Posts Tagged ‘Rugăciunea

18
ian.
22

Rugăciunea, necesitate ontologică a firii omeneşti

De ce ne (mai) rugăm? Cum, când şi unde trebuie să ne rugăm? Este rugăciunea o necesitate sau a căzut în desuetudine? La aceste întrebări esenţiale ar trebui să ne răspundem cu sinceritate atunci când ne referim la rugăciune. Spuneam într-un articol anterior că rugăciunea este respiraţia spirituală a sufletului, că este o activitate continuă şi un mod de viaţă altruist. Mulţi însă consideră rugăciunea de prisos, chiar nepotrivită omului liber şi emancipat al timpurilor noi. Căci, se întreabă unii, ce poate aduce rugăciunea în viaţa mea? Sau cum mă mai pot simţi liber şi demn, de vreme ce recurg la rugăciune? Or, consider că întrebările acestea ar trebui puse exact invers: Cum poate trăi cineva fără a se ruga? Cum se poate simţi cineva cu adevărat liber şi demn dacă sufletul său nu se hrăneşte cu rugăciunea?

Citește în continuare ‘Rugăciunea, necesitate ontologică a firii omeneşti’

12
ian.
22

Rugăciunea, principala necesitate a sufletului

Rugăciunea este modul nostru de a comunica cu Dumnezeu. Pentru sufletele noastre „este necesitatea cea dintâi”, după cum arată părintele Emilianos Simonopetritul, care numeşte rugăciunea „pomul vieţii, din care omul se hrăneşte şi nu mai moare, căci se face părtaş lui Dumnezeu, Cel veşnic şi nestricăcios. Aşa cum nu există om fără suflet, la fel, cel care este viu în Hristos nu poate trăi fără rugăciune”.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, principala necesitate a sufletului’

28
aug.
21

Rugăciunea, puterea credinței și risipirea suferinței

Duminica a 10-a după Rusalii vorbește despre o întâmplare minunată să­vâr­șită de Mântuitorul Iisus Hristos cu un tânăr lunatic, care pătimea rău. Încă o dovadă a bunăvoinței lui Hristos față de cei care suferă, dragostea Lui manifestată prin vindecare, transformă suferința tânărului în bucurie.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, puterea credinței și risipirea suferinței’

27
aug.
21

Rugăciunea, ancoră de mântuire pentru suflet

Titlul acestui articol este inspirat din gândirea şi rostirea duhovnicească a Sfântului Ioan Gură de Aur: „Rugăciunea lucrează ca apa asupra focului, este ca o ancoră de mântuire pentru sufletul amenințat să se înece”. Aceste comparații ale Sfântului Ioan Hrisostom sunt extrem de sugestive în înțelegerea rolului rugăciunii în procesul de mântuire a sufletului. Din aceste cuvinte ni se descoperă locul și puterea rugă­ciunii în urcușul nostru duhovnicesc spre dobândirea vieții veșnice.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, ancoră de mântuire pentru suflet’

12
apr.
21

Rugăciunea, pelerinaj către Cer !

Cum poate să fie rugăciunea pelerinaj către Cer? Cu rugăciunea suntem, într-o oarecare măsură, familiarizați, însă celălalt termen se cere a fi explicat. Ce este Cerul? Am găsit undeva afirmația că Sfântul Ioan Gură de Aur a spus: „Noi știm ce este Cerul, dar nu știm ce este Cerul”. Într-o predică despre Rai, Ilie Miniat, un mare predicator, repetă mereu: „O, Raiule, noi putem să te dobândim, dar nu putem să te înțelegem”.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, pelerinaj către Cer !’

22
ian.
21

Rugăciunea, tratament duhovnicesc în vreme de boală

De un an, lumea în care trăim este marcată de pandemie. Milioane de oameni de pe mapamond și sute de mii de români au trecut prin această boală perfidă care ne marchează existența. Atunci când un creştin se îmbolnăvește, caută ajutor la Dumnezeu, pe Care Îl roagă pentru sănătate, pe care să o dobândească prin doctori buni, luminați și inspirați în găsirea celor mai bune tratamente.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, tratament duhovnicesc în vreme de boală’

18
nov.
20

Rugăciunea, urcuşul minţii spre Dumnezeu

Rugăciunea, urcuşul minţii spre Dumnezeu Poza 5În fiecare zi vorbim cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii. A ne ruga este modul nostru natural de a intra în comuniune cu Persoanele Preasfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ea este darul nostru primit de la Dumnezeu pentru a putea intra în comuniune cu El.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, urcuşul minţii spre Dumnezeu’

11
mai
20

Rugăciunea, cale către izbăvire

Cei care vor să se mântu­iască și urmează lui Hristos prin Taina Sfântului Botez devin creștini, membri ai Bisericii. Ca să fie cineva creştin, trebuie să asculte şi să împlinească cuvintele lui Hristos. Desăvârşita ascultare faţă de Hristos, de toate câte porunceşte, este semnul de recu­noaş­tere a unui creştin adevărat. De aici vedem că nu putem fi creş­tini dacă nu avem o relaţie de iubire şi ascultare faţă de Domnul nostru Iisus Hristos. Din această pers­pec­tivă, suntem invitaţi la mărturisirea credinței prin viaţa noastră, care trebuie să arate că suntem următori ai lui Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, cale către izbăvire’

31
ian.
20

Rugăciunea, o mare necesitate a sufletului

Rugăciunea este cea mai delicată, cea mai nobilă și mai înaltă funcție a sufletului nostru. Ea este cea mai sigură, dar și cea mai potrivită cale în urcușul spre desăvârșire al creștinului şi este maică a virtu­ților. Omul care a gustat bucuria lăuntrică a rugăciunii va dori să fie neîncetat împreună cu Domnul, ca să poată sta de vorbă cu El.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, o mare necesitate a sufletului’

13
iul.
19

Rugăciunea, creație și libertate în smerenie

Cuviosul Sofronie Saharov a fost cel care a editat și a tipărit scrierile Sfântului Siluan Athonitul și poate singurul care a ajuns la măsura acestui părinte duhovnicesc cu totul deosebit al secolului al 20-lea. Viețuitor mai întâi la Sfântul Munte Athos și apoi în Marea Britanie, unde a întemeiat faimoasa Mănăstire „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Cuviosul Sofronie Saharov ne-a lăsat multe îndrumări despre rugăciune care sunt utile pentru începători și, implicit, pentru cei tineri care se află la începutul vieții lor duhovnicești.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, creație și libertate în smerenie’

24
mart.
19

Rugăciunea, act de credinţă

Rugăciunea este convorbirea sufletească a omului cu Dumnezeu. Înaintea Bunului Dumnezeu, rugăciunea este o taină, ea este maică şi împărăteasă peste toate faptele bune. De ce este o taină? Fiindcă reprezintă modul de comuniune al omului cu Dumnezeu. Modul nostru de a comunica cu Dumnezeu este rugăciunea. De aceea, dacă vrem să vorbim cu Dumnezeu, rugăciunea trebuie să fie o stare permanentă a minţii şi a inimii noastre. Rugăciunea neîncetată şi mulţumirea faţă de Dumnezeu pentru toate câte ni se dăruiesc fac parte din firescul vieţii. Dacă omul nu mulţumeşte lui Dumnezeu pentru fiecare lucru, nu poate nici să se roage, nici să trăiască viaţa duhovnicească. Rugăciunea este ridicarea minţii şi a voii noastre către Dumnezeu. În timpul rugăciunii ne închinăm, însemnându-ne cu semnul sfintei cruci, făcând metanii, stăm în genunchi, spre a spori evlavia noastră lăuntrică. Mai ales în timpul postului trebuie intensificată rugăciunea pentru că postirea noastră este incompletă fără rugăciune. Cea mai sigură, dar și cea mai potrivită cale în urcușul spre desăvârșire al creștinului este rugăciunea, deoarece este maică a virtuților. Postul şi rugăciunea sunt armele cu care creştinul luptă pentru dobândirea libertăţii duhovniceşti. Postul Mare este vremea rugăciunii şi a pocăinţei. Prin rugăciune, omul se pregăteşte pentru întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfintele Taine şi tot prin rugăciune o şi întreţine, printr-o stare de smerenie și de pocăință. Aceasta, pentru că prin înseși cuvintele rugăciunii cerem mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor și ne recunoaștem starea de păcătoșenie.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, act de credinţă’

17
feb.
19

Rugăciunea, icoană a ceea ce ești cu adevărat

Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând drept, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, preadesfrânați, sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa ­decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Luca 18, 10-14

Citește în continuare ‘Rugăciunea, icoană a ceea ce ești cu adevărat’

19
ian.
19

Rugăciunea, cale de a ne arăta iubirea faţă de cei trecuţi la Domnul

Biserica îi numeşte pe cei trecuţi în viaţa de dincolo „adormiţi”. Biserica nu vorbește despre trecere într-o stare de nefiinţă, ci de trecere dintr-un mod de existenţă în alt mod de existenţă, viaţa veşnică. De aceea, Biserica arată o grijă deosebită pentru pomenirea celor adormiţi. În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spune: „Avem în rugăciunea Bisericii cea mai corectă, luminoasă şi folositoare cale, aceea de a arăta iubirea faţă de cei trecuţi la Domnul prin rugăciune şi prin milostenie”.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, cale de a ne arăta iubirea faţă de cei trecuţi la Domnul’

12
aug.
15

Postul, rugăciunea, şi lucrarea faptelor bune au regulile lor, au poruncile lor

floareȘi postul şi rugăciunea, şi lucrarea faptelor bune au regulile lor, au poruncile lor. Spre exemplu, fapta bună făcută pentru a fi lăudat de oameni nu aduce plată de la Dumnezeu. Rugăciunea neînsoţită de fapta bună, rugăciunea în care mintea zboară – sunt momente pierdute, timp care nu a folosit.

Citește în continuare ‘Postul, rugăciunea, şi lucrarea faptelor bune au regulile lor, au poruncile lor’

20
mai
15

Rugăciunea, pelerinaj către cer

rugSunt oameni care vin la mine și-mi spun că citesc Psaltirea câteva zile pe săptămână, că în patru ore o citesc toată. Cui îi trebuie Psaltirea citită așa? Important e cum te angajezi prin citirea Psalmilor, în dialogul către Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, pelerinaj către cer’

24
ian.
15

Rugăciunea, legătura cu Dumnezeu

Rugăciunea, de fapt, rugăciunea de toată vremea, cum îmi place mie să spun, este la nivelul celui ce se roagă, e o practică pentru credinciosul care vrea să intre în legătură cu Dumnezeu, o practică prin care noi înşine ne descoperim, ajungem să ştim despre noi, despre gândurile care se ivesc în mintea noastră, ca roade ale stării noastre, ale aşezării noastre. V-am mai spus şi altădată că există nişte surse de bine şi de rău în om, o încărcătură negativă, adusă din străfundurile existentei, care reprezintă în noi pe înaintaşii noştri, pe părinţii, bunicii, străbunicii noştri, etc.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, legătura cu Dumnezeu’
Blog Stats

  • 339.244 hits
iunie 2023
L M M J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

12 martie - Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog [ TRINITAS TV ] 15 noiembrie - Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț [ TRINITAS TV ] Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iisus Hristos Inaltarea Domnului Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Tatăl nostru Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Iartă-mă „Părinte