18
apr.
21

Duminica a V-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca) – Părintele Calistrat 18.04.2021

18
apr.
21

Pocăința, scara care ne urcă acolo de unde am căzut

În vremea aceea, unul dintre farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată, o femeie din oraș, care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele Lui și plângând, a început să-I ude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă, și săruta picioarele Lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care-L chemase a zis întru sine: omul Acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta, ar ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să-ți spun ceva. Învățătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci; dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-Mi: care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: socotesc că cel căruia i s-a iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns: drept ai judecat. Apoi, întorcându-Se către femeie, i-a zis lui Simon: vezi pe femeia aceasta? Am intrat la tine în casă: apă de spălat pe picioare tu nu mi-ai dat, ea însă Mi-a spălat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei; sărutare nu Mi-ai dat, ea însă, de când am intrat, nu a contenit să-Mi sărute picioarele; cu untdelemn capul Meu tu nu l-ai uns, ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. Pentru aceea îți spun: iertate îi sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis către ea: Iertate îți sunt păcatele! Atunci au început cei care ședeau cu El la masă să se întrebe în gândul lor: cine este Acesta Care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Luca 7, 36-50 (Pocăința femeii păcătoase)

Citește în continuare ‘Pocăința, scara care ne urcă acolo de unde am căzut’

18
apr.
21

18 aprilie – Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul [ TRINITAS TV ]

18
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-18

DUMINICA
A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Evanghelia de la Marcu
(X, 32-45)

n vremea aceea, luându-i cu El pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple: „Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat în mâna arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da pe mâna păgânilor şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia“. Şi au venit la El Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: „Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce-#i vom cere“. Iar El le-a zis: „Ce voiţi să vă fac?“ Iar ei I-au zis: „Dă-ne să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta“. Dar Iisus le-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu şi să vă botezaţi cu botezul cu care Eu Mă botez?“ Iar ei I-au zis: „Putem“. Şi Iisus le-a zis: „Într’adevăr, paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea şi cu botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta Mea sau de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci celor pentru care s’a pregătit“. Şi auzind cei zece, au prins a se supăra pe Iacob şi pe Ioan. Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: „Ştiţi că cei ce se socotesc conducători ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mari ai lor le stăpânesc; dar între voi să nu fie aşa, ci cel ce va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, şi cel ce va vrea să fie întâiul între voi, să le fie tuturor slugă; că nici Fiul Omului n’a venit să I se slujească, ci să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi“.

În aceiaşi zi se citeşte şi Evanghelia Cuvioasei Maria Egipteanca
de la Luca
(VII, 36-50)

n vremea aceea unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi, intrând în casa fariseului, a stat la masă. Şi iată că era în cetate o femeie păcătoasă; şi aflând că El stă la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir şi stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând a’nceput să-I ude cu lacrimi picioarele, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi-I săruta picioarele şi le ungea cu mir. Şi văzând fariseul care-L chemase, şi-a zis în sine: „Dacă acesta ar fi profet, ar şti cine este şi ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, că este păcătoasă…“. Şi răspunzând Iisus, i-a zis: „Simone, am să-ţi spun ceva“. Iar el I-a zis: „Spune, învăţătorule!“ „Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?“ Răspunzând Simon, a zis: „Cred că acela căruia i-a iertat mai mult“. Iar El i-a zis: „Drept ai judecat“. Şi întorcându-Se către femeie, i-a zis lui Simon: „O vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă cu lacrimi Mi-a udat picioarele şi cu părul capului ei le-a şters. Tu sărutare nu mi-ai dat; ea însă, de când am intrat, n’a încetat să-Mi sărute picioarele. Tu cu untdelemn capul nu Mi l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea îţi spun: Iertate sunt păcatele ei cele multe, fiindcă mult a iubit. Iar cui i se iartă puţin, puţin iubeşte“. Şi i-a zis ei: „Iertate îţi sunt păcatele!“ Şi cei ce şedeau împreună la masă au început să zică în sinea lor: „Cine este acesta, care şi iartă păcate?“ Şi i-a spus femeii: „Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!“

18
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-18

DUMINICA
A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Ap. Evrei
(IX, 11-14)

raţilor, Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare şi mai desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta. El a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnică răscumpărare. Căci dacă sângele ţapilor şi al taurilor şi cenuşa junincii, stropind pe cei spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, Care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine jertfă fără de prihană, va curăţi cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului Celui viu!

În aceiaşi zi se citeşte şi 
Ap. Galateni

(III, 23-29)

raţilor, înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiind închişi pentru credinţa care avea să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, ca să ne îndreptăm din credinţă. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză. Fiindcă toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi, deci, urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă.

17
apr.
21

Avatarurile libertății în societatea contemporană

Libertatea presupune egalitatea de șanse | Avatarurile unei existențeÎnvățătura teologică a Duminicii Mariei Egipteanca, cuvioasă care e sărbătorită în fiecare an la 1 aprilie, dar și în această duminică, a cincea din Postul cel Mare, poate fi sintetizată în câteva concepte-cheie: libertate fără limite, plăcere și relativism moral, dar și pocăință, care așază lucrurile la locul lor. În cele ce urmează vom vorbi doar despre primele trei.

Citește în continuare ‘Avatarurile libertății în societatea contemporană’

17
apr.
21

„Nunta creștinească se săvârșește în veșnicie”

În Taina Cununiei, iubirea nu mai este doar un sentiment, ci este și un act de credință și credincioșie, un semn al asumării Crucii, deci un act de asceză, care biruie și puterea morții: „Darul iubirii, care este dat prin Taina Cununiei de binecuvântarea lui Dumnezeu, este un dar veșnic și iubirea nu poate fi desființată, nu poate înceta odată cu moartea. Aceasta reprezintă garanția faptului că nunta creștinească se săvârșește în veșnicie” (Pr. Prof. dr. Dumitru Staniloae).

Citește în continuare ‘„Nunta creștinească se săvârșește în veșnicie”’

17
apr.
21

„… cine ziceți că sunt Eu ?”

„În vremea aceea au ieșit Iisus și ucenicii Lui prin satele Cezareei lui Filip. Și, pe drum, i-a întrebat Iisus pe ucenicii Săi, zicându-le: Cine zic oamenii că sunt Eu? Iar ei au răspuns Lui, zicând: Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, iar alții că ești unul dintre proroci. Și El i-a întrebat: Dar voi cine ziceți că sunt Eu? Răspunzând, Petru a zis Lui: Tu ești Hristos. Și El le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre El. Și a început să-i înve­țe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei și de cărtu­rari și să fie omorât, iar după trei zile să învieze.” Marcu 8, 27–31

Citește în continuare ‘„… cine ziceți că sunt Eu ?”’

17
apr.
21

17 aprilie – Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei [ TRINITAS TV ]

17
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-17

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Evanghelia de la Marcu
(VIII, 27-31)

n vremea aceea au ieşit Iisus şi ucenicii Săi prin satele din preajma Cezareii lui Filip. Şi pe drum i-a întrebat pe ucenicii Săi, zicând: „Cine zic oamenii că sunt Eu?“ Ei i-au răspuns, zicând: „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, iar alţii că eşti unul dintre profeţi“. Şi El i-a întrebat: „Dar voi, voi cine ziceţi că sunt?“ Răspunzând Petru, I-a zis: „Tu eşti Hristosul!“ Şi El le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre El. Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile să învie.

În aceiaşi zi se citeşte şi Evanghelia pentru cei morţi
de la Ioan
(V, 24-30)

is-a Domnul către iudeii care veniseră atunci la Dânsul: „Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel care M’a trimis, are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s’a mutat din moarte la viaţă. Adevăr, adevăr vă spun, că vine ceasul, şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce vor auzi vor învia. Că precum Tatăl are viaţă întru Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă întru Sine; şi putere I-a dat să facă judecată, pentru că El este Fiul Omului. Nu vă miraţi de aceasta; că vine ceasul când toţi cei din morminte Îi vor auzi glasul; şi cei ce au făcut cele bune vor ieşi spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândei. Eu nu pot să fac de la Mine nimic; judec după cum aud, şi judecata Mea este dreaptă; pentru că nu caut voia Mea, ci voia Celui ce M’a trimis.“

17
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-17

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Ap. Evrei
(IX, 24-28)

raţilor, Hristos n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor făcută de mâini, închipuire a celei adevărate, ci chiar în Cer, ca să Se înfăţişeze, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Iar nu ca să Se aducă pe Sine însuşi jertfă de mai multe ori – ca arhiereul care intră în Sfânta Sfintelor cu sânge străin, în fiecare an. Altfel, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori, de la întemeierea lumii; ci acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o dată, spre ştergerea păcatului, prin jertfa Sa. Şi precum este rânduit oamenilor, o dată să moară, iar după aceea să fie judecata, tot aşa şi Hristos, după ce a fost adus o dată jertfă, ca să ridice păcatele multora, a doua oară fără de păcat Se va arăta celor ce cu stăruinţă Îl aşteaptă spre mântuire.
16
apr.
21

Imnul Acatist, mulţumire şi evlavioasă admiraţie către Maica Luminii

Vineri seara, în săptămâna a cincea a Postului Mare, în timpul Utreniei zilei liturgice de sâmbătă, se citeşte Imnul Acatist al Maicii Domnului, cunoscut şi sub numele de Acatistul Bunei Vestiri. Acest imn datează din secolul al şaptelea şi se datorează recunoştinţei locuitorilor Constantinopolului faţă de Maica Domnului pentru izbăvirea cetăţii de o invazie străină. Astăzi, cântăm acest imn ca mulţumire pentru ajutorul primit de la Maica Domnului, cea pururea rugătoare pentru noi în faţa Mântuitorului Hristos.

Citește în continuare ‘Imnul Acatist, mulţumire şi evlavioasă admiraţie către Maica Luminii’

16
apr.
21

„Eu sunt mai rău decât toți”

Când observi neputințele altora și te mândrești în sinea ta înaintea celorlalți, trebuie să-i răspunzi gândului diavolesc: „Eu sunt mai rău decât toți”. Și, chiar dacă nu simți acest lucru, totuși să-l spui.

Citește în continuare ‘„Eu sunt mai rău decât toți”’

16
apr.
21

Dacă mintea ta se află în Dumnezeu, tu te poți ruga, chiar dacă te afli în pat !

Casa ţăranească românească veche | Cuibul de la Mare, casă de vacanţă CorbuBătrânul Amfilohie le spunea călugărițelor sale: „Eu doresc ca voi să întemeiați stații de rugăciune pe insulele noastre. Eu vreau să ascult vocea Domnului în voi. Vreau ca Domnul să vorbească prin inima voastră! Să devină tron al lui Dumnezeu prin Rugăciunea lui Iisus”.

Citește în continuare ‘Dacă mintea ta se află în Dumnezeu, tu te poți ruga, chiar dacă te afli în pat !’

16
apr.
21

Omul mândru nu atrage pe nimeni

Citește în continuare ‘Omul mândru nu atrage pe nimeni’

16
apr.
21

Sfaturi către tineri

Sfântul Vasile cel Mare, Omilia a XXII-a către tineri, 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 16, pp. 318-319

„Copii, noi gândim că viața aceasta omenească n-are absolut nici o valoare și nu socotim, nici nu numim în general «bine» ceva a cărui folosință se limitează la această viață pământească (cf. Coloseni 3, 2)! Nici faima strămoșilor, nici puterea trupului, nici frumu­se­țea, nici măreția, nici cinstea dată de toți oamenii, nici chiar dem­nitatea de împărat, în sfârșit, nimic din ceea ce poate fi numit de oameni «mare» nu socotim că e vred­nic de dorit și nici nu-i admirăm pe cei ce-l au, ci, prin nădejdile noastre, mergem mai departe și facem totul pentru pregătirea celeilalte vieți (cf. Matei 6, 33).

Citește în continuare ‘Sfaturi către tineri’

16
apr.
21

16 aprilie – Sfintele Mucenițe Fecioare: Agapia, Irina și Hionia [ TRINITAS TV ]

16
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-16

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
16
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-16

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
15
apr.
21

Cum se trăiește în mod real dragostea

Unul dintre cei mai cunoscuți cercetători la nivel internațional în relațiile de cuplu, Esther Perel, spune: „Căutăm în iubirea romantică ceea ce căutăm în religie, transcendență, sens, apartenență și extaz”. Mult timp am crezut că educația este răspunsul la provocările relaționale, până am descoperit că și oamenii foarte instruiți întâmpină numeroase dificultăți la acest capitol important al vieții. Ulterior am descoperit că hrana cu care se dezvoltă o relație o reprezintă energia pe care o pui acolo, intenția focalizată și conexiunea care derivă de aici.

Citește în continuare ‘Cum se trăiește în mod real dragostea’

15
apr.
21

Autocunoașterea este lungul drum spre tine însuți !

descarca imagini de fundal pădure, cărare, copaci, peisaj Imagini de fundal  gratuite pentru rezoluia desktop 2592x1728 — imagine №549701Cauza suferinței umane este înstrăinarea de sine și de semenii săi. Autocunoașterea este lungul drum spre tine însuți! Am auzit de atâtea ori oameni văicărindu-se: „ce să mă fac cu tine?”, dar niciodată: „ce să mă fac cu mine?!”.

Citește în continuare ‘Autocunoașterea este lungul drum spre tine însuți !’

15
apr.
21

Smerenia și iubirea, îndemnuri care aduc viața veșnică

Apropierea de momentul sărbătorii Învierii Domnului ar trebui să repre­zinte certitudinea că am mai urcat câte o treaptă duhovnicească și am biruit câte un gând rău. Faptele, postul, lacrimile și, în gene­ral, virtuțile înalte creștinești sunt importante pentru noi toți, împreună cu aducerea aminte a adevărului Pătimirilor Domnului.

Citește în continuare ‘Smerenia și iubirea, îndemnuri care aduc viața veșnică’

15
apr.
21

Există reîncarnare ?

Sfântul Grigorie de Nyssa, Dialogul despre suflet și înviere, Preliminarii, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, pp. 387-388

„Mi se pare că cei ce cred că sufletul rătăcește în ființe cu natură diferită confundă proprietățile naturii, amestecând și încurcând lucrurile între ele: iraționalul cu raționalul, sensibilul cu insensibilul, care, dacă vin în contact unul cu altul, nu sunt despărțite între ele de nici o ordine firească. Or, să zicem că același suflet este acum cuvântător și gânditor, putând haina trupească corespunzătoare, iar apoi același suflet alunecă, vârându-se în găuri ca șerpii sau se adună în stoluri ca păsările sau se face vită de povară sau carnivor acvatic, sau decade până la insensibilitate și face rădăcini, devenind copac și odrăslind ramuri care cresc și pe ele apar fie o floare, fie un fruct comestibil, fie unul otrăvitor. Dar asta nu e altceva decât să credem că toate sunt la fel și că în toate câte sunt există o singură fire, topită, într-o generalizare confuză și nedistinctă, de vreme ce nici o proprietate nu desparte corpurile unul de altul. Căci cel ce afirmă că în tot universul nu este decât o singură natură, prin aceasta susține că toate sunt una, pentru că diferența înnăscută în lucruri nu le împiedică să aibă ceva comun cu ele. Așa încât, când un filosof păgân vede vreun animal veninos sau o fiară sălbatică o socotește în chip necesar de același soi cu sine însuși, înrudit cu propria lui ființă. Ba nici cucuta n-o socotește a fi de altă natură decât a lui proprie, întrucât vede și în plante tot oameni, ba va bănui că este om chiar și strugurele cultivat pentru hrană. Căci și strugurele este plantă și tot plante sunt și spicele care ne hrănesc. Cum să taie el spicele? Cum să zdrobească strugurii? Cum să culeagă floarea sau să vâneze păsările ori să facă focul cu lemne? Căci nu-i sigur dacă nu cumva își ridică mâna împotriva rudelor sale, a strămoșilor sau a conaționalilor săi și din trupurile lor aprinde foc sau drege vin sau gătește mâncare? Prin credința că sufletul omului devine plantă sau animal și nu sunt semne să arate care anume plantă sau animal are suflet omenesc în el și care plantă sau animal are suflet de la natură, cel care are o astfel de concepție este îmboldit să se poarte cu aceeași inimă față de toate trupurile. Așa că el, numaidecât, fie că va fi crud față de oamenii care sunt oameni din fire, fie, dacă se înduplecă spre egalii săi din iubire firească, el se poartă în același fel cu orice om sau lucru. În felul acesta el va fi cu aceeași purtare față de toate animalele, fie târâtoare, fie cu patru picioare. Ba chiar dacă s-ar duce într-o pădure, ar considera copacii un neam de oameni. Cum poate fi viața unui astfel de om, care se poartă cu același respect față de toate lucrurile din cauza înrudirii lui închipuite cu ele? Sau se poartă cu cruzime față de oameni, fiindcă nu-i deosebește de celelalte lucruri.”

Citește în continuare ‘Există reîncarnare ?’

15
apr.
21

15 aprilie – Sfântul Apostol Aristarh [ TRINITAS TV ]

15
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-15

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
15
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-15

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
14
apr.
21

De ce facem treburile de mântuială ?

Olar Poza gratuite - Public Domain PicturesTrebuie să ne învățăm să ne facem datoria. Din neputința noastră duhovnicească însă, toți fac treabă de mântuială. Însăși stihia acestei lumi, depărtarea de Dumnezeu duce la o treabă de mântuială. Tocmai de aceea cârmuirea se tot zbate silindu-i pe oameni să lucreze conștiincios, însă totul e în zadar: poți să-i plătești omului și un milion, el tot de mântuială o să lucreze, tot nu-i în stare să ducă o treabă la bun sfârșit, să facă ceva conștiincios, negreșit lucrul va ieși cu defect. Pentru că nu există bază – tărie duhovnicească. Omul își face prost lucrul care i-a fost încredințat de Dumnezeu Însuși (și orice lucru i-a fost încredințat de Dumnezeu) și, prin însuși acest fapt, își strică sufletul. Orice lucru am face, dar mai ales slujirea bisericească, trebuie făcut până la capăt, până la sânge, trebuie să fim gata să murim pentru el. Iar noi mereu ne autocompătimim și călcăm legea datoriei…

Citește în continuare ‘De ce facem treburile de mântuială ?’

14
apr.
21

„Greşit-am Ţie, mântuieşte-mă …”

Deniile sunt râduieli liturgice specifice Postului Sfintelor Paşti. Ele sunt slujbe bisericeşti de seară care reprezintă rânduiala Utreniei de a doua zi. Bogăţia imnografică a deniilor ne prezintă profunzimea teologică a textelor din Triod şi măreţia spiritualităţii ortodoxe. Aceste slujbe ne introduc în atmosfera de priveghere şi reflecţie duhovnicească a urcuşului nostru spiritual din perioada Postului Mare.

Citește în continuare ‘„Greşit-am Ţie, mântuieşte-mă …”’

14
apr.
21

Sfaturi pentru o viață curată

Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni (I), Cap. XIII-XVI, 1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, pp. 52-54

„Să ne smerim, așadar, fraților, lepădând orice mândrie, îngâmfare, neînțelepciune și furie și să facem ceea ce este scris. Că zice Duhul cel Sfânt: Să nu se laude cel înțelept cu înțelepciunea lui, nici cel tare cu tăria lui, nici cel bogat cu bogăția lui; ci cel ce se laudă în Domnul să se laude, să-L caute pe El și să facă judecată și dreptate (Ieremia 9, 22-23). Mai ales să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus, pe care le-a grăit, învățând blândețea și îndelunga răbdare. Că așa a zis: Miluiți, ca să fiți miluiți; iertați, ca să vi se ierte; precum faceți, așa vi se va face; precum dați, așa vi se va da; precum judecați, așa veți fi ju­de­cați; precum vă purtați cu blândețe, așa se vor purta și alții cu blândețe cu voi; cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura (Matei 5, 7 ș.a.). Cu această poruncă și cu aceste îndemnuri să ne întărim pe noi înșine, ca să ne purtăm cu smerenie, supunân­du-ne sfintelor Lui cuvinte. Că zice cuvântul cel sfânt: Spre cine voi privi, dacă nu spre cel blând și liniștit, care tremură de cuvintele Mele? (Isaia 66, 2).

Citește în continuare ‘Sfaturi pentru o viață curată’

14
apr.
21

14 aprilie – Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului [ TRINITAS TV ]

14
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-14

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
14
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-14

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
13
apr.
21

Felul în care ne purtăm cu aproapele este felul în care ne purtăm cu Dumnezeu

Câtă vreme suntem aici, în trup, se cuvine să biruim toate acestea prin puterea lui Dumnezeu. Aceasta și vrea Domnul de la noi, să respingem răul prin înțelegere și să ne întoarcem cu toată inima și cu toată ființa noastră către El, către Domnul. Dispoziția pe care o avem față de semeni este dispoziția pe care o avem și față de Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Felul în care ne purtăm cu aproapele este felul în care ne purtăm cu Dumnezeu’

13
apr.
21

Noi, oamenii, suntem o mare taină !

Suntem ființe minunate și ne mirăm neîncetat câte taine sunt în jurul nostru, de neînțeles pentru noi. Tot ceea ce am înțeles până acum este foarte puțin.

Citește în continuare ‘Noi, oamenii, suntem o mare taină !’

13
apr.
21

Fără Dumnezeu nu ne putem iubi nici pe noi înșine

Numai împreună cu Dumnezeu putem ierta, căci suntem ființe mărginite. Iar dragostea este fără de margine și singur Dumnezeu (Cel Nemărginit) o poate împlini. Toți căutăm dragostea nesfârșită – dar și Îngerii și noi suntem ființe limitate, ne mișcăm în spațiu și timp; le putem face numai pe cele ce au sfârșit, nu și pe cele fără de sfârșit.

Citește în continuare ‘Fără Dumnezeu nu ne putem iubi nici pe noi înșine’

13
apr.
21

Care este calea vieții ?

Învățătura celor doisprezece Apostoli, Cap. II, 7; III-IV, în Pă­rinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, pp. 26-27

„Să nu urăști pe nici un om, ci pe unii să-i mustri, pe alții să-i miluiești, pentru alții să te rogi, iar pe alții să-i iubești mai mult decât sufletul tău. Fiul meu, fugi de orice rău și de tot ce este asemenea lui. Să nu fii mânios, că mânia duce la ucidere; nici invidios, nici certăreț, nici mânios, că din toate acestea se nasc ucideri. Fiul meu, să nu fii poftitor, că pofta duce la desfrâu; să nu spui cuvinte de rușine, și nici să te uiți cu ochi pofticioși, că din toate acestea se nasc adulterele. Fiul meu, să nu ghicești viitorul după zborul păsărilor, pentru că aceasta duce la închinare de idoli; să nu descânți, să nu citești în stele, să nu faci vrăji, să nu vrei să auzi de ele, nici să le vezi, că din toate acestea se naște închinarea la idoli. Fiul meu, să nu fii mincinos, pentru că minciuna duce la hoție; nici iubitor de argint, nici iubitor de slavă deșartă, că din toate acestea se nasc hoțiile. Fiul meu, să nu fii cârtitor, pentru că te duce la hulă, nici obraznic, nici cu gând rău, că din toate acestea se nasc hulele. Să fii blând, pentru că cei blânzi vor moșteni pământul (Matei 5, 5). Să fii îndelung răbdător, milostiv, fără răutate, pașnic și bun, tremurând totdeauna pentru cuvintele pe care le-ai auzit. Să nu te înalți pe tine însuți, nici să ai sufletul tău obraznic. Să nu se lipească sufletul tău de cei mândri, ci să ai legături cu cei drepți și cu cei smeriți (Romani 12, 16). Cele ce ți se întâmplă să le primești ca bune, știind că nimic nu se face fără Dumnezeu.

Citește în continuare ‘Care este calea vieții ?’

13
apr.
21

13 aprilie – Sfântul Sfințit Mucenic Artemon [ TRINITAS TV ]

13
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-13

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
13
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-13

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
12
apr.
21

Echilibrarea hormonală cu ajutorul plantelor

Menținerea sănătății hormonale e o continuă provocare în zilele noastre, având în vedere dinamica accelerată și abundența de mâncare procesată sau de produse încărcate de chimicale. De aceea, mai ales înainte de pubertate, susținerea funcției endocrine prin consumul alimentelor integrale, grăsimi sănătoase (avocado, nuci și semințe, ulei de măsline extravirgin, ulei virgin de cocos) și proteine de calitate este absolut necesară.

Citește în continuare ‘Echilibrarea hormonală cu ajutorul plantelor’

12
apr.
21

Rugăciunea, pelerinaj către Cer !

Cum poate să fie rugăciunea pelerinaj către Cer? Cu rugăciunea suntem, într-o oarecare măsură, familiarizați, însă celălalt termen se cere a fi explicat. Ce este Cerul? Am găsit undeva afirmația că Sfântul Ioan Gură de Aur a spus: „Noi știm ce este Cerul, dar nu știm ce este Cerul”. Într-o predică despre Rai, Ilie Miniat, un mare predicator, repetă mereu: „O, Raiule, noi putem să te dobândim, dar nu putem să te înțelegem”.

Citește în continuare ‘Rugăciunea, pelerinaj către Cer !’

12
apr.
21

Soluția neliniștilor noastre este Hristos !

De jur-împrejurul nostru se nasc poeme ale lumii decăzute și ale morții. De fiecare dată, sunt ridicate în slăvi lipsurile pe care le avem. Suntem disperați și se duce o întreagă politică de disperare a conștiințelor noastre, arătându-ni-se – știu eu – calamități naturale, lipsa de alimente, medicamentația proastă, sărăcia de care suntem curpinși, de parcă nu am trăi-o noi. E drept că, în momentul în care ne este prezentată cu virulență și suntem atacați de această informație în liniștea inimii noastre, ea devine și mai gravă. Se accentuează.

Citește în continuare ‘Soluția neliniștilor noastre este Hristos !’

12
apr.
21

Pelerinajul, o călătorie sfântă

Pandemia nu i-a împiedicat: Mii de oameni s-au îmbulzit la pelerinajul de  la mormântul lui Arsenie Boca (Video) - spotmedia.roVoi nu știți că faceți canon acuma. Prin asta vă iartă Dumnezeu păcatele, căci călătoriți pe aceste locuri. O să fie mai mulți pașii aceștia decât aceia pe care i-ați făcut la nunți cu lăutari, la jocuri, la discoteci, la baluri, la meciuri, la circuri, la cinematografe. Atunci o să vedeți voi cât de mult vă ajută călătoria asta, că îngerii voștri păzitori, toți se bucură acum când vă văd pe drumurile astea.

Citește în continuare ‘Pelerinajul, o călătorie sfântă’

12
apr.
21

Luare-aminte și paza gândurilor

Calist Angelicude, Culegere din Sfinții Părinți, Despre rugăciune și luare-aminte, în Filocalia (2002), vol. 8, pp. 363-364

„Cel ce se nevoiește pe calea virtuților trebuie să-și dea toată sârguința pentru a nu fi coborâtă înălțimea sufletului său prin răscoala patimilor. Căci, cum ar putea sufletul, pironit jos de plăcerea trupului, să privească spre lumina minții înrudită cu el, cu un ochi liber? De aceea, el trebuie, înainte de toate, să se nevoiască întru înfrânare, care e străjerul sigur al neprihănirii, și să se silească a nu lăsa mintea conducătoare să petreacă în gânduri necurate. E nevoie deci de toată sârguința omului dinăuntru ca mintea să nu se împrăștie, ci să se pironească de ținta slavei lui Dumnezeu. Aceasta, ca să scăpăm de judecata Domnului, Care zice: Vai vouă, că sunteți asemenea mormintelor văruite care pe dinafară se arată frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de toată necurăția. Așa și voi, pe dinafară vă arătați oamenilor drepți, iar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege (Matei 23, 27-28). De aceea e nevoie de luptă grea, și aceasta după Lege, cu inima, cu cuvântul și cu fapta, ca să nu primim în deșert harul lui Dumnezeu, ci precum ceara ia forma lucrului întipărit în ea, așa și noi să dăm omului dinăuntru un chip după învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, împlinind cu fapta cuvântul spus de Pavel. Căci zice acesta: V-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care se înnoiește cu cunoștință după chipul Celui ce l-a zidit pe el (Coloseni 3, 9-10). Om vechi numește toate păcatele și toate întinăciunile deosebite la un loc. Să dăm chip, zice, omului nou întru înnoirea vieții (Romani 6, 1) până la moarte, ca să ne facem vrednici să zicem cu adevărat: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine (Galateni 3, 20). E nevoie deci de multă sârguință și grijă neadormită ca nu cumva neîmplinind ceva din cele poruncite, nu numai să cădem de la o așa de mare răsplată, ci să ne și supunem unor așa de înfricoșate amenințări. Dar, când diavolul încearcă să uneltească și cu multă stăruință își suflă gândurile sale ca pe niște săgeți aprinse în sufletul ce petrece în liniște și singurătate și îl aprinde dintr-odată și preface amintirile celor odată aruncate de el în statornice și greu de împrăștiat, trebuie să scăpăm de aceste uneltiri prin trezvie și luare-aminte mai încordată, precum un atlet răstoarnă planurile vrăjmașilor prin paza cea mai atentă și prin agerimea trupului. De asemenea, trebuie să dăm toată grija rugăciunii și chemării ajutorului de sus pentru surparea vrăjmașului și pentru abaterea săgeților lui. Așa ne-a învățat Sfântul Pavel, zicând: Peste toate luând pavăza credinței și celelalte (Efeseni 6, 15). (…) Căci înțeleptul adevărat, având trupul locaș sigur și cămară de cugetare pentru suflet, (oriunde s-ar afla), rămâne statornic în mănăstirea sa naturală, adunându-și mintea înăuntru și cugetând la cele cuvenite lui.”

Citește în continuare ‘Luare-aminte și paza gândurilor’

12
apr.
21

12 martie – Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog [ TRINITAS TV ]

12
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-12

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
12
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-12

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
11
apr.
21

Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul – Vindecarea fiului lunatic) – Părintele Calistrat 11.04.2021

11
apr.
21

„Sfințiți-vă și nu veți mai avea probleme cu copiii voștri”

În vremea aceea a venit un om la Iisus, zicându-I: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi, oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Atunci Iisus, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus la El. Dar duhul, văzându-L pe Iisus, îndată l-a zguduit pe copil, iar acesta, căzând la pământ, se tăvălea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl copilului: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: Din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar, dacă poţi să faci ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. Iar Iisus i-a zis: Dacă poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată, strigând, tatăl copilului a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele! Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el! Şi, răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de diavoli cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, iar după ce-L vor omorî, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe. Marcu 9, 17-32  (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul)

Citește în continuare ‘„Sfințiți-vă și nu veți mai avea probleme cu copiii voștri”’

11
apr.
21

11 aprilie – Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului [ TRINITAS TV ]

11
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-11

DUMINICA
A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Evanghelia de la Marcu
(IX, 17-32)

n vremea aceea, a venit un om la Iisus şi îngenunchind înaintea Lui, I-a zis: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi le-am spus ucenicilor Tăi să-l scoată, dar ei n’au fost în stare“. Iar El, răspunzându-le, a zis: „O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? până când vă voi răbda? Aduceţi-l la Mine!“ Şi l-au adus la El. Şi, văzându-L, duhul îndată l-a zguduit pe copil; şi căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când i-a venit aceasta?“ Iar el a răspuns: „Din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă, ca să-l piardă. Dar dacă Tu poţi ceva, ajută-ne, fie-îi milă de noi!“ Iar Iisus i-a zis: „Dacă Tu poţi crede, toate-i sunt cu putinţă celui ce crede“. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: „Cred, Doamne!, ajută necredinţei mele!“ Iar Iisus, văzând că năvăleşte mulţimea, a certat duhul cel necurat, zicându-i: „Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el, şi’n el să nu mai intri!“ Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul s’a făcut ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Iar Iisus l-a apucat de mână şi l-a ridicat; şi el s’a sculat în picioare. Şi după ce El a intrat în casă, ucenicii L-au întrebat ei între ei: „De ce noi n’am fost în stare să-l scoatem?“ Iar El le-a zis: „Soiul acesta de demoni prin nimic nu poate ieşi decât numai prin rugăciune şi prin post“. Şi ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea; iar El nu voia să ştie cineva. Că-i învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului Se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.

În aceiaşi zi se citeşte şi Evanghelia Cuviosului
de la Matei
(IV, 25; V, 1-12)

n vremea aceea mulţimi numeroase mergeau după Iisus, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Văzând Iisus mulţimile, S’a suit în munte: şi şezând El, au venit la Dânsul ucenicii SăI Şi, deschizându-Şi gura, îi învăţa, zicând: „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi când din pricina Mea vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa i-au prigonit pe profeţii de dinaintea voastră.“

11
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-11

DUMINICA
A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Ap. Evrei
(VI, 13-20)

raţilor, Dumnezeu, când a dat făgăduinţă lui Avraam, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare, pe care să Se jure, S-a jurat pe Sine însuşi, zicând: «Cu adevărat, binecuvântând te voi binecuvânta, şi înmulţind te voi înmulţi». Şi aşa, având Avraam îndelungă-răbdare, a dobândit făgăduinţa. Pentru că oamenii se jură pe cel mai mare şi jurământul ca chezăşie este sfârşitul oricărei neînţelegeri. În aceasta, Dumnezeu voind să arate şi mai mult, moştenitorilor făgăduinţei, nestrămutarea hotărârii Sale, a pus la mijloc jurământul ca, prin două fapte nestrămutate – făgăduinţa şi jurământul – în care e cu neputinţă ca Dumnezeu să fi minţit, noi, cei ce căutăm scăpare, să avem puternic îndemn ca să ţinem nădejdea pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înaintemergător, fiind făcut Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec.

În aceiaşi zi se citeşte şi 

                                                                                           Ap. Efeseni
                                                                                   (V, 8-19)

raţilor, altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul; umblați ca fii ai luminii: Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr, încercând ce este bineplăcut Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiţi-le pe faţă. Pentru că, cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit lumină este. Pentru aceea, zice: «Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos». Deci, luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, că zilele sunt rele. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre.

10
apr.
21

Un secret excelent pentru o relație bună cu soacra

Como lidar quando a sogra não aprova o seu namoroAm auzit de curând un proverb, sau mai degrabă o variantă un pic modificată a unui proverb celebru: În spatele oricărui bărbat celebru este o soacră căreia nu-i vine să creadă!”.

Citește în continuare ‘Un secret excelent pentru o relație bună cu soacra’

10
apr.
21

Nu mă înțeleg cu socrii. Ce să fac ?

Relația cu socrii - sursa disputelor în relații | Raluca NedelcuPrimul lucru pe care trebuie să-l facă generaţia tânără este să se pună în locul celei mai în vârstă, să se străduiască s-o înţeleagă, fiindcă toate conflictele provin din lipsa înţelegerii poziţiei celuilalt.

Citește în continuare ‘Nu mă înțeleg cu socrii. Ce să fac ?’

10
apr.
21

După căsătorie, cum trebuie să fie relația cu părinții ?

Modalitati creative prin care ii poti cunoaste mai bine pe viitorii socri –  Ghidul tau de nunta by StudioBlitzCe relaţie trebuie să fie între tânăra familie şi socri? Tinerii s-au mutat separat. Însă soacra continuă să vină des la ei şi să facă tot felul de treburi.

Citește în continuare ‘După căsătorie, cum trebuie să fie relația cu părinții ?’

10
apr.
21

Pe urmele Părinților

Perioada Postului Mare debutează imediat după Duminica ­Izgonirii lui Adam și a Evei din Eden. Învățătura evanghelică ne arată însă că „Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntru” (Luca 17, 21); dacă Împărăția se află înlăuntru, iar omul a fost scos afară din ea, înseamnă că omul a fost scos afară din el însuși; alegoric vorbind, întrucât teologia face o distincție calitativă între Eden și Împărăție. Dacă înaintea începerii postului, Părinții au ­hotărât plasarea acestei duminici pentru a ne arăta condiția la care trebuie să tindem iarăși, în duminica următoare, a Ortodoxiei, tot ei ne oferă și harta îndărăt spre obârșie. 

Citește în continuare ‘Pe urmele Părinților’

10
apr.
21

Toate prin El s-au făcut …

„În vremea aceea, ieșind din părțile Tirului și Sidonului, a venit Iisus la Marea Galileei, prin mijlocul hotarelor Decapolei. Și I-au adus un surd, care era și gângav, și L-au rugat să-Și pună mâna peste el. Atunci Iisus, luându-l la o parte, din mulțime, Și-a pus degetele în urechile lui și, scuipând, S-a atins de limba lui. Apoi, privind la cer, a suspinat și a zis lui: Effatá!, ceea ce înseamnă: Deschide-te! Și îndată urechile lui s-au deschis, iar legătura limbii lui s-a dezlegat și vorbea limpede. Însă Iisus le-a poruncit să nu spună cuiva. Dar, cu cât le poruncea, cu atât mai mult ei Îl vesteau. Și erau uimiți peste măsură, zicând: Toate le-a făcut bine: pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească.” Marcu 7, 31–37

Citește în continuare ‘Toate prin El s-au făcut …’

10
apr.
21

10 aprilie – Sfinții Mucenici Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima [ TRINITAS TV ]

10
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-10

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Evanghelia de la Marcu
(VII, 31-37)

n vremea aceea, plecând Iisus din hotarele Tirului, a venit prin Sidon, la Marea Galileii, de-a dreptul prin ţinutul Decapolei. Şi I-au adus un surd, care era şi gângav, şi L-au rugat să-Şi pună mâna pe el. Şi luându-l deoparte de mulţime, Şi-a pus degetele în urechile lui şi, scuipând, i-a atins limba. Şi privind la cer a suspinat şi a zis către el: „Efatà!“, ceea ce înseamnă: „Deschide-te!“ Şi îndată urechile i s’au deschis, iar legătura limbii lui s’a dezlegat şi vorbea bine. Şi le-a poruncit să nu spună nimănui. Dar cu cât le poruncea El, cu atât mai mult ei Îl propovăduiau. Şi erau peste măsură de uimiţi şi ziceau: „Pe toate le-a făcut bine: pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească“.

În aceiaşI zi se citeşte şi Evanghelia pentru cei morţi
de la Ioan
(V, 24-30)

is-a Domnul către iudeii care veniseră atunci la Dânsul: „Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel care M’a trimis, are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s’a mutat din moarte la viaţă. Adevăr, adevăr vă spun, că vine ceasul, şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce vor auzi vor învia. Că precum Tatăl are viaţă întru Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă întru Sine; şi putere I-a dat să facă judecată, pentru că El este Fiul Omului. Nu vă miraţi de aceasta; că vine ceasul când toţi cei din morminte Îi vor auzi glasul; şi cei ce au făcut cele bune vor ieşi spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândei. Eu nu pot să fac de la Mine nimic; judec după cum aud, şi judecata Mea este dreaptă; pentru că nu caut voia Mea, ci voia Celui ce M’a trimis.“

10
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-10

SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Ap. Evrei
(VI, 9-12)

raţilor, despre voi, deşi vorbim astfel, suntem încredinţaţi de lucruri mai bune şi aducătoare de mântuire. Căci Dumnezeu nu este nedrept, ca să uite lucrul vostru şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru numele Lui, voi, care aţi slujit şi slujiţi sfinţilor. Dorim dar, ca fiecare dintre voi să arate aceeaşi râvnă spre adeverirea nădejdii, până la sfârşit, ca să nu fiţi leneşi, ci următori ai celor ce, prin credinţă şi îndelungă-răbdare, moştenesc făgăduințele.
09
apr.
21

De ce să ne gândim la sfârșitul lumii ?

Părinte, ce ne puteți spune despre sfârșitul lumii?

Citește în continuare ‘De ce să ne gândim la sfârșitul lumii ?’

09
apr.
21

Cum să dobândim rugăciunea curată

Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune, 1-8, în Filocalia (2002), vol. 8, pp. 215-218

„De voiești să afli adevărul, urmează pilda cântărețului la chitară. Căci acela și-apleacă capul în jos și, ațintindu-și auzul la cântare, mișcă pana cu mâna. Și îndată, coardele lovindu-se între ele, chitara scoate cântarea, iar cântă­rețul saltă de dulceața cântării.

Citește în continuare ‘Cum să dobândim rugăciunea curată’

09
apr.
21

9 aprilie – Sfântul Mucenic Eupsihie [ TRINITAS TV ]

09
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-09

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
09
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-09

VINERI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
08
apr.
21

Folosul postului

Suntem în Postul Mare, cea mai importantă perioadă duhovnicească din timpul anului bisericesc. Acum postim pentru a ne pregăti pentru Sărbătoarea sărbătorilor, Învierea Domnului – Sfintele Paşti.

Citește în continuare ‘Folosul postului’

08
apr.
21

Cum să dobândim rugăciunea curată

Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune, 1-8, în Filocalia (2002), vol. 8, pp. 215-218

„De voiești să afli adevărul, urmează pilda cântărețului la chitară. Căci acela și-apleacă capul în jos și, ațintindu-și auzul la cântare, mișcă pana cu mâna. Și îndată, coardele lovindu-se între ele, chitara scoate cântarea, iar cântă­rețul saltă de dulceața cântării.

Citește în continuare ‘Cum să dobândim rugăciunea curată’

08
apr.
21

8 aprilie – Sfântul Ierarh Celestin, Episcopul Romei [ TRINITAS TV ]

08
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-08

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
08
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-08

JOI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
07
apr.
21

„Înjumătăţind noianul postului, aşteptăm limanul mântuirii …”

Ziua de miercuri din săptămâna a patra a Postului Mare este momentul în care ajungem la jumătatea acestei perioade de post de 40 de zile. Acest lucru are îndeosebi o importanţă liturgică, dar este şi un moment în care evaluăm postirea noastră de până acum şi putem intensifica urcuşul duhovnicesc către săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului şi către bucuria pascală a Învierii lui Hristos.

Citește în continuare ‘„Înjumătăţind noianul postului, aşteptăm limanul mântuirii …”’

07
apr.
21

Bucuria sufletului care slujește lui Dumnezeu

Isaia Pustnicul, Douăzeci și nouă de cuvinte, Cuvântul XVI, 1-2, în Filocalia (2009), vol. 12, pp. 111-113

„Câtă bucurie trebuie să cugeți că va avea sufletul care a început să-I slujească lui Dumnezeu și și-a desăvârșit lucrarea lui? Căci, la ieșirea lui din lumea aceasta, va face să-i meargă înainte lucrarea sa și se vor bucura cu el îngerii când îl vor vedea scăpat de stăpânirile lumii. Deoarece, când va ieși sufletul, vor merge cu el îngerii și vor ieși în întâmpinarea sa toate puterile întunericului, voind să-l ia în stăpânire, de vor avea ceva de-al lor în el. Dar atunci, nu îngerii vor lupta pentru el, ci faptele pe care le-a făcut. Ele îl vor înconjura și-l vor păzi de acele puteri, ca să nu se atingă de el. Iar de vor învinge faptele lui, vor cânta înaintea lor îngerii, până ce vor ajunge la Dumnezeu întru veselie. În ceasul acela, se vor uita tot lucrul acestei lumi și toată osteneala ei. Să punem deci toată puterea noastră, lucrând bine în scurta vreme de acum, pentru a scăpa lucrul nostru de tot răul, ca să ne putem mântui de mâinile stăpânitorilor ce caută să ne ducă cu ei. Căci sunt vicleni și fără milă. Fericit este, deci, cel în care nu se va afla ceva din ale celor potrivnici, căci bucuria și veselia, odihna și cununa lui vor fi peste măsură. (…) Iubite frate, să punem toată puterea noastră în lacrimile înaintea lui Dumnezeu, poate se va milui de noi bunătatea Sa și ne va trimite puterea, până ce-i vom birui, prin faptele pe care le-am săvârșit, pe stăpânitorii răutății, care vin înaintea noastră. Să ne îngrijim din inimă să ne dobândim dorirea lui Dumnezeu, Care ne va mântui pe noi de mâinile Vicleanului, când va ieși acolo în întâmpinarea noastră. Să iubim să-i iubim pe săraci, ca să ne scape de iubirea de arginți, când va ieși întru întâmpinarea noastră. Să iubim să trăim în pace cu toți, mici și mari, ca să ne păzească de ură, când va ieși în întâmpinarea noastră. Să-i iubim pe toți frații noștri, neavând nici o ură în inima noastră față de cineva, nici răsplătind cuiva cu rău (Romani 12, 17), ca să ne păzească pe noi de Veliar, când va ieși în întâmpinarea noastră. Să iubim smerita cugetare în toate, suportând cuvântul aproapelui și când ne va lovi sau osândi, căci aceasta ne va păzi de mândrie, când va ieși întru întâmpinarea noastră. Să câștigăm cinstirea aproapelui, căutând să nu-l criticăm în nimic. Aceasta ne va păzi de vorbirea lui de rău, când va ieși în întâmpinarea noastră. Să disprețuim nevoia de lume și cinstirea ei, ca să ne mântuim de critica ei când va ieși întru întâmpinarea noastră. Să învățăm limba noastră să exprime meditația la Dumnezeu, să grăiască dreptatea și rugăciunea, ca să ne păzească de minciună, când aceasta va ieși în întâmpinarea noastră. Să ne curățim inima și trupul de pofte, ca să ne mântuim de necurăție, când va ieși în întâmpinarea noastră. Căci toate acestea vor căuta să stăpânească sufletul când va ieși din trup. Dar virtuțile îi vor ajuta, dacă le-a dobândit.”

Citește în continuare ‘Bucuria sufletului care slujește lui Dumnezeu’

07
apr.
21

7 aprilie – Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei [ TRINITAS TV ]

07
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-07

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
07
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-07

MIERCURI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
06
apr.
21

Cum poate fi aflată lucrarea Duhului Sfânt ?

În două feluri poate fi aflată lucrarea Duhului, pe care am primit-o mai înainte în chip tainic prin Botez. Întâi, cum zice Sfântul Marcu, darul se descoperă, vorbind în general, prin lucrarea poruncilor, cu multă osteneală, și cu vremea. Cu cât lucrăm mai mult poruncile, cu atât darul își face mai luminoase razele sale în noi. Apoi, se arată prin chemarea neîncetată și cu conștiință a Domnului Iisus, adică prin pomenirea lui Dumnezeu, întru ascultare. Prin viețuirea cea dintâi se arată mai cu întârziere; prin cea de a doua, mai curând. E așa cum află cineva aurul, dacă-l caută săpând pământul cu osteneală și cu stăruință.

Citește în continuare ‘Cum poate fi aflată lucrarea Duhului Sfânt ?’

06
apr.
21

Fără îndrumare vine ușor amăgirea

Nu e cu putință să învețe cineva prin sine știința virtuților, chiar dacă s-au folosit unii de cercare ca de un învățător. Căci a lucra de la sine și nu după sfatul celor ce au călătorit mai înainte înseamnă a fi plin de părerea de sine, sau mai bine zis a o naște pe aceasta.

Citește în continuare ‘Fără îndrumare vine ușor amăgirea’

06
apr.
21

Când suntem „doborâți” de povara crucii …

Călătoria duhovnicească spre Sărbătoarea sărbătorilor continuă! Duminicile Postului Mare reprezintă tot atâtea popasuri duhovni­cești menite să ne întărească forțele spre a birui în lupta cu păcatele ce ne împresoară, ca astfel primeniți să ne putem închina cu vrednicie slăvitei Învieri a Mântuitorului Hristos.

Citește în continuare ‘Când suntem „doborâți” de povara crucii …’

06
apr.
21

Ținerea de minte a răului

Isaia Pustnicul, Douăzeci și nouă de cuvinte, Cuvântul XVIII, 1-2, în Filocalia (2009), vol. 12, pp. 136-137

„Preasfântul Apostol a poruncit fiilor săi, zicând: Domnul este aproape. Nu vă împovărați cu nici o grijă. Ci întru toate, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire să fie arătate cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu va stăpâni în inimile voastre (Filipeni 4, 5-7). Iar în Evanghelia după Marcu, Domnul spune ucenicilor: Iertați toate păcatele greșiților voștri, ca și vouă să vă ierte Tatăl vostru (Matei 6, 14). Înfricoșător este cuvântul Domnului: de nu-ți vezi inima curată față de toți, să nu ceri nimic de la Dumnezeu, căci îi aduci ocară, odată ce, fiind păcătos și având vreo supărare față de omul asemenea ție, spui Celui ce cunoaște inimile: „Iartă-mi păcatele mele”. Unul ca acesta nu se roagă cu mintea, ci cu buzele, întru neștiință. Fiindcă cel ce voiește cu adevărat să se roage lui Dumnezeu cu mintea, în Duhul Sfânt și cu inima curată, își cercetează, îna­inte de a se ruga, inima de este neîmpovărată de vreo grijă față de orice om sau nu. Iar dacă nu o face, se amăgește pe sine. Căci, în acest caz, nu este cine să-l asculte pe el, pentru că nu mintea lui se roagă, ci împlinește o obișnuință a orelor de canon. Dar cel ce voiește să lucreze în chip curat își va cerceta întâi mintea, ce are în ea. Astfel, de zici: „Miluiește-mă”, milu­iește-l și tu pe cel ce te roagă, iar de zici: „Iartă-mă”, iartă și tu, nevrednicul. Iar de zici: „Nu-Ți aduce aminte de păcatele mele”, nici tu să nu refuzi să ierți păcatele aproapelui tău. Și dacă zici: „Nu-Ți aduce aminte de relele pe care le-am făcut, fie cu voia, fie silit”, deși nu e silă -, nu trebuie să gândești ceva împotriva vreunui om. De n-ai ajuns să faci acestea, în zadar te rogi. Căci Dumnezeu nu te va asculta, după Scripturi, când ceri: „Iartă-mă!” Spui iarăși în rugăciunea ta, după Evanghelia de la Matei (6, 12): Și ne iartă nouă greșelile noastre, ca și noi să iertăm greșiților noștri (cf. și Luca 11,4), iar în cea după Marcu (11, 25) se spune: De veți ierta oamenilor păcatele lor, va ierta Tatăl vostru Cel din ceruri.

Citește în continuare ‘Ținerea de minte a răului’

06
apr.
21

6 aprilie – Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul [ TRINITAS TV ]

06
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-06

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
06
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-06

MARŢI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
05
apr.
21

Vitamine și minerale din fructe și legume

Fructele şi legumele ar trebui să reprezinte o parte importantă a dietei zilnice, deoarece conțin vitamine și minerale care ajută la menținerea organismului sănătos și la protejarea împotriva unor boli. Acestea includ vitaminele A (beta-caroten), C și E, magneziu, zinc, fosfor și acid folic. Acidul folic poate reduce nivelul sanguin al homocisteinei, o substanță cu factor de risc pentru bolile coronariene. 

Citește în continuare ‘Vitamine și minerale din fructe și legume’

05
apr.
21

Să-L urmăm pe Hristos cu inima

Să-I urmăm creștine, lui Hristos, Izbăvitorului nostru, Care a venit la noi și cu milostivire ne-a cercetat, Care ne cheamă în Cereasca Sa Împărăție și ne conduce la cea mai desăvârșită pace și bucurie veșnică, „acolo unde este sălașul celor ce se veselesc”.

Citește în continuare ‘Să-L urmăm pe Hristos cu inima’

05
apr.
21

Sufletul rațional

Sfântul Antonie cel Mare, Învă­țături despre viața morală, 20-30, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 12-14

„Iată semnele după care se cunoaște un suflet rațional și virtuos: privirea, mersul, glasul, râsul, ocupațiile și întâlnirile cu oamenii. Căci toate acestea se îndreaptă spre tot mai multă cuviință. Mintea lor cea iubitoare de Dumnezeu li se face străjer treaz și închide intrarea patimilor și a rușinoaselor aduceri-aminte.

Citește în continuare ‘Sufletul rațional’

05
apr.
21

5 aprilie – Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod [ TRINITAS TV ]

05
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-05

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
05
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-05

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST
În această zi nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zi aliturgică).
04
apr.
21

„Bucură-te, cinstită Cruce, întărirea lumii!”

În Duminica a treia din Postul Mare cinstim Sfânta Cruce. Ea se află la mijlocul urcușului nostru duhovnicesc din post pentru a ne călăuzi către Săptămâna Mare și bucuria Învierii Domnului. Uitându-ne la Sfânta Cruce înălțată în mijlocul bisericii în această duminică, ne uităm la Cel răstignit pe ea, prin Jertfa Căruia am primit vindecare din boala păcatului strămoșesc.

Citește în continuare ‘„Bucură-te, cinstită Cruce, întărirea lumii!”’

04
apr.
21

Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci) – Părintele Calistrat 04.04.2021

04
apr.
21

Sfânta Cruce, semn şi stare a jertfei şi a biruinţei

Zis-a Domnul: Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine își va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinții îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind întru putere.  Marcu 8, 34-38; 9, 1 (a Sfintei Cruci)

Citește în continuare ‘Sfânta Cruce, semn şi stare a jertfei şi a biruinţei’

04
apr.
21

4 aprilie – Sfântul Cuvios Iosif Imnograful [ TRINITAS TV ]

04
apr.
21

EVANGHELIA ZILEI: 2021-04-04

DUMINICA
A TREIA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Evanghelia de la Marcu
(VIII, 34-38; IX, 1)

is-a Domnul: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că tot cel ce va voi să-şi scape viaţa, O va pierde; iar cel ce-şi va pierde viaţa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela o va mântui. Că ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă şi să-şi păgubească sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Că tot cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, de acela şi Fiul Omului Se va ruşina când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri“. Şi le spunea: „Adevăr vă grăiesc că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere“.
04
apr.
21

Apostolul Zilei: 2021-04-04

DUMINICA
A TREIA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

Ap. Evrei
(IV, 14-16; V, 1-6)

raţilor, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. Că nu avem Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat. Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să aflăm har, spre ajutor, la vreme potrivită. Pentru că orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate; el poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de slăbiciune. Din această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta ci, dacă este chemat de Dumnezeu, după cum şi Aaron. Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se facă arhiereu, ci Acela Care a grăit către El: «Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut», iar în alt loc se zice: «Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec».
03
apr.
21

Cinstirea Crucii şi îmbrăţişarea dumnezeiască a lumii

În Biserica Ortodoxă cinstirea Sfintei Cruci ocupă un loc special, deoarece ea este altarul pe care Hristos Domnul S-a adus jertfă pentru mântuirea noastră. Prin Cruce El a omorât cu moartea Sa moartea şi ne-a izbăvit de păcatul strămoşesc, dăruindu-ne prin Învierea Lui viaţa veşnică. Această cinstire se datorează faptului că Hristos a sfinţit cu sângele Său Crucea, iar prin Învierea Sa a făcut-o stindardul de biruinţă a vieţii asupra morţii, a binelui asupra răului şi simbolul învierii neamului omenesc.

Citește în continuare ‘Cinstirea Crucii şi îmbrăţişarea dumnezeiască a lumii’

03
apr.
21

Maica Domnului face minuni pentru nașterea de prunci

Suntem căsătoriți de 16 ani. La începutul căsătoriei noastre, soția mea a rămas însărcinată de trei ori, dar a pierdut sarcina. Apoi, vreme de zece ani, în ciuda intervenției medicale și a ultimelor metode științifice, n-a fost posibil să rămână gravidă. În vară, mai precis în luna august (a anului 2005), am venit ca pelerin la Mănăstirea Vatoped.

Citește în continuare ‘Maica Domnului face minuni pentru nașterea de prunci’

03
apr.
21

Iubirea bărbatului – cum o faci pe soția ta să se simtă iubită

Vom nota câteva din sfaturile Sfântului Ioan Gură de Aur:

Citește în continuare ‘Iubirea bărbatului – cum o faci pe soția ta să se simtă iubită’

03
apr.
21

Pe femeia ta s-o iubești ca pe soția ta, nu ca pe Dumnezeu !

Odată, a venit la Colibă cineva care mi-a spus că are probleme cu femeia lui. Ajunseseră la divorţ, nu voiau să se vadă unul cu altul. Amândoi erau învăţători şi aveau doi copii. Nu mâncau niciodată acasă. După ce terminau serviciul, unul mânca la un restaurant, celălalt la altul, apoi luau câteva sandvișuri pentru copii, iar sărmanii copii, atunci când se întorceau părinţii lor acasă, se duceau şi căutau prin buzunare şi prin genţi să vadă ce le-au adus să mănânce. Sufereau o mare dramă. Bărbatul ei era şi cântăreţ la o biserică. La o biserică mergea femeia lui, la alta cânta el. Până acolo ajunseseră.

Citește în continuare ‘Pe femeia ta s-o iubești ca pe soția ta, nu ca pe Dumnezeu !’

03
apr.
21

Înzăpezirea cu tristețe

Se întâmpla uneori ca străzile acelui oraș să se umple de tristețe. Întocmai cum se umpleau iarna de zăpadă. Ieșeau oamenii cu lopețile să înlăture nămeții mai înalți decât ei, dar tristețea se așeza iute la loc. Nu știai niciodată de unde vine, puteau fi ochii triști ai unei fete bătrâne. Ori serbarea de ziua mamei de la orfelinatul din spatele pieței. Sau cântecul vreunui bețiv, care nu mai avea unde să se întoarcă acasă.

Citește în continuare ‘Înzăpezirea cu tristețe’

03
apr.
21

Lepădarea de lume şi buna pătimire după Sfântul Isaac

În viziunea Sfântului Isaac, lumea este privită ca mare a patimilor. Iată de ce mistica sa se regăseşte aproape tot timpul în viaţa singuratică, ca loc al celor mai intense trăiri duhovniceşti. După el, patima se conturează în lume şi lumea se defineşte prin patimă. „Iubirea de bogăţie, agonisirea averilor, îmbuibarea trupului care împinge la curvie, dorinţa de mărire care aduce după sine invidia, asuprirea celui slab, mândria şi fastul, duşmănia, frica trupească”, toate laolaltă sunt în primul rând curse ale celui rău şi, totodată, moduri de exprimare şi conturare a personalităţii celui ispitit.

Citește în continuare ‘Lepădarea de lume şi buna pătimire după Sfântul Isaac’
Blog Stats

  • 317.701 hits
aprilie 2021
L M M J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

Adormirea Maicii Domnului Ajunul Bobotezei Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat ce să fac?” cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria De ce aprindem candele înaintea icoanelor? Doamne DUMNEZEU Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi oamenii omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Purtarea crucii Rugaţi-vă Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului răbdare Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul “Maica Domnului “Miluiește-mă „Femeie „Iartă-mă „Omul „Părinte