Arhivă pentru octombrie 2022

31
oct.
22

Preparate rapide cu brânză de capră

Consumul regulat de brânză de capră este sănătos atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Are mai puţine grăsimi decât brânzeturile maturate, ajută la echilibrarea colesterolului din sânge şi la prevenirea bolilor cardiovasculare. De asemenea, are mai puţine calorii, o porţie de 100 g are aproximativ 250 de calorii, cu mult mai puţin decât brânzeturile de vacă sau oaie, spun specialiştii.

Citește în continuare ‘Preparate rapide cu brânză de capră’

31
oct.
22

Remedii pentru gastritele accentuate în sezonul de toamnă

Odată cu venirea toamnei, pentru multe persoane există posibilitatea reapariţiei durerilor gastrice şi ulceroase. Acestea se pot trata cu o serie de plante medicinale, cu efect bun în tratamentul gastritelor, care sunt afecţiuni inflamatorii difuze ale mucoasei gastrice.

Citește în continuare ‘Remedii pentru gastritele accentuate în sezonul de toamnă’

31
oct.
22

Revoluție sau metanoia ?

Mai nou, activiștii mișcării ecologice au ales un stil de protest inedit: vandalizează opere de artă, prin muzeele lumii. Presa descrie astfel actele de violență ale membrilor mișcării Just Stop Oil: „Sunflowers“ este cel de-al doilea tablou de Van Gogh care a fost vandalizat de activişti ai mişcării Just Stop Oil, după ce alţi doi membri ai acesteia şi-au lipit mâinile cu o substanţă adezivă de pictura „Piersici înfloriţi“, realizată în 1889 şi expusă la Courtauld Gallery din Londra, la sfârşitul lunii iunie. Și exemplele pot continua, în altă cheie: distrugerea unor vitrine și benzinării, întreruperea unor compe­tiții sportive (curse de mașini), scandal și presiune publică. În toate cazurile sunt implicați adolescenți și tineri, iar finanțarea este asigurată de CEF, sau Fondul de Urgență Clima­tică – o fundație din Los Angeles.

Citește în continuare ‘Revoluție sau metanoia ?’

31
oct.
22

Îndemn la pocăință

untitSfântul Simeon Noul Teolog, Imne, Epistole și Capitole, Ed. Deisis (2001), p. 84

„Plâng și mi se străpunge inima când îmi strălucește lumina și văd sărăcia mea și știu unde sunt și în ce fel de lume muritoare locuiesc muritor fiind; și mă încânt și mă bucur când înțeleg starea și slava date mie de la Dumnezeu și mă socotesc pe mine însumi ca un înger al Domnului împodobit întreg cu veșmânt imaterial. Așadar, bucuria îmi aprinde dorul de Dumnezeu Care mi-l dăruiește și mă schimbă, iar dorul face să țâșnească râuri de lacrimi și mă luminează încă mai mult. Ascultați voi care, ca și mine, ați păcătuit împotriva lui Dumnezeu, sârguiți și alergați cu încordare în faptele voastre să primiți și să puneți mâna pe materia focului imaterial, iar spunând «materie» ți-am arătat ființa dumnezeiască – și să aprindeți candela minții sufletului vostru ca să vă faceți sori care strălucesc în lume (Matei 14, 43; Filipeni 2, 15), chiar dacă nu sunteți nicidecum văzuți de cei din lume, ca să vă faceți ca niște dumnezei având înăuntrul vostru toată slava lui Dumnezeu, negreșit în două ființe, în două firi, două lucrări și două voințe, precum strigă Pavel (Efeseni 2, 3; Romani 7-8); căci una e voia trupului curgă­tor, alta cea a Domnului și alta cea a sufletului meu.”

Citește în continuare ‘Îndemn la pocăință’

31
oct.
22

31 octombrie – Sfântul Mucenic Epimah [ TRINITAS TV ]

31
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-31

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA DOUĂZECI ŞI UNA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(IV, 10-23)

raților, m-am bucurat mult în Domnul, că a înflorit iarăși purtarea voastră de grijă pentru mine, precum o și aveați, dar v-a lipsit prilejul. N-o spun ca și cum aș duce lipsă, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am. Știu să fiu și smerit, știu să am și de prisos; în orice și în toate m-am învățat să fiu și sătul și flămând, și în belșug și în lipsă. Toate le pot întru Hristos, Care mă întărește. Însă bine ați făcut că ați împărtășit cu mine necazul. Doar și voi știți, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o Biserică nu s-a unit cu mine, când era vorba de dat și de primit, decât voi singuri. Pentru că și în Tesalonic, o dată și a doua oară, mi-ați trimis ca să am cele trebuincioase. Nu că doar caut darul vostru, dar caut rodul care prisosește, în folosul vostru. Am de toate și am și de prisos; m-am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-ați trimis, miros cu bună mireasmă, jertfă primită, bine-plăcută lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul meu să împlinească toată lipsa voastră după bogăția Sa, cu slavă, întru Hristos Iisus. Iar lui Dumnezeu și Tatălui nostru, slavă în vecii vecilor. Amin! Îmbrățișați în Hristos Iisus pe toți sfinții. Vă îmbrățișează pe voi frații care sunt împreună cu mine. Vă îmbrățișează toți sfinții, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru!
31
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-31

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA DOUĂZECI ŞI UNA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(IV, 10-23)

raților, m-am bucurat mult în Domnul, că a înflorit iarăși purtarea voastră de grijă pentru mine, precum o și aveați, dar v-a lipsit prilejul. N-o spun ca și cum aș duce lipsă, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am. Știu să fiu și smerit, știu să am și de prisos; în orice și în toate m-am învățat să fiu și sătul și flămând, și în belșug și în lipsă. Toate le pot întru Hristos, Care mă întărește. Însă bine ați făcut că ați împărtășit cu mine necazul. Doar și voi știți, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o Biserică nu s-a unit cu mine, când era vorba de dat și de primit, decât voi singuri. Pentru că și în Tesalonic, o dată și a doua oară, mi-ați trimis ca să am cele trebuincioase. Nu că doar caut darul vostru, dar caut rodul care prisosește, în folosul vostru. Am de toate și am și de prisos; m-am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-ați trimis, miros cu bună mireasmă, jertfă primită, bine-plăcută lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul meu să împlinească toată lipsa voastră după bogăția Sa, cu slavă, întru Hristos Iisus. Iar lui Dumnezeu și Tatălui nostru, slavă în vecii vecilor. Amin! Îmbrățișați în Hristos Iisus pe toți sfinții. Vă îmbrățișează pe voi frații care sunt împreună cu mine. Vă îmbrățișează toți sfinții, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru!
30
oct.
22

Duminica a XXII-a după Rusalii [Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr] – Părintele Calistrat 30.10.2022

30
oct.
22

Tirania plăcerii întunecă vederea aproapelui și împietrește inima

untitZis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porții lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi, în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie! Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, iar Lazăr, asemenea, pe cele rele; şi acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Şi, peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am cinci frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.
Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. 
Luca 16, 19-31 Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) 

Citește în continuare ‘Tirania plăcerii întunecă vederea aproapelui și împietrește inima’

30
oct.
22

30 octombrie – Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei și sora sa, Zenovia [ TRINITAS TV ]

30
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-30

DUMINICA
A DOUĂZECI ŞI DOUA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(XVI, 19-31)

Zis-a Domnul: ascultaţi această parabolă: „Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, în toate zilele veselindu-se în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea în faţa porţii lui, plin de bube, şi-ar fi poftit să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; cu toate acestea, înşişi câinii, venind, ei îi lingeau bubele. Şi a murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. Şi a murit şi bogatul şi a fost îngropat. Şi în iad, fiind el în chinuri, îşi ridică ochii şi-l vede de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui. Şi i-a zis, strigând: Părinte Avraam, ai milă de mine şi trimite-l pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, că mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam i-a zis: Fiule, adu-ţi aminte că tu ţi-ai primit pe cele bune în viaţa ta, şi Lazăr, de asemenea, pe cele rele; iar acum, aici, el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi prăpastie mare s’a întărit, încât cei ce vor să treacă de aici la voi să nu poată, nici de acolo să treacă la noi. Şi el a zis: Atunci rogu-te, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, că am cinci fraţi; să le dea lor mărturie, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Dar Avraam i-a zis: Îi au pe Moise şi pe profeţi; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci dacă se va duce la ei cineva dintre morţi, se vor pocăi. Şi i-a zis: Dacă nu ascultă de Moise şi de profeţi, nici dacă ar învia cineva din morţi, tot nu vor crede“.
30
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-30

DUMINICA
A DOUĂZECI ŞI DOUA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Galateni
(VI, 11-18)

raților, vedeți cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos, căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiați voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, și eu pentru lume! Că, în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și, câți vor umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, că eu port, în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin.
29
oct.
22

Un secret al căsniciilor fericite – evidențierea calităților

38085623_1676191509176063_529867963528904704_nUnul din cele mai fericite cupluri, pe care totdeauna le-am admirat sunt Elena şi George. Nu păreau, în exterior, să aibă prea multe puncte comune. El este vânzător, iar ea este pensionară. George este sufletul întrunirilor la care ia parte. Elena rămâne la periferia vieţii sociale. Şi totuşi, iradiază dragoste. I-am observat, pentru prima dată, la o masă oficială, în timp ce un participant îşi citea discursul. Din când în când, unul prindea mâna celuilalt şi schimbau priviri cu un zâmbet complice, ca şi cum ar fi purtat o discuţie a lor tacită.

Citește în continuare ‘Un secret al căsniciilor fericite – evidențierea calităților’

29
oct.
22

Ingredientele unei căsnicii reușite

14716178_1461273083899203_5692005961207891789_nExistă multe lucruri care fac o căsnicie să reușească, dar vom puncta doar trei ca fiind unele din cele mai importante:

Citește în continuare ‘Ingredientele unei căsnicii reușite’

29
oct.
22

Naşterea de prunci nu depinde numai de om, ci şi de Dumnezeu

rugaciune-mama-copil-femeie-bisericaSoţii trebuie să fie totdeauna pregătiţi să primească voia lui Dumnezeu în viaţa lor. Pe cel care se încrede în Dumnezeu, El nu-l va lăsa. Noi nu facem nimic pentru Dumnezeu, iar El face atâtea pentru noi. Cu câtă dragoste şi dărnicie ni le dă pe toate! Există oare ceva pe care Dumnezeu să nu-l poată face?

Citește în continuare ‘Naşterea de prunci nu depinde numai de om, ci şi de Dumnezeu’

29
oct.
22

Dumnezeu nu vrea pedepsirea păcătoșilor

untitSfântul Iustin Martirul şi Filozoful, Apologia Întâi în favoarea creştinilor, XV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 46

„Pentru ce am mai aminti aici de mulțimea nenumărată a celor ce şi-au schimbat viața lor de desfrâu când au aflat de această învățătură? Căci Hristos nu a chemat la pocăință nici pe cei drepți şi nici pe cei cumpătați, ci pe cei nelegiuiți, pe cei vicioşi şi pe cei nedrepți. El a zis: N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoşi la pocăință (Luca 5, 32). Căci Părintele cel ceresc vrea mai degrabă pocăința păcătosului decât pedepsirea lui.”

Citește în continuare ‘Dumnezeu nu vrea pedepsirea păcătoșilor’

29
oct.
22

29 octombrie – Sfânta Muceniță Anastasia Romana [ TRINITAS TV ]

29
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-29

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(V, 27-32)

I2n vremea aceea, pe când trecea, Iisus a văzut un vameş, cu numele Levi, şezând la vamă, şi i-a zis: „Urmează-Mi!“ Şi lăsând totul, acesta s’a ridicat şi I-a urmat. Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa sa. Şi era mulţime multă de vameşi şi de alţii care şedeau cu ei la masă. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau şi ziceau către ucenicii Lui: „De ce mâncaţi şi beţi cu vameşii şi cu păcătoşii?“ Şi Iisus, răspunzând, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu n’am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă“.
29
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-29

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. II Corinteni
(I, 8-11)

Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Ci noi, în noi înșine, ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, Care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, și în Care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea voastră pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă, prin rugăciunea multora, să ne fie prilej de mulțumire, adusă de către mulți pentru noi.
28
oct.
22

Sfinții Părinți au fost părtași ai pătimirilor lui Hristos

316398_372180496224713_1413202811_nDe lucrarea pocăinței toți avem mare nevoie. Cine altul ne-a mai lămurit cu atâta amănunțime parcursul nostru pe drumul acesta și a arătat cum se izbândește pocăința cu fiecare caracter, cu fiecare vârstă și cu fiecare caz în parte? Numai Părinții noștri au fost aceia care ne-au lămurit și care au rămas să ne lămurească în mod propriu și real. Întrucât L-au iubit pe Dumnezeu din tot sufletul și pe aproapele ca pe sine, de vreme ce au păzit în totalitate dumnezeieștile porunci și au devenit curați și sfințiți, ei s-au întors către lume și au asumat, după regula comuniunii, lipsurile noastre. Și așa cum Hristos al nostru, fiind fără de păcat, a pătimit și a murit pentru datoria noastră, tot așa și credincioșii Lui ucenici și iconomi, părinții, după desăvârșirea proprie, s-au întors către noi și și-au însușit ispitele noastre după regula părinților față de copiii lor.

Citește în continuare ‘Sfinții Părinți au fost părtași ai pătimirilor lui Hristos’

28
oct.
22

Dumnezeu este Cel care ne ridică

ac5a1-domnul-iisus-singurul-mijlocitor-intre-om-si-dumnezeuCând cineva, tare nevoindu-se, s-ar birui, nici­decum să nu se necăjească, nici să obosească cu nă­ravul, ci prin graiurile prorocului Isaia să se îndrepteze și să fie cu bun suflet, unele ca acestea cântând: „Cei puternici, plecați-vă. De vă veți întări, iarăși veți fi biruiți. Și orice sfat veți sfătui, îl va risipi Domnul, și cuvântul pe care îl veți grăi nu va rămâne întru voi, căci cu noi este Dumnezeu!” (Isaia 8, 9-10).

Citește în continuare ‘Dumnezeu este Cel care ne ridică’

28
oct.
22

Puterea tainică a smereniei

3111Fericit și de trei ori fericit este cel care ajunge să se îmbrace cu această duhovnicească haină, căci unul ca acela s-a îmbrăcat cu haina lui Hristos, după mărturia Sfântului Efrem Sirul care zice: „Smerenia este haina lui Hristos”. Sfântul Isaac Sirul arată că „smerenia se naște în inima omului și din mulțimea rugăciunilor, căci cine are trebuință de ajutorul lui Dumnezeu face multe rugăciuni și pe cât le înmulțește, pe atât i se smerește inima sa. Nimeni, rugându-se și cerând, nu va putea să nu se smerească”.

Citește în continuare ‘Puterea tainică a smereniei’

28
oct.
22

Portretul adevăratului înțelept

untitSfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, Scrisoarea a XXXVII-a, 5; 29; 31-32 în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, pp. 172; 177-178

„(Înțeleptul) nu se schimbă în fața puterii altuia, nu se îngâmfă în biruințe și nu se prăbușește din pricina înfrângerilor. Unde există înțelepciunea, acolo este puterea sufletească; acolo e statornicie și bravură. Înțeleptul este același sufletește, nu-l micșorează și nu-l mărește schimbarea lucrurilor, nu privește lucrurile numai la supra­față, ca un copil, nu este purtat de orice vânt al învățăturii, ci rămâne în Hristos, având temelia harului și rădăcinile credinței. Așadar, înțeleptul nu este zguduit de unele lipsuri, nu cunoaște feluritele schimbări ale sufletului, ci va străluci ca Soarele dreptății în Împă­răția Tatălui (Matei 13, 43).

Citește în continuare ‘Portretul adevăratului înțelept’

28
oct.
22

28 octombrie – Sfântul Iachint, Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ]

28
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-28

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

 

Evanghelia de la Luca
(VII, 31-35)

Zis-a Domnul: oare cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Şi cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care şed în piaţă şi strigă unii către alţii zicând: Din fluier v’am cântat şi n’aţi jucat; de jale v’am cântat şi n’aţi plâns. Că a venit Ioan Botezătorul nemâncând pâine şi nici bând vin, şi spuneţi: Are demon! A venit Fiul Omului mâncând şi bând, şi spuneţi: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi-al păcătoşilor!… Dar înţelepciunea a fost găsită dreaptă de către toţi fiii ei“.

28
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-28

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(III, 8-19)

Fraților, toate le socotesc că sunt pagubă, față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc și să mă aflu întru El, nu având dreptatea mea cea din Lege, ci pe aceea care este prin credința în Hristos, dreptatea cea de la Dumnezeu, pe temeiul credinței, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să fiu primit părtaș la pătimirile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, ca, doar, să pot ajunge la învierea cea din morți. Nu (zic) că am și dobândit îndreptarea, ori că sunt desăvârșit; dar o urmăresc ca doar o voi prinde, întrucât și eu am fost prins de Hristos Iisus. Fraților, eu încă nu socotesc să o fi cucerit. Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. Așadar, câți suntem desăvârșiți aceasta să gândim; și, dacă gândiți ceva în alt fel, Dumnezeu vă va descoperi și aceea. Dar de acolo unde am ajuns, să urmăm același dreptar, să gândim la fel. Fraților, faceți-vă urmăritorii mei și uitați-vă la aceia care umblă astfel precum ne aveți pildă pe noi. Fiindcă mulți, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieirea. Pântecele este dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru rușinea lor, ca unii care au în gând cele pământești.
27
oct.
22

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou – Părintele Calistrat 27.10.2022

27
oct.
22

Pelerinajul, întâlnirea cu Dumnezeu

Pelerinajul este un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe tine însuți. Pelerinul este acea persoană care dorește să se întâlnească cu Dumnezeu în locurile sacre unde El s-a preaslăvit, să se întâlnească cu sfinții, închinându-se la sfintele lor moaște, întărindu-și credința și iubirea față de Dumnezeu. Pelerinajul este un act spiritual de mulțumire închinată Lui Dumnezeu, dar și un act de asceză și nevoință. Pelerinajul este și un mod de pocăință, dar poate fi motivat și de o dorință puternică de a realiza ceva important. Pelerinajul este o invitație adresată de Dumnezeu omului și răspunsul la această chemare prin credință. Fiecare persoană în parte este un pelerin de la naștere până la mormânt.

Citește în continuare ‘Pelerinajul, întâlnirea cu Dumnezeu’

27
oct.
22

Blândețea – mama tuturor bunătăților

untitSfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXIII, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, p. 472

„Sunt numiți blânzi cei cu moravurile potolite, cei liberi de orice patimă, pentru că nu au sălășluită în sufletele lor nici o tulburare.”

Citește în continuare ‘Blândețea – mama tuturor bunătăților’

27
oct.
22

27 octombrie – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor [ TRINITAS TV ]

27
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-27

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(VII, 17-30)

n vremea aceea a ieşit vestea despre Iisus în toată Iudeea şi în tot ţinutul dimprejur. Şi despre toate acestea i-au dat de veste lui Ioan ucenicii lui. Şi chemând Ioan pe doi din ucenicii săi, i-a trimis la Domnul, zicând: „Tu eşti Cel ce va să vină, sau pe altul să aşteptăm?“ Şi venind la El, bărbaţii I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine, zicând: Tu eşti Cel ce va să vină, sau pe altul să aşteptăm?“ Şi în ceasul acela El pe mulţi i-a vindecat de boli şi de răni şi de duhuri rele şi multor orbi le-a dăruit vederea. Şi răspunzându-le, le-a zis: „Duceţi-vă şi spuneţi-i lui Ioan cele ce-aţi văzut şi-aţi auzit: Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se binevesteşte; şi fericit este acela care nu se va poticni întru Mine“. Iar după ce trimişii lui Ioan au plecat, El a început să le vorbească mulţimilor despre Ioan: „Ce-aţi ieşit să vedeţi în pustie?: O trestie clătinată de vânt?… Dar ce-aţi ieşit să vedeţi?: Om îmbrăcat în haine moi?… Iată, cei ce sunt în haine scumpe şi petrec în desfătări sunt în casele regilor. Dar ce-aţi ieşit să vedeţi?: Un profet?… Da, v’o spun Eu vouă, şi mai mult decât un profet. Acesta este cel despre care s’a scris: Iată, Eu îl trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, care-#i va pregăti calea de dinaintea Ta. V’o spun Eu vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic întru împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el. Şi tot poporul auzind, şi vameşii, s’au încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. Dar fariseii şi învăţătorii de lege, nebotezându-se de către el, au lepădat voia lui Dumnezeu faţă de ei.
27
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-27

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(III, 1-8)

Fraților, bucurați-vă întru Domnul! Ca să vă scriu aceleași lucruri, mie nu-mi este anevoie, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câini! Păziți-vă de lucrătorii cei răi! Păziți-vă de tăierea împrejur, pentru că noi suntem tăierea împrejur, noi cei ce slujim în Duhul lui Dumnezeu și ne lăudăm întru Hristos Iisus și nu ne bizuim pe trup, deși eu aș putea să mă bizui și pe trup. Dacă vreun altul socotește că se poate bizui pe trup, eu cu atât mai mult! La opt zile, am fost tăiat împrejur; sunt din neamul lui Israel, din seminția lui Veniamin, evreu din evrei, după lege, fariseu; în ce privește râvna, prigonitor al Bisericii; în ce privește dreptatea cea din Lege, fără de prihană. Dar cele ce îmi erau mie câștig, acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. Ba mai mult: eu pe toate le socotesc că sunt pagubă, față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc.
26
oct.
22

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir – Părintele Calistrat 26.10.2022

26
oct.
22

Îndrăzniți! Eu am biruit lumea

untitSfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Unsprezecea, Cap. 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 1007

„În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33). Dacă ar vrea cineva să spună aceasta mai simplu, ar putea spune așa: Hristos S-a arătat mai presus și mai puternic decât tot păcatul și decât orice necaz din lume. Iar deoarece l-a biruit, va da și celor încercați din pricina Lui puterea să biruiască. Iar dacă ar voi cineva să arate o învățătură mai subtilă, să spună aceasta: Precum am învins stricăciunea și moartea, pentru că Hristos a înviat ca om din pricina noastră și pentru noi, făcând învierea Sa începutul stăpânirii asupra morții; și precum puterea acestui fapt a trecut și la noi, deoarece Cel ce a biruit era dintre noi, întrucât S-a arătat ca om; și precum am biruit păcatul, el fiind omorât în Hristos ca în primul Care ne-a comunicat și nouă, ca neam al Său, acest bine, la fel trebuie să îndrăznim să credem că și noi vom birui lumea, fiind­că a biruit-o Hristos, ca om, făcându-Se pentru noi început, ușă și cale prin firea omenească spre aceasta. Căci cei căzuți și biruiți odinioară am biruit, deoarece Cel ce era ca noi a biruit pentru noi. Fiindcă, dacă ar fi biruit ca Dumnezeu pentru noi, aceasta nu ar fi fost nimic; dar, fiindcă a biruit ca om, noi am biruit în El. Căci S-a arătat nouă din cer un al doilea Adam, după Scripturi (I Corinteni 4, 5).”

Citește în continuare ‘Îndrăzniți! Eu am biruit lumea’

26
oct.
22

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir [ TRINITAS TV ]

26
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-26

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(VI, 46-49; VII, 1)

Zis-a Domnul: de ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne!, şi nu faceţi ce vă spun? Tot cel ce vine la Mine şi aude cuvintele Mele şi le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă: Este asemenea omului care, zidindu-şi o casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră; şi venind apele mari, puhoiul a izbit în casa aceea, dar n’a putut s’o clintească, fiindcă era bine zidită pe piatră. Iar cel ce aude dar nu face, asemenea este omului care şi-a zidit casa pe pământ fără temelie; şi puhoiul a izbit-o şi ea de’ndată a căzut; şi mare a fost prăbuşirea casei aceleia“. După ce Şi-a sfârşit toate cuvintele în auzul poporului, a intrat în Capernaum.
26
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-26

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(V, 24-30)

Fraților, sunt încredințat în Domnul că eu însumi voi veni în curând. Am socotit de grabnică nevoie să vă trimit pe Epafrodit, cel împreună cu mine lucrător și luptător, care este și trimisul vostru și slujitorul nevoilor mele, fiindcă avea mare dor de voi toți și era mâhnit, fiindcă ați auzit că a fost bolnav. Într-adevăr, bolnav a fost aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să nu am întristare peste întristare. Deci, l-am trimis mai degrabă ca, văzându-l, voi iarăși să vă bucurați, iar eu să fiu mai puțin mâhnit. Primiți-l, dar, întru Domnul, cu toată bucuria și pe unii ca aceștia întru cinste să-i aveți, fiindcă pentru lucrul lui Hristos a mers până aproape de moarte, punându-și viața în primejdie, ca să împlinească lipsa voastră în slujirea mea.
25
oct.
22

Cinstiți-o pe Maica Domnului !

mdSă aveți evlavie la toți sfinții Bisericii noastre, da!

Citește în continuare ‘Cinstiți-o pe Maica Domnului !’

25
oct.
22

Milostenia duhovnicească – putem milui pe cineva dacă nu avem bani ?

ce-se-da-de-pomana-de-sfantul-stefan-2021Este și milostenie duhovnicească? Putem face milostenie și fără bani, cu un oarecare lucru sau cu altceva?

Citește în continuare ‘Milostenia duhovnicească – putem milui pe cineva dacă nu avem bani ?’

25
oct.
22

Dacă ne-am păzi conștiința, am avea o viață minunată

caintaTrebuie să știm că organul nostru care se numește conștiință este un organ deosebit de fragil. Mai fragil și decât micile ceasuri femeiești, care la cel mai mic șoc se dereglează și merg rău. Așa este și cu conștiința. Cea mai mică nelegiuire se răsfrânge în ea ca într-o oglindă. Conștiința este glasul Sfântului Duh.

Citește în continuare ‘Dacă ne-am păzi conștiința, am avea o viață minunată’

25
oct.
22

Cum să ne îngrijim „inima”

untitSfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XV, 32-35, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 164

„Să presupunem că există un palat impunător, că acesta se pus­tiește și se umple de morți și de mult miros urât; la fel este și inima, palatul lui Hristos: geme de mare necurățire și de mulțimea duhurilor necurate. Se cuvine, deci, ca acesta să fie reconstruit și reînnoit, iar cămările sale pregătite. Pentru că Împăratul Hristos vine acolo, împreună cu îngerii și cu duhurile cele sfinte, să Se odihnească, să locuiască, să umble și să așeze Împărăția Sa.

Citește în continuare ‘Cum să ne îngrijim „inima”’

25
oct.
22

25 octombrie – Sfinții Mucenici Marcian și Martirie [ TRINITAS TV ]

25
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-25

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(VI, 37-45)

Zis-a Domnul: nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi se va ierta. Daţi şi vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf vi se va turna în poală; căci cu ce măsură măsuraţi, cu aceea vi se va măsura“. Şi le-a spus şi o parabolă: „Poate oare orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar nu bagi de seamă bârna din ochiul tău? Sau cum poţi să-i spui fratelui tău: Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi!, în timp ce tu nu vezi bârna care este în ochiul tău? Făţarnicule, scoate-ţi mai întâi bârna din ochi şi atunci vei vedea să scoţi paiul care este în ochiul fratelui tău. Că nu este pom bun care să facă roadă rea şi nici, dimpotrivă, pom rău care să facă roadă bună. Că fiece pom după roada lui se cunoaşte. Că nu se adună smochine din mărăcini, şi nici struguri se culeg din rug. Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale scoate ce este bun; iar omul rău, din vistieria cea rea a inimii sale scoate ce este rău. Că din prisosul inimii îi grăieşte gura.
25
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-25

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(II, 16-23)

Fraților, nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit. Și, chiar dacă mi-aș vărsa sângele pentru jertfa și slujirea credinței voastre, mă bucur și vă fericesc pe voi pe toți. Asemenea și voi bucurați-vă și fericiți-mă! Eu nădăjduiesc, întru Domnul Iisus, că voi trimite pe Timotei la voi, fără zăbavă, ca și eu să fiu cu inima bună, aflând vești despre voi. Căci nu am pe nimeni altul, la un gând cu mine și care să vă poarte grija cu adevărat, fiindcă toți caută ale lor, nu ale lui Iisus Hristos. Dar încercarea lui o cunoașteți, căci împreună cu mine a slujit Evanghelia, întocmai ca un copil lângă tatăl său. Pe el deci nădăjduiesc să-l trimit, îndată ce voi vedea ce va fi cu mine.
24
oct.
22

Masticul, aromatizant în preparate dulci

Masticul se obține din rășina unui arbore exotic, Pistacia lenticus, care se găsește în mod tradițional în insula greacă Chios, unde se produce de asemenea și uleiul de mastic, o raritate pe piață. Este stră­mo­șul gumei de mestecat, fiind fo­losit încă din Antichitate pentru împros­pătarea respirației. Şi astăzi se găsesc multe produse care au la bază mastic.

Citește în continuare ‘Masticul, aromatizant în preparate dulci’

24
oct.
22

Plante medicinale utile în combaterea insomniilor

Insomniile pot fi combătute cu ajutorul plantelor care au efecte tonice şi reconfortante asupra sistemului nervos epuizat, eliminând stările de instabilitate neuropsihică, fără a produce dependenţe. Efectul de inducere a somnului cu ceaiuri şi tincturi este datorat conţinutului în substanţe active din plante (alcaloizi, flavonoide, uleiuri eterice, vitamine şi săruri minerale).

Citește în continuare ‘Plante medicinale utile în combaterea insomniilor’

24
oct.
22

Cuvintele evanghelice sunt și leac, și hrană

13513727 - old metal keys on vintage bookNu sunt cuvintele evanghelice precum cuvintele obișnuite omenești, ci sunt mediul prin care circulă înțelepciunea și puterea. Căci s-a spus despre Hristos că El este Puterea lui Dumnezeu și Înțelepciunea lui Dumnezeu. Cuvintele Sale strălucesc adevăr pe calea spre viață.

Citește în continuare ‘Cuvintele evanghelice sunt și leac, și hrană’

24
oct.
22

Atmosfera în care trăiește omul este opera duhului lui

274299217_1841722156036890_4811746459307982442_nDuhul umple omul și viața lui, pe când gândul, intenția, sentimentul, ideea, cuvântul și fapta sunt purtătoare ale acelui duh cu care ești încărcat în cele mai dinăuntru ale tale.

Citește în continuare ‘Atmosfera în care trăiește omul este opera duhului lui’

24
oct.
22

Bucuria e o realitate pentru cel ce crede

274178806_1842648122610960_2343037334754408499_nMi-aduc aminte că în casa noastră, cândva, a fost vorba de o cântare în care erau cuprinse cuvintele: „Bucurie, bucurie, vorbă frumoasă în pustie”. Parcă ar fi vrut cineva să spună, prin aceste versuri, că bucuria e ceva absent din viața omului, că e o vorbă frumoasă, dar o vorbă frumoasă degeaba, pentru că nu se realizează sau nu se prea realizează. Cine a alcătuit textul cântării respective și a spus cuvântul acesta, se vede că a privit în jur și a văzut multe necazuri în lumea aceasta și s-a gândit că oare în acest context existențial, în lumea aceasta, ar putea cineva să se bucure cu adevărat? Adevărul este că noi, cei care avem credință creștină și care avem o experiență duhovnicească, știm că bucuria e o realitate pentru cel ce crede.

Citește în continuare ‘Bucuria e o realitate pentru cel ce crede’

24
oct.
22

Vai vouă, bogaților !

untitSfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, Omilia L, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1989), vol. 22, p. 175

„Spune-mi pentru ce ne înnebunim de pofta de bani, când ne stau în față Împărăția cerurilor și bunătățile acelea nespuse? Pentru ce preferăm pe cele vremelnice, pe cele ce de multe ori nu ne rămân nici până seara, în locul celor veșnice, care ne rămân pururea? Poate fi, oare, o nebunie mai mare ca aceasta, să ne lipsim și de bunătățile veșnice din pricina dorinței vremelnice și nici de averi să nu ne putem bucura pe deplin? Spune-mi, te rog, ce folos ai de pe urma unei mari bogății? Nu știi, oare, că adaosul de avere nu aduce altceva decât haos de griji, bătaie de cap și privegheri? Nu vezi că aceștia, cei înconjurați de multe bogății, sunt mai mult decât toți oamenii, ca să spun așa, niște robi și că se tem în fiecare zi de umbre? Bogăția dă naștere la uneltiri, la vrăjmășii, la invidie cumplită și la mii și mii de rele. De multe ori poți vedea pe cel care are nenumărați talanți de aur fericind pe meseriașul care-și câștigă hrana din munca mâinilor lui. Unde sunt bucuria, câștigul, când nu ne bucurăm nici de bogăția ce-o avem, ba mai mult pierdem și bunătăți mai mari din dragoste de bani? Dar pentru ce vorbesc eu de bunătăți mai mari, când pe lângă relele de aici, pe lângă pierderea bunătăților de acolo, mai suntem aruncați în gheenă? Nu mai pun la socoteală miile și miile de păcate adunate odată cu bogăția, vicleniile, calomniile, răpirile, lăcomiile. Dar chiar dacă ai scăpa de toate aceste păcate, lucru foarte, foarte greu, dacă, însă, folosești numai pentru desfătarea ta banii și averile și nu le dai din belșug celor nevoiași, focul gheenei tot te paște.”

Citește în continuare ‘Vai vouă, bogaților !’

24
oct.
22

24 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Areta [ TRINITAS TV ]

24
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-24

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(VI, 24-30)

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: vai vouă, bogaţilor!, că de pe-acum vă luaţi mângâierea. Vai vouă, celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi. Vai vouă, celor ce râdeţi acum, că veţi plânge şi vă veţi tângui. Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine; că părinţii lor aşa le făceau profeţilor mincinoşi. Iar vouă, celor ce ascultaţi, vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc; binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, rugaţi-vă pentru cei ce vă necăjesc. Celui ce te loveşte peste obraz, dă-i-l şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa; oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel ce-ţi ia pe ale tale, nu i le cere.
24
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-24

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A DOUĂZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(II, 12-16)

Fraților, precum totdeauna m-ați ascultat, nu numai când eram de față, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, cu frică și cu cutremur lucrați mântuirea voastră; fiindcă Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiți și ca să săvârșiți, după a Lui bunăvoință. Toate să le faceți fără de cârtire și fără de îndoială, ca să fiți fără de prihană și curați, fii ai lui Dumnezeu neîntinați în mijlocul unui neam rău și stricat și întru care străluciți ca niște luminători în lume, ținând cu putere cuvântul vieții, spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit.
23
oct.
22

Duminica a XXIII-a după Rusalii [Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor] – Părintele Calistrat 23.10.2022

23
oct.
22

Dumnezeu vine acolo unde este o inimă care plânge

untitÎn vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ținutul Gherghesenilor, care este în fața Galileei. Și, ieșind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea Lui și cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui!, fiindcă poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți ani îl stăpânea; și era legat în lanțuri și în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era dus de demon în pustie. Și l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ți este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulți intraseră în el. Și-L rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo o turmă mare de porci, care pășteau pe munte. Și L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; iar El le-a îngăduit. Și, ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a înecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos, la picioarele lui Iisus, și s-au înfricoșat. Iar cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Și L-a rugat pe El toată mulțimea din ținutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Atunci El, intrând în corabie, S-a întors înapoi. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul, zicând: Întoarce-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el a plecat, vestind în toată cetatea cât bine i-a făcut Iisus. Luca 8, 26-39 Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor)

Citește în continuare ‘Dumnezeu vine acolo unde este o inimă care plânge’

23
oct.
22

23 octombrie – Sfântul Iacov, ruda Domnului; Sfântul Ignatie, Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ]

23
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-23

DUMINICA
A DOUĂZECI ŞI TREIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(VIII, 26-39)

n vremea aceea a ajuns Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileii. Şi ieşind El pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demoni; de multă vreme el cu haină nu se îmbrăca şi în casă nu mai locuia, ci în morminte. Şi văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înainte-I şi cu glas mare a zis: „Ce-ai cu mine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui-Preaînalt? Rogu-te să nu mă chinuieşti…“. Că-i poruncea duhului necurat să iasă din om. Fiindcă de mulţi ani îl stăpânea; şi-l păzeau legat în lanţuri şi’n obezi, dar el, sfărâmând legăturile, era gonit de demon în pustiu. Şi l-a întrebat Iisus: „Care-ţi este numele?“ Iar el a zis: „Legiune“. Că demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de porci care păştea pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. Şi ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s’a repezit de pe stâncă’n lac şi s’a înecat. Iar păzitorii, văzând ce s’a întâmplat, au fugit şi au dat de veste în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă cele întâmplate şi au venit la Iisus; şi pe omul din care ieşiseră demonii l-au găsit îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus; şi s’au înspăimântat. Şi cei care văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor L-a rugat să plece de la ei, că erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S’a înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă l-a trimis înapoi, zicând: „Întoarce-te la casa ta şi spune cât a făcut Dumnezeu pentru tine“. Şi a plecat, propovăduind în toată cetatea cât a făcut Iisus pentru el.
23
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-23

DUMINICA
A DOUĂZECI ŞI TREIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Efeseni
(II, 4-10)

raţilor, Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morţi prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos: prin har sunteţi mântuiţi! Şi împreună cu Hristos Iisus, ne-a înviat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, ca să arate în veacurile viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Deci, în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.
22
oct.
22

În spatele unui bărbat de succes stă o soție credincioasă, care-l susține în toate

family-1350745Orice soţie credincioasă se pătrunde de interesele soţului. Când acestuia îi e greu, ea se străduie să-l îmbărbăteze prin înţelegerea sa, prin manifestările iubirii sale. Susţine cu interes toate planurile lui. Nu îi este povară. Este puterea din inima lui, care-l ajută să devină tot mai bun. Nu toate soţiile sunt o binecuvântare pentru soţii lor. Uneori, femeia este ca o plantă agăţătoare ce înfăşoară puternicul stejar care e soţul său.

Citește în continuare ‘În spatele unui bărbat de succes stă o soție credincioasă, care-l susține în toate’

22
oct.
22

Iubirea dintre soți leagă totul

117O problemă mai intimă care trebuie lămurită este că cei mai mulţi tineri se gândesc la o căsătorie pentru plăceri, mai întâi, ceea ce este o mare greşeală. Aceste lucruri ţi le-a dat Dumnezeu gratuit, nu trebuie să te mai preocupe. Naşterea de copii este o consecinţă, nu e un scop suprem al căsătoriei. Scopul este stimularea reciprocă pentru mântuire. Aşadar, este o greşeală să construieşti o relaţie pe nişte motive imediate – să fie o lună de miere şi o viaţă de amar. Trebuie gândit dacă rezistă la toate greutăţile binecuvântate ale căsătoriei. Prin urmare, trebuie să vezi într-o iubită, de la început, când poţi să judeci – pentru că, dacă te-ai îndrăgostit, nu mai judeci – nişte lucruri pentru viitor, până la sfârşitul vieţii. Deci este dezavantajul celui care se îndrăgosteşte prost, pentru că a văzut ceva superficial. El nu mai simte frumuseţea aceea grozavă a iubirii.

Citește în continuare ‘Iubirea dintre soți leagă totul’

22
oct.
22

Bucuria de a iubi

Horoscop mâine, 8 noiembrie: Capricornul scoate flăcări pe nări| Divahair.roIubirea ți-l arată pe aproapele ca pe un alt sine al tău, te învață să te bucuri pentru fericirea lui, ca și cum ar fi fericirea ta, și să te întristezi la necazurile lui, ca și cum ar fi necazurile tale. Iubirea face din mulți un trup și din sufletele lor vase ale Sfântului Duh.

Citește în continuare ‘Bucuria de a iubi’

22
oct.
22

Conteneşte de a mai păcătui

untitSfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Romani

Citește în continuare ‘Conteneşte de a mai păcătui’

22
oct.
22

22 octombrie – Sfinții șapte tineri din Efes [ TRINITAS TV ]

22
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-22

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(V, 17-26)

I2n vremea aceea Iisus învăţa; şi de faţă şedeau farisei şI învăţători ai legii veniţi din toate satele Galileii şi ale Iudeii şi din Ierusalim; şi puterea Domnului era cu El în aceea că El tămăduia. Şi iată că nişte bărbaţi aduceau pe pat un om care era slăbănog şi căutau să-l ducă înlăuntru şi să-l pună înaintea Lui; dar negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulţimii, s’au suit pe acoperiş, şi prin tavan l-au lăsat cu patul în mijloc, în faţa lui Iisus. Şi văzând El credinţa lor, a zis: „Omule, iertate îţi sunt păcatele“. Iar cărturarii şi fariseii au început a cugeta, zicându-şi: „Cine-i acesta care rosteşte blasfemii? Cine poate ierta păcatele decât singur Dumnezeu?“ Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a răspuns, zicându-le: „Ce cugetaţi în inimile voastre? Ce este mai uşor, a zice: Iertate îţi sunt păcatele!, sau a zice: Ridică-te şi umblă!? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ să ierte păcatele – i-a zis slăbănogului – : Ţie-ţi spun: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta!“ Şi’n faţa lor ridicându-se de’ndată şi luându-şi patul pe care zăcuse, s’a dus la casa lui slăvind pe Dumnezeu. Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi-L slăveau pe Dumnezeu; şi s’au umplut de frică şi ziceau: „Minunate lucruri am văzut astăzi!“
22
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-22

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. I Corinteni
(XV, 58; XIV, 1-3)

Fraților, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, precum am rânduit pentru Bisericile Galatiei, așa să faceți și voi. În ziua întâi a săptămânii (Duminică), fiecare dintre voi să-și pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni. Iar când voi veni, pe cei pe care îi veți socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim.
21
oct.
22

Cum trebuie să ne împărtășim cu Tainele lui Hristos ?

sfinta-impartasanieAtunci cum trebuie să ne împărtășim noi cu Tainele lui Hristos, iubiților? Așa precum s-au împărtășit sfinții apostoli. Ei au primit această mare Taină fiind cuprinși de dragostea lui Hristos. Inimile lor se topeau de această dragoste pentru El.

Citește în continuare ‘Cum trebuie să ne împărtășim cu Tainele lui Hristos ?’

21
oct.
22

Postul e prima poruncă de stăpânire de sine

ce-se-da-de-pomana-de-sfantul-stefan-2021Postul e vechi și începe odată cu omul. E prima poruncă de stăpânire de sine.

Citește în continuare ‘Postul e prima poruncă de stăpânire de sine’

21
oct.
22

Cred, ca să pot înțelege

iiDeci, a continuat Monahul Hrisostom, putem „să ne răstignim împreună” cu Hristos, că să devenim prietenii Lui „și copărtași Lui”? Ce aveți să răspundeți, prietene în Hristos?

Citește în continuare ‘Cred, ca să pot înțelege’

21
oct.
22

Luciditate și trezvie

Cea mai comună și la îndemână defi­niție a lucidității este cea de a privi realitatea așa cum este. Fără îndoială că această percepere a lucidității conține și o doză de suficiență, de aroganță mascată. În mijlocul haosului tuturor evenimentelor actuale, al opiniilor enunțate de factorii de decizie care se contrazic reciproc, al interpretărilor conspira­ționiste, încărcate de o fantezie cvasi-psihotică, a rămâne treaz, a privi cu acea claritate a gândirii pe care o reclamă luciditatea este aproape un gest suprafiresc. A rămâne conștient în toată această nebuloasă a inconștienței, a unei incontinențe a gândirii, în care gândurile refulate se amestecă năvalnic cu cele care reprezintă esența legăturilor sociale, surpându-le pe cele din urmă, este un gest rezervat unei elite tot mai străvezii.

Citește în continuare ‘Luciditate și trezvie’

21
oct.
22

Rugăciunea ca veșmânt pentru suflet

În episodul biblic al creației și al căderii omului, un eveniment enigmatic este redat de textul care consemnează realitatea că Dumnezeu a făcut haine de piele primilor oameni și i-a înveșmântat pe aceștia cu ele: „Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat” (Facerea 3, 21).

Citește în continuare ‘Rugăciunea ca veșmânt pentru suflet’

21
oct.
22

Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni !

untitSfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Zecea, Capitolul al Doilea, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 962

„Căci, arătându-se binele, în mod necesar răul își afirmă împotrivirea. Din această pricină iubitorilor de virtute li se opun cei ce nu râvnesc la același mod de viață. Deci nu trebuie să se întristeze ucenicii, chiar dacă se văd respinși de lume din cauza iubirii lor de virtute și a dreptei lor credințe, ci trebuie, dimpotrivă, să se bucure, primind din ura dinspre lume încredințarea că vor fi îmbrăcați în lumină de Dumnezeu și făcuți vrednici de toată cinstirea. Pri­veș­te cât de greșit ar fi fost să fi ales ucenicii să nu rabde a pătimi, așa cum se cuvenea. A fi urâți de unii nu e un lucru cu totul lipsit de primejdie, dar a refuza aceasta nu e îngăduit de Dumnezeu, ci e un mare câștig a voi cineva să pătimească astfel. Căci dacă cel urât de cei ce cugetă cele ale lumii e socotit ca aflându-se în afara lumii, cel iubit de lume trebuie cugetat ca unul ce s-a legat de relele lumii (…) Pavel (…) scrie: Căci acum caut bunăvoirea oamenilor sau a lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș plăcea oamenilor, n-aș fi rob al lui Hristos (Galateni 1, 10). Nu putem plăcea și oamenilor, și lui Dumnezeu. Căci, cum s-ar împlini voia amândurora, când e o mare deosebire între voințele lor? Fiindcă una caută spre virtute, iar cealaltă, spre răutate. Deci cel ce vrea să slujească într-un unic mod lui Dumnezeu și nu vede nimic mai presus de dreapta credință în El trebuie să lupte cu cei ce iubesc lumea, când vrea să-i îndemne să părăsească întinăciunile ei. Căci le sunt greu de purtat iubitorilor de plăceri sfaturile care îi cheamă spre altceva, așa cum și celor ce-și corup trupul prin aceste patimi le sunt împovărătoare ajutoarele ce folosesc la curățirea acelorași.”

Citește în continuare ‘Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni !’

21
oct.
22

21 octombrie – Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare [ TRINITAS TV ]

21
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-21

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(VI, 17-23)

I2n vremea aceea a stat Iisus într’un loc şes, El şi mulţime numeroasă de ucenici ai Săi şi mulţime multă de popor din toată Iudeea şi din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră să-L asculte şi să se vindece de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El, că putere ieşea dintr’Însul şi pe toţi îi vindeca. Şi ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: „Fericiţi sunteţi voi, cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi sunteţi voi, cei ce flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi, cei ce plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când din pricina Fiului Omului vă vor urî oamenii şi vă vor izgoni dintre ei şi vă vor ocărî şi când ca pe un rău vă vor lepăda numele. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi tresăltaţi, că iată, răsplata voastră multă este în cer;.
21
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-21

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(I, 27-30; II, 1-4)

Fraților, purtați-vă numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu și văzându-vă, fie nefiind de față, să aud despre voi că stați într-un duh, nevoindu-vă împreună într-un suflet, pentru credința Evangheliei, fără să vă înfricoșați întru nimic de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru voi de mântuire și aceasta este de la Dumnezeu; căci vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El, ducând aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și o auziți acum de la mine. Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo împărtășire a Duhului, dacă este vreo milostivire și îndurare, faceți-mi bucuria deplină ca să gândiți la fel, având aceeași iubire, aceleași simțiri, aceeași cugetare. Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slavă deșartă, ci cu smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât el însuși. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare și ale aproapelui.
20
oct.
22

Despre smerenie și slavă deșartă

rugaciunea-sustine-lumea– Fiindcă v-ați referit la Sfântul Vasile cel Mare, a zis Monahul Hrisostom, pentru întărirea acestor puncte de vedere și ca să se arate și mai clar cum cugeta despre Monahi Arhiepiscopul Cezareei, desprind dintr-o epistolă a lui către prietenul său Grigorie Teologul, următoarele cuvinte de care îmi aduc aminte: „Căci am părăsit petrecerile în cetate, ca prilejuri de mii de păcate. O fugă, o separare de toată lumea. Retragerea din lume nu înseamnă să ajungi trupește în afara ei, ci să smulgi sufletul de simpatia lui față de trup, să devii fără cetate, fără casă, fără nimic propriu, fără avere, fără viață, fără lucruri, fără relații, neînvățat în învățăturile omenești. Iar pentru aceasta, un foarte mare folos ni-l oferă nouă pustia, care potolește patimile și ne dă răgaz să le tăiem desăvârșit din suflet cu ajutorul rațiunii”. Ce aveți să obiectați la aceste cuvinte ale Sfântului Vasile cel Mare, iubite teolog? Pentru ce nu vă lăsați convins de conducătorii noștri?

Citește în continuare ‘Despre smerenie și slavă deșartă’

20
oct.
22

Fuga de lume

matei-10-23-31-trimiterea-la-propovaduire-si-pericolele-intampinate-219056Ultimele cuvinte ale Bătrânului Teolipt au fost urmate de o adâncă tăcere. Ochii tuturor erau ațintiți spre acest venerabil bătrân care nu dezvoltase, rece, o teorie obișnuită, ci în cuvintele sale se simțeau cu adevărat pulsațiile unei mărturisiri înflăcărate, care însoțea cuvintele ce ieșeau din adâncuri. Fiecare putea să aibă ideile lui, dar înaintea unui bătrân erou, care vorbea în numele unei vieți sfinte de 57 de ani, eram constrânși, fie că eram de acord sau nu, să ne descoperim.

Citește în continuare ‘Fuga de lume’

20
oct.
22

Sfinții sunt mari înaintea lui Dumnezeu !

Catapeteasma bisericii “Sf. Pantelimon” – Vintilă Mihăescu și Viorela  MihăescuSfinții sunt mari prin condiția lor spirituală, prin credință, prin nădejde neclintită în Dumnezeu, prin dragostea pe care I-o poartă lui Dumnezeu, pentru care au disprețuit toate ale lumii. O, cât de mici suntem față de ei, cu nimic nu ne asemănăm lor! Mari sunt prin nevoințele lor: prin înfrânare, priveghere, post, rugăciune continuă, cunoaștere și înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu, gândire la Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Sfinții sunt mari înaintea lui Dumnezeu !’

20
oct.
22

Ierusalimul, cetate a cetăților și chip al Ierusalimului ceresc

Ierusalimul, cetate a cetăților și chip al Ierusalimului ceresc  230521Numit Orașul Păcii, Ierusalimul a fost capitala poporului ales și un important centru religios.

Citește în continuare ‘Ierusalimul, cetate a cetăților și chip al Ierusalimului ceresc’

20
oct.
22

De ce ne îndeamnă Iisus la rugăciune ?

untitSfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia VIII, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, pp. 126-127

„Intră cineva (în Biserică) să-și plece genunchiul (la rugăciune); inima i se umple de putere divină, iar sufletul i se bucură în Domnul, (ca mireasa) cu mirele, după cuvântul profetului Isaia, care zice: În ce chip se veselește mirele de mireasă, așa Se va bucura Domnul de tine (Isaia 62, 5). Cineva lucrează ziua, dar dedică o oră rugăciunii. Atunci, în rugăciune, omul său cel dinăuntru este răpit și (purtat) în adâncul cel nemărginit al acelui veac, (se împărtășește) de o mare plăcere, încât mintea lui, răpită acolo devine străină (de lumea aceasta). În acel timp uită cugetele cele pământești, pentru că mintea i se umple și este captivată de lucrurile cele divine și cerești, de lucruri nemărginite și de nepătruns, de lucruri minunate, pe care gura omenească nu le poate rosti.”

Citește în continuare ‘De ce ne îndeamnă Iisus la rugăciune ?’

20
oct.
22

20 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Artemie [ TRINITAS TV ]

20
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-20

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(VI, 12-19)

I2n vremea aceea Iisus a ieşit la munte să Se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Şi când s’a făcut ziuă i-a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli: pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, pe Iacob şi pe Ioan, pe Filip şi pe Bartolomeu, pe Matei şi pe Toma, pe Iacob al lui Alfeu şi pe Simon numit Zilotul, pe Iuda al lui Iacob şi pe Iuda Iscarioteanul, care a devenit trădător. Şi coborând împreună cu ei, a stat într’un loc şes, El şi mulţime numeroasă de ucenici ai Săi şi mulţime multă de popor din toată Iudeea şi din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră să-L asculte şi să se vindece de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El, că putere ieşea dintr’Însul şi pe toţi îi vindeca.
20
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-20

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(I, 20-27)

Fraților, întru nimic nu voi fi rușinat, ci, cu toată îndrăzneala, precum totdeauna, așa și acum, Hristos va fi preamărit în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte: căci pentru mine viață este Hristos și moartea, un câștig. Dacă însă a viețui în trup înseamnă a da roadă lucrului meu, nu știu ce voi alege. Sunt strâns din două părți: doresc să mă despart de trup și să fiu împreună cu Hristos, și aceasta e cu mult mai bine; dar este mai de folos pentru voi să zăbovesc în trup. Și, având această încredințare, știu că voi rămâne și împreună voi fi cu voi cu toți, spre sporirea voastră și spre bucuria credinței, pentru ca lauda voastră să prisosească în Hristos Iisus prin mine, atunci când voi veni iarăși între voi. Să vă purtați numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu și văzându-vă, fie nefiind de față, să aud despre voi că stați într-un duh, nevoindu-vă împreună întru-un suflet, pentru credința Evangheliei.
19
oct.
22

Predică la Taina Sfântului Maslu – Părintele Calistrat 19.10.2022

19
oct.
22

Omul fără Dumnezeu este haos, neant și alienare

drum_credintaHristos, fiind Creatorul a toate, este și Mântuitorul a toate, deci El este prezent și lucrător în toate. Hristos este Stăpânul vieții, fără a se confunda cu viața, dar dând sens vieții; este Stăpânul Universului, fără a se confunda cu Universul, dar dându-i un sens; El este Domnul oamenilor, fără a fi redus la om, dar mântuind oamenii. El este atât interioritatea oamenilor, cât și lucrarea lor din afară.

Citește în continuare ‘Omul fără Dumnezeu este haos, neant și alienare’

19
oct.
22

Inima unită cu mintea în rugăciune îngreunează uneltirile diavolului

rugaciunea-sustine-lumeaDacă inima se unește cu mintea în lucrarea rugăciunii, atunci, pentru satana, lupta prin intermediul patimilor devine foarte grea, deoarece mintea acționează puternic și poruncitor cu acordul inimii, prin har înfrângând toate uneltirile diavolului.

Citește în continuare ‘Inima unită cu mintea în rugăciune îngreunează uneltirile diavolului’

19
oct.
22

Cum ne dăm seama dacă rugăciunea noastră e doar formală

rugaciuneCine nu se roagă cu duhul înfrânt și smerit este ca și cum ar încerca să fixeze boabe de fasole pe un zid de piatră.

Citește în continuare ‘Cum ne dăm seama dacă rugăciunea noastră e doar formală’

19
oct.
22

Drumul spre simplitate

De ce s-au retras asceții în pustie și ce au găsit ei acolo? Întrebarea asta macină, cred, mințile tuturor celor care s-au întâlnit cu literatura extraordinară și fascinantă pe care acești monahi au lăsat-o în urmă. Dacă luăm ca etalon Patericul egiptean, o să putem citi printre rânduri fragmente de răspuns. Un scurt dialog, care ne poate întregi perspectiva, este cel purtat de avva Teodor de la Ferme cu avva Pamvo. Primul a cerut celui din urmă, după obișnuita practică monahală, să îi spună un cuvânt. Adică să îi dea o povață. O asemenea solicitare generică nu era tocmai un mod de a da cu zarul, pentru a obține un răspuns oarecare, dictat de hazard. Mai degrabă aș zice că era un nou salt în gol, făcut înaintea lui Dumnezeu. Primul salt, și cel mai important, a fost plecarea în deșert. Prin mișcarea aceasta ei s-au dislocat din mijlocul habitudinilor și confortului lor, pentru a-L „constrânge” pe Dumnezeu să le poarte de grijă. Apoi, salturi mai mici, dar similare în intenție, fac de fiecare dată când se încred în purtarea Lui de grijă. Iar când cer un cuvânt de folos, o fac în felul acesta: crezând în Dumnezeu și în luciditatea transfigurată de har a celui care le vorbește.  Răspunsul pe care îl primește avva Teodor de la Pamvo are un anumit grad de imprevizibilitate, pentru că discuția lor este, de fapt, dialogul unor singuratici, care au părăsit lumea pentru a ieși din zumzetul, sâcâiala și uzura relațiilor cu oamenii, care pot în anumite momente să se substituie lui Dumnezeu. Dar avva Pamvo („cu chiu, cu vai”) a zis: „Teodore, mergi și milostivește-te de toți. Căci mila găsește trecere la Dumnezeu”.

Citește în continuare ‘Drumul spre simplitate’

19
oct.
22

Rugăciunea, starea firească a omului

Mitropolitul grec Iero­theos Vlachos spune că „rugăciunea este starea firească a omului, în timp ce viața fără rugăciune este o stare împotriva firii omului”. Ea este starea noastră firească pentru că prin ea noi suntem în comuniune cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi, adică în starea naturii în care am fost creaţi din iubire de Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, starea firească a omului’

19
oct.
22

Biserica – mireasa lui Hristos

untitSfântul Grigorie de Nyssa, Omilii la Ecclesiast, Omilia II, în Pă­rinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, p. 208

„Precum corul privește țintă către dirijor, marinarii spre cârmaci, iar trupa spre comandantul ei, tot așa și cei ce formează totalitatea Bisericii privesc spre conducătorul Bisericii: Hristos.”

Citește în continuare ‘Biserica – mireasa lui Hristos’

19
oct.
22

19 octombrie – Sfântul Proroc Ioil [ TRINITAS TV ]

19
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-19

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(V, 33-39)

I2n vremea aceea s-au apropiat fariseii şi cărturarii de Iisus şi I-au zis: „Ucenicii lui Ioan ţin posturi dese şi fac rugăciuni; tot aşa şi ai fariseilor; dar ai tăi mănâncă şi beau“. Iar Iisus le-a zis: „Puteţi oare să-i faceţi pe nuntaşi să postească în timp ce mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele se va lua de la ei; atunci, în acele zile, vor posti“. Le-a spus şi o parabolă: „Nimeni nu rupe petic dintr’o haină nouă şi-l pune la haină veche; altfel, cea nouă se rupe, iar peticul luat din cea nouă nu se potriveşte cu cea veche. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou va sparge burdufurile; şi se varsă şi vinul şi se strică şi burdufurile. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi împreună se vor păstra. Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea de cel nou, că zice: Mai bun e cel vechi“.
19
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-19

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(I, 12-19)

Fraților, voiesc ca voi să știți că cele petrecute cu mine s-au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, încât lanțurile mele pentru Hristos au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor celorlalți; și cei mai mulți dintre frații întru Domnul, îmbărbătați prin lanțurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, e drept, vestesc pe Hristos din invidie și din împotrivire, alții însă, din bunăvoință. Aceștia o fac din iubire, știind că eu sunt aici pentru apărarea Evangheliei; ceilalți, însă, din zavistie, vestesc pe Hristos, nu cu gânduri curate, ci socotind să-mi sporească necazul în lanțurile mele. Dar ce este? Nimic altceva decât că, în tot chipul, fie din fățărnicie, fie în adevăr, Hristos se propovăduiește și întru aceasta mă bucur și mereu mă voi bucura, pentru că știu că «aceasta se va socoti mie spre mântuire», prin rugăciunile voastre și cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, după așteptarea și nădejdea mea.
18
oct.
22

Credința este cheia de la comoara lui Dumnezeu

manastirea_zosin_botosani_foto_oana_nechifor-129_0Credința este cheia de la comoara lui Dumnezeu. Ea se poate afla într-o inimă simplă, bună, iubitoare. „De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede” (Marcu 9, 23).

Citește în continuare ‘Credința este cheia de la comoara lui Dumnezeu’

18
oct.
22

Munciți cu mintea la Domnul, într-o rugăciune fără cuvinte

clopote_16Vă plângeți de treburile care vă distrag de la rugăciune și nu vă lasă să cugetați la Domnul. Încercați să înțelegeți toate treburile gospodărești și celelalte treburi ca și cum v-ar fi rânduite direct de Domnul Însuși; nu numai în general, ci și în particular să înțelegeți așa fiecare dintre treburi.

Citește în continuare ‘Munciți cu mintea la Domnul, într-o rugăciune fără cuvinte’

18
oct.
22

De ce avem nevoie de intermediar între noi și Hristos când ne mărturisim ?

dsc_5989_0De ce avem nevoie de intermediar între noi și Hristos, de ce trebuie să ne mărturisim păcatele?

Citește în continuare ‘De ce avem nevoie de intermediar între noi și Hristos când ne mărturisim ?’

18
oct.
22

Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, ritor de taină al Cuvântului

Biserica Ortodoxă îl cin­steş­te în fiecare an la 18 octombrie pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. El este autorul a două cărţi din Sfânta Scriptură a Noului Testament: Evanghelia care-i poartă numele şi Faptele Sfinţilor Apostoli.

Citește în continuare ‘Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, ritor de taină al Cuvântului’

18
oct.
22

Vindecarea stă în puterea Harului

untitSfântul Ambrozie al Milanului, Despre Sfintele Taine, Capitolul III, 16-18, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 13

„(…) Era un sirian (numit) Neeman, care avea lepră și nu putea să fie curățit de nimeni. Atunci o fată dintre prizonieri i-a spus că este în Israil un profet care ar putea să-l curățească de boala leprei. Luând el aur și argint – spune Scriptura – s-a îndreptat spre regele lui Israil. Acesta, aflând scopul venirii lui, și-a sfâșiat hainele, spunând că era mai degrabă pus la încercare, când i se cerea ceea ce nu era în puterea lui; dar Elisei i-a trimis vorbă regelui să-l îndrume pe sirian la el, ca să cunoască cum că este Dumnezeu în Israil. Și după ce acesta a venit, l-a povățuit să se scufunde de șapte ori în râul Iordan. Atunci acela a început să-i spună că el avea ape mai bune în patria sa, în care se scufundase de multe ori, dar niciodată nu se cură­țise de lepră. Chemat din nou acolo, nu asculta de povețele profetului; dar, la îndemnul și stăruințele slugilor, a consimțit și s-a scufundat. Și fiind curățit din aceasta, a înțeles că faptul de a se curăți cineva nu stă în puterea apelor, ci a Harului. Cunoaște acum cine este acea fată mai tânără printre prinșii de război: este adunarea neamurilor, adică Biserica Domnului, ținută mai-nainte în stăpânirea păcatului, când încă nu avea libertatea dată de Har; la sfatul acesteia, acea deșartă mulțime a neamurilor a auzit cuvântul prorocesc, de care la început s-a îndoit mult timp; dar mai târziu, când s-a convins că trebuie să-l urmeze, a fost spălată de toată întinăciunea păcătoșeniei. Și Neeman cel puțin s-a îndoit înainte de a se tămădui; tu însă te-ai tămăduit deja și de aceea nu ai dreptul să te mai îndoiești.”

Citește în continuare ‘Vindecarea stă în puterea Harului’

18
oct.
22

18 octombrie – Sfântul Apostol și Evanghelist Luca [ TRINITAS TV ]

18
oct.
22

EVANGHELIA ZILEI: 2022-10-18

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Luca
(V, 12-16)

I2n vremea aceea a fost că pe când era Iisus în una din cetăţi, iată că un om plin de lepră văzându-L pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi I s’a rugat, zicând: „Doamne, dacă vrei, Tu poţi să mă curăţeşti“. Şi întinzându-Şi mâna, S’a atins de el, zicând: „Vreau, curăţeşte-te!“ Şi îndată S’a dus lepra de pe el. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui: „Ci du-te, arată-te preotului, iar pentru curăţirea ta să aduci jertfă aşa cum a rânduit Moise, să le fie lor mărturie“. Dar vorba despre El se răspândea şi mai mult, şi numeroase mulţimi se adunau să asculte şi să se vindece de bolile lor. Iar El Se retrăgea în locuri pustii şi Se ruga.
18
oct.
22

Apostolul Zilei: 2022-10-18

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. Filipeni
(I, 8-14)

Fraților, martor îmi este Dumnezeu, că vă doresc pe voi pe toți, cu dragostea lui Hristos Iisus. Și aceasta mă rog, ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult și mai mult, întru cunoștință și întru orice pricepere, ca să alegeți cele ce vă sunt mai de folos și ca să fiți curați și fără de prihană în ziua lui Hristos, plini de roada dreptății, care este prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Voiesc să știți, fraților, că cele întâmplate cu mine s-au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, încât lanțurile mele pentru Hristos au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor celorlalți; și cei mai mulți dintre frații întru Domnul, îmbărbătați prin lanțurile mele, au mai multă îndrăzneală să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu.Blog Stats

  • 337.222 hits
octombrie 2022
L M M J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

12 martie - Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog [ TRINITAS TV ] 15 noiembrie - Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț [ TRINITAS TV ] Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iisus Hristos Inaltarea Domnului Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Tatăl nostru Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Iartă-mă „Părinte