Iar Iisus, scoțând un strigăt mare, Și-a dat duhul. Atunci catapeteasma templului s-a rupt în două, de sus până jos. Iar sutașul care stătea în fața Lui, văzând că astfel Și-a dat duhul, a zis: Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu! Și erau și femei care priveau de departe; între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosi, și Salomeea, care, pe când era El în Galileea, mergeau după El și Îi slujeau, și multe altele care se suiseră cu El la Ierusalim.”  Marcu 15, 20, 22, 25, 33-41 (Răstignirea Mântuitorului)

Citește în continuare ‘Toate au fost prevestite …’

25
feb.
22

25 februarie – Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ]

25
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-25

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Evanghelia de la Marcu
(XV, 22, 25, 33-41)

I2n vremea aceea, L-au dus pe Iisus la locul Golgota, care se tâlcuieşte Locul Căpăţânii. Şi era ceasul al treilea când L-au răstignit. Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s’a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Şi la al nouălea ceas a strigat Iisus cu glas mare: „Eloi, Eloi, lama sabahtani?“, care se tălmăceşte: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M’ai părăsit?“ Şi auzind unii din cei ce stăteau acolo, ziceau: „Vezi, îl strigă pe Ilie…“. Şi alergând unul, a umplut cu oţet un burete şi l-a pus într’o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie să-l coboare…“. Iar Iisus, strigând cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi catapeteasma templului s’a sfâşiat în două, de sus până jos. Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că El cu un astfel de strigăt Şi-a dat duhul, a zis: „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost Omul Acesta!“ Şi erau şi femei care priveau de departe, între care şi Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic şi a lui Iosif, şi Salomeea, care Îl urmau şi-I slujeau pe când El era în Galileea, şi altele multe care se suiseră cu El în Ierusalim.
25
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-25

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Ap. II Ioan
(I, 1-13)

Preotul, către aleasa doamnă și către fiii ei, pe care eu îi iubesc întru adevăr și nu numai eu, ci și toți care au cunoscut adevărul, pentru adevărul care rămâne în noi și va fi cu noi în veac: Har, milă, pace fie cu voi, de la Dumnezeu-Tatăl și de la Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Foarte mult m-am bucurat că am aflat pe unii dintre fiii tăi umblând întru adevăr, precum am primit poruncă de la Tatăl. Și acum te rog, doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie poruncă nouă, ci pe aceea pe care noi o avem de la început, ca să ne iubim unii pe alții. Și aceasta este iubirea, ca să umblăm după poruncile Lui; aceasta este porunca, precum ați auzit dintru început, ca să umblați întru iubire. Pentru că mulți amăgitori au ieșit în lume, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup; acesta este amăgitorul și antihristul. Păziți-vă pe voi înșivă, ca să nu pierdeți ceea ce ați lucrat, ci să primiți plata deplină. Oricine se abate și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învățătura Lui, acela are și pe Tatăl și pe Fiul. Dacă cineva vine la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: Bun venit! Pentru că cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaș la faptele lui cele rele. Multe având a vă scrie, n-am voit să le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vorbesc gură către gură, ca bucuria noastră să fie deplină. Te îmbrățișează fiii surorii tale celei alese.
24
feb.
22

Puterea pașilor mărunți în ecuația schimbării

Mă intimidează rezoluțiile mărețe, mai ales cele formulate pentru începutul de an. Nu spun că sunt nefolositoare, doar că am ajuns la concluzia că este nesustenabil să cred într-o schimbare radicală de obiceiuri, gândire sau de viață doar pentru că am decis eu că este nevoie de îmbunătățiri semnificative odată cu trecerea într-un alt an. Am ajuns la concluzia că e mai realist să continui şi lucrurile bune începute deja și să încerc să părăsesc, rând pe rând, tot ce-mi face rău sau îmi dăunează. Nu trebuie să subestimăm puterea pașilor mici și a schimbărilor mărunte, dar de impact.

Citește în continuare ‘Puterea pașilor mărunți în ecuația schimbării’

24
feb.
22

Cum să cunoaștem cuprinsul asemănării lui Dumnezeu ?

fum_de_tamaieCum să ajungem și cum să cunoaștem cuprinsul asemănării lui Dumnezeu? Citește în continuare ‘Cum să cunoaștem cuprinsul asemănării lui Dumnezeu ?’

24
feb.
22

„Iadul este lipsa dragostei lui Dumnezeu”

cruceSfântul Isaac spune: „Raiul este dragostea lui Dumnezeu, în care se află dulceața tuturor binecuvântărilor”.

Citește în continuare ‘„Iadul este lipsa dragostei lui Dumnezeu”’

24
feb.
22

Ascultarea este rânduială dumnezeiască

neascultarea_017b0b3059f9cfAscultarea este Rânduială dumnezeiască universală și veșnică. Singur Dumnezeu este autonom, nu depinde de nimeni. Creatura toată, văzută și nevăzută, materială și spirituală, a fost făcută de Dumnezeu cu un scop anume și înzestrată cu însușiri, care să o ducă la realizarea acestui scop. Toată făptura deci ascultă de El și toate împlinesc poruncile Lui.

Citește în continuare ‘Ascultarea este rânduială dumnezeiască’

24
feb.
22

Judecata aparține lui Dumnezeu

untit„În vremea aceea arhiereii, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturarii și cu toată adunarea și legând pe Iisus, L-au dus și L-au dat lui Pilat. Și L-a întrebat Pilat: Tu ești Împăratul iudeilor? Iar El, răspunzând, i-a zis: Tu zici. Iar arhiereii Îi aduceau multe învinuiri, însă El nu le răspundea nimic. Atunci Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată câte spun împotriva Ta. Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira. Iar la sărbătoarea Paștilor le elibera un întemnițat, pe care-l cereau ei. Și era unul cu numele Baraba, închis împreună cu niște răzvrătiți, care în timpul răscoalei săvârșiseră ucidere. Și mulțimea, venind sus, a început să ceară lui Pilat să le facă precum obișnuia pentru ei. Iar Pilat le-a răspuns, zicând: Voiți să vă eliberez pe Împăratul iudeilor? Fiindcă știa că arhiereii Îl dăduseră în mâna lui din invidie. Dar arhiereii au întărâtat mulțimea ca să le elibereze mai degrabă pe Baraba. Iar Pilat, răspunzând, din nou le-a zis: Ce voi face, deci, cu Cel despre care ziceți că este Împăratul iudeilor? Ei iarăși au strigat: Răstignește-L! Însă Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai tare strigau: Răstignește-L! Și Pilat, vrând să facă pe placul mulțimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca să fie răstignit.” Marcu 15, 1-15 (Iisus în fața lui Pilat)

Citește în continuare ‘Judecata aparține lui Dumnezeu’

24
feb.
22

24 februarie – Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul [ TRINITAS TV ]

24
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-24

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Evanghelia de la Marcu
(XV, 1-15)

I2n vremea aceea arhiereii au ţinut sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul; şi după ce L-au legat pe Iisus, L-au dus şi i L-au predat lui Pilat. Şi Pilat L-a întrebat: „Tu eşti împăratul Iudeilor?“ Iar El, răspunzându-i, a rostit: „Tu o spui“. Şi arhiereii Îl învinuiau de multe. Şi Pilat L-a întrebat, zicând: „Nu răspunzi nimic? Vezi câte spun ei împotriva ta“. Dar Iisus n’a mai răspuns nimic, aşa încât Pilat se mira. Iar de sărbătoarea Paştilor el le elibera un întemniţat pe care-l cereau ei. Şi era unul cu numele Baraba, închis împreună cu nişte răsculaţi care în răscoală săvârşiseră omor. Şi mulţimea, strigând, a început să-i ceară lui Pilat să facă aşa cum întotdeauna făcea pentru ei. Iar Pilat le-a răspuns, zicând: „Vreţi să vă eliberez pe împăratul Iudeilor?“ Fiindcă ştia că din invidie i-L dăduseră arhiereii în mână. Dar arhiereii au aţâţat mulţimea, ca mai degrabă să le elibereze pe Baraba. Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: „Ce vreţi să fac cu cel despre care ziceţi că e împăratul Iudeilor?“ Ei iarăşi au strigat: „Răstigneşte-l!“ Iar Pilat le-a zis: „Dar ce rău a făcut?“ Iar ei mai tare strigau: „Răstigneşte-l!“ Şi Pilat, vrând să facă pe voia mulţimii, le-a eliberat pe Baraba; iar pe Iisus, după ce L-a biciuit, L-a dat să fie răstignit.
24
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-24

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Ap. I Ioan
(IV, 20-21; V, 1-21)

I2ubiților, dacă cineva zice: Iubesc pe Dumnezeu!, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Și această poruncă avem de la El, cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Oricine crede că Iisus este Hristos este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel care a născut, iubește și pe Cel ce S-a născut din El. Din aceasta cunoaștem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Pentru că dragostea de Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile Lui; și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, și aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră. Cine este cel ce biruiește lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este Cel care a venit prin apă și prin sânge: Iisus Hristos; nu numai prin apă, ci prin apă și prin sânge; și Duhul este Cel ce mărturisește, pentru că Duhul este adevărul. Trei sunt Care mărturisesc în cer: Tatăl și Cuvântul și Sfântul Duh și Acești trei Una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ: duhul și apa și sângele; și acești trei mărturisesc Ia fel. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, întrucât aceasta este mărturia lui Dumnezeu: că a mărturisit pentru Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are această mărturie în el însuși. Cine nu crede în Dumnezeu, L-a făcut mincinos, pentru că n-a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu pentru Fiul Său. Iar mărturia este aceasta: că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este întru Fiul Său. Cel ce are pe Fiul, are Viața; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are Viața. Acestea am scris vouă, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să știți că aveți viață veșnică, și aceasta este încrederea pe care o avem către El că, dacă cerem ceva după voința Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că El ne ascultă ceea ce Îi cerem, atunci știm că dobândim cererile pe care I le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind păcat nu de moarte, să se roage și Dumnezeu va da viață acelui frate, anume celor ce nu păcătuiesc de moarte. Este și păcat de moarte; nu zic să se roage pentru acela. Orice nedreptate este păcat, dar este și păcat care nu e de moarte. Știm că oricine e născut din Dumnezeu, nu păcătuiește; și cel ce s-a născut din Dumnezeu se păzește pe sine, și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și lumea întreagă zace sub puterea celui rău. Știm, iarăși, că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaștem pe Dumnezeul cel adevărat; și noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu și viața de veci. Fiilor, păziți-vă de idoli!
23
feb.
22

Predică la Taina Sfântului Maslu – Părintele Calistrat 23.02.2022

23
feb.
22

Să ne ferim de prăpastia păcatului !

Pe marginea prăpastiei - Graiul SălajuluiSă băgăm de seamă prăpăstiile și să nu ne apropiem de ele. Va fi dovadă de înțelepciune a fugi nu numai de păcat, dar și de ceea ce, părând neînsemnat, ne ademenește spre greșeli. De pildă, râsul, vorbele necugetate, nu sunt ținute drept păcate grele și totuși din râs ies vorbele rușinoase, și din vorbele rușinoase faptele încă și mai rușinoase.

Citește în continuare ‘Să ne ferim de prăpastia păcatului !’

23
feb.
22

Să nu ne lăsăm furați de patimi

f7fb7-ghimpi2Gheronda, mă fură propriile mele patimi. Uneori mă fură iubirea de sine, alteori răspândirea în cele din afară…

Citește în continuare ‘Să nu ne lăsăm furați de patimi’

23
feb.
22

Nerecunoștința este un mare păcat

iiNerecunoștința este un mare păcat, care a fost înfierat de Hristos: „Au nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt?”, l-a întrebat pe leprosul care se întorsese ca să-I mulțumească.

Citește în continuare ‘Nerecunoștința este un mare păcat’

23
feb.
22

Ordinea și curățenia

O poveste din lumea monahală vorbește despre un stareț care a intrat în chilia unui frate și, când a văzut totul ordonat și așezat cum se cuvine, i-a zis fratelui: Cât de bine arată totul. Pesemne că și sufletul tău este la fel de curat cum este încăperea în care stai. 

Citește în continuare ‘Ordinea și curățenia’

23
feb.
22

Rugăciunea, însoţirea şi unirea omului cu Dumnezeu peste veacuri

Încă din epoca apostolică găsim menţiuni legate de rugăciune. La Părinţii alexandrini rugăciunea ocupă un loc central în scrierile lor despre viaţa duhovnicească. Primul tratat dedicat rugăciunii este redactat de scriitorul alexandrin Origen în secolul al 3-lea. Un veac mai târziu, tot un alexandrin, Sfântul Atanasie cel Mare, scrie o lucrare dedicată vieţii părintelui monahilor, Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, în care ne arată roadele rugăciunii în nevoinţa ascetică a marelui avă egiptean. Omiliile duhovniceşti ale Sfântului Macarie cel Mare (un alt avă al pustiei egiptene) au avut o influenţă majoră asupra celor din lumea răsăriteană a imperialităţii bizantine, care a mers pe drumul desăvârşirii duhovniceşti prin rugăciune şi asceză.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, însoţirea şi unirea omului cu Dumnezeu peste veacuri’

23
feb.
22

Iubirea – rodul de seamă al inimii omenești

Capetele despre dragoste ale Sfântului Maxim Mărturisitorul sunt una dintre cele mai frumoase scrieri filocalice. Condensând multe gânduri bune și idei luminoase, această lucrare reprezintă un veritabil tratat despre virtutea iubirii. Constituie de asemenea o mărturie exigentă despre ce ar trebui și ce nu ar trebui să fie considerat drept iubire, un discernământ pe care lumea actuală este pe cale să-l piardă.

Citește în continuare ‘Iubirea – rodul de seamă al inimii omenești’

23
feb.
22

De ce a tăcut Mântuitorul ?

untit„În vremea aceea, vorbind Iisus cu ucenicii Săi, a venit Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, și cu el mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimiși de arhierei, de cărturari și de bătrâni. Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Cel pe Care-L voi săruta, Acela este. Prindeți-L și duceți-L cu pază. Și, venind, îndată s-a apropiat de El și I-a zis: Bucură-Te, Învățătorule! Și L-a sărutat. Iar ei au pus mâna pe El și L-au prins. Unul din cei ce stăteau pe lângă El, scoțând sabia, a lovit pe sluga arhiereului și i-a tăiat urechea. Și răspunzând, Iisus le-a zis: Ca la un tâlhar ați ieșit, cu săbii și toiege, ca să Mă prindeți. În fiecare zi eram la voi în templu, învățând, și nu M-ați prins. Dar acestea sunt ca să se împlinească Scripturile. Și, lăsându-L, au fugit toți. Iar un tânăr mergea după El, înfășurat într-o pânză de in pe trupul gol, și l-au prins. El însă, smulgându-se din pânza de in, a fugit gol. Și L-au dus pe Iisus la arhiereu și s-au adunat acolo toți arhiereii și bătrânii și cărturarii. Iar Petru, de departe, a mers după El până a intrat înăuntru în curtea arhiereului și ședea împreună cu slujitorii, încălzindu-se la foc. Arhiereii și tot sfatul căutau împotriva lui Iisus mărturie ca să-L dea la moarte, dar nu găseau. Că mulți mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau. Și ridicându-se unii, au dat mărturie mincinoasă împotriva Lui, zicând: Noi L-am auzit zicând: Voi dărâma acest templu făcut de mână și în trei zile altul, nefăcut de mână, voi clădi. Dar nici așa mărturia lor nu era la fel. Atunci, ridicându-se în mijlocul lor, arhiereul L-a întrebat pe Iisus, zicând: Nu răspunzi nimic la tot ce mărturisesc aceștia împotriva Ta? Iar El tăcea și nu răspundea nimic. Iarăși L-a întrebat arhiereul și I-a zis: Ești Tu Hristos, Fiul Celui binecuvântat? Iar Iisus a zis: Eu sunt și veți vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta Celui Atotputernic și venind pe norii cerului. Iar arhiereul, sfâșiindu-și hainele, a zis: Ce trebuință mai avem de martori? Ați auzit blasfemia. Ce vi se pare vouă? Iar ei toți au judecat că El este vinovat de moarte. Și unii au început să-L scuipe și să-I acopere fața și să-L bată cu pumnii și să-I zică: Prorocește! Și slujitorii Îl loveau cu palmele. Și, Petru fiind jos în curte, a venit una din slujnicele arhiereului și, văzându-l pe Petru încălzindu-se, s-a uitat la el și a zis: Și tu erai cu Iisus Nazarineanul. El însă a tăgăduit, zicând: Nici nu știu, nici nu înțeleg ce zici. Și a ieșit afară, înaintea curții; și a cântat cocoșul. Dar slujnica, văzându-l, a început iarăși să spună celor de față că acesta este dintre ei. Iar el a tăgăduit iarăși. Însă, după puțin timp, cei de față ziceau iarăși lui Petru: Cu adevărat ești dintre ei, căci ești galileean și vorbirea ta se aseamănă. Iar el a început să se blesteme și să se jure: Nu știu pe Omul acesta despre care ziceți. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Iar Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Iisus: Înainte de a cânta de două ori cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Și a început să plângă. Iar dis-de-dimineață, arhiereii, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturarii și cu toată adunarea și legând pe Iisus, L-au dus și L-au dat lui Pilat.” Marcu 14, 43-72; 15, 1 (Procesul lui Iisus)

Citește în continuare ‘De ce a tăcut Mântuitorul ?’

23
feb.
22

23 februarie – Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei [ TRINITAS TV ]

23
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-23

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Evanghelia de la Marcu
(XIV, 43-72; XV, 1)

I2n vremea aceea, în timp ce Iisus vorbea cu ucenicii Săi, a venit Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, şi cu el o gloată cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei, de la cărturari şi de la bătrâni. Iar trădătorul le dăduse semn, zicând: „Cel pe care-l voi săruta, acela este. Prindeţi-l şi duceţi-l sub pază“. Şi venind îndată şi apropiindu-se de El, I-a zis: „Învăţătorule!…“. Şi L-a sărutat. Iar ei au pus mâna pe El şi L-au prins. Unul din cei care stăteau pe lângă El, scoţând sabia, a lovit-o pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: „Ca la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi ciomege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi eram la voi în templu, învăţând, şi nu M’aţi prins. Dar acestea sunt ca să se plinească Scripturile“. Atunci, părăsindu-L, toţi au fugit. Iar un tânăr mergea după El, învelit într’un cearşaf pe trupul gol; şi l-au prins, dar el, lăsând cearşaful, a fugit gol. Şi L-au dus pe Iisus la arhiereu; şi s’au adunat toţi arhiereii şi bătrânii şi cărturarii. Iar Petru, de departe, a mers după El până înlăuntru în curtea arhiereului; şi şedea cu slugile, încălzindu-se la foc. Arhiereii şi tot sinedriul căutau mărturie împotriva lui Iisus, ca să-L omoare, dar nu găseau. Că mulţi mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau. Şi ridicându-se unii, au dat mărturie mincinoasă împotriva Lui, zicând: „Noi l-am auzit spunând aşa: Voi dărâma acest templu făcut de mână şi în trei zile voi clădi altul, nefăcut de mână“. Dar nici aşa, mărturia lor nu era la fel. Şi sculându-se arhiereul în mijloc, L-a întrebat pe Iisus, zicând: „Nimic nu răspunzi la tot ce mărturisesc aceştia împotriva ta?“ Iar El tăcea şi nu răspundea nimic. Iarăşi L-a întrebat arhiereul şi I-a zis: „Eşti tu Hristosul, fiul Celui-Binecuvântat?“ Iar Iisus i-a zis: „Eu sunt, şi-L veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Puterii şi venind pe norii cerului“. Iar arhiereul, sfâşiindu-şi hainele, a zis: „Ce trebuinţă mai avem de martori? Aţi auzit blasfemia! Ce părere aveţi?…“. Iar ei toţi au judecat că vrednic e de moarte. Şi au început unii să-L scuipe şi să-I acopere faţa şi să-L bată cu pumnii şi să-I zică: „Profeţeşte!…“. Şi slugile Îl băteau cu palmele peste obraz. Şi pe când Petru era jos în curte, a venit una din slujnicele arhiereului şi văzându-l pe Petru încălzindu-se, s’a uitat la el şi i-a zis: „Şi tu erai cu Iisus Nazarineanul!“ El însă a tăgăduit, zicând: „Nici că ştiu, nici că înţeleg ce spui“. Şi a ieşit afară în faţa curţii; şi a cântat cocoşul. Iar slujnica, văzându-l, a început iarăşi să le spună celor de faţă că şi acesta este dintre ei. Iar el din nou a tăgăduit. Şi după puţin timp, cei de faţă i-au zis iarăşi lui Petru: „Cu adevărat eşti dintre ei, că eşti galileean şi graiu-ţi este asemănător“. Iar el a început să se blesteme şi să se jure: „Nu-l cunosc pe omul acesta de care-mi vorbiţi…“. Şi îndată cocoşul a cântat a doua oară. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Iisus: „Înainte de a cânta cocoşul de două ori, tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine“. Şi a’nceput să plângă. Şi, dimineaţa, arhiereii au ţinut de’ndată sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul; şi după ce L-au legat pe Iisus, L-au dus şi i L-au predat lui Pilat.
23
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-23

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Ap. I Ioan
(III, 21-24; IV, 1-11)

I2ubiților, dacă inima noastră nu ne osândește, avem îndrăznire către Dumnezeu. Și orice-I cerem primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și cele plăcute înaintea Lui le facem. Și aceasta este porunca Lui, ca să credem întru numele lui Iisus Hristos, Fiul Său, și să ne iubim unul pe altul, precum ne-a dat poruncă. Cel ce păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în El; și prin aceasta cunoaștem că El rămâne în noi, din Duhul pe Care ni L-a dat. Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. În aceasta să cunoașteți duhul lui Dumnezeu; orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, despre care ați auzit că vine, și acum este chiar în lume. Voi, fiilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit pe acei proroci, de vreme ce mai mare este Cel ce e în voi, decât cel ce este în lume. Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu; cine cunoaște pe Dumnezeu ascultă de noi; cine nu este din Dumnezeu nu ascultă de noi. Din aceasta cunoaștem Duhul adevărului și duhul rătăcirii. Iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă EI ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul.
22
feb.
22

Munca să rămână subordonată rugăciunii

Omul postmodern, confruntat cu risipirea gândurilor, penuria spirituală şi rătăcirea în satisfacerea cu greu a nevoilor primare, este ameninţat de pericolul dezumanizării, întrucât se concentrează prea mult şi prea intens asupra simţurilor trupeşti şi prea puţin, uneori chiar deloc, pe necesităţile spirituale, cele care cu adevărat sunt aducătoare de pace, bucurie şi bunăstare în viaţă. În acest sens, Mântuitorul Iisus Hristos, în predica de pe munte, îndeamnă: Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă (Matei 6, 33). Totuşi, la ce se referă Iisus atunci când ne spune să căutăm „mai întâi” Împărăţia lui Dumnezeu? Un răspuns concludent ne oferă Sfântul Apostol Pavel, care precizează în Epistola către Romani că Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14, 17). Aşadar, aceasta trebuie să căutăm cu prioritate în viaţă, roada Duhului Sfânt, pentru că ştim că pacea, bucuria şi dreptatea sunt cu adevărat roada Duhului. Putem să avem în viaţă tot ceea ce oferă lumea, dar la ce ne-ar folosi dacă ne lipsesc pacea şi bucuria sufletului?

Citește în continuare ‘Munca să rămână subordonată rugăciunii’

22
feb.
22

Pilda Întoarcerii Fiului risipitor, model de iertare și uitare a răului

Duminica a doua din Triod, numită a Întoarcerii Fiului risipitor, ne-a pus înainte spre meditație și învățătură una din cele mai cuprinzătoare pericope evanghelice din tot anul liturgic bisericesc. S-a afirmat adeseori și în multe chipuri că textul de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 15, versetele 11-32, care istori­se­ște întoarcerea paradigmatică a fiului cheltuitor, dar spășit, revenit în brațele tatălui iubitor și iertător, cuprinde, ca într-o binecuvântată chintesență, deplina iubire a lui Dum­nezeu față de lume. În acest sens, Constantin Noica spunea: „E destul să-ţi aminteşti de fiul risipitor şi fratele lui cel moral, ca să accepţi ce e creştinismul: dragoste”. Înțele­gem că tatăl din Evanghelie este În­suși Dumnezeu, Cel iubitor de oameni și îndelung răbdător, iar cei doi fii ai săi ne reprezintă pe noi, două tipologii de oameni: credincioși și ascultători de poruncile Domnului ori cheltuitori și risipitori ale darurilor primite de la cerescul Părinte. Sfântul Chiril al Alexandriei merge și mai profund în înțelegerea textului memorabilei parabole: „Unii spun că cei doi fii îi închipuie pe sfinții îngeri și pe noi, cei ce suntem pe acest pă­mânt. Cel în vârstă, care a trăit în ascultare, reprezintă cetele înge­rești, în timp ce fiul cel tânăr și risipitor îi reprezintă pe oameni. Alții dau o interpretare diferită, afirmând că cel în vârstă și cucernic simbolizează după trup poporul lui Israel, iar celălalt fiu, care a ales să vie­țu­iască departe de tatăl său, simbolizează neamurile (păgânii)”. Însă majoritatea exegeților consideră, așa cum deja am precizat, că cei doi fii ai tatălui reprezintă două categorii de persoane. Fiul cel mare îi închipuie pe cei care, deși statornici în credință, totuși se rutinează și nu pot înțelege că Dumnezeu este iubire, că însăși credința se vădește în fapte și atitudini motivate de dragoste. De aceea și el își merită, la rândul lui, stigmatul de „risipitor”, ca și fratele mai mic întors. Dacă fiul cel mic a cheltuit bani, el a risipit iubire. Fratele său plecat s-a dovedit desfrânat și nesocotit, dar el s-a arătat stăpânit de invidie, incapabil să iubească și să ierte. Fratele cel mic, reîntors cu po­căință, s-a văzut primit la masa bucuriei; fratele cel mare, deși ascultător și sârguincios, din pri­cina mâniei și a răutății, şi-a periclitat șansa de a participa la ospă­țul mântuirii.

Citește în continuare ‘Pilda Întoarcerii Fiului risipitor, model de iertare și uitare a răului’

22
feb.
22

Trădătorul

untit„În vremea aceea Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să-L vândă pe Iisus. Și, auzind ei, s-au bucurat și au făgăduit să-i dea bani. De aceea el căuta cum să-L dea lor la timpul potrivit. Iar în ziua cea dintâi a Azimelor, când jertfeau Paștile, ucenicii Lui L-au întrebat: Unde voiești să mergem să pregătim, ca să mănânci Paștile? Și a trimis doi dintre ucenicii Lui, zicându-le: Mergeți în cetate și vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă; mergeți după el. Și unde va intra, spuneți stăpânului casei că Învățătorul zice: Unde este încăperea în care pot să mănânc Paștile împre­ună cu ucenicii Mei? Iar el vă va arăta un foișor mare, așternut gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Și au ieșit ucenicii și au venit în cetate și au găsit așa precum le-a spus și au pregătit Paștile. Și, făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece. Pe când ședeau la masă și mân­cau, Iisus a zis: Adevărat grăiesc vouă că unul dintre voi, care mănâncă împreună cu Mine, Mă va vinde. Atunci ei au început să se întristeze și să-I zică, unul câte unul: Nu cumva sunt eu? Iar El le-a zis: Unul dintre cei doispre­zece, care întinge cu Mine în blid. Că Fiul Omului merge precum este scris despre El; dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului! Bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și, mâncând ei, Iisus a luat pâinea și, binecuvân­tând, a frânt și le-a dat lor, zicând: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu. Apoi, luând paharul, mulțumind, le-a dat și au băut din el toți. Și a zis lor: Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă. Adevărat grăiesc vouă că de acum nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu. Și, cântând laude, au ieșit la Muntele Măslinilor. Și le-a zis Iisus: Toți vă veți sminti, că scris este: «Bate-voi păstorul și se vor risipi oile»; dar, după învierea Mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru I-a zis: Chiar dacă toți se vor sminti întru Tine, totuși eu nu. Și i-a zis Iisus: Adevărat grăiesc ție că tu astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de două ori cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. El însă spunea mai stă­ruitor: Și de-ar fi să mor cu Tine, nu Te voi tăgădui. Și tot așa ziceau toți. Și au venit la un loc al cărui nume este Ghetsimani, și acolo a zis către ucenicii Săi: Ședeți aici până ce Mă voi ruga. Și a luat cu El pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și a început a Se tulbura și a Se mâhni; și le-a zis lor: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați. Și, mer­gând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pă­mânt și Se ruga ca, de este cu putință, să treacă de la El ceasul acesta. Și zicea: Avva, Părinte, toate sunt Ție cu putință. Depărtează paharul aces­ta de la Mine. Dar nu precum voiesc Eu, ci pre­cum voiești. Apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Simone, dormi? N-ai avut tărie să veghezi un ceas? Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, căci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios. Și, iarăși mergând, S-a rugat, același cuvânt zicând; apoi, venind iarăși, i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și nu știau ce să-I răspundă. Și a venit a treia oară și le-a zis: Dormiți de acum și vă odihniți! E gata, a sosit ceasul. Iată, Fiul Omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată, cel ce M-a vândut s-a apropiat.” Marcu 14, 10-42 (Trădarea lui Iuda)

Citește în continuare ‘Trădătorul’

22
feb.
22

22 februarie – Aflarea moaștelor sfinților mucenici din Constantinopol [ TRINITAS TV ]

22
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-22

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Evanghelia de la Marcu
(XIV, 10-42)

I2n vremea aceea Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s’a dus la arhierei ca să li-L dea pe Iisus în mână. Şi auzind ei, s’au bucurat şi au făgăduit să-i dea bani. Şi el căuta cum să-L dea în mâna lor la un prilej potrivit. Iar în ziua cea dintâi a Azimelor, când jertfeau Paştile, ucenicii Săi L-au întrebat: „Unde vrei să mergem să-#i gătim, ca să mănânci Paştile?“ Şi a trimis doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om ducând un urcior cu apă; mergeţi după el; şi acolo unde va intra el, spuneţi-i stăpânului casei că Învăţătorul zice: Unde este odaia în care să mănânc Paştile împreună cu ucenicii Mei? Iar el vă va arăta un foişor mare, gata aşternut. Acolo să pregătiţi pentru noi“. Şi au ieşit ucenicii şi au venit în cetate şi au găsit aşa cum le spusese El şi au pregătit Paştile. Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece. Şi pe când şedeau la masă şi mâncau, Iisus a zis: „Adevăr vă grăiesc că unul dintre voi, care mănâncă împreună cu Mine, Mă va vinde“. Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul câte unul: „Nu cumva sunt eu?…“. Iar El le-a zis: „Unul din cei doisprezece, care întinge cu mine în blid. Că Fiul Omului merge cum este scris despre El; dar vai acelui om prin care Fiul Omului este vândut! Bine era de omul acela dacă nu s’ar fi născut!“ Şi pe când mâncau, Iisus a luat pâine şi, binecuvântând, a frânt şi le-a dat şi a zis: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu“. Şi luând paharul, mulţumind, le-a dat şi au băut din el toţi; şi le-a zis: „Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, carele pentru mulţi se varsă. Adevăr vă grăiesc că de acum nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua aceea când îl voi bea, nou, întru împărăţia lui Dumnezeu“. Şi după ce au cântat imnuri, au ieşit la Muntele Măslinilor. Şi le-a zis Iisus: „În această noapte toţi vă veţi poticni, că scris este: Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile; dar după ce voi învia, voi merge mai înainte de voi în Galileea“. Iar Petru I-a zis: „Chiar dacă toţi se vor poticni, eu unul, nu!“ Şi i-a zis Iisus: „Adevăr îţi grăiesc că astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul de două ori, tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine“. El însă spunea cu mai mare stăruinţă: „Şi de-ar fi să mor cu Tine, nu Te voi tăgădui!…“. Şi tot aşa spuneau toţi. Şi au venit într’un loc al cărui nume este Ghetsimani şi le-a zis ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până ce Mă voi ruga“. Şi i-a luat cu El pe Petru şi pe Iacob şi pe Ioan; şi a început a Se tulbura şi a Se mâhni şi le-a zis: „Întristat de moarte Îmi este sufletul… Rămâneţi aici şi privegheaţi“. Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi Se ruga ca, de este cu putinţă, ceasul acela să treacă pe-alături de El. Şi zicea: „Avva, Părinte, toate-Ţi sunt cu putinţă. Depărtează paharul acesta de la Mine!… Dar fie nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu!“ Şi a venit şi i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: „Simone, dormi? Un ceas n’ai fost în stare să priveghezi?… Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Că duhul este osârduitor, dar trupul neputincios.“ Şi mergând iarăşi, S’a rugat spunând acelaşi cuvânt. Şi din nou venind, i-a găsit dormind; că ochii le erau îngreuiaţi; şi nu ştiau ce să-I răspundă. Şi a venit a treia oară şi le-a zis: „De-acum dormiţi şi odihniţi-vă!… Destul! A sosit ceasul. Iată, Fiul Omului este dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă să mergem. Iată, s’a apropiat cel care M’a vândut“.
22
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-22

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Ap. I Ioan
(III, 9-22)

I2ubiților, oricine este născut din Dumnezeu nu săvârșește păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în acesta; și nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta cunoaștem pe fiii lui Dumnezeu și pe fiii diavolului: oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubește pe fratele său; pentru că aceasta este vestea pe care ați auzit-o de la început, ca să ne iubim unul pe altul, nu precum Cain, care era de la cel viclean și a ucis pe fratele său. Și pentru care pricină l-a ucis? Fiindcă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urăște. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați; cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică, dăinuitoare în El. În aceasta am cunoscut iubirea: că El Și-a pus sufletul Său pentru noi, și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. Iar cine are bogăția lumii acesteia și se uită la fratele său care este în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu? Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul. În aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și în fața lui Dumnezeu vom afla odihnă inimii noastre, fiindcă, dacă ne osândește inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și știe toate. Iubiților, dacă inima noastră nu ne osândește, avem îndrăznire către Dumnezeu. Și orice-I cerem, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și cele plăcute înaintea Lui le facem.
21
feb.
22

Foie gras, o delicatesă a gastronomiei franceze

Foie gras este un pate realizat din ficat de gâscă sau de rață, fiind un produs emblematic al gastronomiei franceze, servit foarte des şi considerat de către numeroşi gastronomi o delicatesă. Acesta are o consistenţă sănătoasă de vitamine, minerale, grăsimi, calorii, proteine. Chiar dacă este caloric, foie gras conține în cea mai mare parte grăsimi mononesaturate, benefice pentru organism şi care, conform specialiștilor, pot reduce riscul de apariție a bolilor de inimă, accidentelor cerebrale, a tipurilor de cancer şi, de asemenea, men­țin sănătatea creierului.

Citește în continuare ‘Foie gras, o delicatesă a gastronomiei franceze’

21
feb.
22

Beneficiile ciupercii „coadă de curcan“ în stimularea sistemului imunitar

Ciupercile medicinale sunt tipuri de ciuperci ce conțin compuși benefici pentru sănătate. Deși există o abundență de astfel de ciuperci, una dintre cele mai cunoscute este cea numită „coadă de curcan” (denumirea științifică – Trametes versicolor). Denumită așa datorită culorilor sale, aceasta a fost folosită în întreaga lume, de secole, pentru a trata diverse afecțiuni.

Citește în continuare ‘Beneficiile ciupercii „coadă de curcan“ în stimularea sistemului imunitar’

21
feb.
22

Comunicarea în mileniul 3

Comunicarea, azi, este foarte departe nu de ceea ce era acum câteva mii de ani, ci chiar de situația din urmă cu câteva zeci de ani! Dacă primul calculator a funcționat în 1945 și primul PC a fost lansat în 1981, internetul funcționează din 1982. Azi are 4,66 miliarde de utilizatori activi…

Citește în continuare ‘Comunicarea în mileniul 3’

21
feb.
22

Un vis este viața de aici

Trei substanţe nutritive cheie ce te vor ajuta să dormi mai bineCeea ce este un vis în comparație cu un veac, așa este viața de acum în comparație cu cea de dincolo. Sau poate și mai mult. Ceea ce este o picătură de apă în comparație cu oceanul infinit, așa este o mie de ani din lumea noastră în comparație cu slava și veselia netrecătoare a împărăției cerești. Ce altceva am putea spune?

Citește în continuare ‘Un vis este viața de aici’

21
feb.
22

Maica Domnului, nădejdea celor deznădăjduiți

274035376_1841268259415613_5464727663626146132_nToți cei ce trăiesc pe pământ au o Maică iubitoare, plină de lumină, atotputernică. Ea este zid nebiruitnădejdea celor deznădăjduiți, ea este bucuria tuturor celor necăjiți. Și, când suferiți, când sunteți chinuiți, când vă este cu adevărat greu să trăiți, când vă aflați în pragul pieirii, când vă pierdeți nădejdea și cădeți în deznădejde, aduceți-vă aminte că, în ciuda murdăriei, a necurăției vieții voastre, aveți o Maică foarte iubitoare! Și să credeți că, îndată ce o veți chema, ea va veni la voi și va veni cu ajutor, cu mângâiere, cu ușurare și cu mântuire!

Citește în continuare ‘Maica Domnului, nădejdea celor deznădăjduiți’

21
feb.
22

Dumnezeu condamnă lipsa voinței omului de a se ridica

274178806_1842648122610960_2343037334754408499_nDumnezeu a lăsat posibilitatea curățirii noastre prin Sfântul Botez și prin al doilea Botez și prin al nenumăratelea Botez, care este taina Sfintei Spovedanii. „Datu-mi-s-a mie putere în Cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile. Cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi” (Matei 28, 18-19). Este această putere dată Apostolilor, Episcopilor, Preoților, puterea de a te curăți. Și atunci venim și spunem: „Am săvârșit un păcat!”. Dar ai avut puterea să te curățești de el. Dacă tu nu te-ai curățit de el, Dumnezeu a sădit în tine conștiința, iar conștiința este aceea care te rânduiește în iadul veșnic sau în Raiul veșnic.

Citește în continuare ‘Dumnezeu condamnă lipsa voinței omului de a se ridica’

21
feb.
22

„Rugăciunea să rămână în minte ca raza în soare”

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să fim răbdători în suferinţe, să ne bucurăm în nădejde, să stăruim în rugăciune şi să ne facem părtaşi la trebuinţele sfinţilor (Romani 12, 12-13). Acest îndemn al apostolului, de a stărui şi de a fi statornici în rugăciune, nu este întâmplător, pentru că numai rugându-se întru smerenie în credincios rămân pacea şi bucuria Sfântului Duh. Rugăciunea, ca sursă sau pricină a bucuriei duhovniceşti, trebuie să rămână în mintea omului ca raza în soare, îndemna Ilie Ecdicul, deoarece fără rugăciune „grijile din lumea simţurilor, hoinărind ca nişte nouri fără de apă, despart mintea de strălucirea ei” (Ilie Ecdicul, Capete despre rugăciune 82, Filocalia, vol. 4). În momentul în care omul nu se mai roagă cum şi cât trebuie, va pierde în mod inevitabil bucuria şi pacea sufletului.

Citește în continuare ‘„Rugăciunea să rămână în minte ca raza în soare”’

21
feb.
22

Hristos ne învață ce este smerenia

untit„În vremea aceea S-a apropiat Iisus de Ierusalim și a venit în Betfaghe și în Betania, lângă Muntele Măslinilor, și a trimis pe doi dintre ucenicii Săi și le-a zis: Mergeți în satul care este înaintea voastră și, intrând în el, îndată veți afla un mânz legat, pe care n-a șezut până acum nici un om. Dezlegați-l și aduceți-l. Iar de vă va zice cineva: De ce faceți aceasta? spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite aici. Deci au mers și au găsit mânzul legat la o poartă, afară la o răspântie, și l-au dezlegat. Și unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: De ce dezlegați mânzul? Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus și i-au lăsat. Și au adus mânzul la Iisus și ei și-au pus hainele pe el, iar Iisus a șezut pe el. Și mulți își așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe cale. Iar cei ce mergeau înainte și cei ce veneau pe urmă strigau, zicând: «Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!». Binecuvântată este Împărăția ce vine, a părintelui nostru, David! Osana întru cei de sus! Și a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și, privind toate în jur, iar vremea fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei doisprezece.” Marcu 11, 1-11 (Intrarea în Ierusalim)

Citește în continuare ‘Hristos ne învață ce este smerenia’

21
feb.
22

21 februarie – Sfântul Cuvios Timotei [ TRINITAS TV ]

21
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-21

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Evanghelia de la Marcu
(XI, 1-11)

I2n vremea aceea, când s’au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe şi Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis pe doi din ucenicii SăI şi le-a zis: „Mergeţi în satul care este în faţa voastră şi, intrând în el, îndată veţi afla un mânz legat, pe care nici un om n’a şezut până acum. Dezlegaţi-l şi aduceţi-l. Iar de vă va zice cineva: De ce faceţi aceasta?, spuneţi-i: Domnul are trebuinţă de el. Şi îndată îl va trimite aici“. Deci s’au dus şi au găsit mânzul legat la drum în faţa unei porţi şi l-au dezlegat. Şi unii din cei ce şedeau acolo le-au zis: „Ce faceţi?, de ce dezlegaţi mânzul?“ Iar ei le-au răspuns aşa cum le spusese Iisus; şi aceia i-au lăsat. Şi au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus hainele pe mânz şi Iisus a şezut deasupra. Şi mulţi îşi aşterneau hainele’n cale, iar alţii aşterneau ramuri tăiate din câmp. Iar cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau în urmă strigau: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia care vine, a părintelui nostru David! Osana întru cei de sus!“ Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu; şi după ce S’a uitat la toate de jur-împrejur, fiind vremea spre seară a ieşit spre Betania împreună cu cei doisprezece.
21
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-21

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Ap. I Ioan
(II, 18-29; III, 1-8)

Fiilor, este ceasul de pe urmă și, precum ați auzit că vine Antihrist, iar acum mulți antihriști s-au arătat, de aici cunoaștem noi că este ceasul de pe urmă. Dintre noi au ieșit, dar nu erau de-ai noștri, pentru că, de-ar fi fost de-ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci, ca să se arate că nu sunt toți de-ai noștri, de aceea au ieșit. Iar voi ungere aveți de la Cel Sfânt și știți toate. V-am scris vouă nu pentru că nu știți adevărul, ci pentru că îl știți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul nu are nici pe Tatăl; cine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Deci, ceea ce ați auzit de la început, în voi să rămână; de va rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început, veți rămâne și voi în Fiul și în Tatăl. Și aceasta este făgăduință pe care El ne-a făgăduit-o: Viața veșnică. Acestea v-am scris vouă despre cei ce vă amăgesc. Cât despre voi, ungerea pe care ați luat-o de la El rămâne întru voi și n-aveți trebuință ca să vă învețe cineva, ci, precum ungerea Lui vă învață despre toate și adevărat este și nu este minciună, rămâneți întru El, așa cum v-a învățat. Și acum, copii, rămâneți întru El, ca să avem îndrăzneală când Se va arăta și să nu ne rușinăm de El, la venirea Lui. Dacă știți că El este drept, cunoașteți că oricine face dreptate este născut din El. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, și suntem. Pentru aceea, lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu L-a cunoscut nici pe El. Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu, și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Știm că dacă El Se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea cum este. Și oricine și-a pus în El nădejdea, acesta se curățește pe sine, așa cum Acela curat este. Oricine făptuiește păcatul săvârșește și nelegiuirea, și păcatul este nelegiuirea. Și voi știți că El S-a arătat ca să ridice păcatele, și păcat în El nu este. Oricine rămâne întru El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copii, nimeni să nu vă amăgească. Cel ce săvârșește dreptatea este drept, precum Acela drept este. Cine săvârșește păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului.
20
feb.
22

Duminica a XXXIV-a după Rusalii [a Întoarcerii Fiului risipitor] – Părintele Calistrat 20.02.2022

20
feb.
22

Dragostea care vindecă şi împlineşte

untitZis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărţit averea. Dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea trăind în desfrânări. Şi, după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea şi el a început să ducă lipsă. Şi, ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să pască porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, ridicându-se, a venit la tatăl său. Dar, încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Atunci i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; apoi, aducând viţelul cel îngrăşat, înjunghiaţi-l, ca, mâncând, să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la ţarină. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri. Atunci, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a spus: Fratele tău a venit şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, de atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Luca 15, 11-32 Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor)

Citește în continuare ‘Dragostea care vindecă şi împlineşte’

20
feb.
22

20 februarie – Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei [ TRINITAS TV ]

20
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-20

DUMINICA
FIULUI RISIPITOR

Evanghelia de la Luca
(XV, 11-32)

Zis-a Domnul această parabolă: „Un om avea doi fii. Şi cel mai tânăr din ei i-a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Şi el le-a împărţit averea. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s’a dus într’o ţară’ndepărtată şi acolo şi-a risipit averea trăind în desfrânări. Şi după ce a cheltuit totul, s’a făcut foamete mare în ţara aceea şi el a început să ducă lipsă. Şi ducându-se, s’a alipit de unul din locuitorii acelei ţări, iar acesta l-a trimis la ţarinile sale să pască porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Dar venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, greşit-am Cerului şi faţă de tine; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, tatăl său l-a văzut şi i s’a făcut milă şi, alergând, i-a căzut pe grumaz şi l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: Tată, greşit-am Cerului şi faţă de tine şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi-i degrabă haina cea mai scumpă şi-l îmbrăcaţi, şi inel puneţi-i pe mână, şi încălţăminte în picioare; şi aduceţi viţelul cel îngrăşat, înjunghiaţi-l şi, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu al meu era mort şi a înviat, pierdut era şi s’a aflat. Şi au început să se veselească. Iar fiul lui cel mai mare era la ţarină. Şi când a venit şi s’a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri. Şi chemând-o pe una din slugi, a întrebat: Ce sunt acestea? Iar ea i-a spus: Fratele tău a venit şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s’a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl său, ieşind, îl ruga. Iar el, răspunzând, i-a zis tatălui său: Iată, de atâţia ani îţi slujesc şi niciodată nu ţi-am călcat porunca. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei; dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, pentru el ai înjunghiat viţelul cel îngrăşat… Iar el i-a zis: Fiule, tu’ntotdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s’a aflat“.
20
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-20

DUMINICA
FIULUI RISIPITOR

Ap. I Corinteni
(VI, 12-20)

Fraților, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, și Domnul este pentru trup. Iar Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi, prin puterea Sa. Oare nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum! Sau nu știți că cel ce se alipește de desfrânată este un singur trup cu ea? «Că vor fi – zice Scriptura – cei doi un singur trup». Iar cel ce se alipește de Domnul este un duh cu El. Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârși omul, este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării, păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, Care este în voi, pe Care-L aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Pentru că ați fost răscumpărați cu preț! Slăviți, deci, pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
19
feb.
22

Înaltă lecție de pocăință, brațele părintești și calda îmbrățișare

Duminica Întoarcerii Fiului risipitor ne aduce aminte de plecarea fiecăruia dintre noi departe de Părintele cel Bun, de Dumnezeu, Care ne poartă de grijă, Părintele întregii creații.

Citește în continuare ‘Înaltă lecție de pocăință, brațele părintești și calda îmbrățișare’

19
feb.
22

Patru piloni pentru o familie solidă

family-1350745Dacă e de la sine înţeles care sunt materialele constitutive ale unei temelii imobiliare – cimentul, piatra, fierul, te întreb: pe ce se fundamentează o căsnicie de succes. Permite-mi să-ţi spun părerea mea. Pe patru piloni.

Citește în continuare ‘Patru piloni pentru o familie solidă’

19
feb.
22

Ce legătură are Dumnezeu cu relația noastră de iubire ?

traditie_in_biserica-foto-oana-nechiforDumnezeu este prezent în toată viaţa noastră, inclusiv în intimitatea noastră. Dacă prin parc te întâlneşti cu doi tineri care se ţin de mână şi îi întrebi „Este Hristos între voi?”, atunci ei imediat îşi dau drumul de mână, imediat nu se mai ţin de mână. De ce? Pentru că li se pare că întrebarea se referă numai la poziţia lor la plimbare.

Citește în continuare ‘Ce legătură are Dumnezeu cu relația noastră de iubire ?’

19
feb.
22

Iubirea dintre soți, fără Hristos, nu are nici un gust

14716178_1461273083899203_5692005961207891789_nIubirea fără Hristos nu are nici un gust. Şi mai mult, vă spun că iubirea se consumă şi nu mai are acel gust, în care să vezi în fiecare clipă o veşnicie întreagă, alături de celălalt. Nu mai are gust, pentru că este fără Hristos. Dar dacă este cu Dumnezeu, atunci este prospeţime în fiecare clipă şi nu există derapaje… Mireasa care intră fecioară în biserică la Taina Cununiei, fecioară în suflet rămâne toată viaţa – chiar după ce naşte prunci – şi mirele la fel, bineînţeles doar dacă sunt şi rămân în Hristos.

Citește în continuare ‘Iubirea dintre soți, fără Hristos, nu are nici un gust’

19
feb.
22

Mirese de turtă dulce

Fete de turtă dulce stau lipite de geamurile casei mele. Îmi caută inima, care se copilărește întruna. Ea le‑a chemat, folosindu‑și forța de atracție, ce o întrece de câteva ori pe cea a pământului.

Citește în continuare ‘Mirese de turtă dulce’

19
feb.
22

Fățărnicia

untit„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în piețe și scaunele cele dintâi în sinagogi și locurile cele dintâi la ospețe, care mănâncă întru totul casele văduvelor și se prefac că se roagă îndelung; aceștia vor lua mai mare osândă. Și, privind, a văzut pe cei bogați aruncând darurile lor în vistieria templului. Și a văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bani. Și a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți. Căci toți aceștia au aruncat ca dar lui Dumnezeu din prisosul lor; aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viață. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă!” Luca 20, 46–47; 21, 1–4

Citește în continuare ‘Fățărnicia’

19
feb.
22

19 februarie – Sfântul Apostol Arhip, Filimon și soția sa Apfia [ TRINITAS TV ]

19
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-19

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI

Evanghelia de la Luca
(XX, 46-47; XXI, 1-4)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe’n haine lungi, care iubesc salutările’n pieţe şi scaunele cele dintâi în sinagogi şi locurile cele dintâi la ospeţe, ei, care mănâncă de istov casele văduvelor şi cu făţărnicie se roagă’ndelung; aceştia mai mare osândă-şi vor lua“. Şi privind cu luare-aminte, a văzut pe cei bogaţi aruncându-şi darurile în cutia milelor. Şi a văzut-o şi pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi; şi a zis: „Adevăr vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi. Fiindcă toţi aceştia, din prisosul lor au aruncat la daruri; aceasta însă, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, totul de la gura ei“.
19
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-19

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI

Ap. II Timotei
(III, 1-9)

Fiule Timotei, aceasta să știi că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioși, îngâmfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te și de aceștia. Dintre ei sunt cei ce se vâră prin case și robesc femeiuști împovărate de păcate și purtate de multe feluri de pofte, mereu învățând și neputând niciodată să ajungă la cunoașterea adevărului. După cum Ianes și Iamvres s-au împotrivit lui Moise, așa și aceștia stau împotrivă adevărului, oameni stricați la minte și netrebnici pentru credință. Dar nu vor merge mai departe, pentru că nebunia lor va fi vădită tuturor, precum a fost și a acelora.
18
feb.
22

„Spune tu mai întâi fărădelegile tale și vei fi îndreptat”

cruceOricât de mare grijă ar avea omul, totuși arareori se întâmplă să nu-și păteze tinerețea cu ceva. Aceste pete nu se mai curățesc cu nimic altceva, decât prin spovedanie.

Citește în continuare ‘„Spune tu mai întâi fărădelegile tale și vei fi îndreptat”’

18
feb.
22

Ispititorul, când nu ne face să cădem cu fapta, ne trimite gânduri de disperare

30532813Referitor la cursele diavolului, Bătrânul Ieronim zicea: „Ispititorul face totul pentru a ne întuneca și a ne face să cădem. Când nu ne face să cădem cu fapta, ne face să cădem prin gânduri de disperare”.

Citește în continuare ‘Ispititorul, când nu ne face să cădem cu fapta, ne trimite gânduri de disperare’

18
feb.
22

„Căci încă nu este în noi pocăinţă, nici adevărată părere de rău …”

Starea de rugăciune în care trebuie să trăiască omul necontenit nu este alt­ceva decât punerea în practică a îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos rostit la începutul activității Sale publice: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17). Această chemare a Mântuitorului este o înnoire a întregii ființe a omului, pentru că pocăința exprimă, așa cum arată și termenul grecesc „metanoia”, o schimbare a minții, a felului în care vedem lumea, dar și a comportamentului uman în general. Ne putem verifica pe noi înșine dacă avem pocăința pe care o cere Domnul Hristos, dacă ne-am schimbat modul în care ne raportăm la lume și felul cum ne comportăm cu semenii noștri. Dacă suntem mânați de egoism și patimi, și ne purtăm pur trupește, după logica supraviețuirii și câștigului, nu am agonisit pocăința din Evanghelie.

Citește în continuare ‘„Căci încă nu este în noi pocăinţă, nici adevărată părere de rău …”’

18
feb.
22

Triodul, timp al rugăciunii necontenite

Triodul este prin excelență vremea rugăciunii şi a urcuşului duhovnicesc spre marea sărbătoare a Învierii Domnului. În această perioadă de mare intensitate spirituală rugăciunea devine neîncetată, atât în plan personal, dar şi prin slujbele bisericeşti.

Citește în continuare ‘Triodul, timp al rugăciunii necontenite’

18
feb.
22

Jertfa pentru Dumnezeu

untit„În vremea aceea, fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, și șezând la masă, a venit o femeie având un alabastru cu mir de nard curat, de mare preț, și, spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui Iisus. Dar erau unii mâhniți între ei, zicând: Pentru ce s-a făcut această risipă de mir? Căci putea să se vândă acest mir cu peste trei sute de dinari și să se dea săracilor. Și cârteau împotriva ei. Dar Iisus a zis: Lăsați-o! De ce îi faceți supărare? Lucru bun a făcut ea cu Mine. Că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi și oricând voiți puteți să le faceți bine, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna. Ea a făcut ceea ce avea de făcut: mai dinainte a uns trupul Meu spre înmormântare. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia, în toată lumea, se va spune și ce a făcut aceasta, spre pomenirea ei.” Marcu 14, 3-9 (Iisus în casa lui Simon Leprosul)

Citește în continuare ‘Jertfa pentru Dumnezeu’

18
feb.
22

18 februarie – Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei [ TRINITAS TV ]

18
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-18

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI

Evanghelia de la Marcu
(XIV, 3-9)

I2n vremea aceea, fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, în timp ce şedea la masă a venit o femeie având un alabastru cu mir de nard curat, de mare preţ; şi spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul Lui. Dar erau unii care murmurau în sinea lor, zicând: „De ce s’a făcut această risipă de mir?; că mirul acesta putea să fie vândut cu peste trei sute de dinari şi să li se dea săracilor“. Şi murmurau împotriva ei. Dar Iisus a zis: „Lăsaţi-o, de ce-i faceţi supărare? Bun lucru a făcut ea pentru Mine. Că pe săraci îi aveţi pururea cu voi şi puteţi să le faceţi bine oricând vreţi, dar pe Mine nu Mă aveţi pururea. Ea a făcut ceea ce avea de făcut: mai dinainte Mi-a uns trupul cu mir, spre îngropare. Adevăr vă spun Eu vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut ea, spre pomenirea ei“.
18
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-18

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI

Ap. I Ioan
(II, 7-17)

I2ubiților, nu vă scriu poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care o aveți de la început; porunca cea veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Iarăși vă scriu poruncă nouă, ceea ce este adevărat întru El și întru voi, pentru că întunericul se duce și lumina cea adevărată începe să răsară. Cine zice că este în lumină, și pe fratele său îl urăște, acela este în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și sminteală nu este în el. Iar cel ce urăște pe fratele său, este în întuneric și umblă în întuneric și nu știe încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui. Vă scriu vouă, copiilor, fiindcă iertate v-au fost păcatele pentru numele Lui. Vă scriu vouă, părinților, pentru că ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu vouă, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel viclean. V-am scris, copiilor, pentru că ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Scris-am vouă, tinerilor, pentru că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi și ați biruit pe cel viclean. Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el, pentru că tot ce este lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea trece, și pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
17
feb.
22

Nu trebuie să căutăm lucruri spectaculoase, cum ar fi minunile

cruce-mare-600x400Vedem astfel că, în cazul lui Marcenko, inima nu s-a lăsat înmuiată, ci mai degrabă s-a învârtoșat. Bineînțeles, inima este ceva foarte complex, și poate într-o zi se va schimba. În orice caz, mărturia lui arată că nu putem pur și simplu să punem un om într-o închisoare și să spunem: „Așa îl vom face creștin”. Unii devin creștini, alții nu. Când convertirea are loc, procesul revelației se petrece într-un mod foarte simplu; o persoană este în nevoie, suferă, și atunci, cumva, i se deschide o altă lume. Cu cât ești mai în suferință și în greutăți și ești mai „disperat” după Dumnezeu, cu atât mai mult El îți vine în ajutor și îți arată calea de ieșire.

Citește în continuare ‘Nu trebuie să căutăm lucruri spectaculoase, cum ar fi minunile’

17
feb.
22

Depășirea prin credință și dăruirea prin iubire

48187065_1864935606968318_6903655145108668416_nPărintele Serafim, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus odată, cu ocazia unei spovedanii, un cuvânt scurt, și anume un cuvânt de ordine: „Să te depășești și să te dăruiești!”. Nu mi-a dat nicio explicație și m-am gândit eu singur că ar fi vorba despre depășirea prin credință și dăruirea prin iubire.

Citește în continuare ‘Depășirea prin credință și dăruirea prin iubire’

17
feb.
22

Răbdarea observațiilor și a mustrărilor, șanse de a dobândi sfințenia

Cearta in cuplu? 5 comportamente obligatorii, care va pot salva relatiaOdată, eram mâhnit din cauza a niște observații și mustrări pe care le primisem, fără să înțeleg în sinea mea că eram de vină.

Citește în continuare ‘Răbdarea observațiilor și a mustrărilor, șanse de a dobândi sfințenia’

17
feb.
22

Moartea sufletească

untit„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați aminte, privegheați și vă rugați, că nu știți când va fi ziua aceea. Este ca un om care a plecat în altă țară și, lăsându-și casa, a dat puterea în mâna slugilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze. Privegheați, dar, că nu știți când va veni stăpânul casei: seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața; ca nu cumva, venind fără de veste, să vă afle pe voi dormind. Iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor: Privegheați! Și după două zile erau Paștile și Azimele. Și arhiereii, și cărturarii căutau cum să-L prindă cu vicleșug, ca să-L omoare. Dar ziceau: Nu la sărbătoare, ca să nu fie tulburare în popor.” Marcu 13, 31-37; 14, 1-2 (Ziua Apocalipsei)

Citește în continuare ‘Moartea sufletească’

17
feb.
22

17 februarie – Sfânta Mariamna [ TRINITAS TV ]

17
feb.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-02-17

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI

Evanghelia de la Marcu
(XIII, 31-37; XIV, 1-2)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va fi vremea aceea. E ca un om care a plecat departe, şi-a lăsat casa, a dat puterea pe mâna slugilor, fiecăruia lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze. Aşadar, privegheaţi, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: seara, ori la miezul nopţii, ori la cântatul cocoşilor, ori dimineaţa; ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Iar ceea ce vă spun vouă le spun tuturor: Privegheaţi!“ Şi peste două zile erau Paştile şi Azimele. Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L prindă cu vicleşug, ca să-L omoare. Dar ziceau: „Nu în ziua praznicului, ca să nu fie tulburare în popor“.
17
feb.
22

Apostolul Zilei: 2022-02-17

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI

Ap. I Ioan
(I, 8-10; II, 1-6)

Fraților, dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și cuvântul Lui nu este întru noi. Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiți; iar, dacă va păcătui cineva, avem Mângâietor către Tatăl, pe Iisus Hristos, Cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Și întru aceasta știm că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui. Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le păzește, mincinos este și întru el adevărul nu se află. Iar cine păzește cuvântul Lui, întru acela cu adevărat dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită. Prin aceasta cunoaștem că suntem întru El. Cine zice că rămâne întru El, dator este, precum Acela a umblat, și el așa să umble.
16
feb.
22

Predică la Taina Sfântului Maslu – Părintele Calistrat 16.02.2022

16
feb.
22

Trupul – unealta sufletului

7c80e-future-human-2-2Omul, fiind o lucrare a mâinilor lui Dumnezeu, menit a fi martorul slavei și puterii Cuvântului Său, nu poate fi o ființă muritoare, nici prin suflet nici prin trup. Dumnezeu n-a creat pentru ca lucrarea Lui să fie distrusă. Sufletul și trupul sunt lucrările lui Dumnezeu, și prin urmare, sunt nemuritoare.

Citește în continuare ‘Trupul – unealta sufletului’
Blog Stats

  • 339.244 hits
februarie 2022
L M M J V S D
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

12 martie - Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog [ TRINITAS TV ] 15 noiembrie - Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț [ TRINITAS TV ] Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iisus Hristos Inaltarea Domnului Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Tatăl nostru Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Iartă-mă „Părinte