Arhivă pentru 6 septembrie 2022

06
sept.
22

Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt

Duhul Sfant in iconografie CrestinOrtodox.roÎmpărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Citește în continuare ‘Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt’

06
sept.
22

Duhul Sfânt unește pe toți membrii Bisericii într-o singură inimă

100508674_1355787931296984_8130374345458450432_oHarismele sunt felurite, dar e Același Duh… toate acestea le lucrează Unul și Același Duh, împărțind fiecăruia deosebi, după cum voiește” (I Corinteni 12, 4; 11)

Citește în continuare ‘Duhul Sfânt unește pe toți membrii Bisericii într-o singură inimă’

06
sept.
22

Dumnezeu nu intră cu forța în sufletele noastre – să-L chemăm, ca să-L primim !

cruceDuhul Sfânt este apa vie care izvorăște din Biserica lui Hristos. Revărsată din belșug în ziua Cincizecimii, această Apă Sfântă a crescut, devenind fluviu. Și nu numai țărmurile sănătoase ale fluviului, dar și Marea Moartă a sufletelor noastre înverzesc și învie la atingerea cu Duhul Sfânt. Apele sărate se fac bune și dulci, fluviul se umple de pești, iar Iisus îi spune lui Petru: „De acum înainte, vei fi pescar de oameni” (Luca 5, 10). Citește în continuare ‘Dumnezeu nu intră cu forța în sufletele noastre – să-L chemăm, ca să-L primim !’

06
sept.
22

Despre modele şi criza valorilor

Așezămintele sociale din feluritele tipuri de societăţi şi comunităţi umane s-au rezemat şi se reazemă pe coloanele propriilor valori. Acestea ţin în echilibru sau chiar în înaripată volumetrie şi fiinţare construcţiile acestea ale căror contururi, dimensiuni şi substanţă sunt percepute de vederea gândului, cu măsura minţii. De bună seamă, de tăria coloanelor depinde soliditatea edificiului social. Adulmecarea şi depistarea valorii nu sunt o chestiune doar de intuiţie, inspiraţie şi cu atât mai puţin întâmplare. Selecţia şi, mai ales, fructificarea valorii au devenit de mult ştiinţă şi artă, în acelaşi timp. Coloanele, ca să-şi împlinească menirea, trebuie aşezate la locul lor. De aceea societăţile şi comunităţile umane au purces la rânduirea acestora pe baza anumitor criterii precise şi riguros concepute. S-a realizat acest lucru capital pentru progres mai empiric în zorii omenirii, dar, odată cu evoluţia istorică, procesul de decantare înţeleaptă a valorilor a ajuns a fi tot mai cerebral, elaborat şi cu o cuantificare care să nu lase lucrurile în ţinutul inefabil al impresiei, ci să îngăduie o cântărire cât mai exactă, după legi ale ştiinţei, dar şi ale şcolii vieţii, într-o împreunare cât mai armonioasă. Toate acestea se regăsesc în ceea ce s-a consacrat a fi scara valorilor. Cu cât situarea pe trepte, la locul cuvenit, a valorilor individului într-o societate a fost mai ferită de subiectivităţi păgubitoare, cu atât mai multe au fost şansele de a avea un mediu social trainic, cu funcţiuni optime, adică împlinitor al celor ale firii. Din observarea timp îndelungat a acestui fenomen s-a ivit poate zicerea cea plină de tâlc că „omul sfinţeşte locul”. Da, o face, nu rareori chiar sacerdotal, dacă este aşezat la locul lui, acolo unde are prielnicia dezvoltării fericite a potenţialităţilor şi astfel şi putinţa valorificării atât pentru dânsul, cât şi pentru comunitatea căreia îi este parte. Această plasare în câmpul social se înfăptuieşte potrivit unei scări a valorilor respectate.

Citește în continuare ‘Despre modele şi criza valorilor’

06
sept.
22

Jertfirea fiicei lui Ieftae: tragic sacrificiu uman în Vechiul Testament sau călăuză spre Hristos ?

Cea de-a șaptea carte a Scripturii vetero-testamentare, cartea Judecătorilor, pune în lumină mai mulți lideri harismatici ai poporului evreu, conducători militari, „izbăvitori” dăruiți de Dumnezeu și înzestrați de Acesta cu puteri speciale, astfel încât poporul ales să devină complet independent față de popoarele canaanite nebiruite încă (madianiți, filisteni, amoniți). Relatând fapte și evenimente fascinante petrecute pe parcursul a două secole, cuprinse între stabilirea evreilor în Canaan, sub conducerea lui Iosua, și nașterea regalității israelite (cca 1220-1050 î.Hr.), scrierea prezintă istoria tragică a judecătorului Ieftae (Judecători 11-12, 7) care, într-un moment de răscruce pentru poporul evreu, face înaintea lui Dumnezeu o promisiune necugetată prin care va pune în pericol viața iubitei sale fiice.

Citește în continuare ‘Jertfirea fiicei lui Ieftae: tragic sacrificiu uman în Vechiul Testament sau călăuză spre Hristos ?’

06
sept.
22

Apostolii Domnului și mărturiile lor

untit„În vremea aceea S-a suit Iisus pe munte și a chemat la Sine pe câți a voit și au venit la El. Și a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli, ca să fie cu El și să-i trimită să propovăduiască și să aibă putere să vindece bolile și să alunge demonii. Deci a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, căruia i-a pus numele Petru, și pe Iacov al lui Zevedeu, și pe Ioan, fratele lui Iacov, și le-a pus lor numele Boanerghes, adică Fiii tunetului; și pe Andrei, și pe Filip, și pe Bartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe Iacov al lui Alfeu, și pe Tadeu, și pe Simon Cananeul și pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a și vândut. A venit în casă și iarăși mulțimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce. Și, auzind ai Săi, au ieșit ca să-L prindă, pentru că ziceau: Și-a ieșit din fire.” Marcu 3, 13–21 (Cei doisprezece Apostoli)

Citește în continuare ‘Apostolii Domnului și mărturiile lor

06
sept.
22

6 septembrie – Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose [ TRINITAS TV ]

06
sept.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-09-06

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A TREISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(III, 13-21)

n vremea aceea S’a suit Iisus în munte şi a chemat la Sine pe câţi El Însuşi a voit; şi au venit la El. Şi a rânduit doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să propovăduiască şi să aibă putere să vindece bolile şi să alunge demonii. Deci i-a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, căruia i-a pus numele Petru; şi pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui Iacob, şi le-a pus numele Boanerghes, adică Fiii Tunetului; şi pe Andrei şi pe Filip şi pe Bartolomeu şi pe Matei şi pe Toma şi pe Iacob al lui Alfeu şi pe Tadeu şi pe Simon Canaaneanul şi pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a şi vândut. Şi a venit în casă; şi iarăşi mulţimea s’a adunat, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce. Şi auzind ai Săi, au plecat ca să-L ia de-acolo cu de-a sila, că ziceau: „Nu e’n toate minţile“.
06
sept.
22

Apostolul Zilei: 2022-09-06

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A TREISPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. II Corinteni

(VIII, 16-24; XI, 1-5)

raţilor, mulţumire fie adusă lui Dumnezeu, Care a dat aceeaşi râvnă pentru voi în inima lui Tit. Căci, pe de o parte, a primit îndemnul nostru, iar pe de altă parte, făcându-se şi mai sârguitor, de bună voie a plecat către voi. Şi am trimis împreună cu el şi pe fratele a cărui laudă, întru Evanghelie, este în toate Bisericile; dar nu numai atât, ci este şi ales de către Biserici ca împreună-călător cu noi, la darul acesta, slujit de noi, spre slava Domnului însuşi şi spre osârdia noastră. Prin aceasta ne ferim ca să nu ne defăimeze cineva, în această îmbelşugată strângere de daruri, de care ne îngrijim noi. Pentru că ne îngrijim de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor. Şi l-am trimis împreună cu ei şi pe fratele nostru, pe care l-am încercat în multe, de multe ori, ca fiind sârguitor, iar acum este şi mai sârguitor, prin multa încredere în voi. Astfel, dacă e vorba de Tit, el este însoţitorul meu şi împreună-lucrător la voi; dacă e vorba despre fraţii noştri, ei sunt apostoli ai Bisericilor, slavă a lui Hristos. Arătaţi, deci, către ei, în faţa Bisericilor, dovada dragostei voastre, ca şi a laudei noastre pentru voi. Despre strângerea de ajutoare pentru sfinţi îmi este de prisos să vă scriu, că ştiu bunăvoinţa voastră, cu care, pentru voi, mă laud către macedoneni; că Ahaia s-a pregătit din anul trecut, şi râvna voastră a însufleţit pe cei mai mulţi. Am trimis, dar, pe fraţi, ca lauda noastră pentru voi, în privinţa aceasta, să nu fie zadarnică, ci să fiţi gata, precum ziceam, ca nu cumva, când macedonenii vor veni împreună cu mine şi vă vor găsi nepregătiţi, să fim ruşinaţi noi, ca să nu zicem voi, în această laudă încrezătoare. Am socotit deci că este nevoie să îndemn pe fraţi să vină întâi la voi şi să pregătească darul vostru cel dinainte făgăduit, ca el să fie gata, aşa ca un dar, nu ca o faptă de zgârcenie.Blog Stats

  • 332.145 hits
septembrie 2022
L M M J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Părinte